1.2.6 / February 2, 2017
(3.8/5) (113)

Description

51 Okey oyna. 51 Okey, yapay zekası, zengingörsel efektleri, basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun 51 okeyoyunu indir. İnternetsiz, bilgisayara karşı 51 okey oyna. Ücretsiz51 oyna. Herkese iyi eğlenceler.

51 Okey Özellikleri:
- Google Game Play Service,
- Başarılar,
- Sıralamalar,
- İstatistikler,
- Görevler,
- Seviyeler.

Ayarlar:
- Oyun Hız Ayarı,
- Akıllı Taş Dizme açık / kapalı

Oynanış:
- Ele ilk başlayacak kişiye 15, diğer oyunculara 14 taşdağıtılır.

Yere daha önce seri açan yoksa, ıstakanızdaki seri perlerin rakamdeğerleri toplamı 51 ve üstü olmalı. Daha önce seri açan birisivarsa, en son seri açanın açtığı değerden 1 fazla değerde açmayapabilirsiniz.

- Çift alanına açmak için en az 4 çift periniz olmalı. Çift alanınaaçmada, seri alanına açmadaki gibi arttırma kuralı(son açandan dahafazla açma) yoktur.

- Sıra size geldiğinde, soldan veya yerden taş çekiyordunuz. Ellibir okey oyununda yerden taş çekin. Hemen soldan taş çekmealışkanlığını bırakın. Soldan çekebilmenin koşulları var.

- Aynı renkli taşlardaki 12 13 1 dizilişi per olarak kabuledilmiyor.

- Gösterge gösterme yoktur.

- Okeyde, elinizdeki taşların tamamının per olmasını sağladıktansonra, artan bir taşı yerdeki göstergenin üzerine bırakıp eli sizkazanıyordunuz. 51 okeyde, göstergenin üstüne taş atma diye bir şeyyoktur. Yerde, çekilecek taş kalmamışsa, sıra kendisinde olanoyuncu yana taş attığı anda el biter. Veya sıra kendisinde olanoyuncunun ıstakasında 1 taş kalmışsa, bu taşı yana attığı anda elbiter.

Istakadanızdaki perlerin rakam değerleri toplamı, 51 den fazla veya51 e eşitse, bu perleri yere açabilirsiniz. Sıra sizde olmalı veyerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız. Bu şekilde ilk defa yereaçtıktan sonra, oyunda seri açmış olarak gösterilirsiniz. Eğer dahaönceden yere seri açmış iseniz, ıstakanızda oluşturduğunuz herhangibir peri, koşul olmadan yere açabilirsiniz. Tabi öncelikle yinesıra sizde olmalı ve yerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız.Yere daha önce açan olmamışsa perlerin rakam değerleri toplamı 51ve üstü olmalı. Daha önce seri açan birisi varsa, ıstakanızdakiperlerin rakam değerleri toplamı o kişinin açtığı değerin birfazlası olmalı. Örneğin ilk açan kişi 54 ile açtı. Bu durumda en az55 ile açılabilir. İkinci açan 57 açtı. Sonraki açacak kişi en az58 ile açabilir. Son açandan en az 1 fazla olmalı.

Sıra size geldi, yerden taş çektiniz. Istanızdaki çiftli perlerinsayısı 4 ve üstü ise çift alanına bu perleri açabilirsiniz. Buşekilde çift açtıktan sonra, oyunda çift açmış olarakgösterilirsiniz. Çift açmada arttırma kuralı yoktur. En son çiftaçanın açtığı çift sayısından fazla açmak gibi bir kural yoktur.Her zaman 4 çift ile açılabilir.

Daha önceden yere seri veya çift açtınız. Tekrar sıra size geldi.Yere açılmış perlerin devamı olabilecek bir taş ıstakanızda varsa,bunu bu per gruplarının soluna veya sağına koyabilirsiniz. Bunaişleme denilir.

- Daha önce çift açmışsanız, yerdeki seri perlere de işlemeyapabilirsiniz. Ancak ıstakanızdaki seri perleri, yerdeki boş birsatıra açamazsınız.
Sadece önceden açılmış seri perlere işleme yapabilirsiniz. Veyaıstakanızda çift peri varsa, bunu çift alanına açabilirsiniz.

