1.3.6 / May 29, 2016
(5.0/5) (26)

Description

Բարի գալուստ “Վեցի գաղտնիքը”ինտելեկտուալխաղը:
«Վեցի գաղտնիքը» սմարտֆոնի կամ պլանշետի մեջ ունենալու դեպքումկարելիէ շատ հետաքրքիր և հաճելի դարձնել ընկերական հավաքույթներըկամմեքենայով ճանապարհորդությունը:
«Վեցի գաղտնիք» խաղը բացի հաճելի ժամանցից հնարավորություն էտալիսարագ և արդյունավետ մտածել և կառուցել հնարավորինսլակոնիկնախադասություններ, ինչպես նաև նպաստում է հիշողությանմարզանքին ումտքի ճկունության զարգացմանը: «Վեցի գաղտնիքը» նաև տալիսէհնարավորություն ավելի լավ հասկանալու ընկերոջը՝ օգնելովհնարավորինսկարճ ժամանակում գուշակել շատ բառեր:
Բառերը դասակարգված են ըստ բարդության՝
Հեշտ (1 միավոր ամեն բառի համար)
Նորմալ (2 միավոր ամեն բառի համար)
Դժվար (3 միավոր ամեն բառի համար)
Խաղի նախնական տարբերակում առկա է 900 բառ։
Խաղի ընթացքն ու կանոնները.
• Խաղի սկզբից ձևավորվում են 2 թիմեր. յուրաքանչյուրթիմումնվազագույնը 2, առավելագույնը 8 խաղացող:
• Խաղն ավտոմատ կերպով որոշում է հերթականությունը:
• Խաղի սկզբից նշվում է այն ժամանակահատվածը՝ քանի վայրկյան,որնտրամադրվում է յուրաքնչյուր խաղացողին:
• Խաղի սկզբից նշվում է նաև խաղաշրջանների թիվը՝ նվազագույնը1,առավելագույնը 10 շրջան:
• Բառերի հերթականությունը կարևոր չէ:
• Չի թույլատրվում օգտագործել բառի արմատը և բառնայլլեզուներով:
• Չի թույլատրվում մատնանշել առարկան, եթե առկա է սենյակում:
• Ճիշտ պատասխանի դեպքում պետք է սեղմել բառի վրա ևանցնելհաջորդին:
• Հաջորդ քարտը՝ հաջորդ 6 բառերին կարելի է անցնել այն դեպքում,երբգուշակվել են քարտի բոլոր բառերը:
• Բացատրողին հատկացված ժամանակի ավարտից հետո մյուս թիմիհերթականխաղացողը ստուգում է հակառակորդի նշած պատասխաններ ևհաստատելու համարնշում է այն բառերը, որոնք պատասխանվել են: Միայնհաստատումից հետո էմրցակցի օգտին գրանցվում համապատասխանմիավորներ։
• Եթե ստուգողը չի նշում մրցակցի նշած բառերից որևէ մեկը կամմիքանիսը, ապա չի գումարվում հաստատում չստացածբառ/եր/իմիավոր/ներ/ը:
• Հաղթեղ է ճանաչվում այն թիմը, որի թիմային ցուցանիշը բարձրէ:Հնարավոր է նաև ոչ-ոքի տարբերակ, որի դեպքում պետք է խաղըսկսելնորից:
Welcome to the"SecretSix" intellectual game.
"Six Secret" smartphone or tablet into a case can beveryinteresting and enjoyable social gatherings or carjourney.
"Six secret" game than a good time to think and opportunity tobuildquickly and efficiently as possible laconic sentences, aswell ascontribute to the development of memory exercises andflexibility inmind. "Six Secret" also gives the opportunity tounderstand betterfriend to help predict many words as possible ina short time.
Words are classified according to complexity,
Easy (1 point for each word)
Normal (2 points for each word)
Difficult (3 points for each word)
The initial version of the 900 key.
The process and rules of the game.
• Match the beginning of the 2 teams are formed. each team aminimumof 2 and maximum of 8 players.
• The game automatically determines the sequence.
• The game marked the beginning of the period as seconds, whichisprovided to each player.
• The game also marked the beginning of a number of seasons,minimum1, maximum 10 district.
• The order of words is not important.
• You may not use the root word for word and other languages.
• It is not allowed to point out the object, if there isroom.
• The correct answer is to click on the word and proceed tothenext.
• The next card, the next 6 words can pass when all thepredictedwords card.
• Upon completion of explaining another player on the otherteamchecks the answers and the opponent checked to confirm mentionsthewords that responded. Only after approval of the competitor attheappropriate points.
• If the examiner does not mention any one or more of thewordsmentioned by the opponent, it will be added unapproved word /s / sUnit / s / h.
• Haghtegh be the team the team the index higher. It could also beadraw option, in which case the game started again.

App Information Վեցի գաղտնիքը

 • App Name
  Վեցի գաղտնիքը
 • Package Name
  com.annaniks.secretofsixarmenia
 • Updated
  May 29, 2016
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  1.3.6
 • Developer
  Annaniks
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Annaniks Show More...

