/ September 2, 2016
(2.0/5) (1)

Description

เด็กอ้วนวิ่ง –เป็นเกมคลาสสิกและเป็นเกมที่วิ่งไปไม่มีที่สิ้นสุดเกมวิ่งที่ต้องวิ่งบนถนนที่สวยงามกระโดดหลบรถ ระเบิด ยางแล้วต้องเก็บเหรียญ และอาหารบนถนนระวังไม่ให้โดนรถชนและกระโดดให้พ้นระเบิดเป้าหมายหลักของเกมวิ่งไปไกลที่สุดและเก็บเหรียญให้มากที่สุดในเวลาเดียวกัน
Fat Boy Run - aclassicgame. And the game is run to infinity. The game runs on astunningrun to jump, dodge car bombs and rubber to collect coins.And onthe road Be careful not to be hit by a car And jumping outblow Themain goal of the game run as far as possible and collect asmanycoins as possible at the same time.

App Information เด็กอ้วนวิ่ง - วิ่งกระโดดสนุก

 • App Name
  เด็กอ้วนวิ่ง - วิ่งกระโดดสนุก
 • Package Name
  com.orasasea.runner
 • Updated
  September 2, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
 • Developer
  App Smile
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Email orasaseasa@gmail.com
  187/1 m.7 Pantong, Pantong, Chonburi 20160
 • Google Play Link

App Smile Show More...

The Jungle Book 1.0 APK
App Smile
Mowgli, a young orphan boy, is found in abasket in the deep jungles of Madhya Pradesh, India. Bagheera, ablack panther who discovers the baby, promptly takes him to amother Indian Wolf who has just had cubs. She raises him along withher own cubs and Mowgli soon becomes well acquainted with junglelife. Mowgli is shown ten years later, playing with his wolfsiblings.One night, when the wolf tribe learns that Shere Khan, aman-eating Bengal tiger, has returned to the jungle, they realizethat Mowgli must be taken to the "man village" for his own safety.Bagheera volunteers to escort him back.They leave that very night, but Mowgli is determined to stay inthe jungle. He and Bagheera rest in a tree for the night, when Kaa,a hungry Indian Python, appears and hypnotizes Mowgli into a deepand peaceful sleep, traps him tightly in his coils and tries todevour him, but fails when Bagheera intervenes. The next morning,Mowgli tries to join the elephant patrol led by Colonel Hathi andhis wife Winifred. Bagheera finds Mowgli and they argue whichresults in Bagheera leaving Mowgli on his own. Mowgli soon meets upwith the laid-back, fun-loving sloth bear Baloo, who shows Mowglithe fun of having a care-free life and promises to raise Mowglihimself and never take him back to the Man-Village.Mowgli now wants to stay in the jungle more than ever. Shortlyafterwards, Baloo is tricked and outsmarted by a gang of monkeyswho kidnap Mowgli and take him to their leader, King Louie theorangutan, who makes a deal with Mowgli that if he tells him thesecret of making fire like a human, then he will make it so he canstay in the jungle. However, since he was not raised by humans,Mowgli does not know how to make fire. Bagheera and Baloo arrive torescue Mowgli and in the ensuing chaos, King Louie's palace isdemolished to rubble. Bagheera speaks to Baloo that night andconvinces him that the jungle will never be safe for Mowgli so longas Shere Khan is there. In the morning, Baloo reluctantly explainsto Mowgli that the man village is best for the boy, but Mowgliaccuses him of breaking his promise and runs away. As Baloo setsoff on foot in search of Mowgli, Bagheera rallies the help of Hathiand his patrol to make a search party. However, Shere Khan himself,who was eavesdropping on Bagheera and Hathi's conversation, is nowdetermined to hunt and kill Mowgli himself. Meanwhile, Mowgli hasencountered Kaa once again in a different tree and the hungrypython exacts his revenge by hypnotizing Mowgli again, and tries toeat him, but thanks to the unwitting intervention of the suspiciousShere Khan, Mowgli awakens again, tricks the snake again, andescapes.As a storm gathers, a depressed Mowgli encounters a group ofpuckish but friendly vultures who closely resemble The Beatles, andthey agree to be his friends as they too are outcasts, and feelthat everyone has to have friends. Shere Khan appears shortlyafter, scaring off the Vultures and confronting Mowgli. Baloorushes to the rescue and tries to keep Shere Khan away from Mowgli,but is injured. When lightning strikes a nearby tree and sets itablaze, the vultures swoop in to distract Shere Khan while Mowgligathers flaming branches and ties them to Shere Khan's tail. Asfire is his only fear, the tiger panics and runs off.
