1.0.5 / June 26, 2015
(3.9/5) (51)

Description

Bluetooth games mini games folk games:
+ Vietnamese chess chinese chess co tuong.
+ Chess co vua.
+ Co ganh vietnamese hexagon.
+ Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.
+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row co caro.
+ 99 Number find number.
+ Reversi Othello.
+ Bingo: miss number.
+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval, morskoiboi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado, batalla naval,marina de guerra, submarino de ataque, la guerra naval.


*** Bluetooth Auto Connect. Auto connect to all devices.
*** A solution to your Bluetooth connection problems. Itautomatically tries to connect to your Bluetooth devices whenBluetooth has been turned on or when your device screen goes on.First, connect and pair with your Bluetooth device manually (thisis a requirement) and then just turn off and on Bluetooth (or leaveBluetooth on and turn the screen on) and it will auto connect.

*** How to pair? With this device: Android setting / Wireless& networks / Bluetooth setting / click for turn on Bluetooth,click Discoverable after that click Search/Scan or maybe Find tosee another android device and pair. Do it the same with otherandroid device. Note: your device can discoverable in 120 second,after that please click Discoverable again to make your devicediscoverable.

*** How to play? Device A can make host by click Menu/Createselect game at list and click Create, device B can join to play byselect host name at list and click Menu/Join or can press host nameand hold in a short time to join. Server/Host/Creater have somefunction example Run or Continue game.

*** Play with other player via Bluetooth. Use two device toplay.

*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprove this app.

*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen sizeis 480x800 (4") or larger for better game experience.

*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.

Good luck!!!


*** Dùng hai máy để chơi trực tiếp với nhau thông qua Bluetooth.
*** Lần đầu tiên khuyến cáo nên vào cài đặt của Bluetooth(Bluetooth Setting) để ghép nối (Pair) hai máy với nhau (lưu ý nhớkích vào ô phát hiện (Discoverable) để có thể nhìn thấy được nhauvà ghép nối (Pair)), từ lần thứ hai trở đi thì sẽ tự động kếtnối.

*** Các bước để ghép nối: máy A vào Cài đặt / Không dây và mạng/ Cài đặt Bluetooth / bật Bluetooth, kích chọn Có thể phát hiện(đặt thiết bị ở chế độ phát hiện) hoặc có thể là hiển thị với cácthiết bị được ghép nối hoặc hiển thị với tất cả các thiết bị, cũngcó thể là cho phép các thiết bị khác nhìn thấy.... Sau đó kích vàoTìm kiếm thiết bị hoặc Quét tìm thiết bị. Làm tương tự với máy B.Chú ý rằng lúc kích vào phát hiện hoặc nhìn thấy thì thời gian mặcđịnh để cho phép thiết bị khác tìm ra nó là 120 giây, sau thời gianđó người sử dụng cần phải kích chọn một lần nữa để hiển thị hoặccho phép.

*** Một người tạo Host bằng cách chọn Menu/Create sau đó chọnmột game trong danh sách và kích Create, người kia có thể tham giavào chơi bằng cách chọn Host từ danh sách ở phía trên sau đó chọnMenu/Join hoặc có thể kích chọn Host và giữ trong một khoảng thờigian ngắn.

*** Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.

Chúc các bạn chơi vui vẻ bên người thân!!!
ltronghau@gmail.com
+8498 345 7505

App Information Bluetooth Games All in one

 • App Name
  Bluetooth Games All in one
 • Package Name
  hdh.com.BluetoothGames
 • Updated
  June 26, 2015
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0.5
 • Developer
  le trong hau
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Bluetooth Games All in one Version History

Select Bluetooth Games All in one Version :
 • 1.0.5 (6) - Latest Version
 • Bluetooth Games All in one 1.0.5 APK File

  Publish Date: 2016 /4/12
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 10.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 52076a71c546ec3ebd2519dba3c66a68d85717ca
  APK Signature: 46c623042b1ea1c94c1a3f7e64a3d2df2e5a47ac

le trong hau Show More...

