1.2.9 / May 23, 2017
(4.0/5) (154)

Description

51 Okey oyna. 51 Okey, yapay zekası, zengingörsel efektleri, basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun 51 okeyoyunu indir. İnternetsiz, bilgisayara karşı 51 okey oyna. Ücretsiz51 oyna. Herkese iyi eğlenceler.

51 Okey Özellikleri:
- Google Game Play Service,
- Başarılar,
- Sıralamalar,
- İstatistikler,
- Görevler,
- Seviyeler.

Ayarlar:
- Oyun Hız Ayarı,
- Akıllı Taş Dizme açık / kapalı

Oynanış:
- Ele ilk başlayacak kişiye 15, diğer oyunculara 14 taşdağıtılır.

Yere daha önce seri açan yoksa, ıstakanızdaki seri perlerin rakamdeğerleri toplamı 51 ve üstü olmalı. Daha önce seri açan birisivarsa, en son seri açanın açtığı değerden 1 fazla değerde açmayapabilirsiniz.

- Çift alanına açmak için en az 4 çift periniz olmalı. Çift alanınaaçmada, seri alanına açmadaki gibi arttırma kuralı(son açandan dahafazla açma) yoktur.

- Sıra size geldiğinde, soldan veya yerden taş çekiyordunuz. Ellibir okey oyununda yerden taş çekin. Hemen soldan taş çekmealışkanlığını bırakın. Soldan çekebilmenin koşulları var.

- Aynı renkli taşlardaki 12 13 1 dizilişi per olarak kabuledilmiyor.

- Gösterge gösterme yoktur.

- Okeyde, elinizdeki taşların tamamının per olmasını sağladıktansonra, artan bir taşı yerdeki göstergenin üzerine bırakıp eli sizkazanıyordunuz. 51 okeyde, göstergenin üstüne taş atma diye bir şeyyoktur. Yerde, çekilecek taş kalmamışsa, sıra kendisinde olanoyuncu yana taş attığı anda el biter. Veya sıra kendisinde olanoyuncunun ıstakasında 1 taş kalmışsa, bu taşı yana attığı anda elbiter.

Istakadanızdaki perlerin rakam değerleri toplamı, 51 den fazla veya51 e eşitse, bu perleri yere açabilirsiniz. Sıra sizde olmalı veyerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız. Bu şekilde ilk defa yereaçtıktan sonra, oyunda seri açmış olarak gösterilirsiniz. Eğer dahaönceden yere seri açmış iseniz, ıstakanızda oluşturduğunuz herhangibir peri, koşul olmadan yere açabilirsiniz. Tabi öncelikle yinesıra sizde olmalı ve yerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız.Yere daha önce açan olmamışsa perlerin rakam değerleri toplamı 51ve üstü olmalı. Daha önce seri açan birisi varsa, ıstakanızdakiperlerin rakam değerleri toplamı o kişinin açtığı değerin birfazlası olmalı. Örneğin ilk açan kişi 54 ile açtı. Bu durumda en az55 ile açılabilir. İkinci açan 57 açtı. Sonraki açacak kişi en az58 ile açabilir. Son açandan en az 1 fazla olmalı.

Sıra size geldi, yerden taş çektiniz. Istanızdaki çiftli perlerinsayısı 4 ve üstü ise çift alanına bu perleri açabilirsiniz. Buşekilde çift açtıktan sonra, oyunda çift açmış olarakgösterilirsiniz. Çift açmada arttırma kuralı yoktur. En son çiftaçanın açtığı çift sayısından fazla açmak gibi bir kural yoktur.Her zaman 4 çift ile açılabilir.

Daha önceden yere seri veya çift açtınız. Tekrar sıra size geldi.Yere açılmış perlerin devamı olabilecek bir taş ıstakanızda varsa,bunu bu per gruplarının soluna veya sağına koyabilirsiniz. Bunaişleme denilir.

- Daha önce çift açmışsanız, yerdeki seri perlere de işlemeyapabilirsiniz. Ancak ıstakanızdaki seri perleri, yerdeki boş birsatıra açamazsınız.
Sadece önceden açılmış seri perlere işleme yapabilirsiniz. Veyaıstakanızda çift peri varsa, bunu çift alanına açabilirsiniz.

