1.0 / July 30, 2014
(4.6/5) (10)

Description

HOW TO PLAY:
Swipe (Up, Down, Left, Right) to move the tiles. When two tileswiththe same number touch, they merge into one. When 2048 tileiscreated, the player wins!
To access Leaderboard & Achievements, you will have to signinusing google plus account. Make sure you have Google+ installedandenabled on your phone or tablet.

App Information 2048 basic

 • App Name
  2048 basic
 • Package Name
  com.insightsoft.game.a2048048
 • Updated
  July 30, 2014
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  InsightSoft Dev
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

InsightSoft Dev Show More...

Sổ tay ngữ pháp tiếng anh 1.0.3 APK
Ứng dụng bao gồm 50 bài ngữ pháp, nội dungđược trình bày đẹp, giao diện đơn giản và dễ sử dụng.Các chức năng chính của ứng dụng:- Di chuyển qua lại các bài học chỉ bằng thao tác vuốt qualại- Không cần kết nối internet- Hỗ trợ tốt tất cả các thiết bị- Trình bày dễ nhìn, dễ sử dụng- Danh mục bài phong phú đa dạng, giúp bạn học tiếng Anh từ cơ bảnđến nâng cao.Hi vọng sẽ giúp các bạn học tốt.The application includes50 posts grammar, content is presented nice, simple interface andeasy to use.The main functions of the application:- Scroll through the lesson just swipe back and forth- No need internet connection- Support good all devices- Presentation easy to see, easy to use- List of all diversity, help you learn English from basic toadvanced.Hopefully this will help you learn better.
Văn khấn Việt Nam 1.0.2 APK
Ứng dụng Văn Khấn Cúng Giỗ tốt nhất, Hoàn toànmiễn phí.Cam kết đem lại hàng trăm bài văn khấn, nội dung chính xác, khôngcần kết nối mạng để đọc.Tổng hợp hơn, Cập nhật ~100 bài văn khấn, cúng các thể loại:- Văn khấn ngày Giỗ- Văn khấn Cúng Cô Hồn hàng tháng | Phong Thủy- Bài văn khấn Cúng Lễ Động Thổ xây nhà, sửa nhà, làm côngtrình- Các bài văn khấn/cúng theo phong tục Việt Nam...1,LỜI DẶN CẦN NHỚ KHI CÚNG LỄ2,Cúng Khai trương cửa hàng3,Cúng Nhập Trạch4,Cúng Động Thổ5,Khánh thành nhà thờ tổ9,Cúng giỗ thường10,"Cúng Lễ Khai Trương công ty, văn phòng, cửa hàng"6,Cúng ngày rằm11,Cúng lễ mộ ngày 30 tết8,"Cúng ngày 1, 15 hàng tháng"12,Cúng giao thừa7,Cúng ngày 3 hoặc 714,Cúng tổ tiên ngày mồng 1 tết15,Cúng thần linh trong ngày mồng 1 tết16,Cúng giao thừa trong nhà17,Cúng cô hồn18,"Cúng xe ô tô, mô tô mới mua"13,Văn khấn khi cưới gả19,Lễ đầy tháng – thôi nôi cho bé20,"Văn khấn trong lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)"21,Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ22,Văn khấn lễ Cải Cát23,Văn khẫn lễ Thượng Thọ24,Văn khấn dâng sao - cúng sao giải hạn25,Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch26,Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới)27,Văn khấn lễ nhập trạch - Dọn vào nhà mới28,"Bài văn khấn Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn"29,Văn khấn Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)30,Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)31,Bài văn khấn Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)32,Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)33,Bài văn khấn theo Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 ThángBa)34,Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu35,"Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vàongày Tiên Thường"36,Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường37,Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)38,Văn cúng ngày giỗ đầu73,Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)39,Văn khấn chính ngày Giỗ Đầu40," Văn khấn khi cúng giỗ"41,Văn khấn cầu tự42,"Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu"43,Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho44,Văn khấn lễ Đức Thánh Trần45,Văn khấn ban Công Đồng46,Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu47,"Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu"48,Văn khấn xin giải trừ bệnh tật49,Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)50,Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)51,"Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo"52,Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền53,Văn khấn lễ Đức Ông54,Văn khấn lễ Phật55,Văn khấn Tiền chủ56,Văn khấn Thánh sư57,Văn khấn Thần Tài58,Văn khấn thần Thổ Công59,Văn khấn chúng sinh - Ngày Rằm tháng Bảy60,Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)61," Văn khấn trong lễ tang"62,Văn khấn lễ Thiết Linh63,Văn khấn lễ Thành Phục64,Văn khấn lễ Chúc Thực65,Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa66,Văn khấn lễ Thành Phần67,Văng khấn lễ Hồi Sinh68,Văn khấn lễ Chầu Tổ (Triều Tổ lễ cáo)69,Văn khấn lễ Tế Ngu70," Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc"71,"Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2)"72,Văn khấn Lễ Đàm tế76,Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu77,Văn khấn Đức thánh Trần Hưng Đạo78,Văn khấn cầu thi cử79,Văn khấn giải hạn tam tai80,Văn khấn bồi hoàn địa mạchVan