1.3 / September 3, 2015
(3.2/5) (32)

Description

S aplikáciou tímu Actimel sa stanetesúčasťoutímu! Budete mať možnosť trénovať s tímom a baviť sa vovirtuálnejrealite s hrdinami a darebákmi.

V tejto aplikácii si budete môcť vychutnať tréningové zóny,vktorých aj keď ešte stále nemáte karty tímu Actimel, budetemôcťtrénovať hrdinov tímu Actimel a zlepšovať ich zručnosti.Každýhrdina by mal začať od nuly!

Počas hry zbierate karty tímu Actimel a tímu Malaktic. Vytvorsipostavičky a pracuj s nimi. Zostav si svoju zábavu teraz!

Tím Actimel tvoria hrdinovua Ac, Ti a Mel. Do tímudarebákovMalaktic patria slečna Floff, Chupper, pani Ha a lordStrach.Všetky z nich sa ti predstavia v aplikácii.

S kartami budeš mať okrem úžasných AR skúseností aj rôzneúlohy,vďaka ktorým dokončíš puzzle a objavíš loď tímu Actimel.

Interaktívna aplikácia Tréningová zóna Puzzle ReálneskúsenostiSFZ hudba a efekty.

The applicationActimelteam will become part of the team! You will be able to trainwiththe team and have fun in virtual reality with heroes andvillains.

In this application, you'll enjoy training zones, whichalthoughstill no card Actimel team, you will be able to trainheroesActimel team and improve their skills. Every hero shouldstart fromscratch!

During the game you collect cards Actimel team and theteamMalaktic. Create your characters and work with them. Draw upyourfun now!

Actimel team consists hrdinovua Ac, Ti and Mel. Team ofvillainsMalaktic include Miss Floff, Chupper, Ms. Ha and Lord Fear.All ofthem are those presented in the application.

With the card you will have amazing AR experience in additiontothe various tasks that make complete the puzzle and discovertheship Actimel team.

Interactive application training zone Puzzle real experienceSFZmusic and effects.

App Information ActimelTým 3D: nova misia

Danone Global Show More...

