1.1 / November 12, 2015
(3.7/5) (3)

Description

Cùng với Cờ Tướng, Cờ Vua hứa hẹn sẽ đemlạimột bộ game trí tuệ dành cho Cộng đồng Cờ Vua , Cờ Tướng ViệtNam.Chúng tôi xin trân trọng giói thiệu đến các bạn game phổ biếnnhấtthế giới phiên bản Việt.
==================================
Cờ vua, trước kia còn được gọi là cờ quốc tế, là một trò chơitrênbàn và là một môn thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày nay,cờvua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới vớihàngtriệu người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xavàtrong các giải đấu. Trò chơi này diễn ra trên một bảng hìnhvuông,gọi là bàn cờ, gồm 8 hàng (đánh số từ 1 đến 8) và 8 cột (đánhsố từa đến h), tạo ra 64 ô hình vuông với các màu đậm và nhạt xenkẽnhau, với mỗi người chơi sẽ có ô màu nhạt ở hàng cuối cùng bêntayphải của mình khi ngồi vào bàn chơi cờ. Mỗi người sẽ bắt đầu váncờvới 16 quân cờ và sẽ lần lượt đi các quân của mình sau khiđốiphương đã đi xong một nước (hoàn thành nước đi). Các quân cờcủamỗi bên bao gồm 8 Tốt Tốt đenTốt trắng, 2 Mã Mã đenMã trắng,2Tượng Tượng đenTượng trắng, 2 Xe Xe đenXe trắng, 1 Hậu HậuđenHậutrắng và 1 Vua Vua đenVua trắng. Người cầm quân trắng luôn làngườiđi đầu tiên; người kia cầm quân đen. Các quân Hậu và Xe đượcgọi làquân nặng, còn Tượng và Mã được gọi là quân nhẹ.

Truyền thống của thi đấu cờ đã xuất hiện từ thế kỉ thứ 16.Ngàynay, cờ vua được công nhận là một môn thể thao chính thức bởiỦyban Olympic Quốc tế. Nhà vô địch Cờ vua Thế giới đầu tiên,WilhelmSteinitz giành danh hiệu nay năm 1886; Viswanathan Anand lànhà vôđịch hiện tại. Các nhà lý thuyết đã sáng tạo ra rất nhiềuchiếnthuật và chiến lược kể từ khi bắt đầu có cờ vua. Nhiều khíacạnhnghệ thuật đã được tìm thấy trong cờ thế.

Along with theChineseChess, Chess promises to bring an intellectual game forCommunityChess, Chinese Chess Vietnam. We would like to introduceyou to theworld's most popular game versions Vietnam.
==================================
Chess, formerly known as the international chess, a game tableandan intellectual sport for 2 players. Today, chess is one ofthemost popular game in the world with millions of people at home,inclubs, online, remote and in tournaments. This game takes placeona square board called a chessboard, consisting of 8 rows(numbered1 to 8) and eight columns (numbered from a to h), creating64squares out with bold color and alternating light, with eachplayerwill have light colored boxes in the last row of his righthandwhile sitting at the table playing chess. Each person willstartthe game with 16 pieces and will turn away their troops aftertheenemy went finished a water (completed moves). The pieces ofeachside includes 8 Good Good denTot white, 2 white Denma Ma Ma,2statue statue white denTuong, 2 Vehicles Vehicles white denXe,1white and 1 Hau Hau denHau white denVua King King. The whiteplayeralways the first to go; the other black coaches. The queenandheavy military vehicles are called, also known as Ma Statueandlight troops.

The tradition of playing chess has appeared from the 16thcenturyToday, chess is recognized as an official sport by theInternationalOlympic Committee. Champion Chess World First,Wilhelm Steinitz wonthis title in 1886; Viswanathan Anand is thecurrent champion.Theorists have created a lot of tactics andstrategy since thebeginning has chess. Many aspects of art werefound in the body.

App Information Cờ Vua

MobileSoftware.vn Show More...

