3.0 / December 5, 2016
(5.0/5) (2)

Description

Çarpma ve toplamayı eğlenerek öğrenin.

Learn Multiplication and Adding with Fun
Learn funofmultiplication and addition.

Learn Multiplication and Adding with Fun

App Information Çarpma Toplama Oyunu

 • App Name
  Çarpma Toplama Oyunu
 • Package Name
  com.carpmaoyun.myapp
 • Updated
  December 5, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  dunyacepte
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  Email ozalaktas@gmail.com
  Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Oyma Ağaç Sok. No:3/4 Kağıthane İstanbul
 • Google Play Link

dunyacepte Show More...

TEOG Cepte 4.0 APK
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıf Öğrencileri,Bu uygulama TEOG Sınavlarına hazırlanmanız için üretildi.Uygulamamız yakında Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Matematik, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Türkçe dahil bütün derslerive bütün TEOG konularını kapsayacak şekilde güncellenmektedir.Uygulama İle İlgili Birkaç Faydalı BilgiUyarı: Lütfen uygulamamızda (video bölümü hariç) “sadeceuygulamanın kendi tuşlarını” kullanınız. Özellikle telefonunuzungeri tuşuna basmanız sizi uygulamadan çıkaracaktır. Sadece videoizlerken tam ekrandan çıkmak için telefonunuzun geri tuşunukullanabilirsiniz.Dersi seçtikten sonra 3 temel öğe ile karşılaşacaksınız: İlgilidersin TEOG Konuları, Yazılı Sınavları ve TEOG Denemeleri. Şimdiisterseniz bu bölümleri yakından inceleyelim.TEOG 1 Fen ve Teknoloji Konuları: Her konu içinde de 3 temel öğebulunmaktadır.1. Konu Özeti ve Örnek Sorular:Bu bölümde sizin için özenle maddeler halinde hazırlanmış, basitve anlaşılır bir konu özeti mevcuttur.Her maddede interaktif örnekler bulunmaktadır. İnteraktifsorular, örnek sorular tuşuna bastığınızda alt kısımda açılacaktır.Bir sonraki örnek soruya geçebilmeniz için beyaz ok işaretinebasmanız gerekmektedir.2. Konu Anlatım Videoları:www.eba.gov.tr adresinde bulunan konu ile ilgili ders anlatımvideolarına uygulama aracılığı ile erişebilirsiniz.Videolara tıkladığınızda kesintisiz izleyebilmeniz veanlamadığınız yerleri kolaylıkla geri alabilmeniz için videoindirilecektir. Bu işlem sırasında uygulama bir iki dakikadonabilir ama sonrasında konforlu bir şekilde videonuzuizlersiniz.Videonuz indiğinde açılması için play tuşuna basın. Daha genişekranda izlemek isterseniz telefonunuzu yan çevirerekizleyebilirsiniz.3. Bilgi Yarışmaları:Her konuda bilgilerinizi eğlenerek ölçmenizi ve tekrar yapmanızısağlayacak bilgi yarışması kısmı bulunmaktadır.Bilgi yarışmasında her soru için ilk seferde doğru cevabıbilirseniz 10 puan alacağınız 10 soru sorulur. Bu sorular herseferinde o konu için hazırlanmış soru havuzundan rastgele seçilir.Bütün soruları doğru bilirseniz toplamda 100 puan almışolursunuz.İki adet joker hakkınız bulunmaktadır:“Yarı yarıya” jokerini kullandığınızda yanlış şıklardan ikisielenir.“Geç” jokerini kullandığınızda ise bir soruyu puan kaybetmedenpas geçersiniz.Yarışma sonunda kaçırdığınız soruları tekrar edip açığınızıkapatabilirsiniz.Yazılı Sınavları:Yazılı konularına ait sorulardan oluşturulan havuzdan herseferinde rastgele seçilen 10 sorudan oluşan sınavlardır. Sorularher seferinde rastgele seçildiği için kendinizi defalarcasınayabilirsiniz.1. TEOG Denemeleri:Tüm TEOG 1 konuları ile ilgili yüzlerce sorudan oluşan havuzdanher seferinde rastgele seçilen 20 sorudan meydana gelir. Her soruTEOG ’da olduğu gibi 5 puandır. Bütün soruları doğrucevapladığınızda toplamda 100 puan almış olursunuz.Ödül Oyunlar:Bilgi yarışmaları, yazılı sınavlar veya denemelerden 100 puanaldığınızda açılan küçük ama eğlenceli oyunlar sınav stresindensizi bir süreliğine olsun uzaklaştırmak için konuldu. Tadınıçıkartın :)Şimdilik bu kadar. Hepinize başarılı ve mutlu bir gelecekdilerim.Dear 8th GradeStudents,This application was made for teoge you prepare for the exam. Ourpractice soon Science and Technology, Religion and Ethics,Mathematics, English, and all subjects including History of Turkishand updated to include all teoge issues.Applications Related to A Few Useful InformationNotice: Please our application (except for the video section)"own keys, just practice" use. Especially, do not press your phoneback you will remove the application. You can only use the backbutton to exit the full screen while watching videos on yourphone.After you select you will be greeted by 3 basic elements of thecourse: course teoge Related Issues, Examination and teoge Trials.Let us examine closely this section if you want it now.Teoge 1 Science and Technology Topics: There are three basicelements within each topic.1. Subject Summary and Sample Questions:In this section, if carefully prepared material for you, simpleand straightforward topic summary is available.There are interactive examples in each item. Interactivequestions, sample questions will appear when you press the buttonat the bottom. To move on to the next sample questions you shouldpress the white arrow.2. Lecture Videos:www.eba.gov.t in the relevant address on the application you canaccess the course via video narration.Where you can watch a continuous video will be downloaded whenyou click on the video and understand that you can easily get back.This process may freeze for a minute or two during