1.42 / March 30, 2017
(4.4/5) (10)

Description

Bucket up!

Fun addictive game for any age, tap on the screen to changedirection.
How high can you fly?

Have fun

App Information Bucket up!

wwwSAGITALnet Show More...

מחשבון שכר - שכרניק 2.1.5 APK
wwwSAGITALnet
שכרני'ק - המחשבון השכר האולטימטיבי מגיעה גםלאנדרויד(פרטיות מובטחת, אין צורך בחיבור אינטרנט כמו אפליקציות אחרות !!)עכשיו גם ניתן לשנות שכר לשעה גם בגרסה החינמית !!!!!!די להפתעות, מהיום תוכלו לבדוק בכל עת את שכר הנטו שלכם.מה שכרני'ק יכול?!- הגדרת משמרות ייחודיות אשר מתאימות לכל עובד (ניתן להגדיר מספרבלתי מוגבל של משמרות)- חישוב שעות רגילות- חישוב שעות נוספות (לילה, חגים, מוצ"ש, חופש, מחלה, ועוד...)- שליחת דוח שעות בקובץ EXCEL- חישוב הוצאות קבועות והוצאות יומיות- חישוב תוספות קבועות ותוספות יומיות (כגון טיפים, בונוסים,ועוד...)- חישוב זמן הפסקה- עריכת סידור עבודה שבועי- חישוב מס בריאות- חישוב ביטוח לאומי- חישוב מס הכנסה (ניתן להגדיר פטור ממס למשמרות לילה, או פטור כולללחיילים משוחררים,...)- חישוב קרן פנסיה- עריכת דוח מפורט לכל חודש- תיקון שעון (לפי שעון בעבודה)- עדכון אוטומטי לכל המשמרות לאחר עדכון שכר לשעה- ועוד...(מומלץ להגדיר משמרות בשם בוקר, לילה, חג, חופש, מחלה על מנת לאפשרהגדרות אוטומטיות מהאפליקציה,אך זה לא חובה, ניתן להגדיר משמרת באיזה שם שרוצים)וכל זה באפליקציה ידידותית במיוחד לכל נפש בלי צורך בידע מיוחדלהוראות שימוש באפליקציה צפו בסרטון המפורט.מי שלא מצליח להגדיר משמרות נא ליצור איתנו קשר אנחנו נעזור לו([email protected])אם יש לכם הערות או רעיונות צרו איתי קשר [email protected]כל שאלה תענה בהקדם האפשרי.מה ההבדל בין הגרסה החינמית לגרסה שבתשלום?בגרסה שבתשלום:* אין פרסומות (אפליקציה רצה יותר מהר וחלק)* ניתן לראות כמה זמן חלף מכניסה למשמרת או שער מזמן המשמרת לאותויום* ניתן להכניס כמה משמרות ברצף בשיטה הרבה יותר מהירה* ניתן להכניס שווי מס ידני בחודש ליום מסוים בחודש* עדכונים לאפליקציה יוצאות קודם לגרסה שבתשלוםScrni'k - the ultimatewage calculator also comes to Android(Guaranteed privacy, do not need an Internet connection like otherapps !!)Now you can change hourly wage is also a free version !!!!!!Quite a surprise, today you can check at any time your netsalary.What Scrni'k can ?!- Set specific shifts that correspond to each employee (You canset up an unlimited number of shifts)- The calculation of normal hours- Calculating overtime (night, holidays, Saturday night, vacation,illness, etc ...)- Send a report hours EXCEL file- Calculation of fixed costs and expenses daily- Calculation of constant additions and supplements daily (such astips, bonuses, etc ...)- Calculation of break time- Preparation of weekly working arrangement- Calculation of the health tax- Calculating social security- Income tax calculation (tax exemption can be set to night duty,or exemption including demobilized soldiers, ...)- Calculation of pension fund- Preparation of a detailed report each month- Repair Clock (Time Work)- Automatically update all shifts after updating an hourlywage- And more ...(We recommend setting shifts named Morning, night, holiday,vacation, sick in order to enable automatic settings from theapp,But it is not mandatory, can be set to shift any name you want)It's all very friendly app for every person without specialknowledge requiredUsing the provisions of the detailed application Watch thevideo.Those who did not manage to define shifts please contact us we willhelp him ([email protected])If you have comments or ideas, contact me [email protected] question you answer as soon as possible.What is the difference between the paid version freeversion?Paid version:* No advertising (application running more quickly andsmoothly)* You can see how long shift, or gateway entry on duty thatday* You can enter several shifts in a row much faster method* You can enter manually tax value in a particular day in* Update the app out first paid version
My Salary + Track your shift 2.5.6 APK
wwwSAGITALnet
My Salary - the ultimate salary calculator isnow also in english availableNo more surprises, now you can check out any time your netwage.What "My Salary" can do!- Set Unique shifts which correspond to each employee (You canset an unlimited number of shifts)- Calculation of normal hours- Calculate overtime (night, holiday, day off , sick days, and muchmore ... )- Calculate weekly overtime or daily overtime- Send your hours report to excel file- Calculation of fixed costs and daily expenses- Calculate fixed increments and daily additions (such as tips ,bonuses , and more ... )- Calculation your break time- Manual Tax Calculation (set your country taxes manually to getbest calculation results)- Calculate Social Security- Weekly work schedule- Calculation of Income Tax- Preparation of a detailed report each month- Set your app time as your work clock (iin settings)- Automatically update all shifts after updating hourly wage- Set additions and deductions- Monthly view or weekly view- And more ...Need help to set your shift? contact us