Cờ Tướng 1.0 APK
CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN GAME CỜ TƯỚNG VÌ ĐAM MÊVỚI CHÍNH TRÒ CHƠI TRUYỀN THỐNG NÀY.Cờ tướng (chữ Hán gọi là 象棋, phiên âm Hán Việt là Tượng Kỳ tức"cờ hình tượng", có người cho là "cờ voi" nhưng chữ "tượng" nênhiểu theo nghĩa "phỏng theo, bắt chước" hợp lí hơn nghĩa "voi"),hay còn gọi là cờ Trung Hoa (Tiếng Anh: Chinese Chess) vì nó đượcphổ biến ra thế giới từ Trung Quốc và cũng được coi là "quốc hồnquốc túy" của nước này (nhưng theo phương Tây thì nó có nguồn gốctừ Ấn Độ), là một trò chơi trí tuệ dành cho hai người, là loại cờđược chơi phổ biến nhất thế giới cùng với cờ vua.======Chức Năng Chính============Chơi qua Server======+Tạo Phòng Chơi+Xem Phòng Đang Chơi+Chat Trong Phòng Chơi Server+Đăng ký tài khoản+Đăng nhập+Truy cập nhanh bằng tài khoản Khách=========Chơi Qua Game Center====+Mời người chơi+Bảng xếp hạng+Gửi Tin Nhắn+Nói chuyện Voice==== Chơi Hai Người & Chơi Với Máy===+Hoãn+Xem các nước đi+Chơi lại từ đầu+Cầu Hoà+Lưu Ván Cờ+Xem Lại Ván Cờ+----====Cài Đặt=========+Cài đặt quân cờ+Cài đặt bàn cờ+Cài đặt tài khoản server+Tự động đăng nhập+Âm thanh On/Off+Chọn cấp độ máy
Chess 1.1 APK
Chess is a two-player board game played on achessboard, a checkered gameboard with 64 squares arranged in aneight-by-eight grid. Chess is played by millions of peopleworldwide in homes, urban parks, clubs, online, correspondence, andin tournaments. In recent years, chess has become part of someschool curricula.Each player begins the game with 16 pieces: one king, one queen,two rooks, two knights, two bishops, and eight pawns. Each of thesix piece types moves differently. The most powerful piece is thequeen and the least powerful piece is the pawn. The objective is to'checkmate' the opponent's king by placing it under an inescapablethreat of capture. To this end, a player's pieces are used toattack and capture the opponent's pieces, while supporting theirown. In addition to checkmate, the game can be won by voluntaryresignation by the opponent, which typically occurs when too muchmaterial is lost, or if checkmate appears unavoidable. A game mayalso result in a draw in several ways.
Fruit Maker 1.0 APK
Fruit Maker - Game for Kids !◆ Fruit Maker - Game for kids and your children !▸ This is a fun game for kids to make juice . Makes yourfavoritejuice in your mobile device . Everyone loves Fruit, right?Now youcould make a personalized Fruit by yourself.√ Make chocolate juice !√ Make Peach juice !√ Make Apple juice !√ Make Mango juice !√ Make Strawberry juice !√ Make Pineapple juice !Please try and have fun .
Cờ Vua 1.1 APK
Cùng với Cờ Tướng, Cờ Vua hứa hẹn sẽ đemlạimột bộ game trí tuệ dành cho Cộng đồng Cờ Vua , Cờ Tướng ViệtNam.Chúng tôi xin trân trọng giói thiệu đến các bạn game phổ biếnnhấtthế giới phiên bản Việt.==================================Cờ vua, trước kia còn được gọi là cờ quốc tế, là một trò chơitrênbàn và là một môn thể thao trí tuệ cho 2 người chơi. Ngày nay,cờvua là một trong những trò chơi phổ biến nhất thế giới vớihàngtriệu người tại nhà riêng, trong câu lạc bộ, trực tuyến, từ xavàtrong các giải đấu. Trò chơi này diễn ra trên một bảng hìnhvuông,gọi là bàn cờ, gồm 8 hàng (đánh số từ 1 đến 8) và 8 cột (đánhsố từa đến h), tạo ra 64 ô hình vuông với các màu đậm và nhạt xenkẽnhau, với mỗi người chơi sẽ có ô màu nhạt ở hàng cuối cùng bêntayphải của mình khi ngồi vào bàn chơi cờ. Mỗi người sẽ bắt đầu váncờvới 16 quân cờ và sẽ lần lượt đi các quân của mình sau khiđốiphương đã đi xong một nước (hoàn thành nước đi). Các quân cờcủamỗi bên bao gồm 8 Tốt Tốt đenTốt trắng, 2 Mã Mã