Team Actimel UK & ROI 1.1 APK
Danone Global
Complete the latest Mission of bringing the light back to PlanetActimel with the new gaming app of Team Actimel.Actimel for Kids brings you a brand new and exciting gaming app- 'The Forces of Darkness'. Over 5 levels, help Team Actimel escapethe evil clutches of Team Malaktic as they overcome challenges tocomplete their mission of collecting the Ultra Power and returningthe light to Planet Actimel! Collect the special glow in the darkhero and monster bottles in the Actimel for Kids packs and scan thebottle you want to play to get started!Interactive appAction-packed gameMusic and sound effectsBold design and easy to use.
Team Actimel Nuova missione 1.4 APK
Danone Global
Completa l'ultima Missione per riportare laluce sul Pianeta Actimel con la nuova app del Team Actimel.Actimel Kids ti offre una nuova ed entusiasmante app - "Missionenell'Oscurità".Attraverso i 5 livelli aiuta il Team Actimel a sfuggire dallegrinfie del malvagio Team Malaktic e a superare tutte le sfide percompletare la loro missione: riprendere l'Ultra Power e riportarela luce sul Pianeta Actimel!Le nuove bottigliette dei mostri e degli eroi Actimel siilluminano al buio e le trovi nelle confezioni di Actimel Kids.Scansiona la bottiglietta e inizia a giocare!Complete the last missionto bring light to the Planet Actimel with the new app Team Actimel.Actimel Kids offers you an exciting new app - "DarkMission".Through five levels Actimel helps the team to escape from theclutches of the evil Team Malaktic and overcome all challenges tocomplete their mission: take the Ultra Power and bring light to thePlanet Actimel!The new bottles of Actimel monsters and heroes glow in the darkand you can find in the Actimel Kids packs. Scan the bottle andstart playing!
ACTIPOWER 1.3 APK
Danone Global
Vei avea ocazia de a te antrena cu echipa șide a te distra în realitatea augmentată cu eroi și răufăcători.În această aplicație, te vei putea bucura de zona de instruire,în care, chiar dacă încă nu ai cardurile Echipei Actimel, vei puteainstrui eroii și le vei putea îmbunătăți abilitățile. Fiecaretrebuie să înceapă de la zero pentru a deveni un erou adevărat!Jocul rulează cu cardurile de colecție ale echipei Actimel șiechipei Malaktic. Animează personajele și interacționează cu ei.Creează-ți propria distracție acum!Echipa Actimel este alcătuită din eroii Ac, Ti și Mel. Pe dealtă parte, personajele negative care alcătuiesc echipa Malakticsunt doamna Floff, Chupper, doamna Ha și Lordul Frică. Cu toțiiașteaptă să îi introduci îi aplicație.Cu ajutorul cardurilor, nu numai că vei avea o experiență deRealitate Augmentată uimitoare, dar și misiunea de a terminapuzzle-ul și de a descoperi nava spațială.You will have theopportunity to train with the team and to have fun with the heroesand villains augmented reality.In this application, you will enjoy the training, where, even ifyou have not Actimel Team cards, you can then train heroes and youwill be able to improve their skills. Everyone has to start fromscratch to become a real hero!Collectible card game running with the team's Actimel andMalaktic. Animate characters and interact with them. Create yourown fun now!Actimel team is made up of heroes Ac, Ti and Mel. On the otherhand, negative characters that make up the team are Ms FloffMalaktic, Chupper, Ms. Ha and Lord Fear. Everyone expects to enterhis application.With the cards, not only will you have an amazing augmentedreality experience, and the mission to finish the puzzle anddiscover the spaceship.
Aventurile lui Dino 2.3 APK
Danone Global
Aventurile lui Dino este o aplicatie conceputapentru a sprijini procesul de invatare al copilului tau. Oferajocuri amuzante si experiente pentru toata familia. A fost creatade expertii nostri in colaborare cu Comitetul Stiintific alFacultatii de Educatie din cadrul Universitatii Internationale dinCatalunia (UIC Barcelona), responsabil pentru dezvoltareaabilitatilor copilului prin divertisment.Povestea incepe pe Atlas, nava plutitoare a lui Dino. Acolo,impreuna cu echipajul lui, invita copiii sa participe la ocalatorie plina de aventuri pe diferite insule plutitoare.Structura aplicatiei acopera diferite arii de dezvoltare alecopilului.• Invata alaturi de Dino:Prin activitatile si jocurile de pe fiecare insula, copilul isi vadezvolta abilitatile cognitive.El va putea sa exploreze diferite medii inconjuratoare, cum ar fiadancurile lagunei, peisajul lunar, dar si habitate naturale.• Momente impreuna:Aplicatia ofera activitati si povesti de care se pot bucura siparintii alaturi de copil. O reteta de tort sau povesti amuzante siinteractive sunt cateva exemple de momente pe care le putetipetrece impreuna cu copilul.