- Daha önce seri açmışsanız, yerdeki perlere işleme yapabilirsiniz.Istakanızdaki seri perleri, yerdeki boş bir satıra daaçabilirsiniz. Istakanızda çift per varsa, bunu çift alanınaaçabilmeniz için daha önceden en az bir kişi çift alanına açmışolmalı.NOT:
- OYUNDA PUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAKGÜNCELLENMEZ!
51 play Okey. 51 Okay,artificial intelligence, rich visual effects, simple, convenientinterface with 51 purpose-hockey game download. Without internet,play 51 hockey against the computer. Play Free 51. Have funeverybody.

51 Okay Features:
- Google Play Game Service,
- Achievements,
- Rankings,
- Statistics
- Tasks,
- Levels.

Settings:
- Game Speed ​​Adjustment,
- Smart Stacking Stones on / off

gameplay:
- Eliminate the first 15 people will start to be distributed toother players 14 stone.

If the ground before opening series, numerical values ​​of theseries pere your cue should be the sum of 51 and above. If someoneopens the series before, you can open 1 more value than the valuethat opened the series last opened.

- At least 4 must have space to open a double double fairies. Inopening the even field line auction rules as in open field (moreopen than the last turn) is not.

- When it comes to you, you were pulling stones from the left orplace. Fifty pull up stones in a hockey game. Just release the leftstone taking habits. There are conditions to pull the left.

- In the same color stone 12 13 1 arrangement is not considered tobe pr.

- No show display.

- Okay, after you make it all por stones in your hand, you weregaining on the left hand of a move indicator in the growing city.51 okey, there is no indication on stone-throwing something. Where,if the stone will be drawn, hand ends as soon as the player whothrew stones at him sideways. If the player's cue or sequence,which itself remains in one piece, hand finished at the time ofthis move since.

The total value of the numbers in your Istakada pere, 51 more thanor equal to 51, you can open this place kickers. It must be yourturn, and you should have taken place or side stones. After openingthis way the first time when you opened the series as shown in thegame. If you are already logged somewhere series, any fairy youcreate your cues, you can open the floor without condition. Ofcourse, you should be in the first row again and should have takenplace or side stones. If the numerical value of pere be openedbefore the ground must be a total of 51 or higher. If someone opensthe series before, the total value of kickers your cue figureshould be more than the value of a person's turn. For example, itopened with 54 first opened people. In this case it can be openedby at least 55. The second opened 57 opened. Next will be open atleast 58 people. It must be at least 1 more than last turn.

He now come to you, you take the place of stones. The number ofdouble pera pera your ista 4 and above can open this area todouble. After opening pair this way, you have opened as showndouble in the game. There is no rule to increase in the doubleopening. The couple caused the number of hungry is no rule as toopen more than the last couple. Always opened with 4 pairs.

You have opened a series or two places before. Again he came toyou. If your cue to be more of a stone floor opened pere, you canput it to the left or to the right of the pin group. Thisprocessing is called.

- If you open pair before, you can also work in place kickersseries. But the series pere your cue, you can not post a blank lineon the ground.
You can only work with predrilled series pairs. Or, if you doubleyour cue fairy, you can open the double space.

- If you have turned the series before, you can process in placekickers. series pere your cue, you can turn in a blank line on theground. If your cue per pair, before it can open at least oneperson for a double space should be opened to the pair.NOTE:
- Ratings and not UPDATING STATISTICS AS AN INSTANT GAME!

App Information 51 Okey

 • App Name
  51 Okey
 • Package Name
  com.hyilmaz.okey.ellibir
 • Updated
  February 2, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.6
 • Developer
  Fuzzy Mobile Games
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Email support@fuzzymobilegames.com
  Feriköy Mah. Kuyularbaşı Sok. No:22 Şişli İstanbul
 • Google Play Link

Fuzzy Mobile Games Show More...

