1.5.26 / November 1, 2016
(3.7/5) (1783)

Description

Το αγαπημένο σας τάβλι γίνεται τώρα ακόμη πιοσυναρπαστικό! Αποδείξτε τις στρατηγικές σας ικανότητες καθώς καιτην τύχη σας στα ζάρια προσκαλώντας τους φίλους σας σε μια παρτίδαπόρτες, πλακωτό ή φεύγα και διασκεδάστε παίζοντας! Κερδίστε το έναπαιχνίδι μετά το άλλο για να ξεκλειδώσετε νέα, συναρπαστικά επίπεδακαι να λάβετε συμμετοχή σε μεγάλα τουρνουά εναντίον άλλων επίδοξωνδιεκδικητών του τίτλου.

Μοναδικές παρτίδες και μεγάλα τρόπαια σας περιμένουν - είστεέτοιμοι?

Your favorite backgammonis now even more exciting! Demonstrate your strategic skills andyour luck at craps inviting your friends to a game of doors,plakoto or go and have fun playing! Win one game after another tounlock exciting new levels and take part in big tournaments againstother would-be title contenders.

Unique large batches and trophies await - are you ready;

App Information Τάβλι

 • App Name
  Τάβλι
 • Package Name
  air.com.lazyland.backgammon
 • Updated
  November 1, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.5.26
 • Developer
  LazyLand SA
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email support@lazyland.net
  Eirinis 16-18, N.Faliro 18547, Peiraias Greece
 • Google Play Link

Τάβλι Version History

Select Τάβλι Version :
 • 1.5.17 (1005017)
 • Τάβλι 1.5.17 APK File

  Publish Date: 2016 /3/23
  Requires Android: Android 2.2+ (Froyo, API: 8)
  File Size: 25.4 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 917224406440499b2107a03b0ee8a6e28a1ada2a
  APK Signature: 860bb905bb6d8861e8f0c8879323953c3793db1f

LazyLand SA Show More...

