1.3.5 / December 6, 2016
(4.3/5) (991)

Description

101 Okey indir. 101 Okey, yapay zekası, zengingörsel efektleri, basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun 101okey indir. İnternetsiz, bilgisayara karşı okey 101 oyna. Ücretsiz101 Okey İndir. Herkese iyi eğlenceler.

101 Okey Özellikleri:
- Google Game Play Service,
- Başarılar,
- Sıralamalar,
- İstatistikler,
- Görevler,
- Seviyeler.

Ayarlar:
- Katlamalı / Katlamasız seçeneği,
- Oyun Hız Ayarı,
- Akıllı Taş Dizme açık / kapalı

Okey 101 dört oyuncu ile birden fazla turda oynanır. Bu oyundaamaç mümkün olduğu kadar az puanla oyunu bitirmektir. Tüm turlarsonunda en az puana sahip olan oyuncu oyunun galibidir. Puanlarelde kalan taşların üzerindeki sayılar ile belirlenir (örnek: birkırmızı 3 = üç puan, bir siyah 11 = 11 puan) Oyun desteden çekecektaş kalmayınca bitebileceği gibi oyunculardan birinin elinitamamlaması ile de bitebilir. Oyun belli sayıda turlardan oluşur(örnek: 3, 5, 7, 9 veya 11 tur). Her tur oyunculardan birinin elinibitirmesine kadar sürer.

Oyuncular arasından bir oyuncunun dağıtıcı olarakbelirlenmesinden sonra dağıtıcı her oyuncuya 21 taş dağıtır vekendine 22 taş alır. Geri kalan taşlar masada ters çevrilmişşekilde dururken bir tane taş açık durur. Bu açık taş jokeri (OKEYtaşını) belirler. Oyun saat yönünün tersine doğru oynanır. Oyunataş dağıtan başlar ve bu oyuncu taş çekmeden bir taş atar. Sonraonun sağındaki oynar. Her sırası gelen oyuncu ya desteden bir taşçeker ya da bir önceki oyuncunun attığı son taşı alır. Oyuncu taşçektikten sonra eğer elindeki serilerin toplamı 101 sayısınaulaşıyorsa elini açabilir (dizdiği serileri masanın üstüne koyar).Oyuncu elini açınca elindeki serileri masaya diğer seri taşlarınyanına koyar. Eğer oyuncu masaya taş açamıyorsa masaya bir taşatarak sırasını savar. Oyun sırası gelen oyuncu sırasını mutlakamasaya bir taş atarak tamamlar hatta tüm elini açsa dahi son taşınımasaya atmak zorundadır.

El açmak için en az 101 sayınız olmalıdır. El açmak içinelinizde aynı numaralı değişik renklerden 3 veya 4 adet set (örnekolarak siyah 5, kırmızı 5 ve bir tane de mavi 5) veya aynırenklerden sıralı sayı seti (örnek olarak kırmızı 7,8,9) olmalıdır.Bir sette minimum 3 taş olmalıdır. Mevcut açılmış taşlara taşeklenebilmesi için oyuncunun minimum 101 sayısına ulaşarak eliniaçmış gerekir. Aynı oyun sırasında hem elinizi açabilir hem dediğer açılmış setlere eklemeler yapabilirsiniz. Eğer oyuncukendinden önceki oyuncunun attığı taşı alırsa bu aldığı taşıkullanmak zorundadır. Eğer bu atılan taşı alan oyuncu henüz eliniaçmamış ise bu taşı aldığı zaman elini açmalı ve açtığı setlerinbirinin içinde bu alınan taş da kullanılmış olmalıdır. Bu alınantaşın elinizde istekada durmasına müsaade edilmez. Eğer bu alınantaş set oluşturmada veya el açmada kullanılamıyorsa bu taş geriyerine konur ve desteden bir taş çekilir. Bu yanlışlıktan dolayıceza puanı verilmez.

Eli açmak için bir başka yol da en az beş çift taşbiriktirmektir. Çiftten anlaşılan benzer iki taştır. Eğer oyuncubir kez çifte giderek oyun açarsa bu oyunda bir daha normal bir setaçamaz. Ancak diğer oyuncuların açmış oldukları masadaki setleretaş ekleyebilir. Eğer masadaki dört oyuncu da aynı oyun içinde çiftaçarsa bu tur iptal olur ve yeni oyuna başlanır. Hiçbir oyuncu buoyunda ceza puanı almaz.

