1.2.0 / March 16, 2015
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="fi.villejarvinen.aakkosnopatedu"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">Ville Järvinen</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="mailto:ville.jarvinen@gmail.com" rel="nofollow" target="_blank"> Email ville.jarvinen@gmail.com </a> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div><div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiLwgCEAMaJxIlCh9maS52aWxsZWphcnZpbmVuLmFha2tvc25vcGF0ZWR1EAEYAygB" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> Similar </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="net.sanapeli.sanapeliratkaisija" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="net.sanapeli.sanapeliratkaisija" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH25ldC5zYW5hcGVsaS5zYW5hcGVsaXJhdGthaXNpamEQARgDQgA=" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH25ldC5zYW5hcGVsaS5zYW5hcGVsaXJhdGthaXNpamEQARgDQgA=" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=net.sanapeli.sanapeliratkaisija" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="Word Game" class="cover-image" data-cover-large="//lh5.ggpht.com/6i_-Qz63lKXsuB1iOR4xJ7MAwFE9KWpcBnWSjz1eBfCIUNRzgFyuS070uXsP1fg2sg=w340" data-cover-small="//lh5.ggpht.com/6i_-Qz63lKXsuB1iOR4xJ7MAwFE9KWpcBnWSjz1eBfCIUNRzgFyuS070uXsP1fg2sg=w170" src="//lh5.ggpht.com/6i_-Qz63lKXsuB1iOR4xJ7MAwFE9KWpcBnWSjz1eBfCIUNRzgFyuS070uXsP1fg2sg=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=net.sanapeli.sanapeliratkaisija" aria-label=" Word Game "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="net.sanapeli.sanapeliratkaisija"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=net.sanapeli.sanapeliratkaisija" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=net.sanapeli.sanapeliratkaisija" title="Word Game" aria-hidden="true" tabindex="-1"> Word Game <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=Juuso+Ohtonen" title="Juuso Ohtonen">Juuso Ohtonen</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="net.sanapeli.sanapeliratkaisija"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaKwonEiUKH25ldC5zYW5hcGVsaS5zYW5hcGVsaXJhdGthaXNpamEQARgDQgA=" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> Play this word game or use it to solve another word game in English or Finnish. <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=net.sanapeli.sanapeliratkaisija" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=net.sanapeli.sanapeliratkaisija"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 4.5/5) ()

Description

Aakkosnopat tarjoaa käyttöösi valinnanmukaanjoko 16 ta 25 kirjainnoppaa, jotka on järjestettyneliöksi.Vierekkäisistä nopista voidaan muodostaa sanoja.

Tässä opetuskäyttöön suunnatussa Aakkosnopat+ -versiossaonmahdollisuus rajata nopissa olevat kirjaimet halutuiksi.Noppiinvoi asettaa ilmestymään vain osan aakkosista.Toiminnallisuus ontarkoitettu aakkosten opiskeluun. MyösI-kirjaimen fontti vastaaparemmin koulussa opetettavaakirjoitustapaa. Lisäksi aakkostentunnistamisen helpottamiseksi neon mahdollista laittaa asettumaanaina oikeinpäin.

Niin halutessa saoista voidaan laskea pisteitä esimerkiksiBoggle-pelin sääntöjen mukaan.

Tämä sovellus toimii parhaiten vähintään 7" tableteilla.

Aakkosnopat offersthechoice of either 16 or 25 kirjainnoppaa, which are arranged inasquare. The adjoining nopista to form words.

In this tutorial, use the directed Aakkosnopat + version istheoption to restrict the dice on the letters as desired. Noppiincanbe set to appear in only a portion of the alphabet.Functionalityis intended to study the alphabet. Also, the I-letterfontcorresponds better to the school to teach spelling. Inaddition,the letters of the alphabet in order to facilitatetheidentification of those it is possible to settle always therightway up.

So desire saoista can be calculated, for example, pointsBogglegame rules.

This application works best with at least 7 "tablets.