Yatzy Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
Yatzy is a game of luck, risk and quickdecisions multiplayer dice game. Make the highest total score andwin the game against 1 or 2 opponents.You can roll the dice 3 times on your turn, to make the bestfinal combination and get the most points. On each roll you mayhold one or more dice results depending on what you guess will comenext. Put the dice on the placeholders at the bottom and preparefor your next roll! You may check the panel on the left to see whatcombinations are left to accomplish, how many points your roll willpay out and decide which combination you’ll try to hit.Variations appear on the next game modes, with 2 opponents or 6available placeholders instead of 5. Are you one dice away from thecombination you aim? Hit the Golden Dice power-up and get thenumber you’re missing!Have you mastered the art of Yatzy ? Take part in ourTournaments and claim Bronze, Silver and Golden Trophies! The Hallof Fame is waiting for your name to be written on it!
Candy Duels 1.5.26 APK
LazyLand SA
Challenge your friends in battles in theultimate multiplayer match-3 game, Candy Duels! Match the candiesand remove jellies faster than your opponent to prevail.
A variety of obstacles and surprises await you as you conqueryour way towards the top. Master the game by finding the longestchains of candies and create special combos such as Color Bombs orWrapped Bombs that will boost your score and bring you closer tovictory. Super-sweet power-ups, activated with diamonds, will turnyou into a candy-king and make it easier for you to dominate thisaddictive game!
Make consequent matches quickly to freeze the opponent’s candieswith blocks of ice! Take advantage of these frozen blows to beahead before the ice melts!
Ready for crazy challenges? Take part in amazing tournaments andclaim prizes and glory! Collect stars, elevate and a place in ourHall of Fame will have your name on it!
Picking up candies makes you happy? Then it’s time for you toenter Candy Duels world!
Roulette Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
The world's most thrilled casino game is nowmultiplayer. Get in the Roulette Arena and play with the mostmasterful opponents, friends or family while this Roulette versiongives players the chance to compete live.With the best power apps & boosts, enhanced graphics,different game modes, minigames and many other exciting featuresRoulette Arena will be all you need!
Pool Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
No need to gamble in Vegas for the best poolparty XD! The billiards’ game with the multiple variations is nowonline by LazyLand; play two of the most interesting versions ofpool, 8ball and 9ball in a virtual multiplayer challenge!The purpose of the 8 ball is for the one player to pocket thesolid colored balls numbered 1-7 while the other tries to pocketthe striped balls numbered 9-15. After the player knocks in all oftheir balls, the player must call the pocket on the last ballremaining, the 8 ball. In 9 ball play, each player tries to pocketthe balls in order, from 1 through 9.Pool Arena is not just a time killer game of kings and empires!It’s a real world’s game where you can practice and perfect yourskills in a virtual table, with no fear of experienced poolhustlers or pool sharks !While playing all you need are dexterity and the right strategyto master the game like real pro pool stars !Get the hang of the game and climb on the top of the LazyLand’sBest Pool Players List!The time has come. Will you take the challenge?· Benefit with power ups: double your power with the hotshot(double power) or use the extended aim assist.· Keep your adrenaline running high by competing live intournaments· Enjoy a tour in different virtual tables against the mostskillful opponents· hd realistic graphicsPool Arena : Download now the ultimate online pool game! - 2015updated mobile version.
Mahjong Duels 1.6.1 APK
LazyLand SA
Welcome to the worlds of the amazing classicChinese game of skill and strategy Mahjong ! Get in the arena andmatch your mystical tiles as a Chinese master of the game!Don’t you like to play solitaire? Challenge your friends in epicduels and defeat them by finding first the matching symbols forbamboo, dragons, digits and other elements. Quickly scan the boardin all dimensions, see if you can find unblocked tile matches,touch the pairs and get the board cleared. Are you fast enough?Then you have an ace in the hole, as the faster you are the moresnowballs you throw at your opponents, freezing their board. Keepin mind that you can’t match the hidden tiles unless you clear thetop of the tile towers. The bonus tiles (4 season and 4 springflower tiles) can be paired with any other of their kind althoughthey do not visually match exactly.From Mexico, to Italy, to Greece and all the way to Taipei andShanghai in China, unlock exciting new levels, win one mahjog gameafter another and take part in incredible tournaments.Join thousands of players, even the most masterful mahjongg titansfor unlimited challenges in this multiplayer Mahjong proversion!Deluxe edition: free to download, optional payments availableDownload hd Mahjong Duels for mobile and enjoy an endless journeyof fun, anywhere, anytime 24/7. Join the ultimate Mahjong communitynow!
BlackJack Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
The world's most popular casino game is nowmultiplayer. Get in the Blackjack Arena and play with the mostmasterful opponents, friends or family while this Blackjack versiongives players the chance to compete live.Get your Jacks, Queens, Kings and Aces ready to rock thedeck!The objective of Blackjack Arena is for a player to come asclose to 21 without going over, while still having a higher totalthan the dealer.With the best power apps & boosts, enhanced graphics,different game modes, minigames and many other exciting featuresBlackjack Arena will be all you need!
Okey Arena 1.5.26 APK
LazyLand SA
Do you like playing Okey? You will certainlylove Okey Arena!

Challenge and play with thousands of Okey playersaround the world, in this great version of Okey that is featuringgreat graphics, a number of awesome trophies, cross play with yourmobile phone or tablet and a bunch of other features that will helpyou make new friends and have lots of fun!What are you waiting for? Grab your Okey skills and jump intothe Arena!
Αγωνία 1.5.26 APK
LazyLand SA
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να διώξει ο κάθεπαίχτης όλα τα φύλλα που έχει στα χέρια του και να φορτωθεί όσο τοδυνατόν λιγότερους πόντους.Συγκεντρώστε όσο το δυνατόν περισσότερους άσσους, 7άρια, 8άριακαι 9άρια για να κυριαρχήσετε στο παιχνίδι! Συνδυάστε τύχη καιδεξιότητα και διασκεδάστε παίζοντας!The aim of the game is toclear each player all the cards have in his hands and loaded as fewas possible points.Gather as many aces, 7s, 8s and 9s to dominate the game! Combineluck and skill and have fun playing!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!