NOT:
- OYUNDA PUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAKGÜNCELLENMEZ!

101 Okey download. 101Okay, artificial intelligence, rich visual effects, simple,expedient and convenient interface 101 okey download. Withoutinternet, play hockey against the computer 101. 101 Okey FreeDownload. Have fun everybody.

Okey 101 Features:
- Google Play Game Service,
- Achievements,
- Rankings,
- Statistics
- Tasks,
- Levels.

Settings:
- Folding / doubling option
- Game Speed ​​Adjustment,
- Smart Stacking Stones on / off

Okey 101 is played in more than one round with four players. Inthis game the goal is to finish the game with less points aspossible. All tours end the player with the least points is thewinner. Points are determined by the numbers on the hand rest stone(for example, a red 3 = three points, a black 11 = 11 points) Gameswill draw from the deck stones can also complement one hand of theplayer can be empty of bits. The game consists of a certain numberof times (eg, 3, 5, 7, 9 or 11 turns). Each round lasts until oneof the players to finish the hand.

The player the dealer deals each player 21 stone after thedetermination as a player and takes its distributors from 22 stone.The rest of the stones one stone stands as an inverted openstanding on the table. This exposed stone wildcard (OKEY stone)determines. The game is played anticlockwise right. The game startsthe player delivers the stone and a stone's throw from the pullstone. Then he plays the right of it. Each player or as a stonedeck that gets the last move that takes either a previous player.Cast stone after taking if you can open your hand if you reach thetotal number of 101 series in the hands (which puts on the table aseries knee). Players opened the series in the hands of the handsof the other series of stone put them on the table. If therepellent as throwing a stone table stone player can not open thetable. The game includes a complete throwing a stone at the tablemust order from the players or even the whole hand, even if you'rehungry is to throw the last stone on the table.

To open hands must have at least 101 points. 3 or 4 pieces ofthe same number of sets of different colors on hand to open thehand (for example black 5, 5 red and one blue 5) or sequentialnumber of sets of the same color (red, for example 7,8,9) shouldbe. It must be at least 3 blocks in a set. stone to stone Availableopened by reaching the minimum 101 number will be added to theplayer's hand must have been hungry. During the same game can openyour hand, you can add your other opened both sets. If a playergets self carried by the previous player must use the move as ittakes. If it has not yet thrown move the player must open the handmust turn his hand when he took this stone and stone used in thisone taken in the set started. It is not allowed to be moved to stopthe cue in your hand. If this be not be used to create or stone setin hand to open the stone is put in place and pulled back a stonefrom the deck. Because of this mistake will not be penalized.

Another way is to accumulate at least five pairs of stones toopen the hand. Two stones are alike understood the couple. If theplayer once again going hungry if the game can not open a doublethan a normal set in this game. However, other players can add astone to set the table they have open. If four players at the tablehungry couples in the same game this tour will be canceled and anew game begins. No player will receive penalty points in thisgame.

NOTE:
- Ratings and not UPDATING STATISTICS AS AN INSTANT GAME!

App Information 101 Okey - İnternetsiz

 • App Name
  101 Okey - İnternetsiz
 • Package Name
  com.hyilmaz.okey.yuzbir
 • Updated
  December 6, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3.5
 • Developer
  Fuzzy Mobile Games
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Email support@fuzzymobilegames.com
  Feriköy Mah. Kuyularbaşı Sok. No:22 Şişli İstanbul
 • Google Play Link

Fuzzy Mobile Games Show More...