App Information Aakkosnopat+ (for education)

 • App Name
  Aakkosnopat+ (for education)
 • Package Name
  fi.villejarvinen.aakkosnopatedu
 • Updated
  March 16, 2015
 • File Size
  1.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.0
 • Developer
  Ville Järvinen
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Ville Järvinen Show More...

Aakkosnopat 1.0 APK
Kerää porukka kasaan ja aseta älylaitekeskellepöytää! Tämä peli on tarkoitettu pelattavaksi ystävienseurassa, etvoi pelata sitä yksin tablettia tökkien. Tämä ei oleperinteinenmobiilipeli, vaan seurapelaamisen mahdollistavapelialusta.Aakkosnopat tarjoaa käyttöösi valinnan mukaan joko 16 ta25kirjainnoppaa, jotka on järjestetty neliöksi. Tähänpelialustaanvoidaan soveltaa mitä tahansa sääntöjä.Voitte esimerkiksi kilpailla siitä, kuka löytää nopistaaikarajanpuitteissa eniten ennalta sovitut ehdot täyttäviä sanoja.Enitensanoja löytänyt voittaa. Jokainen pelaaja tarvitsee lisäksipaperiaja kynän sanojen merkitsemiseen. Alusta soveltuu myöstunnettujenkirjainnoppia käyttävien pelien, kuten Bogglen,pelaamiseen.Pelikokemus on parhaimmillaan 7" tai isommalla tabletilla.Ohjelmasta on saatavilla myös Aakkosnopat+ -versio, jossaonmahdollista valita noppiin näkymään vain tiettyjä kirjaimia.Collect outfittogetherand insert the smart device in the middle of the table!This gameis intended to be played with friends, you can play italonetablets tökkien. This is not a traditional mobile game, butthegameplay is monitored enabling gaming platform.Aakkosnopat offers the choice of either 16 or 25kirjainnoppaa,which are arranged in a square. This game medium canbe any type ofrules.You can, for example, compete to see who find nopista withinthetime limit most of the pre qualifying words. Most found wordstowin. Each player also needs paper and pencil to mark thewords.This platform is also well-known kirjainnoppia using gamessuch asBogglen, gaming.Game play is the best 7 "or larger tablet.The program is also available Aakkosnopat + version, where itispossible to choose noppiin view only certain letters.
Aakkosnopat+ (for education) 1.2.0 APK
Aakkosnopat tarjoaa käyttöösi valinnanmukaanjoko 16 ta 25 kirjainnoppaa, jotka on järjestettyneliöksi.Vierekkäisistä nopista voidaan muodostaa sanoja.Tässä opetuskäyttöön suunnatussa Aakkosnopat+ -versiossaonmahdollisuus rajata nopissa olevat kirjaimet halutuiksi.Noppiinvoi asettaa ilmestymään vain osan aakkosista.Toiminnallisuus ontarkoitettu aakkosten opiskeluun. MyösI-kirjaimen fontti vastaaparemmin koulussa opetettavaakirjoitustapaa. Lisäksi aakkostentunnistamisen helpottamiseksi neon mahdollista laittaa asettumaanaina oikeinpäin.Niin halutessa saoista voidaan laskea pisteitä esimerkiksiBoggle-pelin sääntöjen mukaan.Tämä sovellus toimii parhaiten vähintään 7" tableteilla.Aakkosnopat offersthechoice of either 16 or 25 kirjainnoppaa, which are arranged inasquare. The adjoining nopista to form words.In this tutorial, use the directed Aakkosnopat + version istheoption to restrict the dice on the letters as desired. Noppiincanbe set to appear in only a portion of the alphabet.Functionalityis intended to study the alphabet. Also, the I-letterfontcorresponds better to the school to teach spelling. Inaddition,the letters of the alphabet in order to facilitatetheidentification of those it is possible to settle always therightway up.So desire saoista can be calculated, for example, pointsBogglegame rules.This application works best with at least 7 "tablets.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.98 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!