1.4.0 / November 16, 2014
(3.8/5) (2471)

Description

Μπλε ιστορίες
Οι πιο μακάβριες, σκοτεινές, τρομακτικές ιστορίες μυστηρίου σεπροκαλούν να τις εξιχνιάσεις.
Βρες άλλον ένα ή μάζεψε την παρέα σου και φτιάξε ομάδες, σκέψου καικάνε ερωτήσεις, βρες τι συνέβη και γιατί και μάζεψε πόντους.Μπορείς να νικήσεις το χρόνο και την αντίπαλη ομάδα?


Στείλε τη δική σου ιστορία και ίσως τη δεις σε επόμενο update τηςεφαρμογής με το όνομά σου! (Παρακαλούμε μόνο πρωτότυπες ιστορίεςδικής σας επινόησης! Τις άλλες τις ξέρουμε ήδη ;-) )


Στείλτε μας προτάσεις και βελτιώσεις για την εφαρμογή:
[email protected]


************
Σημείωσεις - Γνωστά ζητήματα:
1) την πρώτη φορά απαιτείται σύνδεση με το internet για ναφορτωθούν οι ιστορίες.
2) σε ορισμένες εκδόσεις android απαιτείται κάθε φορά η σύνδεση στοinternet για να φορτωθούν οι ιστορίες (γνωστό τεχνικό, μη επιλύσιμοζήτημα)

Blue Stories
The most macabre, dark, eerie mystery stories provoke tounravel.
Find another or gathered your friends and do-groups, think and askquestions, find out what happened and why and collect points. Canyou beat the time and their opponents;


Send your own story and maybe see in the next update of theapplication with your name! (Please only your own original storiesinvented! On the other we already know;-))


Send us your suggestions and improvements for implementation:
[email protected]


************
Note - Known issues:
1) the first time requires an internet connection to load thestories.
2) in some android versions required whenever the internetconnection to load the stories (known technical, non-solvableproblem)

App Information μπλε ιστορίες

 • App Name
  μπλε ιστορίες
 • Package Name
  com.qblogic.mple.istories
 • Updated
  November 16, 2014
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.4.0
 • Developer
  QB logic
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Μητροπόλεως 43, Μαρούσι
 • Google Play Link

QB logic Show More...