Bomba 2 - FREE 2.2.0 APK
wwwSAGITALnet
3 Funny games to defuse the bomb...Game 1:Try to find out the right code and defuse the bomb.You have only one minute to do this, so you better hurry..(mathematic skills needed!)Game 2:Cut the right wires nin the right order and defuse the bomb...(you have only few seconds to do this)Game 3:Get the voltage of the fuse to 0 and defuse the bomb.(mathematic skills needed!)
Go Left! 1.2 APK
wwwSAGITALnet
Go left is a fun racing game, you can driveonly to the left.Tap on the screen to go left but please stay on the road!Have Fun!
רשימת קניות - קניינית (בעברית) 1.37 APK
wwwSAGITALnet
"קניינית - רשימת קניות" היא אפליקציה של רשימתקניות שתאפשר לכם לעשות קניות בדרך הרבה יותר קלה"לקניינית" יש הרבה אופציות כגון:* להגדיר מוצרים חדשים* להגדיר קטגוריות* להוסיף אנשי קשר אליהם תוכלו לשלוח את רשימת הקניות שתצרו (ללאעלות)* להגדיר מועדפים* לשלוח את הרשימה בזמן אמת כך שלא תצטרכו להודיע בטלפון עלחוסרים* 2 סגנוני צבעים (בהיר וכהה)* ועוד...מעכשיו הקנייה תתחיל להיות קלה יותר, ניתן להכין את רשימת הקניותבטלפון אחד ולשתף לטלפון אחר ללא עלות בלחיצה אחת בלבדגם כשהקונה לא מוצא פריטים ניתן לעדכן את השני בלחיצה אחת בלבדוהרשימה העדכנית נשלחת בחזרה (ללא עלות - הכל מתבצע דרך השרתשלנו)אז למה אתם מחכים ?תורידו את האפליקציה בחינם ותתחילו לקנות..."Proprietary - Shoppinglist" is a shopping list application that will allow you to shop ina much easier"Proprietary" There are many options such as:* Define new products* Define categories* Add contacts that you can send the shopping list you create (atno cost)* Set favorites* Send the list in real time so you do not have to inform the phoneon deficiencies* 2 color styles (light and dark)* And more ...Start buying now be easier, you can make a shopping list and shareone phone to another phone free of cost with just one clickEven when the buyer can not find items that can be updated with asingle keypress second and current list is sent back (at no cost -all done through our server)So what are you waiting for?You download the app for free and start buying ...
Gematria FREE (Numerology) 4.33 APK
wwwSAGITALnet
Is the only app in Android Market whichenables a wide range of computations between words.- normal gimatria- small gimatria- atbash- atbach- 1 vs 1- compare with existing words in your words library- and much more...You can compare with existing words, multiples calculations,word against word, and much more ...Additionally you can save words and use them in othercalculations.Very fun app with lots of possibility.
מחשבון שכר - שכרני'ק חינם 2.4.6 APK
wwwSAGITALnet
שכרני'ק - המחשבון השכר הכי מדוייק מגיעה גםלאנדרוידדי להפתעות, מהיום תוכלו לבדוק בכל עת את שכר הנטו שלכם ולנהל שעוןנוכחות בקלות בתוך הסמארטפון שלכם.(חדש!! כל האופציות אשר קיימות בגרסה המלאה קיימות גם בגרסההחינמית!)מה שכרני'ק יכול?!- הגדרת משמרות ייחודיות אשר מתאימות לכל עובד- חישוב שעות נוספות (לילה, חגים, מוצ"ש, חופש, מחלה, ועוד)- שליחת דוח שעות בקובץ אקסל- חישוב הוצאות קבועות והוצאות יומיות (נסיעות, שווי מס)- חישוב תוספות קבועות ותוספות יומיות (כגון טיפים, בונוסים,ועוד)- חישוב הפסקות- שעון נוחכות- עריכת סידור עבודה שבועי- חישוב מס בריאות- חישוב ביטוח לאומי- חישוב מס הכנסה- חישוב קרן פנסיה- קרן השתלמות- עריכת דוח מפורט לכל חודש- תיקון שעון (לפי שעון בעבודה)- עדכון אוטומטי לכל המשמרות לאחר עדכון שכר לשעה- זכויות עובדים- עדכון מדרגות מס אוטומטית- ימי הבראה- חישוב ימי חופש, מחלה, חג- ווידגט- ועוד הרבהוכל זה באפליקציה ידידותית במיוחד לכל נפש בלי צורך בידע מיוחדלכל שאלה תוכלו לפנות אלינו ואנו נשתדל לעזור לכם בכל מה שנוגעלאפליקציהScrni'k - the mostaccurate payroll calculator also comes LandroidQuite a surprise, today you can check at any time your net salaryand manage timekeeper easily in your smartphone.(NEW !! All options are in the full version there is also the freeversion!)What Scrni'k can ?!- Set specific shifts that correspond to each employee- Calculating overtime (night, holidays, Shabbat, vacation,illness, etc.)- Sending a report hours Excel- Calculation of fixed costs and daily expenses (travel, taxvalue)- Calculation of fixed increments and daily additions (such astips, bonuses, etc.)- Calculation breaks- Alarm Nohcot- Preparation of weekly working arrangement- Health Tax Calculation- Calculate Social Security- Calculation of income tax- Calculation of pension fund- Education fund- Preparation of a detailed report every month- Repair time (Time Work)- Automatic update after update any shifts hourly wage- workers rights- Update automatic tax brackets- healing days- Calculate holidays, sick leave, holiday- A widget- And much moreIt's all very friendly app for all persons without specialknowledge requiredAny question you can contact us and we'll try to help you when itcomes to application
Pixel Skateboard 1.08 APK
wwwSAGITALnet
Pixel SkateboardSkate for fun, jump over or get down the object.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.