1.5.26 / November 1, 2016
(3.7/5) (1783)

Description

Το αγαπημένο σας τάβλι γίνεται τώρα ακόμη πιοσυναρπαστικό! Αποδείξτε τις στρατηγικές σας ικανότητες καθώς καιτην τύχη σας στα ζάρια προσκαλώντας τους φίλους σας σε μια παρτίδαπόρτες, πλακωτό ή φεύγα και διασκεδάστε παίζοντας! Κερδίστε το έναπαιχνίδι μετά το άλλο για να ξεκλειδώσετε νέα, συναρπαστικά επίπεδακαι να λάβετε συμμετοχή σε μεγάλα τουρνουά εναντίον άλλων επίδοξωνδιεκδικητών του τίτλου.

Μοναδικές παρτίδες και μεγάλα τρόπαια σας περιμένουν - είστεέτοιμοι?

Your favorite backgammonis now even more exciting! Demonstrate your strategic skills andyour luck at craps inviting your friends to a game of doors,plakoto or go and have fun playing! Win one game after another tounlock exciting new levels and take part in big tournaments againstother would-be title contenders.

Unique large batches and trophies await - are you ready;

App Information Τάβλι

 • App Name
  Τάβλι
 • Package Name
  air.com.lazyland.backgammon
 • Updated
  November 1, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.5.26
 • Developer
  LazyLand SA
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Eirinis 16-18, N.Faliro 18547, Peiraias Greece
 • Google Play Link

Τάβλι Version History

Select Τάβλι Version :
 • 1.5.17 (1005017)
 • Τάβλι 1.5.17 APK File

  Publish Date: 2016 /3/23
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 25.4 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 917224406440499b2107a03b0ee8a6e28a1ada2a
  APK Signature: 860bb905bb6d8861e8f0c8879323953c3793db1f

LazyLand SA Show More...

