1.3 / November 2, 2016
(5.0/5) (1)

Description

"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sáchgối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyênnghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinhtế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trongcuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một váncờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xethắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếmdẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoàđược với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua mộtcách không đáng.

Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXBLiên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc cáchình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặngđường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân.

"Xiangqi endgame" couldtell bedside book of all players from beginner to professional.Another player to have mastery of the game where the delicatemiddle as yet, but if you do not understand the basic endgamefigure in this book can lead to unfortunate results. Mark a gamefrom the game, middle game very well, but to win as Xe flag wins 2Si Ma, Ma won the Car 2 Car Si ... did not know how to finish thegame led to unfortunate Republic. Or as Code 2 Statue basically bemanually integrate with single car, but do not know where to stand,of course unnecessarily lost.

This software has been compiled from the book "Xiangqi endgame"of the Chinese Chess Federation Publisher Vietnam to help you lovechess endgame readable images and very easy to remember, animportant step in the way to practice Chinese chess to passitself.

App Information Cẩm nang cờ tàn

 • App Name
  Cẩm nang cờ tàn
 • Package Name
  com.tuanla.endgames
 • Updated
  November 2, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Touch To Learn
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  $2.20
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email tuongkyso@gmail.com
  2/11 Phan Boi Chau - Hue city - Thua Thien Hue province
 • Google Play Link

Touch To Learn Show More...