đenMã trắng,2Tượng Tượng đenTượng trắng, 2 Xe Xe đenXe trắng, 1 Hậu HậuđenHậutrắng và 1 Vua Vua đenVua trắng. Người cầm quân trắng luôn làngườiđi đầu tiên; người kia cầm quân đen. Các quân Hậu và Xe đượcgọi làquân nặng, còn Tượng và Mã được gọi là quân nhẹ.Truyền thống của thi đấu cờ đã xuất hiện từ thế kỉ thứ 16.Ngàynay, cờ vua được công nhận là một môn thể thao chính thức bởiỦyban Olympic Quốc tế. Nhà vô địch Cờ vua Thế giới đầu tiên,WilhelmSteinitz giành danh hiệu nay năm 1886; Viswanathan Anand lànhà vôđịch hiện tại. Các nhà lý thuyết đã sáng tạo ra rất nhiềuchiếnthuật và chiến lược kể từ khi bắt đầu có cờ vua. Nhiều khíacạnhnghệ thuật đã được tìm thấy trong cờ thế.Along with theChineseChess, Chess promises to bring an intellectual game forCommunityChess, Chinese Chess Vietnam. We would like to introduceyou to theworld's most popular game versions Vietnam.==================================Chess, formerly known as the international chess, a game tableandan intellectual sport for 2 players. Today, chess is one ofthemost popular game in the world with millions of people at home,inclubs, online, remote and in tournaments. This game takes placeona square board called a chessboard, consisting of 8 rows(numbered1 to 8) and eight columns (numbered from a to h), creating64squares out with bold color and alternating light, with eachplayerwill have light colored boxes in the last row of his righthandwhile sitting at the table playing chess. Each person willstartthe game with 16 pieces and will turn away their troops aftertheenemy went finished a water (completed moves). The pieces ofeachside includes 8 Good Good denTot white, 2 white Denma Ma Ma,2statue statue white denTuong, 2 Vehicles Vehicles white denXe,1white and 1 Hau Hau denHau white denVua King King. The whiteplayeralways the first to go; the other black coaches. The queenandheavy military vehicles are called, also known as Ma Statueandlight troops.The tradition of playing chess has appeared from the 16thcenturyToday, chess is recognized as an official sport by theInternationalOlympic Committee. Champion Chess World First,Wilhelm Steinitz wonthis title in 1886; Viswanathan Anand is thecurrent champion.Theorists have created a lot of tactics andstrategy since thebeginning has chess. Many aspects of art werefound in the body.
IELTS Study English 2.0 APK
IELTS - International English Language TestingSystem !IELTS Study English on IOS is now available for Android !DOWNLOAD Pro version to get more functions.Free Functions :+There are three series , each series includes many lectures . EachLecture contains PDF Transcript, Note and Activity.+While listening the tutor, you can read the PDF document .+You can drag the Video Frame inside the screen . it is usedeasily.+View PDF Online+View Lecture Video Online+Chat Box+Download Video+Download PDFs+New Online Translator+Realtime Chat Box+Follow IELTS Study English on Facebook======================================IELTS is the world’s proven English test. More people go moreplaces with IELTS.Over 1.7 million tests were taken last year enabling candidatesto start their journeys into international education andemployment.IELTS is recognised by more than 7,000 institutions in over 135countries.You can rely on IELTS - the test that sets the standard.IELTS Study English helps you study English better. It includesthree series of lectures. Each lecture consists of ebook, video,activities, notes and transcript. You can listen to the tutor whilereading eBookl. this way is useful to learn.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/