practice butcomfortably after you watch your video.To open when you press play in the video. If you want to track awider screen, you can follow by turning your phone sideways.3. Information Competitions:Everything about you and your information will enable you torepeat information amused measure has some competition.If you know the right answer the first time you get 10 pointsfor each question in the quiz of 10 questions are asked. Thesequestions are randomly selected from a pool of questions preparedfor each time it issues. If you know all the questions correctlyyou will get 100 points in total.You have two lifelines:"Half and half" eliminated two of the wrong stylish when you usethe wildcard."Late" You bypassed a question of losing points if you use thewildcard. The question again whether you miss the end of thecompetition you can close your gap.Examination of:The pool is created each time the questions are the subject ofthe written test consisting of 10 questions randomly chosen.Questions can test yourself repeatedly for the randomly selectedeach time.1. Trials teoge:All teoge 1 each time the pool consisting of hundreds ofquestions regarding issues occur from 20 randomly selectedquestions. Each question teoge 'is the same as the 5 points. If youanswer all the questions correctly you will have received a totalof 100 points.Award Games:Quizzes, you get 100 points from the written exam or essay examstress was placed drop small but fun games for you to get away fora while. Enjoy :)That's all for now. I wish you all a happy and successfulfuture.
Çarpma Toplama Oyunu 3.0 APK
dunyacepte
Çarpma ve toplamayı eğlenerek öğrenin.Learn Multiplication and Adding with FunLearn funofmultiplication and addition.Learn Multiplication and Adding with Fun
TEOG Cepte Çıkmış Sorular 2 2.0 APK
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıflar,Bu uygulamada TEOG konuları ile ilgili Matematik, Fen ve Teknoloji,İnkılap Tarihi, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizcedahil tüm derslerden daha önce MEB tarafından yapılan sınavlardaçıkmış soruları bulacaksınız.Sizler için TEOG sorularına ulaşmanın en pratik ve kolay yoluolan TEOG Cepte Çıkmış Sorular2 uygulaması ile sorularıncevaplarını da anında öğrenme fırsatınız olacak.Uygulamamız TEOG'tan önceki yıllarda TEOG konularından çıkmışsorular da eklenerek güncellenmektedir.Uygulama vasıtası ile şu sınavlara erişebilirsiniz:Matematik2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSFen ve Teknoloji2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSTürkçe2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSİngilizce2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSTC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSSınavlarınızda başarılar dilerim.Dear 8. ClassesMathematics teoge issues regarding this application, Science andTechnology, History of Turkish, Religion and Morality emerged inthe examination conducted by the Ministry of Education and beforeall the courses, including English will find the questions.Teoge question for you to reach the most practical and easiestway to find answers to questions that appeared in the teogeSorular2 Mobile app also will have the opportunity to learninstantly.Implementation issues have emerged from teog't the teogequestions are updated by adding the previous year.You can also access the application via the followingexams:math2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009science and Technology2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009Turkish2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009The English2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up Exam 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009TC Revolution History and Kemalism2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009Religious Culture and Moral Knowledge2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009 I wish you success in your exams.
TEOG Cepte Çıkmış Sorular 1.0 APK
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıflar,Bu uygulamada TEOG konuları ile ilgili Matematik, Fen ve Teknoloji,İnkılap Tarihi, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizcedahil tüm derslerden daha önce MEB tarafından yapılan sınavlardaçıkmış soruları bulacaksınız.Sizler için TEOG sorularına ulaşmanın en pratik ve kolay yoluolan TEOG Cepte Çıkmış Sorular uygulaması ile soruların cevaplarınıda anında öğrenme fırsatınız olacak.Uygulamamız TEOG'tan önceki yıllarda TEOG konularından çıkmışsorularda eklenerek güncellenecektir.Sınavlarınızda başarılar dilerim.Dear 8.ClassesMathematics teoge issues regarding this application, Science andTechnology, History of Turkish, Religion and Morality emerged inthe examination conducted by the Ministry of Education and beforeall the courses, including English will find the questions.Teoge question of access to the most practical and easiest wayfor you in the teoge Mobile Çýkmýþ Questions with answers to thequestions will have immediate application in learningopportunities.Teoge issues that emerged from our practice in previous years,will be updated by adding teog't in question.I wish you success in your exams.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.98 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!