- Daha önce seri açmışsanız, yerdeki perlere işleme yapabilirsiniz.Istakanızdaki seri perleri, yerdeki boş bir satıra daaçabilirsiniz. Istakanızda çift per varsa, bunu çift alanınaaçabilmeniz için daha önceden en az bir kişi çift alanına açmışolmalı.NOT:
- OYUNDA PUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAKGÜNCELLENMEZ!
51 play Okey. 51 Okay,artificial intelligence, rich visual effects, simple, convenientinterface with 51 purpose-hockey game download. Without internet,play 51 hockey against the computer. Play Free 51. Have funeverybody.

51 Okay Features:
- Google Play Game Service,
- Achievements,
- Rankings,
- Statistics
- Tasks,
- Levels.

Settings:
- Game Speed ​​Adjustment,
- Smart Stacking Stones on / off

gameplay:
- Eliminate the first 15 people will start to be distributed toother players 14 stone.

If the ground before opening series, numerical values ​​of theseries pere your cue should be the sum of 51 and above. If someoneopens the series before, you can open 1 more value than the valuethat opened the series last opened.

- At least 4 must have space to open a double double fairies. Inopening the even field line auction rules as in open field (moreopen than the last turn) is not.

- When it comes to you, you were pulling stones from the left orplace. Fifty pull up stones in a hockey game. Just release the leftstone taking habits. There are conditions to pull the left.

- In the same color stone 12 13 1 arrangement is not considered tobe pr.

- No show display.

- Okay, after you make it all por stones in your hand, you weregaining on the left hand of a move indicator in the growing city.51 okey, there is no indication on stone-throwing something. Where,if the stone will be drawn, hand ends as soon as the player whothrew stones at him sideways. If the player's cue or sequence,which itself remains in one piece, hand finished at the time ofthis move since.

The total value of the numbers in your Istakada pere, 51 more thanor equal to 51, you can open this place kickers. It must be yourturn, and you should have taken place or side stones. After openingthis way the first time when you opened the series as shown in thegame. If you are already logged somewhere series, any fairy youcreate your cues, you can open the floor without condition. Ofcourse, you should be in the first row again and should have takenplace or side stones. If the numerical value of pere be openedbefore the ground must be a total of 51 or higher. If someone opensthe series before, the total value of kickers your cue figureshould be more than the value of a person's turn. For example, itopened with 54 first opened people. In this case it can be openedby at least 55. The second opened 57 opened. Next will be open atleast 58 people. It must be at least 1 more than last turn.

He now come to you, you take the place of stones. The number ofdouble pera pera your ista 4 and above can open this area todouble. After opening pair this way, you have opened as showndouble in the game. There is no rule to increase in the doubleopening. The couple caused the number of hungry is no rule as toopen more than the last couple. Always opened with 4 pairs.

You have opened a series or two places before. Again he came toyou. If your cue to be more of a stone floor opened pere, you canput it to the left or to the right of the pin group. Thisprocessing is called.

- If you open pair before, you can also work in place kickersseries. But the series pere your cue, you can not post a blank lineon the ground.
You can only work with predrilled series pairs. Or, if you doubleyour cue fairy, you can open the double space.

- If you have turned the series before, you can process in placekickers. series pere your cue, you can turn in a blank line on theground. If your cue per pair, before it can open at least oneperson for a double space should be opened to the pair.NOTE:
- Ratings and not UPDATING STATISTICS AS AN INSTANT GAME!

App Information 51 Okey

 • App Name
  51 Okey
 • Package Name
  com.hyilmaz.okey.ellibir
 • Updated
  May 23, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.9
 • Developer
  Fuzzy Mobile Games
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Email support@fuzzymobilegames.com
  Feriköy Mah. Kuyularbaşı Sok. No:22 Şişli İstanbul
 • Google Play Link

Fuzzy Mobile Games Show More...