Bluetooth Games All in one 1.0.5 APK
le trong hau
Bluetooth games mini games folk games:+ Vietnamese chess chinese chess co tuong.+ Chess co vua.+ Co ganh vietnamese hexagon.+ Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row co caro.+ 99 Number find number.+ Reversi Othello.+ Bingo: miss number.+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval, morskoiboi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado, batalla naval,marina de guerra, submarino de ataque, la guerra naval.*** Bluetooth Auto Connect. Auto connect to all devices.*** A solution to your Bluetooth connection problems. Itautomatically tries to connect to your Bluetooth devices whenBluetooth has been turned on or when your device screen goes on.First, connect and pair with your Bluetooth device manually (thisis a requirement) and then just turn off and on Bluetooth (or leaveBluetooth on and turn the screen on) and it will auto connect.*** How to pair? With this device: Android setting / Wireless& networks / Bluetooth setting / click for turn on Bluetooth,click Discoverable after that click Search/Scan or maybe Find tosee another android device and pair. Do it the same with otherandroid device. Note: your device can discoverable in 120 second,after that please click Discoverable again to make your devicediscoverable.*** How to play? Device A can make host by click Menu/Createselect game at list and click Create, device B can join to play byselect host name at list and click Menu/Join or can press host nameand hold in a short time to join. Server/Host/Creater have somefunction example Run or Continue game.*** Play with other player via Bluetooth. Use two device toplay.*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprove this app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen sizeis 480x800 (4") or larger for better game experience.*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.Good luck!!!*** Dùng hai máy để chơi trực tiếp với nhau thông qua Bluetooth.*** Lần đầu tiên khuyến cáo nên vào cài đặt của Bluetooth(Bluetooth Setting) để ghép nối (Pair) hai máy với nhau (lưu ý nhớkích vào ô phát hiện (Discoverable) để có thể nhìn thấy được nhauvà ghép nối (Pair)), từ lần thứ hai trở đi thì sẽ tự động kếtnối.*** Các bước để ghép nối: máy A vào Cài đặt / Không dây và mạng/ Cài đặt Bluetooth / bật Bluetooth, kích chọn Có thể phát hiện(đặt thiết bị ở chế độ phát hiện) hoặc có thể là hiển thị với cácthiết bị được ghép nối hoặc hiển thị với tất cả các thiết bị, cũngcó thể là cho phép các thiết bị khác nhìn thấy.... Sau đó kích vàoTìm kiếm thiết bị hoặc Quét tìm thiết bị. Làm tương tự với máy B.Chú ý rằng lúc kích vào phát hiện hoặc nhìn thấy thì thời gian mặcđịnh để cho phép thiết bị khác tìm ra nó là 120 giây, sau thời gianđó người sử dụng cần phải kích chọn một lần nữa để hiển thị hoặccho phép.*** Một người tạo Host bằng cách chọn Menu/Create sau đó chọnmột game trong danh sách và kích Create, người kia có thể tham giavào chơi bằng cách chọn Host từ danh sách ở phía trên sau đó chọnMenu/Join hoặc có thể kích chọn Host và giữ trong một khoảng thờigian ngắn.*** Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhất vào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.Chúc các bạn chơi vui vẻ bên người thân!!!ltronghau@gmail.com+8498 345 7505
Mini Games Hotspot All in one 1.0 APK
le trong hau
Wifi hotspot games mini games folkgames:+ Cards 13.+ Domino.+ Vietnamese chess chinese chess co tuong.+ Chess co vua.+ Co ganh vietnamese hexagon.+ Mandarin square capturing capture bantumi mancala (at Janpan)congklak (at Indo) village squares sowing games count and capture olang o an quan.+ Caro xo tich toe tich tac toe five in a row co caro.+ 99 Number find number.+ Reversi Othello.+ Bingo: miss number.+ Treasure: same battleship, navy submarine attack naval, morskoiboi, morskoj boj, warship, batalla naval, acorazado, batalla naval,marina de guerra, submarino de ataque, la guerra naval.*** Play with other player via Wifi hotspot. Use two device toplay.*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprove this app.*** Support Android ver 3.0 and higher. Recommended screen sizeis 480x800 (4") or larger for better game experience.*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.Good luck!!!
