1.6 / September 19, 2015
(4.4/5) (879)

Description

Το αγαπημένο παιχνίδι της παρέας ήρθε στοκινητό και το tablet σας για να σας προσφέρει ατελείωτες ώρεςδιασκέδασης!

Τρόπος παιχνιδιού
Μια νύχτα πέφτει στο Παλέρμο και η εφαρμογή χωρίζει την παρέα σε"καλούς" (πολίτες, αστυνομικός και καμικάζι) και "κακούς" (φανερός,κρυφός δολοφόνος και ρουφιάνος). Μέσα από ψηφοφορίες, την εφαρμογήστον ρόλο του συντονιστή, γέλια και κατηγορίες μεταξύ παικτών, μίαομάδα θα κερδίσει! Θα καταφέρουν να επιβιώσουν οι καλοί ή θακυριαρχήσουν οι κακοί;

Χαρακτηριστικά
- Αφήγηση της ιστορίας με ελληνική φωνή!
- Ρύθμιση χρόνου γύρου
- Μοναδικός μηχανισμός για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του κάθεπαίκτη
- Επιλογές ειδικών χαρακτήρων όπως Ρουφιάνος και Καμικάζι
- Δυνατότητα υποστήριξης έως και 30 παικτών με μόνο μίασυσκευή
- HD γραφικά & υπέροχη σχεδίαση
- Υποστήριξη Android™ 2.3 (Gingerbread) ή νεότερο

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετεένα email στην διεύθυνση: info@icyhippo.com

The favorite game of thegang came to your cell phone and tablet to give you endless hoursof fun!

How to play
One night falls in Palermo and implementation divides the companyinto "good" (citizens, police and kamikaze) and "bad" (overt,covert killer and pimp). Through polls, applying the role ofcoordinator, laughs and categories between players, one team willwin! Will they survive the good or bad will prevail?

Characteristically
- Telling the story of Greek voice!
- Round time setting
- Unique mechanism to withhold the identity of each player
- Select special characters like Pimp and Kamikaze
- Ability to support up to 30 players with just one device
- HD graphics and superb design
- Support Android ™ 2.3 (Gingerbread) or higher

If you want to contact us, please send us an email to: info@icyhippo.com

App Information ΠΑΛΕΡΜΟ

 • App Name
  ΠΑΛΕΡΜΟ
 • Package Name
  com.icyhippo.MiaNyxtaStoPalermo
 • Updated
  September 19, 2015
 • File Size
  20M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  Icy Hippo
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Icy Hippo Show More...

ΠΑΛΕΡΜΟ 1.6 APK
Icy Hippo
Το αγαπημένο παιχνίδι της παρέας ήρθε στοκινητό και το tablet σας για να σας προσφέρει ατελείωτες ώρεςδιασκέδασης!Τρόπος παιχνιδιούΜια νύχτα πέφτει στο Παλέρμο και η εφαρμογή χωρίζει την παρέα σε"καλούς" (πολίτες, αστυνομικός και καμικάζι) και "κακούς" (φανερός,κρυφός δολοφόνος και ρουφιάνος). Μέσα από ψηφοφορίες, την εφαρμογήστον ρόλο του συντονιστή, γέλια και κατηγορίες μεταξύ παικτών, μίαομάδα θα κερδίσει! Θα καταφέρουν να επιβιώσουν οι καλοί ή θακυριαρχήσουν οι κακοί;Χαρακτηριστικά- Αφήγηση της ιστορίας με ελληνική φωνή!- Ρύθμιση χρόνου γύρου- Μοναδικός μηχανισμός για να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του κάθεπαίκτη- Επιλογές ειδικών χαρακτήρων όπως Ρουφιάνος και Καμικάζι- Δυνατότητα υποστήριξης έως και 30 παικτών με μόνο μίασυσκευή- HD γραφικά & υπέροχη σχεδίαση- Υποστήριξη Android™ 2.3 (Gingerbread) ή νεότεροΕάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετεένα email στην διεύθυνση: info@icyhippo.comThe favorite game of thegang came to your cell phone and tablet to give you endless hoursof fun!How to playOne night falls in Palermo and implementation divides the companyinto "good" (citizens, police and kamikaze) and "bad" (overt,covert killer and pimp). Through polls, applying the role ofcoordinator, laughs and categories between players, one team willwin! Will they survive the good or bad will prevail?Characteristically- Telling the story of Greek voice!- Round time setting- Unique mechanism to withhold the identity of each player- Select special characters like Pimp and Kamikaze- Ability to support up to 30 players with just one device- HD graphics and superb design- Support Android ™ 2.3 (Gingerbread) or higherIf you want to contact us, please send us an email to: info@icyhippo.com
XXI 1.0 APK
Icy Hippo
XXI is a game we developed as a sideprojectwhile we were working on our other mobile apps. It's a funprojectwe originally made for ourselves, we think it's nice so wereleasedit.You start with a simple bronze cup and when you tapthebottom-right button you will either level up and get a coolercup,or your cup "breaks" and you have to start over. The higheryourlevel, the harder it gets.Chance plays the only role in determing the outcome. There isnoskill element involved whatsover. Play with the odds and try togetthe XXI cup!You've gotta ask yourself one question: "Do I feel lucky?"Well,do ya?
IceFruit — Break the Ice! 1.1 APK
Icy Hippo
IceFruit is a unique puzzle game. It'sallabout juicy fruits and squishy ice cubes, but in afun,brain-challenging way!Collect grapes, break the ice and become an icy master bygettingthe platinum medal one splash at a time! There are 10differentfruits, each with a unique ability. Drag a fruit on ablock to useits ability and smash everything.Ice is easy to break, while wood and metal blocks are harderandrequire two and three hits respectively.Clear the grid to complete the level and collect grapes. Usethemto purchase special, more powerful fruits. With the fastgameplayyou can play anytime, anywhere! And with the 4 differentgame modesyou will keep coming back to have more.It will last. Every level is randomly generated while youplay,so there is always something new. The difficulty of each levelisdetermined based on how experienced you are.Get IceFruit now and have fun :D

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.6 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!