Batak 2.9.5 APK
Batak, yapay zekası, zengin görsel efektleri,basit, kullanışlı arayüzü ile amaca uygun ihaleli batak.İnternetsiz, bilgisayara karşı ihaleli batak indir ve batak oyna.Herkese iyi eğlenceler. Hemen şimdi Batak oyunu indir. Batak şimdisizlerle.Batak Seçenekleri:- İhaleli Batak,- Eşli İhaleli Batak,- Koz Maça,- Gömmeli Batak.- 3 5 8 Batak.Batak Özellikleri:- Google Game Play Services,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler,- Görevler,- Seviyeler.Ayarlar:- Eş Elini Oyna,- El sayısı belirleme,- Kart Boyut Ayarı,- Oyun Hız Ayarı,- Sürükle bırak ve tıklayarak kart atış seçenekleri,- Otomatik Atış,- Gömülü kart göster/gösterme.Batak hd ekranlara sahiptir.Ayrıca Pişti, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, Gin Rummy gibioyunlarımızı da deneyebilirisiniz.NOT:- OYUNDA PUANLAMALAR VE İSTATİSTİKLER ANLIK OLARAKGÜNCELLENMEZ!- OYUNU HEM GOOGLE HESABINIZ İLE OYNAYARAK SIRALAMANIZIGÖREBİLİRSİNİZ, HEM DE GİRİŞ YAPMADAN OYNAYARAK SIRALAMANIZIGÖREBİLİRSİNİZ. DİKKAT BAZI DURUMLARDA HESABINIZDAN ÇIKIŞYAPARSANIZ PUANLARINIZ GÖZÜKMEZ, TEKRAR GİRİŞ YAPMANIZGEREKİR:- BATAK ONLİNE YENİ OYUN OLARAK ÇIKMIŞTIR!Batak plusBatak, artificialintelligence, rich visual effects, simple, convenient auctions ofswamp goal with handy interface. Without internet, download andplay against the computer auctions of swamp swamp. Have funeverybody. Batak game download now. Batak with you now.Batak Options:- Auctions Batak,- Co-op auctions Batak,- Trump Spades,- Recessed Batak.- 3 5 8 Batak.Batak Features:- Google Play Game Services- Achievements,- Rankings,- Statistics- Tasks,- Levels.Settings:- Match Play Hand,- Determine the number of hands,- Card Size setting,- Game Speed ​​Adjustment,- Drag and drop shots by clicking card options,- Automatic Shooting,- Embedded card show / show.Batak has a HD screen.It was also fired, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, You can try outour games like Gin Rummy.NOTE:- Ratings and not UPDATING STATISTICS AS AN INSTANT GAME!- You can RATES BY BOTH THE GOOGLE PLAY by PLAY WITH YOUR ACCOUNT,YOU CAN SEE BY BOTH by you DO NOT ENTER PLAY from DE. ATTENTION Ifyou DO POINTS OUT YOUR ACCOUNT IN SOME CASES do not appear, you DONOT NEED TO RE-ENTRY:- Swamp has been increasing ONLINE NEW GAMES!  Batak plus
Hearts 2.3.9 APK
This game is classic free Hearts card game.Play the famous game of Hearts against opponents simulated byadvanced artificial intelligence. Now play Hearts.Hearts is also known under a number of different names around theworld, including Chase the Lady and Rickety Kate, and is similar tothe game Black Lady. In Turkey the game is called Queen of Spades,and in India it is known as Black Queen. Lets try this new Heartscard game.You can use this features in Hearts.Hearts Features:Google Game Play Service,Achievements,Score and Win Leaderboards,Quests,Levels,Stats.Hearts Settings:Jack of Diamonds Variant, ( a rule of Hearts )Game Speed,Card Size,Game Finish Score,Card Movement; Drag & Drop or Click,Customise player names,Designed for tablets and phones- You can try our Spades, Gin Rummy, Solitaire, Batak, Pişti, 101Okey and Okey game.
Pişti 2.8.3 APK
Yapay zekası, zengin görsel efektleri, basit,kullanışlı arayüzü ile amaca uygun pişti oyna. İnternetsiz piştioyna, bilgisayara karşı tek, eşli pişti oyna ( yakında online(internetli) pişti seçeneği de eklenecektir.), Herkese iyieğlenceler.Oyun Seçenekleri:- Pişti,- Dörtlü Pişti,- Eşli Pişti.