• Experiente in viata reala:Aplicatia incurajeaza copiii sa isi dezvolte autonomia, cum ar fisa se imbrace singuri, sa manance diferite tipuri de mancare sau safaca exercitii fizice pentru a-si imbunatati coordonarea.Aplicatia include sectiuni speciale dedicate parintilor pentru aurmari evolutia copilului lor si pentru a intelege valoareaeducativa a fiecarui joc.Aplicatia Aventurile lui Dino se poate descarca gratuit, şi, inplus, se actualizeaza periodic cu noi insule si continut nou pentrua facilita copilului atat procesul de invatare, cat si distractiain diferite moduri. Descarc-o acum!Dino's Adventures is anapplication designed to support your child's learning. It offersfun games and experiences for the whole family. It was created byour experts in collaboration with the Scientific Committee of theFaculty of Education at the International University of Catalonia(UIC Barcelona), responsible for developing the skills of the childthrough entertainment.The story begins on the Atlas, the ship's floating Dino. There,along with his crew, invite children to participate in anadventurous journey through the various floating islands.Structure of application covers different areas of childdevelopment.• Learn with Dino:Through activities and games on each island, the child will developcognitive skills.He will explore the various environments such as the depths of thelagoon, moonscape, and natural habitat.• Time together:The application provides activities and stories that parents canenjoy along with the child. A cake recipe or fun and interactivestories are examples of moments that you can spend with yourchild.• Experience in real life:The app encourages children to develop autonomy, like to dressthemselves, to eat certain foods or to exercise to improvecoordination.The application includes special sections dedicated to parentsto track their child's evolution and to understand the educationalvalue of each game.Adventures of Dino application can be downloaded for free, andin addition, periodically updated with new islands and new contentto facilitate both learning child, and fun in different ways.Download it now!
ActimelCsapat 3D 1.3 APK
Danone Global
Az Actimel csapat alkalmazással te is részeleszel a csapatnak! Lehetőséged lesz rá hogy a csapattal együttküzdj a 3D-s valóságban, amely teli van hősökkel és ellenségekkkel.Ebben az alkalmazásban kipróbálhatod a Gyakorló Zóna, amelybenugyan még nem lesznek Actimel csapat kártyáid, mégis képes leszelarra, hogy kiképezd az Actimel csapat hőseit és fejleszdképességeiket. Mindenkinek a nulláról indulva kell igazi hősséválnia!A játék az Actimel csapat és a Malaktic csapat gyűjthetőkártyáival működik. Keltsd életre a karaktereket és kezd meg aharcot velük most!Az Actimel csapat hős tagjai Ac, Ti és Mel. A gonosz Malakticcsapatát Ms. Floff, Chupper, Mrs. Ha és Lord Fear alkotja.Mindegyikük alig várja, hogy bemutatkozhasson az alkalmazásban.A kártyákkal nemcsak egy 3D-s élményt nyújtó játékban vehetszrészt, hanem a kirakó befejezésében és az Actimel csapatűrhajójának felfedezésében is segédkezhetsz.Interaktív alkalmazásGyakorló ZónaKirakójáték3D-s élményZene és hanghatásokThe application Actimelteam you're part of the team! You'll be able to fight it with theteam in real 3D, which is filled with heroes and enemies.In this application, you can test the Training Zone, which hasnot yet become Actimel team cards means you'll still be able totrain the team Actimel heroes and develop their skills. Everyonemust start from scratch to become a real hero!The game Actimel team and the team Malaktic collectible cardswork. Bring to life the characters and begin to fight with themnow!The hero Actimel team members Ac, Ti and Mel. The evil MalakticMs. Floff team, Chupper, Mrs. Ha and is made up of Lord Fear. Allof them are eager to introduce ourselves in your application.The cards not only provide a 3D experience you can take part inthe game, but the completion of the puzzle and the spacecraft'sdiscovery of Actimel team also segédkezhetsz.Interactive applicationsTraining ZoneTile Game3D experienceMusic and sound effects
ActimelTým 3D 1.3 APK
Danone Global