Ανέκδοτα - Τοίχος Υστερία 1.3.1 APK
QB logic
Γελάστε με την ψυχή σας με τις τελευταίεςαστείες ατάκες, status, φωτογραφίες και ανέκδοτα από τα αγαπημένασας facebook groups και το twitter.Η καθημερινή πηγή γέλιου, αστείων και ανεκδότων σας, αφού κάθε μέραπροστίθενται νέες αστείες ατάκες και ανέκδοτα ενώ ήδη υπάρχουνπολλές χιλιάδες στη λίστα μας!κεντρικές επιλογές:ΥΣΤΕΡΙΑ: οι τελευταίες 50 εικόνες και αστεία/ανέκδοτα πουανέβηκανΤΥΧΑΙΑ: 50 τυχαίες εικόνες και αστεία/ανέκδοτα από τη λίσταμαςΑΓΑΠΗΜΕΝΑ: εδώ προστίθενται και μπορείτε να δείτε όσααστεία/ανέκδοτα/φωτογραφίες ορίσετε ως αγαπημένα[+APPS]: δείτε και τις υπόλοιπες εφαρμογές που έχουμε φτιάξει[*]: βαθμολογήστε την εφαρμογήδυνατότητες:- share εικόνων και κειμένων(*) μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών(π.χ.facebook, gmail, κλπ) που έχετε εγκατεστημένες στο κινητό σας- αποθήκευση εικόνων στη μνήμη του κινητού σας- προσθήκη ανεκδότων/αστείων/εικόνων στα αγαπημένα. Θα χρειαστεί ναείστε online για να δείτε τις εικόνες!(*) το facebook app δεν επιτρέπει τη μεταφορα κειμενου, ομως τοαντιγραφουμε στο clipboard και μπορειτε να το κανετε επικολλησηχειρονακτικα.Παρόμοια συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα apps και δενεξαρτάται από εμάς!Αποποίηση ευθυνών:Οι εικόνες που εμφανίζονται στην εφαρμογή προέρχονται από δημόσιαfacebook groups, δεν δημιουργούνται από εμάς και δεν ευθυνόμαστεγια το περιεχόμενό τους ούτε για τη ζημιά που μπορεί ναπροκαλέσουν. Σε περίπτωση που κάποια εικόνα σας προσβάλλει/θίγειπροσωπικά ενημερώστε μας και θα την αφαιρέσουμε άμεσα.Laugh with your soul tothe latest funny sayings, status, photos and anecdotes from yourfavorite facebook groups and twitter.The daily source of laughter, jokes and your jokes, because newfunny quotes and jokes are added every day and already there aremany thousands of our list!main options:Hysteria: the last 50 images and jokes / jokes uploadedRANDOM: 50 random images and jokes / jokes from our listFAVORITES: add here and you can see what funny / jokes / picturesset as favorites[+ APPS]: see other applications that we have made[*]: Rate applicationoptions:- Share pictures and text (*) by the respective applications (eg.Facebook, gmail, etc.) you have installed on your mobile- Save images to the memory of your mobile- Adding anecdotes / jokes / pictures to favorites. You need to beonline to see the pictures!(*) The facebook app does not allow the transfer of text, but thecopy to the clipboard and you can paste manually.Similar behavior can also occur in other apps and does not dependon us!Denial of responsibility:The images are displayed in the application from public facebookgroups, are not created by us and are not responsible for theircontent nor for the damage that may cause. If any of your imageaffects / affected us personally and let you remove itimmediately.
Μπουκάλα με Θάρρος - Deluxe 1.0.0 APK
QB logic
Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για την παρέακαιτα πάρτι!Γύρισε τη μπουκάλα και φίλα τους όλους, παίξε με τιςέτοιμεςπροκλήσεις θάρρους που περιέχονται αλλά και συμπλήρωσε τιςδικέςσου!Οι προκλήσεις θάρρους ρυθμίζονται τόσο για ανήλικους όσο καιγιαενήλικες.Deluxe features:- προσθέστε δικές σας προκλήσεις θάρρους!