Özellikler:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler.Ayarlar:- Zorluk Seviyesi,- Oyun bitiş sayısı belirleme,- Kart Boyut Ayarı,- Oyun Hız Ayarı,- Sürükle bırak ve tıklayarak kart atış seçenekleri.Ayrıca Batak, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, Gin Rummy gibioyunlarımızı da deneyebilirisiniz.Pişti PlusArtificial intelligence,rich visual effects, simple, convenient interface to play withpurpose-cooked. play without internet was cooked, one against thecomputer, play was cooked paired (soon online (with internet)cooked option will be added.) Everybody have fun.Game Options:- He was fired,- Four were fired,- Co-op was fired.Features:- Google Play Game Service,- Achievements,- Rankings,- Statistics.Settings:- Difficulty Level,- Determine the number of games ending,- Card Size setting,- Game Speed ​​Adjustment,- Drag and drop shots by clicking card options.Also Batak, 101 Okey, Okey, Hearts, Spades, You can try out ourgames like Gin Rummy.Pişti Plus
Okey 1.5.6 APK
Okey is a game of classic. Artificialintelligence, rich visual effects, simple, expedient and convenientinterface to your joker game. Without internet, play against thecomputer. Everybody have fun.Features:- Google Game Play Service,- Achievements,- Leaderboards,- Statistics- Quests- Levels.Settings:- Determine the Game Score,- Game Speed Adjustment,- Joker color on / off,- Indicator points on / off,- Smart Stacking Tiles on / offThis game is similar to Rummy / Rummikub.Game Set:Okey game is played with four players as standard. Okey tablecontains the name of the cue for arranging the player's tiles. Red,black, blue and green color of the tile has a total of 106 unitsconsisting of two sets of numbers from 1 to 13. There are also twotile which are fake joker.Start:Tiles mixed with each player given 14 tiles. The first will playthe players are given extra 1 tile and 15 tile starts.Klasik Okey oyunudur. Yapay zekası, zengin görsel efektleri, basit,kullanışlı arayüzü ile amaca uygun okey oyunu karşınızda.İnternetsiz, bilgisayara karşı okey oynayın. Herkese iyieğlenceler.Özellikler:- Google Game Play Service,- Başarılar,- Sıralamalar,- İstatistikler,- Görevler,- Seviyeler.Ayarlar:- Sayıdan düş belirleme,- Oyun Hız Ayarı,- Renkli Okey açık / kapalı,- Gösterge puanı açık / kapalı,- Akıllı Taş Dizme açık / kapalı
5x5 Kelime 1.0.12 APK
Kelime Oyunu, Türkçe kelimelerden oluşan,kelime oyunudur.Kelime oyunu 4, 5, 6, 7 ve 8 harflerden oluşankelimeleri bulmaya çalışacaksınız. Her seviyede farklı zorluktakelimeler, değişen süreler ile ilerledikçe seviye atlayacaksınız,seviye atladıkça kelimeler zorlaşacaktır.Kelime Oyununda, baş harfleri verilen kelimeleri, size verilensüre içinde tahmin etmeye çalışacaksınız. Harfin yeri doğru iseyeşil, harf kelime içinde bulunuyor fakat yeri yanlış ise sarıyanacaktır. Toplamda 5 tahmin hakkınız bulunmaktadır.Kelimeleri bulmak için acele edin, kısa sürede bitirmek çokönemli, ne kadar çabuk bulmak o kadar çok puan. Kelimeler farklıyıldızlardan oluşuyorlar, seviyeler arttıkça kelime yıldızlarıartıyor ve kelimeler de zorlaşıyor. Unutmayın, ne kadar yıldızıyüksek kelime o kadar fazla puan!- Oyuna Google hesabınız ile bağlanın, diğer insanlarlapuanlarınızı kıyaslayın. En iyisi siz olun!- Başarıları tamamlayın, rozetleri alın!- Haftalık görevleri yerine getirin, puanları kapın!Herkese iyi eğlenceler!Oyun Özellikleri:- Google Game Services,- Başarılar,- Sıralamalar,- Görevler,- İstatistikler,- Seviyeler,- Türkçe ve İngilizce klavye seçeneği ile.Word Game, consisting ofTurkish word, oyunudur.keli to play 4, 5, 6, 7, and will try tofind words that consists of 8 letters. words in differentchallenges in each level, you will skip the level progresses, withvarying periods of time, it will be difficult level you step bywords.In Word Games, the initials of the words, you'll try to guesswithin the given time. The letter of the green to the right place,it's in the wrong place, but will the yellow side letter word. Youare entitled to a total of five estimates.Hurry to find words, finish in a short time is very important,so find out how many points quickly. Words are composed ofdifferent star levels are rising stars and the words in the wordgrows harder. Remember, no matter how high the word star, the morepoints!- Connect with your Google account in the game, Compare yourscore with other people. Be the best!- The achievements, received badges!- Perform weekly tasks, scores of the door!Have fun everybody!Game Features:- Google Game Services- Achievements,- Rankings,- Tasks,- Statistics- Levels,- Turkish and English keyboard option.
