1.3 / October 11, 2016
(5.0/5) ()

Description

using ARSA FRAMEWORK
using ARSAFRAMEWORK

App Information ARSA HANUMAN

GameCMM17 Show More...

Evan(new) 1.0 APK
GameCMM17
รายวิชา CMM342: Game Development I -CourseSyllabus (1/2559)CMM KMUTTCourse CMM342:GameDevelopment I - Course Syllabus (1/2559).CMM KMUTT
ARSA LITTLE WORMY 1.0 1.0 APK
GameCMM17
นางสาวน้ำผึ้ง หาญสุขวรพาณิข 57080500251นางสาวปัณกานต์ คร้ามไพบูลย์ 57080500252นางสาวอรนิชชา ธีระวัฒนโยธิน 57080500261ธิดารัตน์ ชนะพันธ์ 57080500267นางสาวรัตนาภรณ์ มีสุขศรี 57080500274นางสาวอัญวีณ์ ศรีรัตนะชัย 57080500281Miss honey BravehappyWanna Commerce 57,080,500,251.Ms. Kan Panthawangkun dread embracing 57,080,500,252.Ms. Germain new tea Thira Culture Village 57080500261Thidarat win the Breeders 57080500267Ms. Cypher has Suksri 57,080,500,274.Ms. Anne V on Si Rattana Chai 57,080,500,281.
Arsa Buff 1.0 APK
GameCMM17
[CMM342] Games DevelopmentArsa Homework2[CMM342]GamesDevelopmentArsa Homework2
Arsa Chicken Rush 1.0 APK
GameCMM17
arsa work2CMM342 : Arsa Homework2CMM342: Game Development I - Course Syllabus (1/2559)Applied Computer Science - Multimediaking mongkut's university of technology thonburiwww.sarosworld.com/site/รีวิวโปรแกรมhttps://youtu.be/y_3PWy6EHJMโดยทีมงาน 6BUF57080500218 นายปภาวิน วิริยะอลงกรณ์57080500219 นายปัฐกานต์ คำใส57080500233 นายวรชิต คุณโชติธำรง57080500262 นายอังกฤษ บุณยะยุต57080500265 นางสาวดลพร ช่อเจริญรัตน์57080500271 นายโมฮัมหมัดตัลฮา ซาร์วาร์arsa work2CMM342: Arsa Homework2CMM342: Game Development I - Course Syllabus (1/2559).Applied Computer Science - Multimediaking mongkut's university of technology thonburi.www.sarosworld.com/site/program Reviewhttps://youtu.be/y_3PWy6EHJMThe team 6BUF57080500218 Mr. T's persistence Alongkon.57080500219 Mr. Szabo ° Kan clear words.57080500233 Mr. Dixit Chote sustain you.57080500262 Mr. English Boonyawat Paiute.Ms. 57080500265 Donlaporn bouquet Jaroenrat.57080500271 Mr. Mohammad Sarvar's breakfasts.
Arsa Boxman 1.0 APK
GameCMM17
รายวิชา CMM342: Game Development I -CourseSyllabus (1/2559)CMM KMUTTwww.sarosworld.com/site/งานอธิบายการทำงานของ "เกมส์ Box Man" โดยใช้ ARSA frameworkสมาชิก57080500202 นางสาวกาญจนิศา วังอนานนท์57080500204 นายจิรภัทร เต็มศิริ57080500205 นางสาวจุฑามาศ สังขสะอาด57080500214 นายธีรณวัชร อัมไพ57080500223 นายพงษศิริ ดํารงรัตน์Course CMM342:GameDevelopment I - Course Syllabus (1/2559).CMM KMUTTwww.sarosworld.com/site/The work, described the work of "Game Box Man" byARSAframework.member57080500202 Ms. Kan Wannisa Wangananont.57080500204 Mr. Jirapat full splendorMs. 57080500205 Birthday clean Sangkhla57080500214 Mr Watchara at Am prime.57080500223 Mr. Siri Mr Hughes maintained.
ARSA HANUMAN 1.3 APK
GameCMM17
using ARSA FRAMEWORKusing ARSAFRAMEWORK

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!