Candy Duels 1.5.26 APK
LazyLand SA
Challenge your friends in battles in theultimate multiplayer match-3 game, Candy Duels! Match the candiesand remove jellies faster than your opponent to prevail.
A variety of obstacles and surprises await you as you conqueryour way towards the top. Master the game by finding the longestchains of candies and create special combos such as Color Bombs orWrapped Bombs that will boost your score and bring you closer tovictory. Super-sweet power-ups, activated with diamonds, will turnyou into a candy-king and make it easier for you to dominate thisaddictive game!
Make consequent matches quickly to freeze the opponent’s candieswith blocks of ice! Take advantage of these frozen blows to beahead before the ice melts!
Ready for crazy challenges? Take part in amazing tournaments andclaim prizes and glory! Collect stars, elevate and a place in ourHall of Fame will have your name on it!
Picking up candies makes you happy? Then it’s time for you toenter Candy Duels world!
Yatzy Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
Yatzy is a game of luck, risk and quickdecisions multiplayer dice game. Make the highest total score andwin the game against 1 or 2 opponents.You can roll the dice 3 times on your turn, to make the bestfinal combination and get the most points. On each roll you mayhold one or more dice results depending on what you guess will comenext. Put the dice on the placeholders at the bottom and preparefor your next roll! You may check the panel on the left to see whatcombinations are left to accomplish, how many points your roll willpay out and decide which combination you’ll try to hit.Variations appear on the next game modes, with 2 opponents or 6available placeholders instead of 5. Are you one dice away from thecombination you aim? Hit the Golden Dice power-up and get thenumber you’re missing!Have you mastered the art of Yatzy ? Take part in ourTournaments and claim Bronze, Silver and Golden Trophies! The Hallof Fame is waiting for your name to be written on it!
Mahjong Duels 1.6.1 APK
LazyLand SA
Welcome to the worlds of the amazing classicChinese game of skill and strategy Mahjong ! Get in the arena andmatch your mystical tiles as a Chinese master of the game!Don’t you like to play solitaire? Challenge your friends in epicduels and defeat them by finding first the matching symbols forbamboo, dragons, digits and other elements. Quickly scan the boardin all dimensions, see if you can find unblocked tile matches,touch the pairs and get the board cleared. Are you fast enough?Then you have an ace in the hole, as the faster you are the moresnowballs you throw at your opponents, freezing their board. Keepin mind that you can’t match the hidden tiles unless you clear thetop of the tile towers. The bonus tiles (4 season and 4 springflower tiles) can be paired with any other of their kind althoughthey do not visually match exactly.From Mexico, to Italy, to Greece and all the way to Taipei andShanghai in China, unlock exciting new levels, win one mahjog gameafter another and take part in incredible tournaments.Join thousands of players, even the most masterful mahjongg titansfor unlimited challenges in this multiplayer Mahjong proversion!Deluxe edition: free to download, optional payments availableDownload hd Mahjong Duels for mobile and enjoy an endless journeyof fun, anywhere, anytime 24/7. Join the ultimate Mahjong communitynow!
Roulette Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
The world's most thrilled casino game is nowmultiplayer. Get in the Roulette Arena and play with the mostmasterful opponents, friends or family while this Roulette versiongives players the chance to compete live.With the best power apps & boosts, enhanced graphics,different game modes, minigames and many other exciting featuresRoulette Arena will be all you need!
Pool Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
No need to gamble in Vegas for the best poolparty XD! The billiards’ game with the multiple variations is nowonline by LazyLand; play two of the most interesting versions ofpool, 8ball and 9ball in a virtual multiplayer challenge!The purpose of the 8 ball is for the one player to pocket thesolid colored balls numbered 1-7 while the other tries to pocketthe striped balls numbered 9-15. After the player knocks in all oftheir balls, the player must call the pocket on the last ballremaining, the 8 ball. In 9 ball play, each player tries to pocketthe balls in order, from 1 through 9.Pool Arena is not just a time killer game of kings and empires!It’s a real world’s game where you can practice and perfect yourskills in a virtual table, with no fear of experienced poolhustlers or pool sharks !While playing all you need are dexterity and the right strategyto master the game like real pro pool stars !Get the hang of the game and climb on the top of the LazyLand’sBest Pool Players List!The time has come. Will you take the challenge?· Benefit with power ups: double your power with the hotshot(double power) or use the extended aim assist.· Keep your adrenaline running high by competing live intournaments· Enjoy a tour in different virtual tables against the mostskillful opponents· hd realistic graphicsPool Arena : Download now the ultimate online pool game! - 2015updated mobile version.
Αγωνία 1.5.26 APK
LazyLand SA
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να διώξει ο κάθεπαίχτης όλα τα φύλλα που έχει στα χέρια του και να φορτωθεί όσο τοδυνατόν λιγότερους πόντους.Συγκεντρώστε όσο το δυνατόν περισσότερους άσσους, 7άρια, 8άριακαι 9άρια για να κυριαρχήσετε στο παιχνίδι! Συνδυάστε τύχη καιδεξιότητα και διασκεδάστε παίζοντας!The aim of the game is toclear each player all the cards have in his hands and loaded as fewas possible points.Gather as many aces, 7s, 8s and 9s to dominate the game! Combineluck and skill and have fun playing!
BlackJack Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
The world's most popular casino game is nowmultiplayer. Get in the Blackjack Arena and play with the mostmasterful opponents, friends or family while this Blackjack versiongives players the chance to compete live.Get your Jacks, Queens, Kings and Aces ready to rock thedeck!The objective of Blackjack Arena is for a player to come asclose to 21 without going over, while still having a higher totalthan the dealer.With the best power apps & boosts, enhanced graphics,different game modes, minigames and many other exciting featuresBlackjack Arena will be all you need!
Okey Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
Do you like playing Okey? You will certainlylove Okey Arena!

Challenge and play with thousands of Okey playersaround the world, in this great version of Okey that is featuringgreat graphics, a number of awesome trophies, cross play with yourmobile phone or tablet and a bunch of other features that will helpyou make new friends and have lots of fun!What are you waiting for? Grab your Okey skills and jump intothe Arena!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.