Pişti 2.7.0 APK
Yapay zekası, zengin görsel efektleri, basit,kullanışlı arayüzü ile amaca uygun pişti oyna. İnternetsiz piştioyna, bilgisayara karşı tek, eşli pişti oyna ( yakında online(internetli) pişti seçeneği de eklenecektir.), Herkese iyieğlenceler.Oyun Seçenekleri:- Pişti,- Dörtlü Pişti,- Eşli Pişti.Özellikler:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler.Ayarlar:- Zorluk Seviyesi,- Oyun bitiş sayısı belirleme,- Kart Boyut Ayarı,- Oyun Hız Ayarı,- Sürükle bırak ve tıklayarak kart atış seçenekleri.Artificial intelligence,rich visual effects, simple, convenient interface to play withpurpose-cooked. play without internet was cooked, one against thecomputer, play was cooked paired (soon online (with internet)cooked option will be added.) Everybody have fun.Game Options:- He was fired,- Four were fired,- Co-op was fired.Features:- Google Play Game Service,- Achievements,- Rankings,- Statistics.Settings:- Difficulty Level,- Determine the number of games ending,- Card Size setting,- Game Speed ​​Adjustment,- Drag and drop shots by clicking card options.
Batak 2.9.0 APK
Batak, yapay zekası, zengin görsel efektleri,basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun batak oyna. İnternetsiz,bilgisayara karşı batak indir ve batak oyna. Herkese iyieğlenceler.Hemen şimdi Batak oyna.Oyun Seçenekleri:- İhaleli Batak,- Eşli İhaleli Batak,- Koz Maça,- Gömmeli Batak.- 3 5 8 Batak (Yeni)Özellikler:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler,- Görevler,- Seviyeler.Ayarlar:- El sayısı belirleme,- Kart Boyut Ayarı,- Oyun Hız Ayarı,- Sürükle bırak ve tıklalayarak kart atış seçenekleri,- Otomatik Atış,- Gömülü kart göster/gösterme.NOT:- ESKİ SÜRÜMDE GENERAL SEVİYESİNDEKİ KULLANICILAR TUĞGENERALOLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR VE 4 ADET YENİ SEVİYE EKLENMİŞTİR:- OYUNDA PUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAKGÜNCELLENMEZ!Batak, artificialintelligence, rich visual effects, simple, convenient swamp playgoal with handy interface. Without internet, download and playquagmire quagmire against the computer. Everyone played welleğlenceler.h weeks now Batak.Game Options:- Auctions Batak,- Co-op auctions Batak,- Trump Spades,- Recessed Batak.- 3 5 8 Batak (New)Features:- Google Play Game Service,- Achievements,- Rankings,- Statistics- Tasks,- Levels.Settings:- Determine the number of hands,- Card Size setting,- Game Speed ​​Adjustment,- Drag and drop tıklala shot by card options,- Automatic Shooting,- Embedded card show / show.NOTE:- GENERAL LEVEL USERS IN THE OLD VERSION Brigadier AS AMENDEDAND 4 PCS has been ADDED NEW LEVELS:- Ratings and not UPDATING STATISTICS AS AN INSTANT GAME!
Hearts 2.3.6 APK
This game is classic free Hearts game. Playthe famous game of Hearts against opponents simulated by advancedartificial intelligence. Now play Hearts.Hearts game is also known under a number of different names aroundthe world, including Chase the Lady and Rickety Kate, and issimilar to the game Black Lady. In Turkey the game is called Queenof Spades, and in India it is known as Black Queen. Lets try thisnew Hearts game.You can use this features in Hearts.Hearts Features:Google Game Play Service,Achievements,Score and Win Leaderboards,Quests,Levels,Stats.Hearts Settings:Jack of Diamonds Variant, ( a rule of Hearts )Game Speed,Card Size,Game Finish Score,Card Movement; Drag & Drop or Click,Customise player names,Designed for tablets and phones
Okey - İnternetsiz 1.5.3 APK
Okey is a game of classic. Artificialintelligence, rich visual effects, simple, expedient and convenientinterface to your joker game. Without internet, play against thecomputer. Everybody have fun.Features:- Google Game Play Service,- Achievements,- Leaderboards,- Statistics- Quests- Levels.Settings:- Determine the Game Score,- Game Speed Adjustment,- Joker color on / off,- Indicator points on / off,- Smart Stacking Tiles on / offThis game is similar to Rummy / Rummikub.Game Set:Okey game is played with four players as standard. Okey tablecontains the name of the cue for arranging the player's tiles. Red,black, blue and green color of the tile has a total of 106 unitsconsisting of two sets of numbers from 1 to 13. There are also twotile which are fake joker.Start:Tiles mixed with each player given 14 tiles. The first will playthe players are given extra 1 tile and 15 tile starts.Klasik Okey oyunudur. Yapay zekası, zengin görsel efektleri,basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun okey oyunu karşınızda.İnternetsiz, bilgisayara karşı okey oynayın. Herkese iyieğlenceler.Özellikler:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler,- Görevler,- Seviyeler.Ayarlar:- Sayıdan düş belirleme,- Oyun Hız Ayarı,- Renkli Okey açık / kapalı,- Gösterge puanı açık / kapalı,- Akıllı Taş Dizme açık / kapalı
