1.1 / November 27, 2016
(3.0/5) (90)

Description

Το απόλυτο παιχνίδι παρέας είναι γεγονός, ανβαρεθήκατε να παίζετε τα ίδια και τα ίδια, τότε αυτό το παιχνίδιείναι για εσάς.

Διαλέξτε με την παρέα σας τα παιχνίδια στα οποία και θαανταγωνιστείτε, αποφασίστε τον χρόνο και τους γύρους, ακολουθήστετις οδηγίες του κάθε παιχνιδιού και βγείτε εσείς νικητές!

- Μεγάλη γκάμα παιχνιδιών
- Επιλογή απεριόριστων ομάδων
- Ρυθμίσεις χρόνου και γύρων
- Συλλογή από τρόπαια για την κάθε ομάδα
- Ενημέρωση ερωτήσεων από το Internet

The ultimate gang game isa fact, if you are bored playing the same old thing, then this gameis for you.

Choose your gang games in which he will compete, decide the timeand rounds, follow the instructions of each game and hit awinner!

- Wide range of toys
- Select unlimited groups
- Time settings and laps
- Collection of trophies for each group
- Information from the Internet questions

App Information Νύχτες Παρέας

 • App Name
  Νύχτες Παρέας
 • Package Name
  com.krtlivapps.nyxtespareas
 • Updated
  November 27, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.2 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Kyriakos Leivadas
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Kyriakos Leivadas Show More...