สมุนไพรไทย รักษาโรค 1.0 APK
App Smile
พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปีแต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเราสรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆและถูกทอดทิ้งไปในที่สุดความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่าสมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริงและใช้ได้อย่างกว้างขวางแต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติดภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้งด้วยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่21 ตุลาคม 2535 ว่า "ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม"บทความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในคำนำของหนังสือ "สรรพคุณสมุนไพร 200ชนิด" ซึ่งเภสัชกรหญิงสุนทรี สิงหบุตรา เภสัชกรด้านเภสัชสาธารณสุขหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครในฐานะผู้รวบรวมและเรียบเรียง ได้บันทึกไว้ ซึ่งต่อมาทางสำนักอนามัยฯได้นำหนังสือดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ประโยชน์ในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯการนี้ ทางโครงการฯเห็นว่าเนื้อหาในหนังสือมีคุณค่าและให้ประโยชน์กับผู้ที่ร่วมงานกับโครงการฯรวมถึงบุคคลทั่วไป จึงได้นำขึ้นเผยแพร่ในเวบไซต์โครงการฯจึงหวังว่าผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลและได้อ่านเรื่องต่างๆในเวบไซต์นี้คงได้รับความรู้และอาจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือบุคคลรอบข้างได้ไม่มากก็น้อย..ขอขอบคุณข้อมูลจากเวบไซด์ http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htmMedicinal plants arelocated in Thailand a couple of millennia. But when modern medicinestarted to play a role in our country. The benefit and value ofherbs known as the ancient wisdom was obscured indefinitely. Andfinally neglected          Infact, most people did not know each other herbs that Thailand is avaluable practical use. And widely available But because we're anew treatment plan for much of traditional medicine with herbaldrug was forgotten until the stick.         Governmentbegan to see the value of medicinal Thailand again with the policystatement to Parliament on 21 October 2535 that it "provides a mixof herbal medicine into the public health system in Thailand andthe community appropriately."          Theabove article is part one of the book's preface. "The benefit Herbs200", which encapsulates women pharmacists pharmacists, thePharmacy Health Butra Singh. Head of Academic Division ofPharmaceutical Health Department Bangkok. As compiled a recordwhich states the Health Department. The book has been presented toHRH Princess Sirindhorn's. Chakri Sirindhorn To take advantage ofthe Plant Genetic Conservation Project due to the initiative of theproject that the content in this book is valuable and useful tothose who work with the project. Including individuals He has takenup projects published on the site.          We hopethat those who come to read the data and issues. In this website, Ihave gained knowledge and may be used to benefit themselves oranyone around you, more or less ..Thanks to information from the website. http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm
เรียนภาษาอังกฤษชุดผลไม้ Fruit 1.0.0 APK
App Smile
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชุดผลไม้คือแอพเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้ลูกของคุณได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และในแอพนี้ก็มีเกมให้เด็กได้ฝึกฝนกับคำศัพท์ผลไม้ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วด้วยEasy English is Fun for Kids - FruitFreeแอพคําศัพท์ภาษาอังกฤษชุดผลไม้พร้อมคําอ่านพื้นฐานที่เด็กๆเห็นแล้วควรอ่านและสะกดคําภาษาอังกฤษได้แอพEnglish is Fun - FruitFreeนี้เป็นประโยชน์กับหลายท่านที่ต้องการนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยไปให้เด็กๆได้หัดอ่านเขียนกันชวนน้องๆมาเรียนสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยภาพการ์ตูนสดใสที่จะช่วยฝึกทักษะสะกดคําด้วยเสียงให้คุณหนูๆเก่งภาษาอังกฤษฟรีเตรียมความพร้อมสู่การเรียนยุคใหม่ปูพื้นฐานสะกดคําอ่านภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจโดยเกมสะกดคําภาษาอังกฤษชุดผลไม้ไว้ติวคำศัพท์สอนฝึกสะกดภาษาอังกฤษให้เด็กๆพูดเพื่อฝึกการออกเสียงและสร้างพัฒนาการของเด็กน้อยผู้ปกครองก็สามารถพาบุตรหลานฝึกสะกดคําภาษาอังกฤษผลไม้เบื้องต้นพร้อมให้ความหมายจากรูปได้ด้วยวิธีการเรียนสะกดภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวสามารถกดที่รูปผลไม้เพื่อฟังคำอ่านของภาษาอังกฤษแต่ละอันกันได้เลยหรือกดที่คำศัพท์เพื่อฟังการออกเสียงตัวสะกดเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเสียงแปลภาาาไทยเพื่อให้คุณครูทั้งหลายหรือผู้ปกครองนำไปสอนสะกดภาษาอังกฤษให้นักเรียนหรือลูกๆของท่านฝึกฝนพูดได้พูดคล่องไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเกมสอนสะกดคําภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับน้องๆนักเรียนที่กำลังฝึกหัดอ่านเขียนภาษาอังกฤษศัพท์อังกฤษคําอ่านเข้าใจง่ายใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์เล่นเกมส์การสะกดคําภาษาอังกฤษลากรูปผลไม้ใส่กรอบคำตอบให้ถูกต้องตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพที่แสดงในเกมส์เกมส์เด็กผู้หญิงทั้งหมดนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษและต้องตีความทายอังกฤษพร้อมเฉลยจากภาพเก่งด้วยนะทายศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบมหาสนุกเพื่อการสื่อสารฝึกสมองเล่นเพลินๆทายศัพท์อังกฤษที่กำลังฮิตมาแนะนำให้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเกมทายศัพท์อังกฤษจากภาพที่เหมาะสำหรับครูสามารถนำเอาใช้สอนทายภาษาอังกฤษในห้องเรียนเด็กสามขวบเกมส์ทายภาษาอังกฤษชุดผลไม้ไม่ต่อเน็ตไม่มีเน็ตก็เล่นได้เหมาะสําหรับคนไทยการทบทวนคำศัพท์ให้สนุกๆและเพลิดเพลินบนโทรศัพท์มือถือตัวอักษรที่ให้ในเกมทายภาษาอังกฤษชุดผลไม้จะวางสลับกันให้เราใช้มือลากเพื่อวางเรียงเป็นศัพท์ใช้งานง่ายและฟรีเก่งภาษาอังกฤษวันละคําขึ้นทุกวันกับแบบฝึกหัดแอพทายอักษรยอดนิยมไม่ใช้เน็ตเป็นแอพการศึกษาเรียงคําจากภาพออกแบบมาสำหรับร่างกายเด็กๆไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งท่องคำศัพท์และเรียงคําภาษาอังกฤษให้น่าเบื่ออีกต่อไปทายเรียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพปริศนาท้าทายความสามารถเด็กผู้ชายโหลดเอาไว้เล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลาการเรียนรู้อนุบาล2เตรียมขึ้นป1จากคำถามทั้งหมด 30ข้อฝึกภาษาอังกฤษเบื้องต้นฉบับง่ายๆเหล่านี้จัดทำขึ้นและใช้ได้จริงนำไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาการวัยก่อนเรียนคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัยง่ายๆสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษอายุ2ขวบ 3ขวบ 4ขวบ ถึง5ขวบ หรือเด็กประถม ป1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป6ถ้าน้องๆกำลังคิดว่าควรจะเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ไหนดีการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กมีเสียงด้วยตัวเองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ง่ายและได้ส่งเสริมการเรียนเด็กเล็กอย่างได้ผลฝึกฟังอ่านภาษาอังกฤษชุดผลไม้แล้วสังเกตจากผลไม้จริงในชีวิตประจำวันแล้วออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษตามที่ฝึกมาจะช่วยให้น้องๆจดจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น แอพ Easy English is Fun for Kids -FruitFree แอพสนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดผลไม้นี้ฟรีดาวน์โหลดไปฝึกภาษาอังกฤษได้เลยEnglish fruit are appstolearn English to help your child. Learn vocabulary relatedtofruits. The app is a game for kids to practice thevocabularyfruits to learn with.Easy English is Fun for Kids - Fruit Free Apps vocabularyEnglishfruit with any basic reading children see you reading andspellingin English app English is Fun - Fruit Free is useful tomany of youplace. to contribute to the frequently used words inthe Englishlanguage to the children. Has learned to read and writewell readiesto study spelling words in English to help brightcartoon spellingskills by giving the kids a good free English.Prepare to learn newfoundation spelling English confidently gameby spelling Englishfruit set. The vocabulary tutor teachingEnglish to the childrenpractice spelling words for pronunciationpractice and thedevelopment of a child. Parents