Khai cuộc chuyên sâu 2.1 APK
Trong cờ tướng, khai cuộc đóng một vai tròquan trọng góp phần quyết định đến thành bại của cả ván cờ. Vì vậyam hiểu và ghi nhớ các nước đầu tiên trong các thế trận khai cuộclà điều gần như bắt buộc ở môn thể thao trí tuệ này.Phần mềm này ra đời nhằm giúp người yêu cờ dễ dàng tiếp cận vớicác "bài vở", sáng tạo của các Kỳ thánh Trung Hoa nói riêng và cảthế giới nói chung. Nó làm đơn giản hoá việc học cờ thay vì phảikết hợp cả sách, bàn cờ, quân cờ. Trong một số điều kiện nhất địnhthì phần mềm này trở nên tiện lợi giúp bạn yêu cờ dễ tiếp cận hơnvới các tinh hoa của cờ tướng.Nội dung của phần mềm này là "quay lại" 5 cuốn sách nổi tiếngbằng bàn cờ và các quân cờ sống động trên thiết bị Android.- "Những cạm bẫy trong khai cuộc", của Trịnh Hàm Hải - TrịnhThuật Hải, gồm nhiều thế trận từ cơ bản đến phức tạp và cách giăngbẫy trong giai đoạn khai cuộc.- "Pháo đầu công Phản Cung Mã", của Hà Thuận An - sư phụ của kỳvương Hồ Vinh Hoa, chỉ rõ những điểm yếu cố hữu của Phản Công Mã vàcách tấn công vào những tử huyệt.- "Pháo đầu công Bình Phong Mã hiện đại", một kiệt tác khác củaHà Thuận An, chỉ rõ cách khai thác triệt để của bên đi tiên khi bênđi hậu ứng phó không chính xác.- "Tượng kỳ trung phong", một kỳ thư của danh thủ Vương GiaLương với thế trận Thuận Pháo hoành Xa phá trực Xa.- "Liệt thủ pháo", phân tích thế trận này một cách chi tiết, đầyđủ, từ những chỗ thiếu sót trong "liệt Pháo cổ điển" đến lối chơihiện đại khắc phục những nhược điểm đó.Các cuốn sách kinh điển khác sẽ được cập nhật liên tục trongthời gian ngắn nhất có thể.In Chinese chess,openings play an important role in contributing to the success orfailure decision of the game. So understanding and remembering thefirst country in the ball of the game is almost mandatory in thisintellectual sport.This software created to help people love chess easy access tothe "homework", the creation of the United St China in particularand the world in general. It simplifies the learning flag insteadof a combination of the book, chessboard, chess pieces. In certainconditions, the software becomes handy to help you love chess moreaccessible to the elite of chess.The contents of this software is "back" 5 famous book by theboard and the pieces alive on Android devices.- "Pitfalls in the break," Ham Trinh Hai - Hai Trinh Arts, multiball, from basic to complex and a snare in the opening stages.- "Fort head of hardware," Ha Thuan An - master King Hu Ronghuaperiod, address the inherent weaknesses of the division of codesand how attacks on the vented death.- "Head of Binh Phong Fort modern Code", a masterpiece of HaThuan An Other, specify how to fully exploit the party going whenthe going first defender incorrect response.- "Chess striker", one of the top players each letter Gia LuongVuong Thuan Fort raging ball out directly Xa Xa.- "Lit defense artillery", analyze this ball, detail, full,since the gaps in "paralysis Fort classic" modern gameplay toovercome these disadvantages.The classic book will be continuously updated in the shortestpossible time.
Cờ tàn 1.3 APK
"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sáchgối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyênnghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinhtế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trongcuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một váncờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xethắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếmdẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoàđược với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua mộtcách không đáng.Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXBLiên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc cáchình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặngđường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân."Xiangqi endgame" couldtell bedside book of all players from beginner to professional.Another player to have mastery of the game where the delicatemiddle as yet, but if you do not understand the basic endgamefigure in this book can lead to unfortunate results. Mark a gamefrom the game, middle game very well, but to win as Xe flag wins 2Si Ma, Ma won the Car 2 Car Si ... did not know how to finish thegame led to unfortunate Republic. Or as Code 2 Statue basically bemanually integrate with single car, but do not know where to stand,of course unnecessarily lost.This software has been compiled from the book "Xiangqi endgame"of the Chinese Chess Federation Publisher Vietnam to help you lovechess endgame readable images and very easy to remember, animportant step in the way to practice Chinese chess to passitself.
Những cạm bẫy trong khai cuộc 2 APK
Phần mềm luyện khai cục trên iphone, tâp hợptừ những cạm bẫy trong khai cuộc với hơn 14 loại hình khai cục khácnhau, 185 ván. Đây là những cạm bẫy rất thông dụng khi học chơicờ.Software trainingdepartment open on iphone, gathered from the pitfalls in theimplementation of more than 14 different types of localimplementation, 185 boards. This is very common pitfalls whenlearning to play chess.
Cẩm nang cờ tàn 1.3 APK
Touch To Learn
"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sáchgối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyênnghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinhtế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trongcuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một váncờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xethắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếmdẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoàđược với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua mộtcách không đáng.Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXBLiên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc cáchình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặngđường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân."Xiangqi endgame" couldtell bedside book of all players from beginner to professional.Another player to have mastery of the game where the delicatemiddle as yet, but if you do not understand the basic endgamefigure in this book can lead to unfortunate results. Mark a gamefrom the game, middle game very well, but to win as Xe flag wins 2Si Ma, Ma won the Car 2 Car Si ... did not know how to finish thegame led to unfortunate Republic. Or as Code 2 Statue basically bemanually integrate with single car, but do not know where to stand,of course unnecessarily lost.This software has been compiled from the book "Xiangqi endgame"of the Chinese Chess Federation Publisher Vietnam to help you lovechess endgame readable images and very easy to remember, animportant step in the way to practice Chinese chess to passitself.
Pháo Đầu phá Phản Cung Mã 1.0 APK
Phần mềm này lấy từ các ván cờ trong cuốn pháphản cung mã của danh kỳ Hà Thuận An.This software comes fromthe game in rolling out hardware that's the name Ha Thuanperiod.
Little matching 2 APK
Babies have a wonderful ability to learnanddevelop at a phenomenal rate. Our role is to allow themtoexperience the different elements of the world and to help themtodiscover and understand their new environment.Finding appropriate activities that provide the right levelofstimulation in response to each baby’s individual needs can beachallenge, a journey of discovery and development forbabiesexploring the world around them. “Cute matching game” is tosharewith you some of the creative play ideas and practicalactivitiesthat work really well, and which will help and supportbabies’development his/her memory skills through sounds andimages.How can you get started? It requires players to match 2sameelements and clear the board by matching up the pairs.Let play and enjoy it with your babies!
Pháo Đầu công BPM hiện đại 1.0 APK
Pháo đầu đối bình phong mã hiện đại luôn làmột thế trận hấp dẫn được các danh thủ ưa chuộng trong các giảiđấu. Phần mềm này tuyển tập các cách đánh phá của Pháo đầu với BìnhPhong Mã khi bên hậu đi những nước không chính xác.Firecrackers startedfronts for modern codes is always a fascinating game world topplayers in the tournament favorite. This software is a collectionof raiding the Gunners defense with the post code when the watergoes incorrect.
Bé tập viết 2 APK
Giai đoạn trước khi bước vào lớp 1 rấtquantrọng đối với các bé, nhưng không phải vì thế mà tạo áp lựchọcchữ, học viết cho các bé vì không thuận theo tự nhiên của sựpháttriển. Hãy để các bé "học mà chơi, chơi mà học". Phần mềm nàygiúpcác bé nhớ chữ viết, số, hình một cách tự động, việc học chỉlàchơi và tự ghi nhớ. Ngoài ra, âm thanh cho từng đối tượng cũnglàmột cách đưa vào trí nhớ của các bé một cách tự nhiên nhất.Stage beforeenteringGrade 1 is very important for the baby, but not so thatpressureliteracy, learning to write for children because not gowith theflow of development. Let the children "learn to play andfun tolearn." This software helps the children remember theletters,numbers, image automatically, learning just playandself-remembering. Also, sounds for each object is also puttingin amemory of the baby the most natural way.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!