public-1.4.1 / September 13, 2016
(4.8/5) (707)

Description

Ένα απλό παιχνίδι παρέας που μπορεί σαςδιασκεδάσει παντού!

Παίξτε το στο διάλειμμα μέχρι να μπει ο καθηγητής ή στον βαρετόγάμο του αδερφού της νύφης του ξαδέρφου σου! Απαραίτητεςπροϋποθέσεις: ένα κινητό, μια παρέα και όρεξη για γέλιο καιχαβαλέ!

Υπάρχουν 4 τύποι παιχνιδιού Πες το με:

- μια ΛΕΞΗ
Οι παίκτες προσπαθούν να περιγράψουν την κάρτα σε ένα παίκτη τηςομάδας τους λέγοντας ο καθένας με την σειρά του μία και μόνο λέξη.Παρότι δεν υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό των λέξεων πουθα πουν οι παίκτες, εκείνος που προσπαθεί να βρει την κάρτα έχειμόνο μία προσπάθεια

- ένα ΦΩΝΗΕΝ
Ένας παίκτης προσπαθεί να κάνει τους συμπαίκτες τους να μαντέψουντην κάρτα περιγράφοντας την, αντικαθιστώντας όλα τα φωνήεντα σεαυτά που λέει με το φωνήεν που του δίνεται. Π.χ. με το γράμμα «Α»το «Καλή διασκέδαση!» γίνεται «Καλά δαασκάδασα!».

- ένα ΝΤΙΝ
Ένας παίκτης προσπαθεί να κάνει τους συμπαίκτες τους να μαντέψουντο τραγούδι της κάρτας, κάνοντας μόνο τον ήχο «ΝΤΙΝ» και χωρίς ναλέει ποτέ τα λόγια.

- ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ
Η κλασική παντομίμα! Ένας παίκτης περιγράφει στους συμπαίκτες τουχωρίς να κάνει τον παραμικρό ήχο

Συνδέσου στο Google Play και βρες με την παρέα σου όλα ταachievements.

--------------

Όπως προβλέπουν οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
Με τη λήψη αυτής της εφαρμογής μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμεαναγνωριστικά της συσκευής για να εξατομικευθεί το περιεχόμενο καιοι διαφημίσεις και να αναλύσουμε την κίνηση μας . Διαμοιραζόμαστεεπίσης τα αναγνωριστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες από τησυσκευή σας με τους διαφημιστικούς συνεργάτες και αναλυτές μας.

A simple gang game thatcan entertain you anywhere!

Play the break to get the teacher or boring wedding of hisbrother of the bride of your cousin! Necessary conditions: a mobileone and appetite for laughter and chavale!

There are 4 game types Say it with:

- one word
Players try to describe the card in a player of their team sayingeveryone in turn one word. Although there is no limit to the totalnumber of words that will tell the players, the one who tries tofind the card has only one attempt

- A vowel
A player trying to make their teammates to guess the carddescribing replacing all the vowels in what he says with the vowelthat is given. B.C. with the letter "A" "Have fun!" becomes "Welldaaskadasa!".

- A denny
A player trying to make their teammates to guess the song of thecard, making only the sound "Dina" and without ever saying thewords.

- PANTOMIME
 The classic pantomime! One player describes to his teammateswithout making the slightest sound

Sign in to Google Play and find with your friends all theachievements.

--------------

As provided for in the new legislation of the EuropeanUnion:
By downloading this application allows us to use identifiers of thedevice to personalized content and advertisements and analyze ourtraffic. Also distributes identification and other information fromyour device with advertising partners and our analysts.

App Information Πες το με

 • App Name
  Πες το με
 • Package Name
  com.mitatolab.games.sayitwith
 • Updated
  September 13, 2016
 • File Size
  7.8M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  public-1.4.1
 • Developer
  Mitato Lab
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email mitato.lab@gmail.com
  Mitato Lab Varda Kalergi 18 Rethymnon 74133 Greece
 • Google Play Link

Mitato Lab Show More...