can take theirchildren to practicespelling English fruit with basic meaning fromit.Learn how to spell English easy. Fruit can click to listen tothewords of the English language each of them. Or tap the words tohearthe pronunciation and spelling. Audio, English audiotranslationPaaa Thailand. To their teachers or parents to teachEnglishspelling of your children or students to practice speakingfluentlyspeaks them in their daily lives. Games teach basicEnglishspelling. For students who are training to read. Englishvocabularywords in English read, easy to understand practical inallsituations. Play spelling words in English. Drag fruit framedanswercorrectly match the English words from the images displayedin thegame. Girl Games All this requires a knowledge of English.Tointerpret and predict Britain With solutions from talented too.WhatEnglish visual fun for communication. Brain plays getawayWhat'spopular English vocabulary recommended to those with smartphones.Guessing game Words Kingdom of images for teachers to taketeachingchallenging English classes for children three games,competitions,English fruit set is not the Internet without theInternet isplaying good for Thailand, reviewing vocabulary fun.and enjoyed onmobile phones. Characters in the Game Fruit Englishcompetitionswill take turns to put a hand to drag an easy to useand free. GoodEnglish word a day every day for exercise may notchallenge the useof popular characters. The applications of thesort of body image,designed for children do not have time to situp and recite thewords to the English boring anymore. What sort ofEnglish words inthe puzzle ambitious boy. Download it, play itanytime, anywherelearning preschool preparation the first twoquestions from all 30elementary English language version of theseeasy to prepare andpractical training to develop preschool. Theseterms are simpleearly childhood brain development. For Englishlanguage learnersaged 2 years 3 years 4 years to 5 years, or thefirst two years ofprimary school children 3 years 4 years 5 years6 if children arethought to be based where learning English.English language classesfor the children themselves, there isanother option that is easy tolearn and promote the childeffectively. Practice listening readingEnglish fruit set. Thenobservation of real fruit in their dailylives. And pronounced inEnglish as training to help siblingsvocabulary faster app EasyEnglish is Fun for Kids - Fruit Free appwith English fruit is freeto practice English. at all
Arabian Nights Entertainments 1.0 APK
App Smile
The _Arabian Nights_ was introduced to Europein a French translationby Antoine Galland in 1704, and rapidly attained a uniquepopularity.There are even accounts of the translator being roused from sleepbybands of young men under his windows in Paris, importuning him totellthem another story.The learned world at first refused to believe that M. Gallandhad notinvented the tales. But he had really discovered an Arabicmanuscriptfrom sixteenth-century Egypt, and had consulted Orientalstory-tellers. In spite of inaccuracies and loss of color, histwelvevolumes long remained classic in France, and formed the basis ofourpopular translations.A more accurate version, corrected from the Arabic, with astyleadmirably direct, easy, and simple, was published by Dr.JonathanScott in 1811. This is the text of the present edition.The Moslems delight in stories, but are generally ashamed toshow aliterary interest in fiction. Hence the world's most delightfulstorybook has come to us with but scant indications of its origin.Criticalscholarship, however, has been able to reach fairly definiteconclusions.The reader will be interested to trace out for himself thesimilarities in the adventures of the two Persian queens,Schehera-zade, and Esther of Bible story, which M. de Goejehaspointed out as indicating their original