- επεξεργασία, (απ)ενεργοποίηση και διαγραφή τωνυπαρχόντωνπροκλήσεων θάρρους- χωρίς διαφημίσεις- νέα μπουκάλια και τρελιάρικα αντικείμενα- νέες εικόνες φόντου- νέο mode με προκλήσεις θάρρους μόνο για ενήλικες (18+)- ρύθμιση πλήθους παικτών- εμφάνιση του παίκτη που επιλέγεται σε κάθε γύροΡυθμίσεις:- επιλογή μπουκάλας (διάφορα μπουκάλια και αντικείμενα)- επιλογή εικόνας φόντου (διάφορα)- προκλήσεις θάρρους για ανήλικους, ενήλικες, όλα ή και ναμηνεμφανίζονται καθόλου- διάρκεια περιστροφής μπουκάλας (3"-10")- ταχύτητα περιστροφής μπουκάλας (1-10)- ήχος (με ή χωρίς)Στείλτε μας τις παρατηρήσεις και τις ιδέες σας (π.χ. δικέςσαςπροκλήσεις θάρρους) στο [email protected] most fun gameforfriends and partying!He turned the bottle and kiss them all, play with readycouragechallenges contained and added your own!Challenges courage adjusted for both minors and adults.Deluxe features:- Add your own challenges courage!- Processing (de) activation and deletion of existingchallengescourage- No ads- New bottles and objects treliarika- New background images- New mode challenges courage for adults only (18 +)- Setting number of players- Show player selected in each roundSettings:- Select Bottle (various bottles and objects)- Select background image (various)- Challenges of courage for minors, adults, all, or not appearatall- During rotation Bottle (3 "-10")- Rotational speed Bottle (1-10)- Sound (with or without)Send us your comments and ideas (eg own challenges courage)[email protected]
Μπουκάλα με Θάρρος 1.3.1 APK
QB logic
Το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για την παρέακαι τα πάρτυ!Γύρισε τη μπουκάλα και φίλα τους όλους ή παίξε με τις έτοιμεςπροκλήσεις θάρρους που περιέχονται.Οι προκλήσεις θάρρους ρυθμίζονται τόσο για ανήλικους όσο και γιαενήλικες.*****************************************Μπουκάλα DeluxeΣου άρεσε η μπουκάλα? Τσέκαρε και τη Deluxe έκδοση:>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qblogic.mpoukala.deluxe<<<- γράψε δικές σου προκλήσεις θάρρους ή σβήσε όσες δε σουαρέσουν- νέο mode μόνο με ερωτήσεις 18+- περισσότερα μπουκάλια και άλλα τρελιάρικα αντικείμενα- εμφάνιση του ποιος παίζει σε κάθε γύρο- περισσότερες εικόνες φόντου******************************************Ρυθμίσεις:- επιλογή μπουκάλας (κλασσική, καλοκαιρινή, κόλα)- επιλογή εικόνας φόντου (ξύλο, άσφαλτος, άμμος, πλακάκι)- προκλήσεις θάρρους για ανήλικους, ενήλικες ή και να μηνεμφανίζονται- διάρκεια περιστροφής μπουκάλας (3"-10")- ταχύτητα περιστροφής μπουκάλας (1-10)- ήχος (με ή χωρίς)Στείλτε μας τις παρατηρήσεις και τις ιδέες σας (π.χ. δικές σαςπροκλήσεις θάρρους) στο [email protected] most fun game forfriends and partying!He turned the bottle and kiss them all or play with ready couragechallenges contained.Challenges courage adjusted for both minors and adults.*****************************************Bottle DeluxeI liked the bottle; Check it out and Deluxe edition:>>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qblogic.mpoukala.deluxe<<<< / b>- Write your own challenges courage or extinguish those you do notlike- New mode only questions 18 +- More bottles and other objects treliarika- Look who's playing in every round- More background images******************************************Settings:- Select Bottle (classic, summer, cola)- Select background image (wood, asphalt, sand, tiles)- Challenges of courage for minors or adults and should notbe- During rotation Bottle (3 "-10")- Rotational speed Bottle (1-10)- Sound (with or without)Send us your comments and ideas (eg own challenges courage) [email protected]
μπλε ιστορίες 1.4.0 APK
QB logic