Πες το με public-1.4.1 APK
Mitato Lab
Ένα απλό παιχνίδι παρέας που μπορεί σαςδιασκεδάσει παντού!Παίξτε το στο διάλειμμα μέχρι να μπει ο καθηγητής ή στον βαρετόγάμο του αδερφού της νύφης του ξαδέρφου σου! Απαραίτητεςπροϋποθέσεις: ένα κινητό, μια παρέα και όρεξη για γέλιο καιχαβαλέ!Υπάρχουν 4 τύποι παιχνιδιού Πες το με:- μια ΛΕΞΗΟι παίκτες προσπαθούν να περιγράψουν την κάρτα σε ένα παίκτη τηςομάδας τους λέγοντας ο καθένας με την σειρά του μία και μόνο λέξη.Παρότι δεν υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό των λέξεων πουθα πουν οι παίκτες, εκείνος που προσπαθεί να βρει την κάρτα έχειμόνο μία προσπάθεια- ένα ΦΩΝΗΕΝΈνας παίκτης προσπαθεί να κάνει τους συμπαίκτες τους να μαντέψουντην κάρτα περιγράφοντας την, αντικαθιστώντας όλα τα φωνήεντα σεαυτά που λέει με το φωνήεν που του δίνεται. Π.χ. με το γράμμα «Α»το «Καλή διασκέδαση!» γίνεται «Καλά δαασκάδασα!».- ένα ΝΤΙΝΈνας παίκτης προσπαθεί να κάνει τους συμπαίκτες τους να μαντέψουντο τραγούδι της κάρτας, κάνοντας μόνο τον ήχο «ΝΤΙΝ» και χωρίς ναλέει ποτέ τα λόγια.- ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΗ κλασική παντομίμα! Ένας παίκτης περιγράφει στους συμπαίκτες τουχωρίς να κάνει τον παραμικρό ήχοΣυνδέσου στο Google Play και βρες με την παρέα σου όλα ταachievements.--------------Όπως προβλέπουν οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης :Με τη λήψη αυτής της εφαρμογής μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμεαναγνωριστικά της συσκευής για να εξατομικευθεί το περιεχόμενο καιοι διαφημίσεις και να αναλύσουμε την κίνηση μας . Διαμοιραζόμαστεεπίσης τα αναγνωριστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες από τησυσκευή σας με τους διαφημιστικούς συνεργάτες και αναλυτές μας.A simple gang game thatcan entertain you anywhere!Play the break to get the teacher or boring wedding of hisbrother of the bride of your cousin! Necessary conditions: a mobileone and appetite for laughter and chavale!There are 4 game types Say it with:- one wordPlayers try to describe the card in a player of their team sayingeveryone in turn one word. Although there is no limit to the totalnumber of words that will tell the players, the one who tries tofind the card has only one attempt- A vowelA player trying to make their teammates to guess the carddescribing replacing all the vowels in what he says with the vowelthat is given. B.C. with the letter "A" "Have fun!" becomes "Welldaaskadasa!".- A dennyA player trying to make their teammates to guess the song of thecard, making only the sound "Dina" and without ever saying thewords.- PANTOMIME The classic pantomime! One player describes to his teammateswithout making the slightest soundSign in to Google Play and find with your friends all theachievements.--------------As provided for in the new legislation of the EuropeanUnion:By downloading this application allows us to use identifiers of thedevice to personalized content and advertisements and analyze ourtraffic. Also distributes identification and other information fromyour device with advertising partners and our analysts.
Ventalia 1.1.0 APK
Mitato Lab
Reach the skies by making your tower of fans.See your friends' score collapse as you outscore them!An easy and fun-fan-game!Simply tap anywhere on the screen when the fan is opened infull.When maximum angle is achieved, the fan will visibly flash and thespace indicators will become colorful and you will gain some bonusspace for your next fan!If you run out of space for a new fan to open, the gameends.Try to score the most points by performing perfect taps!--------------Sound design by Leonidas Varouchas. Leonidas is using gmail asvarleonidas.Font - Caviar Dreams by Lauren Thompson--------------Mitato Lab uses your information to perform its own analyticsand to enable analytics provided by third parties. We useanalytical information for supporting business analysis andoperations, business intelligence, product development, improvingproducts and services, personalizing content, providingadvertising, and making recommendations.
Numbers - Multiplayer 1.0 APK
Mitato Lab
Numbers is a very easy game to play.You can teach your kid addition, kill some time while you waitfor the bus, maybe sharpen your brain with endless calculation soyou don't get Alzheimer's or just be dazzled with the colors!But you'd better try the multiplayer mode:Provided you and your -unlimited number of- friends are connectedto the same WiFi, you can ruin your friendship over fragments ofseconds by playing with your cellphone on a whole new level!----------------------By downloading this app you allow us to use device identifiersto personalize content and ads and to analyse our traffic. We alsoshare such identifiers and other information from your device withour advertising and analytics partners.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.57 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/