1.0.0 / August 6, 2016
(5.0/5) (2)

Description

หมากขาวดำ - คิง Reversi .Reversiเป็นเกมกระดานที่ท้าทายมากสำหรับปริศนาทั้งหมด,Flipวิธีการของคุณไปสู่ความสำเร็จในเกมคลาสสิกนี้

ท้าทายทักษะเชิงกลยุทธ์ของคุณกับคิง Reversi

-คุณลักษณะเด่น-
เล่น VS ไอ
เล่น VS ผู้เล่น

Mak W - KingReversi.Reversi is a challenging board game for all puzzle, Flipyour wayto success in this classic game.

Challenge your strategic skills with king Reversi.

- Features -
Play VS AI
Player VS Player

App Information หมากขาวดำ

 • App Name
  หมากขาวดำ
 • Package Name
  com.mooteam.kingreversi
 • Updated
  August 6, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  MooTeam
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

MooTeam Show More...

bi3gumb 1000+ 5.1.0 APK
MooTeam
bi3gumb 1000+ words Verde game easy and not difficult to generalknowledge questions. Asked what the puzzle is that far from theplayer. And the question still is Thailand All characters 44 andincludes a comparison with other colorful game design. With asmiley with a hint 3. Highlighted in blue, red eyes Who can be agame, it's another question. With any questions Make periodicstress Play any time at any time, whether on the train, in the carand food.# Questions come from?- The question of GPRS nouns, place names Attractions otherdiseases.# Wizard in the game- Answer one character / letter, you can cut out / to next level /Share it via social facebook text HELP mail.# There are a few quick questionsThe question will be not less than 1000 items can be updated sohere.
Sudoku New 2.0.0 APK
MooTeam
Sudoku New Sudoku on the popular board game.Play tournament brain thinking with numbers 1-9 grading accordingto the rules. To play a basic game of Sudoku every country. Formatdesigned to be easy to play. And is not difficult to understand Thenumber from 1-9 and I can click through to the channel, but thechannel to +1 when clicking to.# Gray irreparable.# Yellow number does not match the table.# Color based on another table.
camera pinkpink 27.0 APK
MooTeam
Shaped the face of African rainbow stickerface makeup sorted. Beautiful smooth make-up makeup makeupapplication to app.  ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚.Sticker, no less than 100 models to choose from cut to cut varioussizes framed decorative text author's pretty hard to stick withKickers many turnovers and lost a heart of love and cute. Ready foryou to come up onto your photo. Whether taking cover behind thecamera, it's easy for you Selfie. Drink the Rainbow's too simplefor this application.The ability to expand the visitors. You can share photos throughthe app's effects. Beautiful shaped frame. Cute stickers tocustomize many options, whether head south and then literally cut acake can be cut in different sizes. Or a ratio of 1: 1, 2: 2, andso on.  ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚.- Drawing with the brush size converter with various shades tochoose from.- Write text messages stand Quotes aphorism that you enter into thepicture.- The temperature of the image, it can be customized as well.- Blur and sharpness of the image. This point can be set byhand.- Adjust the brightness is black. White brown tone I made it anyeasier- As red can be easily solved as well.- White white face makeup, remove wrinkles, acne remove black.  ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚ ゚ ゜ ゚.
bikum Word 2015 15.0.2 APK
MooTeam
Icon Dumb Word game is a simple game and arealso perfect for group games played by all ages. A problem to solvepuzzle game using the image. The picture is displayed together with1-4 pictures. Letters to the player in a match the meaning of it.helpOpen sign 30Gold 1 labelCut letters left 200GoldThe question 500GoldShare Social 0Gold
Millionaire 10 million 17.1.1 APK
MooTeam
Millionaire 10 million in prize money quizgame simulation. Remember, the game is a quiz with the prize moneyto help even more fun. With plenty of questions to answer eachquestion to 17 levels and also enables players. When a problem canbe easily played in trouble. Reply to this and it will help you.Forgot designed To have 3 different response options, read thequestion and select an answer, then confirm it will answer you. Andif wrong, to show the prize money and the answers are correct. Topprize is ten million baht.# Wizards- Cut out the wrong answer.- Answer 2 times- Change QuestionThere was a problem playing can vote to tell the stars here.
Calabash Crab Fish 1.0 APK
MooTeam
Calabash Crab FishApple gourds or Register. Fun with family Sale for the time. MPCand play the family fun .Encouraged to play for fun .General water fish made ​​to play the old-fashioned way fromscratch. Allow everyone to have fun with the turtle , crabs, fish ,shrimp , chicken .The player can press a button and shaking is not difficult tounderstand in this application .Ideas for Play Thailand in Thailand .
Pig Dump tata 1000 + 11.0.2 APK
MooTeam
Pig Dump tata 1000 +Game puzzle hint relaxation , each side will have to collectKarma player's undertakings with Choice as an aid in answering thepuzzle , each item is a hint in Thailand can hit a dip in the freshbookmark . Offline your friend via the piecewise plate is a puzzle. Puzzle hint hint 3 words and must be decoded into a solution ,which can be viewed from the key solution to all 28 letters puzzletogether.Cap now LV460.Help with all four solutions such as 1 character / lead characteris a / the question / share.When the game first Will have to fill in your name , which canbe filled only once I want to rename it. Delete the app andreinstall it. Enter the name you want to change and enter into theoriginal email and I will remove lv score ever play it allhere.When play ended Do not remove the game I You can update thefollowing version of the page . Score this slideshow Add it tolvl
ต่อฃื่อเพลง 1.0.0 APK
MooTeam
เกมต่อฃื่อเพลง เกมความยาก 5 ดาว ดูคำใบ้ทั้ง 2พร้อมกับหาคำตอบเป็นตัวอักษร ชื่อเพลงที่ผู้เล่นต้องตอบ แอพแนวลับสมองพร้มกับตัวช่วย 3 ตัวด้วยกันBuying atough game music game 5 stars See all 2 along with a hint foranswers as a character. Song, the player must answer. The Sims AppsHer help with the three characters together.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!