cung, van khan, to tien, nha dat, nhap trach, cong ty, vanphong, thoi noi, day thang v.v...Applications Van Khansame time the best, absolutely free.Committed to bringing hundreds of essays profession, contentaccuracy, without connection to read.More integrated, Update ~ 100 essays profession, offering thecategory:- Van profession Day Commemoration- Van profession strengthened monthly | Feng Shui- Post office Khan Ground Breaking Ceremony housing, home repair,do the work- The post office pray / worship customary Vietnam ...1, narration TO REMEMBER WHEN worship2, store grand opening3, Cung Enter Trach4, also played Turkey5, Inauguration church organizations9, same time often10, "Cung Le Grand Opening companies, offices, shops"6, the same day of the full moon11, worshiping ceremony of the 30th New Year's grave8, "with the 1st, 15th"12, Cung Eve7, the same day 3 or 714, worshiping ancestors first day of the New Year15, worshiping the gods of the first day of the New Year16, Eve worshiping in the house17, reinforced18, "with cars, motorcycles bought"13, Van vows to marry19, Cutting It Short - only cradle for baby20, "Van vow offerings in Mu (Full confinement, full month, fullyear)"21, Van profession torch to the main room and announcementprefix22, Van vows ceremony Improvements Cat23, Van Thuong ceremony Instant Life24, Van profession rising star - star worship the term25, Van vows ceremony locations in complete circuit26, Van vows front part (Celebrate the new home)27, Van profession initiation scouts - Moving into a new home28, "all documents professed When moving house, having tooverhaul"29, Van profession Mid-Autumn Festival (August Full Moon Day)30, Tet Trung Nguyen (full moon day in July)31, all documents profession Dragon Boat Festival (May 5dates)32 Korean Food Festival (March 3 dates)33, all documents proving profession under Advanced Thanh (From 5thto 10th March)34, rising star award ceremony due to Tet Nguyen Tieu35, "Van Than Turkey vows, the Kitchen, Long circuit and the Godson bonus day"36, Van audience first day bonus37, Van cozy date will (Mass General)38, Van cozy first anniversary73 Year Ha Nguyen (New Rice Festival)39, the day Van profession First Anniversary40, "Van professed to worship"41, Van pray self42, "Van profession tutelary in Family, Temple, Temple"43, Van pray at the shrine of Ba Chua Kho44, Saint Tran Van vows ceremony45, Van tablecloth Council46, Van Tam Holy vows ceremony Form47, "Van profession in Family, Temple, Temple"48, Van vows please disarmament disease49, Van Stratum Germany vows ceremony Bodhisattva (U Minhcardinals)50, Van vows ceremony Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin)51, "Van pray finance, for fortune, for peace in the originalJewels"52, Van Hien profession Holy Mass53, Van vows ceremony Msgr54, Van professed Buddhist ceremony55, Van profession Money Home56, Van professed monk St.57, Van profession Shen58, Van pray god Saturn Industry59, Van profession beings - On the full moon of July60, Van offerings to ancestors (Human sacrifice Singapore)61, "Office of the funeral profession"62, Van Linh vows ceremony Forum63, Van Phuc Thanh vows ceremony64, Van vows ceremony Good Food65, Van Long Shen Turkey vows ceremony site reports66, Van vows ceremony Ingredients67, vows ceremony Couch Resurrection68, The Adoration Van vows ceremony (North Team Reportceremony)69, Van vows ceremony Source International70, "Van Chung vows ceremony and Good Catastrophic Failure"71, "Van vows ceremony Elementary Wall, Great Wall (the first deathanniversary, 2nd death anniversary)"72, Van Dam vows ceremony health76, rising star award ceremony due to Tet Nguyen Tieu77, Van Tran Hung Dao Holy profession78, Van pray examinations79, Van professed the ear third term80, Van profession reimburse local circuitVan supply, dry van, ancestry, nha dat, nhap trach, cong ty,offices, Baby Shower, ladders etc .. day
Nghệ thuật giao tiếp 1.0.3 APK
Sách rất cực hay và MIỄN PHÍ nhé! Nhớ ủng hộmình nha! :DNhững bí quyết đơn giản của Larry King có thể giúp bạn thành côngmột cách bất ngờ!”Bạn sẽ khám phá được từ cuốn sách này của Larry King:- Cách khởi đầu câu chuyện khôn khéo nhất.- Đọc diễn văn và trình bày ý tưởng như thế nào.- Đưa ra những câu hỏi thú vị nhất.- Làm thế nào để vượt qua những tình huống khó xử.- Khơi gợi và sử dụng tính hài hước của bạn.- Khi phỏng vấn xin việc làm, bạn nên nói những gì.- Ba chìa khóa vàng cho một cuộc nói chuyện trong công sở, quan hệgiao dịch – thương mại.- Tám nguyên tắc chung của một nhà diễn thuyết giỏi.Từ khóa: giao tiep thanh cong, bi quyet giao tiep, nghe thuat giaotiep, story studioBook a positive oroffline and FREE! Remember his supporters home! : DThe simple secret of Larry King can help you succeed in anunexpected way! "You will discover from this book's Larry King:- How to start most clever story.- Read the speech and presented the idea how.- Provide the most interesting questions.- How to overcome the dilemmas.- Evoke and use your sense of humor.- When interviewing for a job, what you should say.- Three golden key for a conversation in the office, traderelations - trade.- Eight general principles of a good orator.Keywords: successful communication, communications secrets,communication arts, story studio