Solitaire 2.0.3 APK
If you like Windows Solitaire, you're going tolove Solitaire too! In this game, playing Solitaire has never beenso fun and easy. Simply drag & drop or tap-to-move cards usingyour finger on the screen for intuitive control. Lets try this newSolitaire!You can use features in this Solitaire Game.Game Features:- Klondike Solitaire Draw 1 card- Landscape- Statistics, Auto complete- Vegas Scoring,- Settings,- Google Game Play Service,- Achievements,- Score, Win, Best Time Leaderboards,- Statistics,- Quests,- Levels.
5x5 Kelime 1.0.12 APK
Kelime Oyunu, Türkçe kelimelerden oluşan,kelime oyunudur.Kelime oyunu 4, 5, 6, 7 ve 8 harflerden oluşankelimeleri bulmaya çalışacaksınız. Her seviyede farklı zorluktakelimeler, değişen süreler ile ilerledikçe seviye atlayacaksınız,seviye atladıkça kelimeler zorlaşacaktır.Kelime Oyununda, baş harfleri verilen kelimeleri, size verilensüre içinde tahmin etmeye çalışacaksınız. Harfin yeri doğru iseyeşil, harf kelime içinde bulunuyor fakat yeri yanlış ise sarıyanacaktır. Toplamda 5 tahmin hakkınız bulunmaktadır.Kelimeleri bulmak için acele edin, kısa sürede bitirmek çokönemli, ne kadar çabuk bulmak o kadar çok puan. Kelimeler farklıyıldızlardan oluşuyorlar, seviyeler arttıkça kelime yıldızlarıartıyor ve kelimeler de zorlaşıyor. Unutmayın, ne kadar yıldızıyüksek kelime o kadar fazla puan!- Oyuna Google hesabınız ile bağlanın, diğer insanlarlapuanlarınızı kıyaslayın. En iyisi siz olun!- Başarıları tamamlayın, rozetleri alın!- Haftalık görevleri yerine getirin, puanları kapın!Herkese iyi eğlenceler!Oyun Özellikleri:- Google Game Services,- Başarılar,- Sıralamalar,- Görevler,- İstatistikler,- Seviyeler,- Türkçe ve İngilizce klavye seçeneği ile.Word Game, consisting ofTurkish word, oyunudur.keli to play 4, 5, 6, 7, and will try tofind words that consists of 8 letters. words in differentchallenges in each level, you will skip the level progresses, withvarying periods of time, it will be difficult level you step bywords.In Word Games, the initials of the words, you'll try to guesswithin the given time. The letter of the green to the right place,it's in the wrong place, but will the yellow side letter word. Youare entitled to a total of five estimates.Hurry to find words, finish in a short time is very important,so find out how many points quickly. Words are composed ofdifferent star levels are rising stars and the words in the wordgrows harder. Remember, no matter how high the word star, the morepoints!- Connect with your Google account in the game, Compare yourscore with other people. Be the best!- The achievements, received badges!- Perform weekly tasks, scores of the door!Have fun everybody!Game Features:- Google Game Services- Achievements,- Rankings,- Tasks,- Statistics- Levels,- Turkish and English keyboard option.
WordLand 1.0.4 APK
WordLand, consisting of English words,wordgame. You will try to find the words consisting 4, 5, 6, 7 and8letters. You encounter different words with different challengesinevery levels. When you level up, you have to find wordsindifferent countdowns.- You will guess the words by green and yellow tips. You havetheright to trial five times.- Green; mean to the location of the letter is correct!- Yellow; letter in the word, but location is wrong!- Remember that you are competing the time and countdownischanging in all levels!Hurry to find the words, how quickly find, the more points.Wordsare composed of different stars. Stars mean word difficulty,onestar is easy word and four star is the most difficult.Remember,when you find high starred word, you will get morepoints.- Get connected with your Google account in the game,Compareyour score with other people. Be the best!- Complete the achievements and get the badges!- Follow the weekly quests and get more points!Have fun.Game Features- Google Game Services,- Achievements,- Leaderboards,- Quests,- Stats,- Levels,
FreeCell 2.0.1 APK
If you like Windows FreeCell, you're going tolove FreeCell too! In this game, playing FreeCell has never been sofun and easy. Simply drag & drop or tap-to-move cards usingyour finger on the screen for intuitive control.Game Features:- Landscape- Statistics, Auto fill.- Settings,- Google Game Play Service,- Achievements,- Score, Win, Best Time Leaderboards,- Statistics,- Quests,- Levels.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.57 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/