identity(_EncyclopædiaBritannica_, "Thousand and One Nights"). There are two orthreereferences in tenth-century Arabic literature to a Persiancollectionof tales, called _The Thousand Nights_, by the fascination ofwhichthe lady Schehera-zade kept winning one more day's lease of life.Agood many of the tales as we have them contain elementsclearlyindicating Persian or Hindu origin. But most of the stories,eventhose with scenes laid in Persia or India, are thoroughlyMohammedanin thought, feeling, situation, and action.The favorite scene is "the glorious city," ninth-century Bagdad,whosecaliph, Haroun al Raschid, though a great king, and heir ofstillmightier men, is known to fame chiefly by the favor of thesetales.But the contents (with due regard to the possibility of laterinsertions), references in other writings, and the dialect showthatour _Arabian Nights_ took form in Egypt very soon after the year1450.The author, doubtless a professional teller of stories, was, likehisSchehera-zade, a person of extensive reading and faultlessmemory,fluent of speech, and ready on occasion to drop into poetry.Thecoarseness of the Arabic narrative, which does not appear inourtranslation, is characteristic of Egyptian society under theMamelukesultans. It would have been tolerated by the subjects of the caliphinold Bagdad no more than by modern Christians.
Adventures of Tom Sawyer 1.0 APK
App Smile
Tom Sawyer lives with his Aunt Polly and hishalf-brother Sid. Tom dirties his clothes in a fight and is made towhitewash the fence the next day as punishment. He cleverlypersuades his friends to trade him small treasures for theprivilege of doing his work. He then trades the treasures forSunday School tickets which one normally receives for memorizingverses, redeeming them for a Bible, much to the surprise andbewilderment of the superintendent who thought "it was simplypreposterous that this boy had warehoused two thousand sheaves ofScriptural wisdom on his premises—a dozen would strain hiscapacity, without a doubt."Tom falls in love with Becky Thatcher, a new girl in town, andpersuades her to get "engaged" by kissing him. But their romancecollapses when she learns Tom has been "engaged" previously to AmyLawrence. Shortly after Becky shuns him, he accompanies HuckleberryFinn to the graveyard at night, where they witness a trio ofgraverobbers, Dr. Robinson, Muff Potter and the halfbreed InjunJoe, getting into a fight. While Potter is knocked unconsciousduring the scuffle, Injun Joe knifes the doctor to death and laterpins the blame on Potter, who is arrested and charged withmurder.Tom and Huck run away to an island. While enjoying their newfound freedom, the boys become aware that the community is soundingthe river for their bodies. Tom sneaks back home one night toobserve the commotion. After a brief moment of remorse at his lovedones' suffering, Tom is struck by the idea of appearing at his ownfuneral.Back in school, Tom gets himself back in Becky's favor after henobly accepts the blame for a book she has ripped. Soon, MuffPotter's trial begins, in which Tom testifies against Injun Joe.Potter is acquitted, but Injun Joe flees the courtroom through awindow. Tom then fears for his life as Injun Joe is at large andcan easily find him.
Nancy Dale Army Nurse 1.0 APK
App Smile
"Nancy Dale, Army Nurse" has the standard plotline of the "Fighters for Freedom" books aimed at girls: a youngsmall-town woman joins the military -- in this case, the Army NurseCorps; she goes through training, solves a mystery or two via thewildest of coincidences, uncovers some spies, and finds a loveinterest in the end. A description of a party Nancy throws forwounded soldiers will make modern-day readers cringe (Nancy pullsout her confederate flag and the "boys from the Negro camp," whowere brought in to sing spirituals, burst enthusiastically into"Dixie", etc.)
