1.0.13 / April 10, 2016
(4.0/5) (2391)

Description

Cá Lớn Nuốt Cá Bé là tựa game nổi tiếng trênPC. Nay đã trở lại trên mobile với phiên bản Cá Lớn Nuốt Cá Bé cựchấp dẫn với nhiều cấp độ khác nhau.
Cách chơi: Bạn chỉ cần chạm tay vào màn hình để di chuyển các chúcá đến vị trí đó. Ăn các loại cá nhỏ hơn để có thể trở thành chú cáto. Và phải tránh các chú cá lớn hơn.
Phiên bản Cá Lớn Nuốt Cá Bé có nhiều mức cấp độ khác nhau để bạnchinh phục.
Ngoài ra ttrong Cá Lớn Nuốt Cá Bé còn có nhiều bong bóng hỗ trợ bạntrong quá trình chinh phục những chú cá.
Hãy cùng chinh phục các chú cá nào...
Big fish eat small fishare popular games on the PC. This was back in the mobile versionBig Fish Little Fish Swallowing very attractive with many differentlevels.
How to play: You only need to touch the screen to move the fish tothat position. Eat smaller fish to become big fish. And to avoidthe bigger fish.
Swallowing Version Big Fish Little Fish has many levels ofdifferent levels for you to conquer.
Also ttrong Big Fish Little Fish Swallowing more bubbles there toassist you in the process of conquering the whale.
Let's conquer the fish does ...

App Information Ca Lon Nuot Ca Be (VN)

 • App Name
  Ca Lon Nuot Ca Be (VN)
 • Package Name
  com.gavigame.gvnine
 • Updated
  April 10, 2016
 • File Size
  6.5M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.13
 • Developer
  GAVIGAME
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

GAVIGAME Show More...