Hearts 2.4.1 APK
This game is classic free Hearts card game.Play the famous game of Hearts against opponents simulated byadvanced artificial intelligence. Now play Hearts.Hearts is also known under a number of different names around theworld, including Chase the Lady and Rickety Kate, and is similar tothe game Black Lady. In Turkey the game is called Queen of Spades,and in India it is known as Black Queen. Lets try this new Heartscard game.You can use this features in Hearts.Hearts Features:Google Game Play Service,Achievements,Score and Win Leaderboards,Quests,Levels,Stats.Hearts Settings:Jack of Diamonds Variant, ( a rule of Hearts )Game Speed,Card Size,Game Finish Score,Card Movement; Drag & Drop or Click,Customise player names,Designed for tablets and phones- You can try our Spades, Gin Rummy, Solitaire, Batak, Pişti, 101Okey and Okey game.
Batak 2.10.7 APK
Batak oyunu, yapay zekası, zengin görselefektleri, basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun ihaleli batak.İnternetsiz, bilgisayara karşı ihaleli batak indir ve batak oyna.Herkese iyi eğlenceler. Hemen şimdi Batak oyunu indir. Batak şimdisizlerle. İnternetsiz batak indir. Batak hd ekranlarasahiptir.Batak Seçenekleri:- İhaleli Batak,- Eşli Batak,- Koz Maça,- Gömmeli Batak.- 3 5 8 Batak.Batak Özellikleri:- Google Game Play Services,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler,- Görevler,- Seviyeler.- Grafikleri Batak HD olarak oynayınAyarlar:- Eşli Batak da Eş Elini Oyna,- El sayısı belirleme,- Kart Boyut Ayarı,- Oyun Hız Ayarı,- Sürükle bırak ve tıklayarak kart atış seçenekleri,- Otomatik Atış,- Gömmeli Batak'da Gömülü kart göster/gösterme.Ayrıca Pişti, Batak Online, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, GinRummy gibi oyunlarımızı da deneyebilirisiniz.NOT:- OYUNDA PUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAKGÜNCELLENMEZ!- OYUNU HEM GOOGLE HESABINIZ İLE OYNAYARAK SIRALAMANIZIGÖREBİLİRSİNİZ, HEM DE GİRİŞ YAPMADAN OYNAYARAK SIRALAMANIZIGÖREBİLİRSİNİZ. DİKKAT BAZI DURUMLARDA HESABINIZDAN ÇIKIŞYAPARSANIZ PUANLARINIZ GÖZÜKMEZ, TEKRAR GİRİŞ YAPMANIZGEREKİR:- BATAK ONLİNE YENİ OYUN OLARAK ÇIKMIŞTIR!Batak plus, internetsiz batak, internetsiz oyunlar, internetsizokey, batak online, online batakBatak game, artificialintelligence, rich visual effects, simple, convenient auctionsgrebe goal with a handy interface. Without internet, download andplay against the computer auctions of quagmire quagmire. Have funeverybody. Batak game download now. Batak with you now. Grebe aninternet download. Batak has a HD screen.Batak Options:- auctions Batak,- Co-op Batak,- Trump Spades,- Recessed Batak.- 3 5 8 bog.Batak Features:- Google Play Game Services- Achievements,- Rankings,- Statistics,- Tasks,- Levels.- Play HD Graphics BatakSettings:- Co-op Co-Batak Play Hand,- determine the number of hands,- Card Size Adjustment,- Game Speed ​​Adjustment,- Drag and drop shots by clicking card options,- Automatic Shooting,- Recessed Batak' embedded in the card show / show.He was also fired, Batak Online, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades,you can try out our games like Gin Rummy.NOTE:- Ratings and not UPDATING STATISTICS AS AN INSTANT GAME!- you can RATES BY BOTH GOOGLE PLAY by PLAY WITH YOUR ACCOUNT, YOUCAN SEE BY BOTH by you DO NOT ENTER PLAY from DE. CAUTION MAKE OUTYOUR ACCOUNT If you do not appear POINTS IN SOME CASES, YOU MUST DOIT AGAIN ENTRY:- Swamp has been increasing ONLINE NEW GAMES!  Batak plus an internet swamp, an internet games, aninternet joker, online quagmire, quagmire online
Pişti 2.8.4 APK