Τι είπαν; 1.0.2 APK
Εμείς ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και εσείς ψάχνετετις δημοφιλέστερες απαντήσεις στην κάθε ερώτηση!Όσες περισσότερες βρείτε, η ομάδα σας κερδίζει όλο καιπερισσότερους πόντους, σκοπός σας είναι σαν ομάδα να μαζέψετε τουςπερισσότερους πόντους και να αναδειχθείτε εσείς οι μεγάλοινικητές!Χαρακτηριστικά- Συλλεκτικά τρόπαια- Όμορφη σχεδίαση & μουσική επένδυση- Υποστήριξη 2 ομάδων- Ρύθμιση χρόνου & γύρων- Διάφοροι τύποι παιχνιδιού (με ή χωρίς χρόνο, μόνο με λάθοςαπαντήσεις)- Ατέλειωτες ώρες διασκέδασηςΟδηγίες παιχνιδιούΚάποιος από την ομάδα αναλαμβάνει να ρωτήσει τους συμπαίκτες τουκαι ηομάδα προσπαθεί να βρει τις δημοφιλέστερες απαντήσεις που δόθηκανγια την κάθε ερώτηση.Ο χρόνος κυλά εναντίον σας. Προσοχή στις απαντήσεις σας καθώς ητρίτη λανθασμένη θα είναι και η τελευταία σας.Σημείωση:Έχετε την ευχέρεια να αποφασίσετε από κοινού όλες οι ομάδες, πριντην έναρξη του παιχνιδιού, αν θα επιλέγετε το κουμπί λάθος για κάθελανθασμένη απάντηση που δίνει η ομάδα, τερματίζοντας έτσι τη σειράσας.We asked 100 peopleyou're looking for the most popular answers to every question!The more you find, the team earns you more and more points, yourgoal as a team is to accumulate the most points and prove yourselfthe big winners!Characteristics- Collectibles trophies- Beautiful design and soundtrack- Supports 2 groups- Set Time & tours- Various game types (with or without time, only wronganswers)- Endless hours of funInstructionsSomeone from the group undertakes to ask his teammates andteam tries to find the most popular answers to each question.The clock is ticking against you. Beware of your answers asincorrect the third will be your last.Note:You have the power to decide together all the teams before thestart of the game, if you select the wrong button for eachincorrect answer given by the group, thus ending your turn.
Νύχτες Παρέας 1.1 APK
Το απόλυτο παιχνίδι παρέας είναι γεγονός, ανβαρεθήκατε να παίζετε τα ίδια και τα ίδια, τότε αυτό το παιχνίδιείναι για εσάς.Διαλέξτε με την παρέα σας τα παιχνίδια στα οποία και θαανταγωνιστείτε, αποφασίστε τον χρόνο και τους γύρους, ακολουθήστετις οδηγίες του κάθε παιχνιδιού και βγείτε εσείς νικητές!- Μεγάλη γκάμα παιχνιδιών- Επιλογή απεριόριστων ομάδων- Ρυθμίσεις χρόνου και γύρων- Συλλογή από τρόπαια για την κάθε ομάδα- Ενημέρωση ερωτήσεων από το InternetThe ultimate gang game isa fact, if you are bored playing the same old thing, then this gameis for you.Choose your gang games in which he will compete, decide the timeand rounds, follow the instructions of each game and hit awinner!- Wide range of toys- Select unlimited groups- Time settings and laps- Collection of trophies for each group- Information from the Internet questions
Βρες το τραγούδι 1.0.0 APK
Μπορείς να αναγνωρίσεις το τραγούδι,ακούγονταςμόνο λίγα δευτερόλεπτα απ' αυτό;Ένα παιχνίδι γεμάτο μουσική όλων των ειδών, λαϊκά,έντεχνα,ρεμπέτικα, ροκ και άλλα στυλ μουσικής.Άκουσε λίγα δευτερόλεπτα από ένα τραγούδι και προσπάθησε ναβρειςτον τίτλο, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρεις, μην σκας,γιαυτόυπάρχουν και οι βοήθειες!Κατέβασε το παιχνίδι σήμερα κιόλας και άρχισε να απαντάς!Can you recognizethesong, listening to a few seconds of it?A game full of music of all genres, folk, artfully,rebetika,rock and other music styles.He heard a few seconds of a song and try to find the title,ifnot do it, do not run away, so there helps!Download the game today and began to answer!
1 Pic 3 Words 1.0.0 APK
In 1 Pic 3 Words, you will see a picture witha series of empty letter slots.The key to filling in those blanks? Look within the picture, andyou’ll find three objects that can be spelled out from the letterbank.In other words, your challenge for each round is to find threesecret words by using a picture as your ultimate clue!A picture says a thousand words, but can you figure out exactlythe three words we are looking for?1 Pic 3 Words is completely freeDownload and start playing!Have a look at the photo then spell your answer by clicking onthe letters you want to use.GET HINTSUnable to picture the answer?Use the magnifying glass to reveal a letter or use the key tounveil a single word.Get more hints by completing levels or buy them in-game!HUNDREDS OF QUESTIONS1 Pic 3 Words contains hundreds of different picturechallenges!How many can you solve?
1 Φώτο 3 Λέξεις 1.0.3 APK