Μπλε ιστορίεςΟι πιο μακάβριες, σκοτεινές, τρομακτικές ιστορίες μυστηρίου σεπροκαλούν να τις εξιχνιάσεις.Βρες άλλον ένα ή μάζεψε την παρέα σου και φτιάξε ομάδες, σκέψου καικάνε ερωτήσεις, βρες τι συνέβη και γιατί και μάζεψε πόντους.Μπορείς να νικήσεις το χρόνο και την αντίπαλη ομάδα?Στείλε τη δική σου ιστορία και ίσως τη δεις σε επόμενο update τηςεφαρμογής με το όνομά σου! (Παρακαλούμε μόνο πρωτότυπες ιστορίεςδικής σας επινόησης! Τις άλλες τις ξέρουμε ήδη ;-) )Στείλτε μας προτάσεις και βελτιώσεις για την εφαρμογή:[email protected]************Σημείωσεις - Γνωστά ζητήματα:1) την πρώτη φορά απαιτείται σύνδεση με το internet για ναφορτωθούν οι ιστορίες.2) σε ορισμένες εκδόσεις android απαιτείται κάθε φορά η σύνδεση στοinternet για να φορτωθούν οι ιστορίες (γνωστό τεχνικό, μη επιλύσιμοζήτημα)Blue StoriesThe most macabre, dark, eerie mystery stories provoke tounravel.Find another or gathered your friends and do-groups, think and askquestions, find out what happened and why and collect points. Canyou beat the time and their opponents;Send your own story and maybe see in the next update of theapplication with your name! (Please only your own original storiesinvented! On the other we already know;-))Send us your suggestions and improvements for implementation:[email protected]************Note - Known issues:1) the first time requires an internet connection to load thestories.2) in some android versions required whenever the internetconnection to load the stories (known technical, non-solvableproblem)
Quiz Beast 1.7 APK
QB logic
Έχεις γνώσεις; Απόδειξε το παίζοντας το QuizBeast. Νίκησε το τέρας των ερωτήσεωνΤο Quiz Beast είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων με σκοπό νααποδείξετε στον εαυτό σας και στους φίλους σας τις γνώσεις πουκατέχετε, μέσα από μια πληθώρα ερωτήσεων.Περιλαμβάνει:- 1000+ ερωτήσειςΠληθώρα κατηγοριών ερωτήσεων:- Ιστορία- Γεωγραφία- Αθλητικά- Επικαιρότητα- Τέχνη- ΕπιστήμεςΠαίξτε σε 2 βασικά modes- Μαραθώνιο ερωτήσεων: Απαντήστε όσες περισσότερες ερωτήσειςμπορείτε και ανεβάστε το score σας στον online πίνακα του QuizBeast.- Κλασσικό παιχνίδι ερωτήσεων: Απαντήστε πεπερασμένο αριθμόερωτήσεων κυνηγώντας τις bonus ερωτήσεις.- Και στα 2 modes μπορείτε να επιλέξετε είτε μία μοναδικήκατηγορία ερωτήσεων, είτε ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ!!Παίξτε είτε μόνος είτε συναγωνιστείτε με κάποιο φίλο σας μέσωBluetooth.Επιπλέον διασκεδάστε τεστάροντας τις γνώσεις σε όμορφο γραφικόπεριβάλλον.- Συνεχής ανανέωση των ερωτήσεωνΑν εντοπίσετε κάποιο λάθος μπορείτε να μας ενημερώσετε με emailστη διεύθυνση: [email protected] για να τοδιορθώσουμε.
pare doraki 1.2 APK
QB logic
Το paredoraki.gr σε συνεργασία με την QB logicφέρνει όλους τους διαγωνισμούς στο κινητό σας.Μπορείτε πλέον να δείτε συγκεντρωμένα όλους τους διαθέσιμουςδιαγωνισμούς που είναι ενεργοί αυτήν την στιγμή.Επιλέξτε το εύρος ημερών (μέχρι την ημερομηνία λήξης) για τηνπροβολή των διαθέσιμων διαγωνισμών με επιλογές σε:- αύριο- 3 (ημέρες από σήμερα)- 5 (ημέρες από σήμερα)- 8 (ημέρες από σήμερα)Για τη συμμετοχή στους αντίστοιχους διαγωνισμούς που σαςενδιαφέρουν, επιλέξτε από την κεντρική λίστα το διαγωνισμό πατήστεστο νέο παράθυρο το κουμπί "Πάρτε μέρος".Υ.Σ:Δε φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τηνεγκυρότητα των διαγωνισμών.tags: Διαγωνισμοί, διαγωνισμοι, διαγωνισμός, διαγωνισμος,προσφορές, προσφορά, δώρα, κερδίστε, offer, κλήρωση, diagonismos,diagonismoi, συμμετοχή σε διαγωνισμό, Δωρεάν