เกมกบหาคู่ Frog Race Match 1.0 APK
App Smile
เกมกบหาคู่ The Frog Race MatchGameเป็นเกมจับคู่ที่สามารถสลับการ์ดได้ 3ครั้งในแต่ละรอบเมื่อเริ่มเกมครั้งแรก จะมีเวลาให้ 100วินาทีและจะลดลง 10วินาทีเพื่อจะมีเวลาที่จะปรับปรุงแต่ละรอบถัดไปเพื่อให้คุณและลูก ๆของคุณได้แข่งขันกันว่าใครจะทำเวลาได้น้อยกว่ากันลักษณะพิเศษน่าตื่นเต้นของ เกมกบหาคู่ The Frog Race MatchGameที่ทำให้มันน่าสนุกมากแล้วเพียงจับคู่เกมแบบคุณต้องค้นหาการ์ดที่เชื่อมโยงกันเมื่อคุณทำการจับคู่เชื่อมโยงเกมกบหาคู่ The Frog Race Match Gameมันจะแสดงการเชื่อมโยงนอกจากนี้คุณยังขอความช่วยเหลือได้โดยคุณสามารถใช้ปุ่มรีเฟรช 3ครั้งซึ่งเกมจะสลับการ์ดทำให้ง่ายต่อการค้นหาการเชื่อมโยงหรือจับคู่ที่ตรงกันและคุณยังสามารถใช้ปุ่มการค้นหาได้3 ครั้งและนี่จะช่วยค้นหาการเชื่อมโยงจับคู่ให้กับคุณคุณลักษณะอื่นของ เกมกบหาคู่ The Frog Race MatchGameนอกจากความสนุกตื่นเต้นในการจับคู่แล้ว เด็ก ๆ ยังได้ฝึกทักษะต่างๆอีกมากในการหาการ์ดเพื่อเชื่่อมโยงหรือจับคู่ เกมกบหาคู่ TheFrogRace Match Game จะแสดงการเชื่อมโยงกันของการ์ดที่จับคู่ได้ทำให้เด็กๆ มองเห็นทิศทางในการจับคู่กันได้ นอกจากนี้เกม เกมกบหาคู่The FrogRace Match Game จะช่วยเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กดังนี้:-ทักษะการจับคู่หรือหาสิ่งที่เหมือนกัน-เพิ่มทักษะความจำและการรับรู้-มือตาประสานกัน-ต้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์-เพิ่มทักษะสีและคำศัพท์วิธีการเล่นคลิกที่การ์ดเพื่อจับคู่และเคลียร์ออกจากหน้าจอก่อนหมดเวลาคุณต้องเลือกคู่จับคู่ที่ไม่ใช่แนวทแยง แต่ทางด้านข้าง หรือ ด้านอื่นๆ(เป็นวิธีดีในการให้คำแนะนำของคุณแก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับแนวคิด ของ"ข้าง"และ "อยู่ด้านบน" และ "ด้านล่าง")โดยไม่ต้องอยู่ตรงกันแต่สามารถถูกเชื่อมโยงหรือจับคู่ด้วยเส้นตรงหรือเส้นเมื่อคุณทำการแข่งขันเกมจะแสดงการเชื่อมโยงสีเขียวถ้าตัวน้อยของคุณต้องการความช่วยเหลือพวกเขาสามารถกดปุ่มค้นหาถึง3ครั้งแต่ละรอบมันจะแสดงตรงกันและพวกเขาสามารถกดปุ่มรีเฟรชสลับการ์ดรอบๆเพื่อให้พวกเขาสามารถมีตัวเลือกการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันเกมกบหาคู่ The Frog Race MatchGameเป็นการแข่งขันจับคู่ที่แข่งกับเวลาและแต่ละรอบก็จะมีความยากเพิ่มขึ้นและเวลาที่ลดลงขอให้สนุก!!!Frog Game Dating TheFrogRace Match Game is a matching game that can switch card 3 timesineach round. At the start of the game the first time will bereducedto 100 seconds and 10 seconds to take the time to updateeach ofthe next cycle. So you and your children can compete to seewho cando a little better.Special features exciting game Frog The Frog Race MatchGameDating makes it so much fun, just matching game, you must findacard that is linked to. When you make a matching pair tied thegameFrog The Frog Race Match Game, it will show a link. You alsogethelp. You can use the refresh button to switch the card game3times, which makes it easy to find the link or the match. Youcanalso use the search button 3 times and this will help find amatchfor your links.Another feature of the game Frog Dating The Frog Race MatchGameIn addition to the excitement of the match, children can learnandmuch more in finding a card for connecting or pairing FrogGameDating The Frog Race Match. Game will provide a link betweenthecard matched the children see the direction of the match wasalso agame Frog The Frog Race Match Game will enhance the skills ofthechildren.- Matching skills or find the same.- Improve your memory and perception.- Hand-eye coordination- Early math concepts- Add color and vocabulary skills.How to playClick on the cards to match and cleared off the screen beforetimeruns out. You must select a pair of non-diagonal, but the sideorthe other (a great way to give advice to your children abouttheconcept of "inside" and "on top" and "bottom". ) withoutacorresponding They can be linked or matched. With a line orlinesWhen you make a match, the game will show a link green. If youwanta little help, they can. Press the Search button to 3 timeseachround is synchronized. And they can hit the refresh buttonswitchcards around so that they can have the option tolinkdifferent.Frog Game The Frog Race Match Game for a competition matchraceagainst time. And each time, it will be difficult to increaseanddecrease the fun !!!