Πολλοί λένε ότι μια εικόνα αξίζει όσοχίλιεςλέξεις, δεν νομίζω λοιπόν να δυσκολευτείτε να βρείτε μόλιςτρεις?Σε κάθε πίστα εμφανίζεται και μία φώτο όπου θα πρέπει να βρείτε3λέξεις, που είτε υπάρχουν μέσα στη φωτογραφία είτε είναι σχετικέςμετο θέμα.Καλή διασκέδαση!Many say that a pictureisworth a thousand words, I do not think we can struggle to findjustthree;Each track is displayed and one photo where you have to find3words, present in the picture or is relevant to the topic.Have fun!
Θερμιδομετρητής 1.0 APK
Η εφαρμογή Θερμιδομετρητής προσφέρει μιαπλήρηςσουίτα ενημέρωσης των θερμίδων που προσλαμβάνετε καθημερινάκαθώςκαι αυτών που καίτε.- Βασισμένη σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες βάσειςδεδομένωντροφίμων που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην ελληνικήγλώσσα, με πάνωαπό 1700 τρόφιμα καταγεγραμμένα σύμφωνα με τιςθερμίδες πουπεριέχουν καθώς και την ποσότητα πρωτεϊνών,υδατανθράκων, λίπουςκαι χοληστερίνης- Υπολογίστε με ακρίβεια πόσες θερμίδες καίτε ανάλογα μετηνάσκηση που εκτελείτε- Βρείτε τον προσωπικό σας Δείκτη Μάζας Σώματος, τοποσοστόμυικής μάζας και λίπους που έχετε καθώς και θέστε στόχουςγια ναχάσετε είτε να συντηρήσετε το υπάρχον βάρος σας.Μην αργείτε, κατεβάστε την αμέσως διότι κάθεπιρουνιάμετράει!## ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ##- Για τη μέτρηση της μέσης, οι άνδρες θα μετρήσουν τηνπερίμετροστο σημείο του αφαλού, ενώ οι γυναίκες στο σημείο τηςμέσης πουέχουν τα περισσότερα εκατοστά.- Για τη μέτρηση του γοφού, οι άνδρες δεν χρειάζεται νατηνκάνουν, ενώ οι γυναίκες θα μετρήσουν μόνο την περίμετρο τουδεξιούγοφού στο πάνω σημείο, την μεγαλύτερη σε εκατοστά.- Για τη μέτρηση του λαιμού και οι άνδρες και οι γυναίκεςθαμετρήσουν την περίμετρο του.Προσοχή, όλες οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι σε εκατοστά καισεκιλά και με απόκλιση το πολύ 0.5cm, 0.5kg.The applicationCalorieoffers a complete media suite of calories ingested daily andthosewho burn.- Based in one of the most comprehensive food database thatexistat the moment in the Greek language, with over 1700 foodsrecordedin accordance with the calories and contain the amount ofprotein,carbohydrate, fat and cholesterol- Calculate exactly how many calories you burn according totheexercise you are performing- Find your own BMI, the muscle mass and fat percentage youandset goals to lose or maintain your current weight.Do not be late, download it immediately because everybitecounts!## MEASUREMENT INSTRUCTIONS ##- For the measurement of the average, men will measurethecircumference in point of the navel, while women at the waisthavemore centimeters.- For the measurement of the hip, the men do not need tomake,while women will only measure the circumference of the righthip tothe upper section, the largest in centimeters.- For measuring the neck and the men and women will measuretheperimeter.Attention, all measurements should be in centimetersandkilograms and maximum deviation 0.5cm, 0.5kg.
Μπλε Ιστορίες 1.0 APK
Οι Μπλε Ιστορίες είναι ένα διασκεδαστικόκαιπαράλληλα σκοτεινό παιχνίδι παρέας όπου αυτός που κρατάειτηνσυσκευή έχει τον ρόλο του αφηγητή και οι υπόλοιποι πρέπειναεξιχνιάσουν την υπόθεση της κάθε ιστορίας.ΟδηγίεςΗ παρέα αποφασίζει ποιος θα είναι ο αφηγητής.Ο αφηγητής παίρνει την συσκευή και διαλέγει μία από τιςιστορίεςτου παιχνιδιού, αρχίζει και διαβάζει το πρώτο τμήμα τηςιστορίας. Οαφηγητής γνωρίζοντας την κατάληξη της ιστορίας μπορεί νααπαντήσειστις ερωτήσεις που θέτουν οι παίκτες μονολεκτικά.Στην περίπτωση που η παρέα δυσκολευτεί να βρει λύση, τότεείναιστην ευχέρεια του αφηγητή αν θα βοηθήσει με κάποιοστοιχείο.The Blue Stories is afunwhile dark gang game where he keeps the device has the role ofthenarrator and the rest should solve the case of each story.InstructionsThe group decides who will be the narrator.The narrator takes the device and selects one of the storiesofthe game, and begins reading the first part of the story.Thenarrator knowing the outcome of the story can answer questionsthatplayers bring one word.If the company struggled to find a solution, then he is atthediscretion of the narrator whether to help with an item.
Βρες το μέρος 1.0.1 APK
Σε κάθε πίστα εμφανίζεται και μίαγεωγραφικήελληνική τοποθεσία, νησί ή πόλη, μπορείτε να βρείτε τομέρος;- 100% ελληνικό παιχνίδι- όμορφη σχεδίαση- με νέες πίστες να προστίθενται συνεχώςΚαλή διασκέδαση!Για οποιαδήποτε κριτική ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετεστοsupport@krtlivapps.com θα χαρούμε να σας ακούσουμε!In each track isdisplayedand a geographical location Greek island or city you findthe place?- 100% Greek game- Beautiful design- With new tracks continuously addedHave fun!For any criticism or question you can contactthesupport@krtlivapps.com will be glad to hear from you!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/