WordLand 1.0.4 APK
WordLand, consisting of English words,wordgame. You will try to find the words consisting 4, 5, 6, 7 and8letters. You encounter different words with different challengesinevery levels. When you level up, you have to find wordsindifferent countdowns.- You will guess the words by green and yellow tips. You havetheright to trial five times.- Green; mean to the location of the letter is correct!- Yellow; letter in the word, but location is wrong!- Remember that you are competing the time and countdownischanging in all levels!Hurry to find the words, how quickly find, the more points.Wordsare composed of different stars. Stars mean word difficulty,onestar is easy word and four star is the most difficult.Remember,when you find high starred word, you will get morepoints.- Get connected with your Google account in the game,Compareyour score with other people. Be the best!- Complete the achievements and get the badges!- Follow the weekly quests and get more points!Have fun.Game Features- Google Game Services,- Achievements,- Leaderboards,- Quests,- Stats,- Levels,
FreeCell 2.0.1 APK
If you like Windows FreeCell, you're going tolove FreeCell too! In this game, playing FreeCell has never been sofun and easy. Simply drag & drop or tap-to-move cards usingyour finger on the screen for intuitive control.Game Features:- Landscape- Statistics, Auto fill.- Settings,- Google Game Play Service,- Achievements,- Score, Win, Best Time Leaderboards,- Statistics,- Quests,- Levels.
Spades 1.1.8 APK
This game is classic free Spades game. Playthe famous game of Spades against opponents simulated by advancedartificial intelligence. Now play Spades game.Spades brings this classic 4-player contract trick taking card gameto Google Play, created to the same high standard as the rest ofour games, Spades plus supplies classy graphics, super smoothgameplay, highly scalable difficulty & much more! Play Spadesfree.You can use this features in this Spades.Spades Features:Google Game Play Service,Achievements,Score and Win Leaderboards,Quests,Levels,Stats.Spades Settings:Bidding modes: Standard, Whiz, Mirror, Suicide,Trump Cards Options: Ace-High, Joker-Joker, Joker-Joker-Deuce,Joker-Joker-Deuce-Deuce,10 Bag Penalty option,Nil Points option,Blind Nil option,Game Speed,Card Size,Game Finish Score,Card Movement; Drag & Drop or Click,12 Avatars selection,Customise player names,Spades plus designed for tablets and phones- Spades Online will be soon.-Play Spades plus try our Gin Rummy, Hearts, Batak and Solitairegame.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.3.4 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.78 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.2.3 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.For a limited time, you can audition for front of the line pass forThe Voice open call auditions, going on now all over the country.Just download the Smule Sing! app, navigate to The Voice auditionpage and sing. The Voice will listen to all auditions and selectpeople to move to the front of the audition line at the open callauditions. But only until Feb 23. Get singing in Smule Sing!today.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android