1.3 / November 2, 2016
(5.0/5) (1)

Description

"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sáchgối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyênnghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinhtế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trongcuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một váncờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xethắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếmdẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoàđược với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua mộtcách không đáng.

Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXBLiên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc cáchình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặngđường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân.

"Xiangqi endgame" couldtell bedside book of all players from beginner to professional.Another player to have mastery of the game where the delicatemiddle as yet, but if you do not understand the basic endgamefigure in this book can lead to unfortunate results. Mark a gamefrom the game, middle game very well, but to win as Xe flag wins 2Si Ma, Ma won the Car 2 Car Si ... did not know how to finish thegame led to unfortunate Republic. Or as Code 2 Statue basically bemanually integrate with single car, but do not know where to stand,of course unnecessarily lost.

This software has been compiled from the book "Xiangqi endgame"of the Chinese Chess Federation Publisher Vietnam to help you lovechess endgame readable images and very easy to remember, animportant step in the way to practice Chinese chess to passitself.

App Information Cẩm nang cờ tàn

 • App Name
  Cẩm nang cờ tàn
 • Package Name
  com.tuanla.endgames
 • Updated
  November 2, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Touch To Learn
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  $2.20
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  2/11 Phan Boi Chau - Hue city - Thua Thien Hue province
 • Google Play Link

Touch To Learn Show More...