Վեցի գաղտնիքը 1.3.6 APK
Annaniks
Բարի գալուստ “Վեցի գաղտնիքը”ինտելեկտուալխաղը:«Վեցի գաղտնիքը» սմարտֆոնի կամ պլանշետի մեջ ունենալու դեպքումկարելիէ շատ հետաքրքիր և հաճելի դարձնել ընկերական հավաքույթներըկամմեքենայով ճանապարհորդությունը:«Վեցի գաղտնիք» խաղը բացի հաճելի ժամանցից հնարավորություն էտալիսարագ և արդյունավետ մտածել և կառուցել հնարավորինսլակոնիկնախադասություններ, ինչպես նաև նպաստում է հիշողությանմարզանքին ումտքի ճկունության զարգացմանը: «Վեցի գաղտնիքը» նաև տալիսէհնարավորություն ավելի լավ հասկանալու ընկերոջը՝ օգնելովհնարավորինսկարճ ժամանակում գուշակել շատ բառեր:Բառերը դասակարգված են ըստ բարդության՝Հեշտ (1 միավոր ամեն բառի համար)Նորմալ (2 միավոր ամեն բառի համար)Դժվար (3 միավոր ամեն բառի համար)Խաղի նախնական տարբերակում առկա է 900 բառ։Խաղի ընթացքն ու կանոնները.• Խաղի սկզբից ձևավորվում են 2 թիմեր. յուրաքանչյուրթիմումնվազագույնը 2, առավելագույնը 8 խաղացող:• Խաղն ավտոմատ կերպով որոշում է հերթականությունը:• Խաղի սկզբից նշվում է այն ժամանակահատվածը՝ քանի վայրկյան,որնտրամադրվում է յուրաքնչյուր խաղացողին:• Խաղի սկզբից նշվում է նաև խաղաշրջանների թիվը՝ նվազագույնը1,առավելագույնը 10 շրջան:• Բառերի հերթականությունը կարևոր չէ:• Չի թույլատրվում օգտագործել բառի արմատը և բառնայլլեզուներով:• Չի թույլատրվում մատնանշել առարկան, եթե առկա է սենյակում:• Ճիշտ պատասխանի դեպքում պետք է սեղմել բառի վրա ևանցնելհաջորդին:• Հաջորդ քարտը՝ հաջորդ 6 բառերին կարելի է անցնել այն դեպքում,երբգուշակվել են քարտի բոլոր բառերը:• Բացատրողին հատկացված ժամանակի ավարտից հետո մյուս թիմիհերթականխաղացողը ստուգում է հակառակորդի նշած պատասխաններ ևհաստատելու համարնշում է այն բառերը, որոնք պատասխանվել են: Միայնհաստատումից հետո էմրցակցի օգտին գրանցվում համապատասխանմիավորներ։• Եթե ստուգողը չի նշում մրցակցի նշած բառերից որևէ մեկը կամմիքանիսը, ապա չի գումարվում հաստատում չստացածբառ/եր/իմիավոր/ներ/ը:• Հաղթեղ է ճանաչվում այն թիմը, որի թիմային ցուցանիշը բարձրէ:Հնարավոր է նաև ոչ-ոքի տարբերակ, որի դեպքում պետք է խաղըսկսելնորից:Welcome to the"SecretSix" intellectual game."Six Secret" smartphone or tablet into a case can beveryinteresting and enjoyable social gatherings or carjourney."Six secret" game than a good time to think and opportunity tobuildquickly and efficiently as possible laconic sentences, aswell ascontribute to the development of memory exercises andflexibility inmind. "Six Secret" also gives the opportunity tounderstand betterfriend to help predict many words as possible ina short time.Words are classified according to complexity,Easy (1 point for each word)Normal (2 points for each word)Difficult (3 points for each word)The initial version of the 900 key.The process and rules of the game.• Match the beginning of the 2 teams are formed. each team aminimumof 2 and maximum of 8 players.• The game automatically determines the sequence.• The game marked the beginning of the period as seconds, whichisprovided to each player.• The game also marked the beginning of a number of seasons,minimum1, maximum 10 district.• The order of words is not important.• You may not use the root word for word and other languages.• It is not allowed to point out the object, if there isroom.• The correct answer is to click on the word and proceed tothenext.• The next card, the next 6 words can pass when all thepredictedwords card.• Upon completion of explaining another player on the otherteamchecks the answers and the opponent checked to confirm mentionsthewords that responded. Only after approval of the competitor attheappropriate points.• If the examiner does not mention any one or more of thewordsmentioned by the opponent, it will be added unapproved word /s / sUnit / s / h.• Haghtegh be the team the team the index higher. It could also beadraw option, in which case the game started again.
SASUNCI DAVIT 1.0 APK
Annaniks
The application is intended tofurtherpopularize the Sasunci Davit epic and introduce it to allthenations around the world.Sasunci Davit is the Armenian national epic that representstheculture, traditions, lifestyle and power of theArmenianpeople.The application is intended to further popularize the SasunciDavitepic and introduce it to all the nations around the world. Itisdesigned for people of all ages.The application includes: recitation with musical accompanimentinaudio format, intellectual and entertaining games, useful linksandmore.
Math Equation 1.0 APK
Annaniks
This is a game that will help developyourknowledge of mathematics.You just need to fill in the missing part of the equation andgetthe correct equation. This time will be provided for you. Nomatterhow good you collect points, and reduced the time it sodifficultto equations.
loveleak_dev_v1 (Unreleased) APK
Annaniks
it is our test appit is our test app
Test_for_Farm (Unreleased) APK
Annaniks
Test_for_FarmTest_for_Farm
Save the Christmas Spirit 1.0 APK
Annaniks
Santa Claus needs a help to finddifferentobjects in different images. Santa Claus does not rememberexactlyhow things look like, but he remembers their silhouette. Itcan beChristmas tree, Christmas candy, Jingle Bells, Christmasbows,Christmas cookies, and other Christmas attributes. PleasehelpSanta find them all to save spirit of Christmas.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.