Dạy con làm giàu 1.0.2 APK
Một vài chủ đề trong cuốn sách:Tầm quan trọng của trí thông minh tài chínhDành tiền cho mình trước, rồi mới đến các món thuế, trong khi đa sốmọi người lại trả tiền thuế trước.Học cách khiến tiền làm việc cho mình chứ không phải làm việc vìtiền (tự do về tài chính), mà người nghèo không bao giờ biếtđượcKiyosaki nói rằng người giàu có cách nghĩ khác khi họ định nghĩanhững từ đơn giản như tài sản và giàu, và họ cảm thấy giàu có làthế nào. Tác giả giải thích rằng ông định nghĩa một tài sản nhưnhững thứ có thể đem lại thu nhập (chẳng hạn tài sản cho thuê: cổphần hay phiếu ghi nợ), còn một tiêu sản là thứ đem lại phí tổn(chẳng hạn chiếc xe riêng).Người giàu biết cách mua "tài sản" thực sự. Kiyosaki cho rằng ngườinghèo mua "tiêu sản" mà họ cứ nghĩ đó là "tài sản", do đó không thểđem lại cho họ chút tiền hay giá trị kinh tế nào.Theo Kiyosaki, sự giàu có được đo bằng số ngày mà tài sản của bạnđem lại thu nhập duy trì cuộc sống bạn nếu bạn không làm việc nữa,và trí thông minh tài chính đạt được khi thu nhập hàng tháng từ tàisản vượt quá chi tiêu hàng tháng.Chúc các bạn đọc truyện vui!Tags: day co lam giau, cha giau cha ngheo, tieu thuyet, biquyet, hoc lam giau, viet storeCertainthemes in the book:The importance of financial intelligenceSpend your money first, then the food tax, while most people to paytax.Learn how to make money work for you rather work for money(financial freedom), but the poor never knowKiyosaki says that the rich have different way of thinking whenthey define simple words like assets and wealth, and wealth is theyfeel like. The author explains that he defines an asset as thingscan bring income (such as rental property: vote shares or debit),while a second goal is to bring production costs (such as theprivate car).The rich know how to buy "assets" really. Kiyosaki said that poorpeople buy "real targets" that they thought it was "property", socan not give them some money or economic value.According to Kiyosaki, wealth is measured by the number of daysthat your assets to bring income to maintain your life if you donot work anymore, and financial intelligence obtained when monthlyincome from assets exceeds monthly expenditure.I wish you happy reading!Tags: halter neck rich blue, rich dad poor dad, novels, secrets,Enrich hoc, viet store
HD Background Wallpapers 1.0.4 APK
HD Background Wallpapers offers manybeautifulwallpaper with the highest quality for users to unleashchoice foryour mobile phone. Moreover, beautiful wallpaperconstantly updatedwith large numbers. It was wonderful to watch theimages you likepretty girls, pretty girls hd wallpapers by great asthe otherbeautiful girls watching app.The main functions:- Download beautiful wallpapers with high quality- Install directly to your phone wallpapers- Enjoy the beautiful girlThe application is about 20 categories, and will grow moreinnumber as well as the image list in each category. Hopefullypeoplewill enjoy using the application.Thank you, we hope to receive your contribution to morecompleteapplications.
2048 basic 1.0 APK
HOW TO PLAY:Swipe (Up, Down, Left, Right) to move the tiles. When two tileswiththe same number touch, they merge into one. When 2048 tileiscreated, the player wins!To access Leaderboard & Achievements, you will have to signinusing google plus account. Make sure you have Google+ installedandenabled on your phone or tablet.
Japanese Kana Learn and Test 1.0.1 APK
Hiragana and Katakana are the alphabets usedin the Japanese language. This app has everything you need to learnto read and write the Kana (Hiragana and Katakana). Organized ineasy to learn chapters with quizzes and flashcards for review.Progressively learn the Kana as well as their history andusage.Features:* Complete coverage of all Hiragana and Katakana* Integrated lessons, charts, quizzes and flashcards* Audio examples for each kana* Stroke diagram for each kana* Test your knowledge of kana 5 different ways* Tracks your progress* Test and Review your knowledgeGood luck and happy!
Find Color 1.0.2 APK
This simple puzzle game will test the qualityof your color vision.You need to identify one tile which is not the same color with theother tiles.Easy to play, self described puzzle game!Enjoy!This game is based on online Kuku Kube game with somechanges.Simple puzzle This gamewill test the quality of your color vision.You need to identify identity one tile Which is not the samecolored With The other tiles.Easy to play, self Described puzzle game!Enjoy!This game is based on online Kuku Kube Game with somechanges.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.