Yapay zekası, zengin görsel efektleri, basit,kullanışlı arayüzü ile amaca uygun pişti oyna. İnternetsiz piştioyna, bilgisayara karşı tek, eşli pişti oyna ( yakında online(internetli) pişti seçeneği de eklenecektir.), Herkese iyieğlenceler.Oyun Seçenekleri:- Pişti,- Dörtlü Pişti,- Eşli Pişti.Özellikler:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler.Ayarlar:- Zorluk Seviyesi,- Oyun bitiş sayısı belirleme,- Kart Boyut Ayarı,- Oyun Hız Ayarı,- Sürükle bırak ve tıklayarak kart atış seçenekleri.Ayrıca Batak, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, Gin Rummy gibioyunlarımızı da deneyebilirisiniz.Pişti PlusArtificial intelligence,rich visual effects, simple, convenient interface to play withpurpose-cooked. play without internet was cooked, one against thecomputer, play was cooked paired (soon online (with internet)cooked option will be added.) Everybody have fun.Game Options:- He was fired,- Four were fired,- Co-op was fired.Features:- Google Play Game Service,- Achievements,- Rankings,- Statistics.Settings:- Difficulty Level,- Determine the number of games ending,- Card Size setting,- Game Speed ​​Adjustment,- Drag and drop shots by clicking card options.Also Batak, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, You can try out ourgames like Gin Rummy.Pişti Plus
Okey 1.5.9 APK
Okey is a game of classic. Artificialintelligence, rich visual effects, simple, expedient and convenientinterface to your joker game. Without internet, play against thecomputer. Everybody have fun.Features:- Google Game Play Service,- Achievements,- Leaderboards,- Statistics- Quests- Levels.Settings:- Determine the Game Score,- Game Speed Adjustment,- Joker color on / off,- Indicator points on / off,- Smart Stacking Tiles on / offThis game is similar to Rummy / Rummikub.Game Set:Okey game is played with four players as standard. Okey tablecontains the name of the cue for arranging the player's tiles. Red,black, blue and green color of the tile has a total of 106 unitsconsisting of two sets of numbers from 1 to 13. There are also twotile which are fake joker.Start:Tiles mixed with each player given 14 tiles. The first will playthe players are given extra 1 tile and 15 tile starts.Klasik Okey oyunudur. Yapay zekası, zengin görsel efektleri, basit,kullanışlı arayüzü ile amaca uygun okey oyunu karşınızda.İnternetsiz, bilgisayara karşı okey oynayın. Herkese iyieğlenceler.Özellikler:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler,- Görevler,- Seviyeler.Ayarlar:- Sayıdan düş belirleme,- Oyun Hız Ayarı,- Renkli Okey açık / kapalı,- Gösterge puanı açık / kapalı,- Akıllı Taş Dizme açık / kapalı
Spades 1.1.18 APK
This game is classic Spades card game. Playthe famous Spades plus against opponents simulated by advancedartificial intelligence. Now play Spades. It is known ace of spadessame time.Spades game brings this classic 4-player contract trick taking cardgame to Google Play, created to the same high standard as the restof our games, Spades plus supplies classy graphics, super smoothgameplay, highly scalable difficulty & much more! Play Spadesfree.You can use this features in this Spades.Spades Features:Google Game Play Service,Achievements,Score and Win Leaderboards,Quests,Levels,Stats.Spades Settings:Bidding modes: Standard, Whiz, Mirror, Suicide,Trump Cards Options: Ace-High, Joker-Joker, Joker-Joker-Deuce,Joker-Joker-Deuce-Deuce,10 Bag Penalty option,Nil Points option,Blind Nil option,Game Speed,Card Size,Game Finish Score,Card Movement; Drag & Drop or Click,12 Avatars selection,Customise player names,Spades plus designed for tablets and phones- You can play spades with friends by installing our Spades Onlinegame.- Play Spades plus try our Gin Rummy, Hearts, Batak and Solitairegame.- Spades plus, Spades Online.
101 Okey - İnternetsiz 1.5.4 APK
101 Okey indir. 101 Okey, yapay zekası, zengingörsel efektleri, basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun 101Yüzbir Okey indir. İnternetsiz, bilgisayara karşı okey 101 oyna.