Khai cuộc chuyên sâu 2.1 APK
Trong cờ tướng, khai cuộc đóng một vai tròquan trọng góp phần quyết định đến thành bại của cả ván cờ. Vì vậyam hiểu và ghi nhớ các nước đầu tiên trong các thế trận khai cuộclà điều gần như bắt buộc ở môn thể thao trí tuệ này.Phần mềm này ra đời nhằm giúp người yêu cờ dễ dàng tiếp cận vớicác "bài vở", sáng tạo của các Kỳ thánh Trung Hoa nói riêng và cảthế giới nói chung. Nó làm đơn giản hoá việc học cờ thay vì phảikết hợp cả sách, bàn cờ, quân cờ. Trong một số điều kiện nhất địnhthì phần mềm này trở nên tiện lợi giúp bạn yêu cờ dễ tiếp cận hơnvới các tinh hoa của cờ tướng.Nội dung của phần mềm này là "quay lại" 5 cuốn sách nổi tiếngbằng bàn cờ và các quân cờ sống động trên thiết bị Android.- "Những cạm bẫy trong khai cuộc", của Trịnh Hàm Hải - TrịnhThuật Hải, gồm nhiều thế trận từ cơ bản đến phức tạp và cách giăngbẫy trong giai đoạn khai cuộc.- "Pháo đầu công Phản Cung Mã", của Hà Thuận An - sư phụ của kỳvương Hồ Vinh Hoa, chỉ rõ những điểm yếu cố hữu của Phản Công Mã vàcách tấn công vào những tử huyệt.- "Pháo đầu công Bình Phong Mã hiện đại", một kiệt tác khác củaHà Thuận An, chỉ rõ cách khai thác triệt để của bên đi tiên khi bênđi hậu ứng phó không chính xác.- "Tượng kỳ trung phong", một kỳ thư của danh thủ Vương GiaLương với thế trận Thuận Pháo hoành Xa phá trực Xa.- "Liệt thủ pháo", phân tích thế trận này một cách chi tiết, đầyđủ, từ những chỗ thiếu sót trong "liệt Pháo cổ điển" đến lối chơihiện đại khắc phục những nhược điểm đó.Các cuốn sách kinh điển khác sẽ được cập nhật liên tục trongthời gian ngắn nhất có thể.In Chinese chess,openings play an important role in contributing to the success orfailure decision of the game. So understanding and remembering thefirst country in the ball of the game is almost mandatory in thisintellectual sport.This software created to help people love chess easy access tothe "homework", the creation of the United St China in particularand the world in general. It simplifies the learning flag insteadof a combination of the book, chessboard, chess pieces. In certainconditions, the software becomes handy to help you love chess moreaccessible to the elite of chess.The contents of this software is "back" 5 famous book by theboard and the pieces alive on Android devices.- "Pitfalls in the break," Ham Trinh Hai - Hai Trinh Arts, multiball, from basic to complex and a snare in the opening stages.- "Fort head of hardware," Ha Thuan An - master King Hu Ronghuaperiod, address the inherent weaknesses of the division of codesand how attacks on the vented death.- "Head of Binh Phong Fort modern Code", a masterpiece of HaThuan An Other, specify how to fully exploit the party going whenthe going first defender incorrect response.- "Chess striker", one of the top players each letter Gia LuongVuong Thuan Fort raging ball out directly Xa Xa.- "Lit defense artillery", analyze this ball, detail, full,since the gaps in "paralysis Fort classic" modern gameplay toovercome these disadvantages.The classic book will be continuously updated in the shortestpossible time.
Cờ tàn 1.3 APK
"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sáchgối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyênnghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinhtế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trongcuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một váncờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xethắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếmdẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoàđược với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua mộtcách không đáng.Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXBLiên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc cáchình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặngđường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân."Xiangqi endgame" couldtell bedside book of all players from beginner to professional.Another player to have mastery of the game where the delicatemiddle as yet, but if you do not understand the basic endgamefigure in this book can lead to unfortunate results. Mark a gamefrom the game, middle game very well, but to win as Xe flag wins 2Si Ma, Ma won the Car 2 Car Si ... did not know how to finish thegame led to unfortunate Republic. Or as Code 2 Statue basically bemanually integrate with single car, but do not know where to stand,of course unnecessarily lost.This software has been compiled from the book "Xiangqi endgame"of the Chinese Chess Federation Publisher Vietnam to help you lovechess endgame readable images and very easy to remember, animportant step in the way to practice Chinese chess to passitself.
Những cạm bẫy trong khai cuộc 2 APK
Phần mềm luyện khai cục trên iphone, tâp hợptừ những cạm bẫy trong khai cuộc với hơn 14 loại hình khai cục khácnhau, 185 ván. Đây là những cạm bẫy rất thông dụng khi học chơicờ.Software trainingdepartment open on iphone, gathered from the pitfalls in theimplementation of more than 14 different types of localimplementation, 185 boards. This is very common pitfalls whenlearning to play chess.
Cẩm nang cờ tàn 1.3 APK
Touch To Learn
"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sáchgối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyênnghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinhtế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trongcuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một váncờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xethắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếmdẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoàđược với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua mộtcách không đáng.Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXBLiên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc cáchình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặngđường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân."Xiangqi endgame" couldtell bedside book of all players from beginner to professional.Another player to have mastery of the game where the delicatemiddle as yet, but if you do not understand the basic endgamefigure in this book can lead to unfortunate results. Mark a gamefrom the game, middle game very well, but to win as Xe flag wins 2Si Ma, Ma won the Car 2 Car Si ... did not know how to finish thegame led to unfortunate Republic. Or as Code 2 Statue basically bemanually integrate with single car, but do not know where to stand,of course unnecessarily lost.This software has been compiled from the book "Xiangqi endgame"of the Chinese Chess Federation Publisher Vietnam to help you lovechess endgame readable images and very easy to remember, animportant step in the way to practice Chinese chess to passitself.
Pháo Đầu phá Phản Cung Mã 1.0 APK
Phần mềm này lấy từ các ván cờ trong cuốn pháphản cung mã của danh kỳ Hà Thuận An.This software comes fromthe game in rolling out hardware that's the name Ha Thuanperiod.
Pháo Đầu công BPM hiện đại 1.0 APK
Pháo đầu đối bình phong mã hiện đại luôn làmột thế trận hấp dẫn được các danh thủ ưa chuộng trong các giảiđấu. Phần mềm này tuyển tập các cách đánh phá của Pháo đầu với BìnhPhong Mã khi bên hậu đi những nước không chính xác.Firecrackers startedfronts for modern codes is always a fascinating game world topplayers in the tournament favorite. This software is a collectionof raiding the Gunners defense with the post code when the watergoes incorrect.
Little matching 2 APK
Babies have a wonderful ability to learnanddevelop at a phenomenal rate. Our role is to allow themtoexperience the different elements of the world and to help themtodiscover and understand their new environment.Finding appropriate activities that provide the right levelofstimulation in response to each baby’s individual needs can beachallenge, a journey of discovery and development forbabiesexploring the world around them. “Cute matching game” is tosharewith you some of the creative play ideas and practicalactivitiesthat work really well, and which will help and supportbabies’development his/her memory skills through sounds andimages.How can you get started? It requires players to match 2sameelements and clear the board by matching up the pairs.Let play and enjoy it with your babies!
Bé tập viết 2 APK
Giai đoạn trước khi bước vào lớp 1 rấtquantrọng đối với các bé, nhưng không phải vì thế mà tạo áp lựchọcchữ, học viết cho các bé vì không thuận theo tự nhiên của sựpháttriển. Hãy để các bé "học mà chơi, chơi mà học". Phần mềm nàygiúpcác bé nhớ chữ viết, số, hình một cách tự động, việc học chỉlàchơi và tự ghi nhớ. Ngoài ra, âm thanh cho từng đối tượng cũnglàmột cách đưa vào trí nhớ của các bé một cách tự nhiên nhất.Stage beforeenteringGrade 1 is very important for the baby, but not so thatpressureliteracy, learning to write for children because not gowith theflow of development. Let the children "learn to play andfun tolearn." This software helps the children remember theletters,numbers, image automatically, learning just playandself-remembering. Also, sounds for each object is also puttingin amemory of the baby the most natural way.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.