V této aplikaci si budete moci vychutnattréninkové zóny, ve kterých, i když stále ještě nemáte kartyActimel Týmu. Budete moci trénovat hrdiny Actimel Týmu a zlepšovatjejich dovednosti. Každý hrdina by měl začínat od nuly!Hra běží se sběratelskými kartami Týmu Actimel a Týmu Malaktic.Animujte postavy a pracujte s nimi. Sestavte si teď svojizábavu!Tým Actimel je tvořen hrdiny Ac, Ti a Mel. Na straně zla stojíTým Malaktic, který tvoří paní Floff, Chupper, paní Ha a lord Fear.Všechni čekají na vás, aby představili své já v aplikaci.S kartami nejen, že budete mít úžasnou AR zkušenost, ale také zaúkol dokončit puzzle a objevit loď Týmu Actimel.In this application,you'll enjoy your training zone, which, although still do not havea card Actimel Team. You will be able to train heroes Actimel teamand improve their skills. Every hero should start from scratch!Running game with collectible cards Team Actimel and TeamMalaktic. Animate characters and treat them. Build your funnow!Actimel team consists heroes Ac, Ti and Mel. On the side of evilstands Malaktic team, which consists of Ms. Floff, Chupper, Ms. Haand Lord Fear. All they are waiting for you to introduce your selfin.The cards not only that you will have an amazing AR experience,but also for the task to complete the puzzle and discover the boatTeam Actimel.
Team Actimel and the Hanimonz 1.4 APK
Danone Global
The Hanimonz, protectors of the blueultrapower on Planet Actimel, have been turned into evil creaturesbyMalaktic and his nasty helpers!Choose which Acti-Hero you want to be, so you can take onthechallenge of transforming the Hanimonz back to their goodselvesand restoring their ultra powers.The more you look after your Hanimon, the more he/shewillprogress from being bad to being good. Plus look after morethanone Hanimon as you complete the various levels ofthetransformation!Each Hanimon’s status bar will keep track of your progressandwill alert you if they need more attention!Look after your Hanimonz in 4 different ways:- Feed them to make them strong- Allow them to sleep to recover energy- Train them to increase their fitness- Improve their skills by playing the 4 mini gamesCollect Blue Coins as you train and look after your Hanimonzanduse these coins to spend in the Hanimonz shop!What’s more there are 12 bonus items to unlock in the shopwiththe help of 6 special Power Up codes! You can find a specialPowerUp code on the sticker set inside every Hanimon pack ofActimel forKids!Don’t worry, these Power Up codes will also be released ontheActimel for Kids website atwww.actimel.co.uk/actimelforkids/app/for free.If that wasn’t enough you can upload a picture of yourselftomake selfless with the different Hanimonz!Are you ready to help Team Actimel and complete thisActi-amazingmission? For more information about the Acti Heroes’challenge totransform the Hanimonz, visit the Actimel for kidswebsite atwww.actimel.co.uk/actimelforkids/
Aventurile lui Dino 2 1.0 APK
Danone Global
Dupa succesul primei editii, AventurileluiDino 2 te asteapta cu insule noi si distractive!* Insula Fermecata este formata dintr-un joc de puzzle cubulepentru a-ti testa abilitatile:misiunea ta este sa parcurgi cele 40 de niveluri, satraverseziintreaga insula si sa ajuti licuriciul peridut sa seintoarca sprecasa.Licuriciul este prins între bule, dar cu ajutorul unui tun cubule,pe care Dino și prietenii săi il au, vei putea sa-l elibereziși saexplorezi intregul univers fermecat! Pare usor, nu-i asa? Haisavedem!* Insula Sporturilor: alearga alaturi de Dino!Cu doar un deget vei putea să alergi, să sari sau să te fereştideobstacole prin diverse medii, în lumina zilei sauîntunericulnopţii, prin zăpezile munţilor sau arşiţadeşertului.Alearga o distanta cat mai mare, evita obstacolele sicolectioneazabanutii care te vor ajuta să foloseşti bonusurile pecare le veigasi pe drum. Indeplineste obiectivele fiecarui nivel siveicastiga trofeele sportive!Esti pregatit pentru noile provocări?Aplicația include, de asemenea, o secțiune dedicatapărinților,in care se poate controla timpul petrecut inaplicatie.Si mai multe aventuri vor fi disponibile in curand!After the success ofthefirst edition, The Adventures of Dino two islands await youwithnew and fun!* Enchanted Island is made up of a bubble puzzle game totestyour skills:Your mission is to go through the 40 levels, to cross the islandandto help fireflies Perid to return home.Fireflies caught between bubbles, but with a bubble gun thatDinoand his friends you have, you'll be able to release it andtoexplore the universe enchanted! Sounds easy, huh? Let's see!* Island Sports: running with Dino!With just one finger you'll be able to run, jump or dodgeobstaclesthrough various media, in daylight or darkness of thenight, thesnows of the mountains or the desert heat.Run a distance as possible, avoid obstacles and collect penniesthatwill help to use the bonuses you'll find along the way. Meetstheobjectives of each level will earn trophies and sport!Are you ready for new challenges?The application also includes a section dedicated parentscancontrol the time spent in the application.And more adventures will be available soon!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.