จับคู่ฮาโลวีน Halloween Links 1.0 APK
App Smile
เกมส์เรียงหน้ากากฮาโลวีน Halloween Linksมาใหม่ล่าสุดเป็นเกมส์ที่สร้างความสนุกสนานฝึกทักษะทางสมองให้ลูกหลานของคุณเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยหรือเด็ก2หรือ3ขวบที่ต้องการฝึกสมอง และฝึกสมาธิ เป็นเกมส์ง่ายๆน่ารักเล่นคล้ายๆเกมส์เรียงเพชร โดยนำหน้ากากฮาโลวีน Halloween Linksทั้งหมดมาเรียงต่อกันและให้นิ้วลากหน้ากากฮาโลวีนHalloween Links ที่เหมือนกัน ไม่มีความต่างกันมาโดยยิ่งลากได้มากคะแนนจะยิ่งเยอะตามผู้เล่นต้องแข่งกับเวลาและทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายในแต่ละด่านซึ่งจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน มีให้เล่นมากกว่า 80 ด่านเราหวังว่าเมื่อลูกของท่านเล่นแล้วจะทำให้ลูกหลานของท่านมีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้นและสนุกกับการเล่นเกมส์และชื่นชอบหน้ากากฮาโลวีน Halloween Links ต่างๆมากขึ้น ในเกมส์มีหน้ากากฮาโลวีนHalloween Links ให้เล่นมากมายหลายแบบและอีกมากมายตัวเกมส์มีความสมดุล สวยงาม ขอให้ทุกท่านเล่นสนุกและเพลิดเพลินกับเกส์นี้วิธีการเล่น1. เรียงหน้ากากฮาโลวีนที่เป็นรูปเดียวกัน 3 รูปขึ้นไป ตามแนวนอนแนวตั้ง หรือแนวเฉียง เพื่อทำให้มันระเบิด2. ทำคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อผ่านไปด่านต่อไป3. ถ้าจับคู่แค่ 2 รูป คะแนนจะติดลบ4. จับคู่ให้เร็วเพื่อได้คะแนนที่มากขึ้นดาวน์โหลดและติดตั้งเกมส์เรียงหน้ากากฮาโลวีน Halloween LinksฟรีGames sorted HalloweenMask Halloween Links New games are a fun brain training for yourchildren or for children ages 2 or 3 years old.Games like Brain Training and meditation is simply lovely. Playsimilar games sorted diamonds By Halloween Mask Halloween Linkstiles and all the fingers Halloween mask.Halloween Links at the same, no difference. The rating is evenmore traction was very much on. Players must race against time andscored a goal in each side. This will be difficultDifferent easy There are over 80 levels to play, we hope thatwhen your children play and make your children have better braindevelopment and fun to play. And favorite pagesHalloween mask Halloween Links and more in a Halloween maskHalloween Links to play many different types. And many of the gamesare beautifully balanced for all.Have fun and enjoy this barangays.how to play1. Halloween mask is shaped by the same three or more horizontally,vertically or diagonally to make it explode.2. to score as determined to pass to the next.3. If the match just two points to a negative image.4. Match the speed to score more.Download and install free games sorted Halloween Mask HalloweenLinks.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/