Hoa Qua Noi Gian (VN) 1.0.10 APK
GAVIGAME
Các loại hoa quả đang bị tấn công bởi bè lũphá hoại. Bạn hãy cùng các loại hoa quả, trái cây đánh lại chúng đểbảo vệ khu vườn của bạn.Hoa Quả Nổi Giận là game hoa quả rất hay cho điện thoại của bạn.Không chỉ đa dạng về hoa quả, trái cây, game còn rất đa dạng về cácloại zombie, sâu bọ, chuột...Cách chơi:-Hãy trồng các loại hoa quả, trái cây trên khu vườn của bạn. Mỗiloại hoa quả có tác dụng riêng.-Hoa quả nổi giận sẽ bắn ra các loại đạn trái cây chống lại lũ sâubọ, zombie... xâm hại.Hãy cùng tải hoa quả nổi giận về chơi và cho ý kiến các bạn nhé.Version 1.0.2:-Cập nhật tốc độ của quái vật hại hoa quả cho phù hợpThe fruits are attackedby a cabal of vandalism. You go with fruits, fruit fight them toprotect your garden.Featured game Angry Fruit is very good fruit for your phone. Notonly diverse fruits, fruit, game is very diverse in the types ofzombies, worms, rats ...How to play:-Make Grown fruits, fruits in your garden. Each fruit has its owneffects.Harmonic results will fire off angry fruit ammunition againstinsects, zombies ... invasive.Let's mad about fruit load and play for all of you comments.Version 1.0.2:-Updated Monster's speed accordingly fruit damage
Ca Lon Nuot Ca Be (VN) 1.0.13 APK
GAVIGAME
Cá Lớn Nuốt Cá Bé là tựa game nổi tiếng trênPC. Nay đã trở lại trên mobile với phiên bản Cá Lớn Nuốt Cá Bé cựchấp dẫn với nhiều cấp độ khác nhau.Cách chơi: Bạn chỉ cần chạm tay vào màn hình để di chuyển các chúcá đến vị trí đó. Ăn các loại cá nhỏ hơn để có thể trở thành chú cáto. Và phải tránh các chú cá lớn hơn.Phiên bản Cá Lớn Nuốt Cá Bé có nhiều mức cấp độ khác nhau để bạnchinh phục.Ngoài ra ttrong Cá Lớn Nuốt Cá Bé còn có nhiều bong bóng hỗ trợ bạntrong quá trình chinh phục những chú cá.Hãy cùng chinh phục các chú cá nào...Big fish eat small fishare popular games on the PC. This was back in the mobile versionBig Fish Little Fish Swallowing very attractive with many differentlevels.How to play: You only need to touch the screen to move the fish tothat position. Eat smaller fish to become big fish. And to avoidthe bigger fish.Swallowing Version Big Fish Little Fish has many levels ofdifferent levels for you to conquer.Also ttrong Big Fish Little Fish Swallowing more bubbles there toassist you in the process of conquering the whale.Let's conquer the fish does ...
Liên minh đại chiến 1.0.9 APK
GAVIGAME
Liên minh đại chiến là phiên bản tiếng Việtcủa Kingdom QuestNội dung game xoay quanh cuốc chiến đấu chống lại các liên minh củamột vương quốc để mở rộng bờ cõi.Bạn với vai trò lạnh đạo một liên minh sẽ phát triển đất nước. Muathêm binh lính. Thu phục tướng tài. Cùng đánh chiếm các vùng đấtcủa các liên minh khácVersion 1.1-Hệ thống tướng lĩnh, binh lính đa dạng-Mua binh lính.-Mua vật phẩm hỗ trợ-Chinh phục các vùng đất.-Thu phục các tướng lĩnh...Version 1.5-Chỉnh sửa thoát gameUnion War Vietnameseversion of Kingdom QuestContents of the game revolves around the fight against the allianceof a kingdom to expand the border.Your role will lead a coalition of national development. Buy moretroops. Recruit generals. Along invaded the lands of the otherallianceVersion 1.1System generals, soldiers diversity-Buy Soldiers.-Buy Items support--The For the lands.Ripping serving generals...Version 1.5* Edit Escape game
Ban ga (VN) 1.0.8 APK
GAVIGAME
Bắn gà là game giải trí hấp dẫn dành cho điệnthoại di động. Bắn gà có nhiều cấp độ khác nhau để bạn chinh phục.Ngoài ra bắn gà còn có các vật phẩm hỗ trợ bạn trong quá trình chơigame để có thể vượt qua các cửa ải khó khăn.Hãy cùng thử sức với game bắn gà nào các bạn.Chicken Shoot is acompelling gaming entertainment for mobile phones. Chicken Shootmany different levels for you to conquer. Also fired chicken itemsalso support you during the game to be able to overcome thedifficult hurdle.Let's try the game did you shoot chickens.
Cuoc Chien Thay Ma (RPG) 1.0.5 APK
GAVIGAME
Cuộc chiến thây ma là game hành động hấp dẫncho di động. Cuộc chiến thây ma là game nhập vai hành động. Bạn sẽbị cuốn vào cuộc chiến với các zombie để tìm các báu vật cổ bị đánhcắp.Cuộc chiến thây ma vô cùng hồi hộp hấp dẫn. Game mang tính bắnsúng, hành động cao.Cuộc chiến thây ma là game nhập vai màn hình ngang hay nói vềzombie.Hãy cùng khám phá các vùng đất trong cuộc chiến thây ma.Cuộc chiến thây ma có nhiều cấp độ khác nhau để bạn thử sức.Cách chơi: Điểu khiển cung thủ tiêu diệt các thây ma. Mở các cơquan để lấy các bảo vật.The fight zombies arecompelling action game for mobile. The fight zombies are actionRPGs. You will be caught up in the war with the zombies in order tofind the ancient treasures stolen.The fight zombies extremely compelling suspense. Anonymousshooter game, high action.The fight zombies are RPGs horizontal screen or talking aboutzombies.Let's explore the lands in the fight zombies.The fight zombies with different levels for you to try.How to play: Control whether archers kill the zombies. Open theagency to get the treasures.
Kingdom Quest 1.0.12 APK
GAVIGAME
Kingdom Quest is a tactical action gameattractive for smart phones. You develop national, territorialexpansion, capturing the generals to complement its militaryGame controls that military generals most attractive on thephone.Version 1.1- National Management- Expansion of territory- Recruit generals- Systematic support articles- Starting with 4000 gold and several support articlesVersion 1.6-Debug game errorVersion 1.9-Modifier exit gameVersion 2.0-Update id ads
Gold Ninja 1.0.6 APK
GAVIGAME
Gold Ninja is gold-mining genre. Gold Ninjawith completely new gameplay. In Gold Ninja plays a ninja you haveto go for the gold of the rich to give to the poor.
Battle Air 1.0.5 APK
GAVIGAME
Battle Air is on mobile gaming. With animationstyle attractive design.You play a pilot participating in air battle protect nationalairspace. Note the energy and number of aircraft ammunition. Theair battle takes place extremely fierce. You have to survive andshoot down enemy aircraft. Be brave soldiers in air battle todefend our country

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.