Chat & Γνωριμίες 1.5 APK
QB logic
H πρώτη αποκλειστικά mobile chat εφαρμογή έφτασε. Μπείτε στονκόσμοτου chat με την εφαρμογή Chat & Γνωριμίες και συνομιλήστεστατυφλά με άτομα που σας ενδιαφέρουν σε μια προσωπική συνομιλίασεένα περιβάλλον ασφάλειας.Ξεχάστε ότι γνωρίζατε μέχρι σήμερα για το chat καιξεκινήστεσυνομιλίες με τον πιο παραδοσιακό τρόπο: Μιλήστε στα τυφλάμε άτοματου φύλου που σας ενδιαφέρουν. Η διαδικασία είναι απλή:επιλέγετετο φύλο που είστε και το φύλο με το οποίο ενδιαφέρεστενασυνομιλήσετε, εν συνεχεία παίρνετε θέση στην ουρά αναμονήςκαιπεριμένετε να μιλήσετε μόλις έρθει η σειρά σας.Επιπλέον μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ (το usenameπρέπεινα είναι με αγγλικούς χαρακτήρες) προκειμένου ναεκμεταλλευτείτε τηδυνατότητα της εφαρμογής για να μην περιμένετεκαθόλου στην ουράαναμονής αγοράζοντας coins. Κερδίστε επιπλέονcoins προσκαλώνταςφίλους σας στην εφαρμογή καθώς και κάνοντας loginκάθε μέρα.Η αγορά των coins γίνεται με τη χρήση sms, δεν αποτελείσυνδρομητικήυπηρεσία και απευθύνεται καθαρά σε ενηλίκους. Γιαπερισσότερεςπληροφορίες μπορείτε να δείτε το menu βοήθεια τηςεφαρμογής.Οι αγορές, οι συνομιλίες και τα προσωπικά σας δεδομέναείναιΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗ και ΑΝΩΝΥΜΑ.Hfirstexclusively mobile chat application arrived. Enter the worldof thechat by applying Chat & Dating and chat blindly withpeopleinterested in a personal conversation in a secureenvironment.Forget that you knew so far for the chat and start talks inthemost traditional way: Talk to blind people with sex thatinterestyou. The process is simple: select the gender you are andsex whoare interested to chat, then taking place in the queue andwait totalk just your turn.Additionally you can create a profile (the usename must beinEnglish characters) in order to harness the potential oftheapplication not to wait any queued buying coins. Earn extracoinsinviting your friends to the application and making logineveryday.The purchase of the coins is done using sms, not asubscriptionservice and directed purely to adults. For moreinformation pleasesee the help menu of the application.Markets, talks and personal data are secure and anonymously.
βρες ποιος - προσωνύμια 1.3.1 APK
QB logic
Μπορείς να βρεις σε ποιον ανήκουν πασίγνωσταπροσωνύμια και παρατσούκλια?Ήρωες, ποδοσφαιριστές, πολιτικοί, τοποθεσίες, πράγματα κλπ θαπροκαλέσουν τη μνήμη και τις γνώσεις σου!Για πολλά από τα προσωνύμια παρέχονται πληροφορίες για το πωςαυτό προέκυψε ή πληροφορίες για το άτομο/αντικείμενο/κλπ στο οποίοανήκει.Βοήθειες:- υπόδειξη με σημαντικές πληροφορίες- διαγραφή των γραμμάτων που περισσεύουνΓνωρίζετε γνωστά/διάσημα προσωνύμια και παρατσούκλια που δενυπάρχουν στο παιχνίδι?Στείλτε τα μας (προσωνύμιο και ποιος/τι είναι) στο [email protected]και πιθανώς θα προστεθούν σε επομενο update του παιχνιδιού!You can find who ownswell known aliases and nicknames;Heroes, footballers, politicians, places, things, etc. will causememory and your knowledge!For many of the aliases provided information on how it arose orinformation for the person / object / etc to which he belongs.Aid:- Message with important information- Delete the superfluous lettersKnow known / famous aliases and nicknames that are not in thegame;Tell us the (nickname and who / what they are) inbrespoios.proswnymia @ qblogic.gr and probably will be added innext update of the game!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.