Ücretsiz 101 Okey İndir. Herkese iyi eğlenceler.101 Okey Özellikleri:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler,- Görevler,- Seviyeler.Ayarlar:- Katlamalı / Katlamasız seçeneği,- Oyun Hız Ayarı,- Akıllı Taş Dizme açık / kapalıOkey 101 dört oyuncu ile birden fazla turda oynanır. Bu oyunda amaçmümkün olduğu kadar az puanla oyunu bitirmektir. Tüm turlar sonundaen az puana sahip olan oyuncu oyunun galibidir. Puanlar elde kalantaşların üzerindeki sayılar ile belirlenir (örnek: bir kırmızı 3 =üç puan, bir siyah 11 = 11 puan) Oyun desteden çekecek taşkalmayınca bitebileceği gibi oyunculardan birinin elini tamamlamasıile de bitebilir. Oyun belli sayıda turlardan oluşur (örnek: 3, 5,7, 9 veya 11 tur). Her tur oyunculardan birinin elini bitirmesinekadar sürer.Oyuncular arasından bir oyuncunun dağıtıcı olarak belirlenmesindensonra dağıtıcı her oyuncuya 21 taş dağıtır ve kendine 22 taş alır.Geri kalan taşlar masada ters çevrilmiş şekilde dururken bir tanetaş açık durur. Bu açık taş jokeri (OKEY taşını) belirler. Oyunsaat yönünün tersine doğru oynanır. Oyuna taş dağıtan başlar ve buoyuncu taş çekmeden bir taş atar. Sonra onun sağındaki oynar. Hersırası gelen oyuncu ya desteden bir taş çeker ya da bir öncekioyuncunun attığı son taşı alır. Oyuncu taş çektikten sonra eğerelindeki serilerin toplamı 101 sayısına ulaşıyorsa elini açabilir(dizdiği serileri masanın üstüne koyar). Oyuncu elini açıncaelindeki serileri masaya diğer seri taşların yanına koyar. Eğeroyuncu masaya taş açamıyorsa masaya bir taş atarak sırasını savar.Oyun sırası gelen oyuncu sırasını mutlaka masaya bir taş ataraktamamlar hatta tüm elini açsa dahi son taşını masaya atmakzorundadır.El açmak için en az 101 sayınız olmalıdır. El açmak için elinizdeaynı numaralı değişik renklerden 3 veya 4 adet set (örnek olaraksiyah 5, kırmızı 5 ve bir tane de mavi 5) veya aynı renklerdensıralı sayı seti (örnek olarak kırmızı 7,8,9) olmalıdır. Bir setteminimum 3 taş olmalıdır. Mevcut açılmış taşlara taş eklenebilmesiiçin oyuncunun minimum 101 sayısına ulaşarak elini açmış gerekir.Aynı oyun sırasında hem elinizi açabilir hem de diğer açılmışsetlere eklemeler yapabilirsiniz. Eğer oyuncu kendinden öncekioyuncunun attığı taşı alırsa bu aldığı taşı kullanmak zorundadır.Eğer bu atılan taşı alan oyuncu henüz elini açmamış ise bu taşıaldığı zaman elini açmalı ve açtığı setlerin birinin içinde bualınan taş da kullanılmış olmalıdır. Bu alınan taşın elinizdeistekada durmasına müsaade edilmez. Eğer bu alınan taş setoluşturmada veya el açmada kullanılamıyorsa bu taş geri yerinekonur ve desteden bir taş çekilir. Bu yanlışlıktan dolayı cezapuanı verilmez.Eli açmak için bir başka yol da en az beş çift taş biriktirmektir.Çiftten anlaşılan benzer iki taştır. Eğer oyuncu bir kez çiftegiderek oyun açarsa bu oyunda bir daha normal bir set açamaz. Ancakdiğer oyuncuların açmış oldukları masadaki setlere taş ekleyebilir.Eğer masadaki dört oyuncu da aynı oyun içinde çift açarsa bu turiptal olur ve yeni oyuna başlanır. Hiçbir oyuncu bu oyunda cezapuanı almaz.Ayrıca Pişti, Batak, Okey, Hearts, Spades, Gin Rummy gibioyunlarımızı da deneyebilirisiniz.101 Okey hd ekranlara sahiptir.101 Okey plus, 101 Yüzbir Okey, Okey 101.NOT:- OYUNDA PUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAKGÜNCELLENMEZ!101 Okey download. 101Okay, artificial intelligence, rich visual effects, simple,expedient and convenient interface 101 Hundred Okey download.Without internet, play hockey against the computer 101. 101 OkeyFree Download. Have fun everybody.Okey 101 Features:- Google Play Game Service,- Achievements,- Rankings,- Statistics- Tasks,- Levels.Settings:- Folding / doubling option- Game Speed ​​Adjustment,- Smart Stacking Stones on / offOkey 101 is played in more than one round with four players. Inthis game the goal is to finish the game with less points aspossible. All tours end the player with the least points is thewinner. Points are determined by the numbers on the hand rest stone(for example, a red 3 = three points, a black 11 = 11 points) Gameswill draw from the deck stones can also complement one hand of theplayer can be empty of bits. The game consists of a certain numberof times (eg, 3, 5, 7, 9 or 11 turns). Each round lasts until oneof the players to finish the hand.The player the dealer deals each player 21 stone after thedetermination as a player and takes its distributors from 22 stone.The rest of the stones one stone stands as an inverted openstanding on the table. This exposed stone wildcard (OKEY stone)determines. The game is played anticlockwise right. The game startsthe player delivers the stone and a stone's throw from the pullstone. Then he plays the right of it. Each player or as a stonedeck that gets the last move that takes either a previous player.Cast stone after taking if you can open your hand if you reach thetotal number of 101 series in the hands (which puts on the table aseries knee). Players opened the series in the hands of the handsof the other series of stone put them on the table. If therepellent as throwing a stone table stone player can not open thetable. The game includes a complete throwing a stone at the tablemust order from the players or even the whole hand, even if you'rehungry is to throw the last stone on the table.To open hands must have at least 101 points. 3 or 4 pieces of thesame number of sets of different colors on hand to open the hand(for example black 5, 5 red and one blue 5) or sequential number ofsets of the same color (red, for example 7,8,9) should be. It mustbe at least 3 blocks in a set. stone to stone Available opened byreaching the minimum 101 number will be added to the player's handmust have been hungry. During the same game can open your hand, youcan add your other opened both sets. If a player gets self carriedby the previous player must use the move as it takes. If it has notyet thrown move the player must open the hand must turn his handwhen he took this stone and stone used in this one taken in the setstarted. It is not allowed to be moved to stop the cue in yourhand. If this be not be used to create or stone set in hand to openthe stone is put in place and pulled back a stone from the deck.Because of this mistake will not be penalized.Another way is to accumulate at least five pairs of stones to openthe hand. Two stones are alike understood the couple. If the playeronce again going hungry if the game can not open a double than anormal set in this game. However, other players can add a stone toset the table they have open. If four players at the table hungrycouples in the same game this tour will be canceled and a new gamebegins. No player will receive penalty points in this game.He was also fired, Batak, Okey, Hearts, Spades, You can try out ourgames like Gin Rummy.Okey 101 HD has a screen.Okey 101 plus 101 hundred thousand Okey, Okey 101.NOTE:- Ratings and not UPDATING STATISTICS AS AN INSTANT GAME!
WordLand 1.0.4 APK
WordLand, consisting of English words,wordgame. You will try to find the words consisting 4, 5, 6, 7 and8letters. You encounter different words with different challengesinevery levels. When you level up, you have to find wordsindifferent countdowns.- You will guess the words by green and yellow tips. You havetheright to trial five times.- Green; mean to the location of the letter is correct!- Yellow; letter in the word, but location is wrong!- Remember that you are competing the time and countdownischanging in all levels!Hurry to find the words, how quickly find, the more points.Wordsare composed of different stars. Stars mean word difficulty,onestar is easy word and four star is the most difficult.Remember,when you find high starred word, you will get morepoints.- Get connected with your Google account in the game,Compareyour score with other people. Be the best!- Complete the achievements and get the badges!- Follow the weekly quests and get more points!Have fun.Game Features- Google Game Services,- Achievements,- Leaderboards,- Quests,- Stats,- Levels,
FreeCell 2.0.1 APK
If you like Windows FreeCell, you're going tolove FreeCell too! In this game, playing FreeCell has never been sofun and easy. Simply drag & drop or tap-to-move cards usingyour finger on the screen for intuitive control.Game Features:- Landscape- Statistics, Auto fill.- Settings,- Google Game Play Service,- Achievements,- Score, Win, Best Time Leaderboards,- Statistics,- Quests,- Levels.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.7.3 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android