Alone Games All in one 1.0.0.1 APK
le trong hau
Mini games All in one:+ Move the taos.+ Car: more than 2 billions point and has 10 level.*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprovethis app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screensizeis 480x800 (4") or larger for better game experience.*** Thank you very much for your interests. Any questionsorsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cellphone+8498 345 7505.Good luck!!!
Device'sCheck 1.0.0.1 APK
le trong hau
Show some device's information. Example RamCPU Camera Battery...Step by step to test device.Have compass or not.Support flash or not.Devices was root or not....
Compass La Ban LaBàn Chỉ Hướng 1.0 APK
le trong hau
+ Compass offline.+ La bàn giúp định hướng nhà đất hoặc vị trí đang đứng...*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprovethis app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screensizeis 480x800 (4") or larger for better experience.*** Thank you very much for your interests. Any questionsorsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cellphone+8498 345 7505.Good luck!!!
Mirror Guong soi cái gương 1.0 APK
le trong hau
* mirror. Use front camera.* Do you need to check your look/your face, and you don't haveamirror? Now with Mirror in your phone, you won't need itanymore!Very simple to use, just open this app.* Mirror is the best solution to use as mirror in your phone.Try it now!* Gương soi, cái gương, ứng dụng cái gương để soi mặt, trangđiểm... dùng thay cái gương.
hdhNotify 1.0 APK
le trong hau
Some tools example:+ Time decrease and time increase.+ Compass.+ Lunar and solar calendar. Notify when full month.+ Child lock, can not call if locked.+ Alarms.+ Memory with Notes and Notify. Can notify user about 3 days agobyicon at system bar. Some type is Birthday, Worship, AnniversaryorOther.Try it now and don't forget leave comments to help usimprovethis app.Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen sizeis480x800 (4") or larger for better game experience.Thank you very much for your interests. Any questionsorsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com.Good luck!!!Một số công cụ thường dùng nhưng một số dòng máy không cósẵnnhư:+ Đếm thời gian, đếm lùi hoặc đồng hồ bấm giờ.+ La bàn phục vụ cho việc xác định hướng.+ Thông báo cho người dùng biết sắp tới ngày 15 âm lịch hàngtháng(những cặp vợ chồng trẻ ở riêng nhớ để thắp hương ngày rằmchẳnghạn).+ Lịch âm lịch dương.+ Chức năng khóa trẻ em nghịch máy, trẻ em sẽ không gọi đượcđiệnthoại nếu đã lock.+ Lưu ngày sinh nhật hoặc các lễ kỷ niệm ngày vui cũng như cácngàygiổ cúng kỵ trong gia đình ở Memory/Notify, nó sẽ thông báochongười sử dụng biết trước tầm 3 ngày trước khi tới ngày đó,thôngbáo bằng một biểu tượng ở trên khay hệ thống kèm ghi chú củachínhngười sử dụng cho ngày đó. Tính theo lịch âm hoặc lịch dươngtùychọn.+ Lưu các ghi chú của mình vào Memory/Notes.+ Chức năng báo thức.Hỗ trợ Android version 2.2 trở lên. Kích thước màn hình tốtnhấtvào khoảng 4" và khoảng 480x800 pixel.
LunisolarCalendar Lịch âmdương 1.0 APK
le trong hau
+ Lunisolar Calendar. Lunar and Solar Calendarwithout internet (Viet Nam Time Zone).+ Lịch âm dương offline, không cần mạng/internet, Việt Nam GMT+7.*** Try it now and don't forget leave comments to help usimprove this app.*** Support Android ver 2.2 and higher. Recommended screen sizeis 480x800 (4") or larger for better experience.*** Thank you very much for your interests. Any questions orsuggestions, please email to ltronghau@gmail.com or cell phone+8498 345 7505.Good luck!!!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!