1.2.1 / April 4, 2016
(3.9/5) (66)

Description

***THIS IS NOT A GAME!***. This app is to beused WITH the CASHFLOW tabletop game. Please make sure you havetabletop game of Robert Kiyosaki before using this app.

Can use with Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.manager
Replace cashflow sheet paper when playing board game cashflow101.
With this app you can add stock, cash control, manage properties,manager expenses, restore previous data...
* Main page:
- Job detail: cashflow, salary, ...
- Loans action, deposit to bank action
- Receive money, spend money
- Stocks management: add stock, sell stock, remove stock
- Assets management: List assets, remove assets, sell assets, payassets debt
* Expenses management
* Assets management
* Debt management
* Stock management
* Network marketing management
* Pay debt
* Lending/Loans management
* Add expense
* Add asset
We already wrote app for Android, Window Phone, IOS, Window StoreApp.

---------------------------------

Có thể dùng cùng với phần mềm Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.manager
Thay thế giấy ghi tài chính cá nhân trong game cashflow 101 khichơi trên bàn giấy.
Với phần mềm này bạn có thể thêm cổ phiếu khi mua cổ phiếu, kiểmsoát lượng tiền mặt của mình khi chơi mà không cần ngồi đếm tiền,quản lý các tài khoản, chi phí...
Khôi phục dữ liệu của lần chơi trước.
* Trang chính:
- Chi tiết nghể nghiệp: dòng tiền, lương, ...
- Gửi ngân hàng/Vay ngân hàng
- Nhận tiền/Chi tiền
- Quản lý các cổ phiếu: mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, huỷ cổphiếu
- Quản lý các tài sản: liệt kê tài sản, huỷ tài sản, bán tài sản,trả nợ tài sản
* Quản lý chi phí
* Quản lý tài sản
* quản lý nợ
* Quản lý cổ phiếu
* Quản lính kinh doanh theo mạng
* Trả nợ
* Quản lý vay/mượn tiền
* Thêm chi phí
* Thêm tài sản
Chúng tôi đã xây dựng phần mềm cho Android, Window Phone, IOS,Window Store App.

App Information Cashflow Sheet

 • App Name
  Cashflow Sheet
 • Package Name
  com.cashflow.sheet
 • Updated
  April 4, 2016
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.1
 • Developer
  Trung Doan
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email doanbaotrung@gmail.com
  5/54 To 13 Ap 1 Dong Thanh - Hoc Mon - TP HCM - VN
 • Google Play Link

Trung Doan Show More...

Cashflow Sheet 1.2.1 APK
Trung Doan
***THIS IS NOT A GAME!***. This app is to beused WITH the CASHFLOW tabletop game. Please make sure you havetabletop game of Robert Kiyosaki before using this app.Can use with Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.managerReplace cashflow sheet paper when playing board game cashflow101.With this app you can add stock, cash control, manage properties,manager expenses, restore previous data...* Main page:- Job detail: cashflow, salary, ...- Loans action, deposit to bank action- Receive money, spend money- Stocks management: add stock, sell stock, remove stock- Assets management: List assets, remove assets, sell assets, payassets debt* Expenses management* Assets management* Debt management* Stock management* Network marketing management* Pay debt* Lending/Loans management* Add expense* Add assetWe already wrote app for Android, Window Phone, IOS, Window StoreApp.---------------------------------Có thể dùng cùng với phần mềm Cashflow Manager:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.managerThay thế giấy ghi tài chính cá nhân trong game cashflow 101 khichơi trên bàn giấy.Với phần mềm này bạn có thể thêm cổ phiếu khi mua cổ phiếu, kiểmsoát lượng tiền mặt của mình khi chơi mà không cần ngồi đếm tiền,quản lý các tài khoản, chi phí...Khôi phục dữ liệu của lần chơi trước.* Trang chính:- Chi tiết nghể nghiệp: dòng tiền, lương, ...- Gửi ngân hàng/Vay ngân hàng- Nhận tiền/Chi tiền- Quản lý các cổ phiếu: mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, huỷ cổphiếu- Quản lý các tài sản: liệt kê tài sản, huỷ tài sản, bán tài sản,trả nợ tài sản* Quản lý chi phí* Quản lý tài sản* quản lý nợ* Quản lý cổ phiếu* Quản lính kinh doanh theo mạng* Trả nợ* Quản lý vay/mượn tiền* Thêm chi phí* Thêm tài sảnChúng tôi đã xây dựng phần mềm cho Android, Window Phone, IOS,Window Store App.
Học Nutrilite 2.0.5 APK
Trung Doan
- Ứng dụng chuyên dùng để học và áp dụngnutrilite vào cuộc sống.- Áp dụng nutrilite hổ trợ sức khoẻ cho người bệnh.- Sử dụng nutrilite để phòng bệnh.- Applications dedicatedto learning and applying Nutrilite life.- Apply Nutrilite health support for patients.- Use NUTRILITE for disease prevention.
AW VN Business MGMT 0.0.4 APK
Trung Doan
FOR AMWAY VIETNAME DISTRIBUTOR ONLY!!!!CHỈ DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI AMWAY VIỆT NAM!!!(Phải có kết nối internet)Công cụ giúp quản lý kinh doanh cho nhà phân phối AmwayViệtNam.Chức năng:- Quản lý danh sách các tuyến dưới cho nhà phân phối dưới 21%.Khiký thẻ người mới thì hãy thêm thông tin tuyến dưới vào hệ thốngđểbắt đầu quản lý.- Liệt kê những tuyến dưới đã hết hạn, đang trong khuyến mãi chonhàphân phối dưới 21%.Lưu ý khi đăng ký phải chọn bạn là 1 nhà phân phối MLM đểsửdụng.Test account (tài khoản để thử): test@email.com/123AMWAY DISTRIBUTOR FORONLY!!!! VietnameDISTRIBUTOR FOR AMWAY VIETNAM !!!(Must have internet connection)Tools to help business managers to distributorsAmwayVietnam.Function:- Manage the list of distributors downline of under 21%. Whennewpeople signing cards, add information to the system downlinetostart management.- List the lower level has expired, are in promotion todistributorsunder 21%.Note when you choose to register is 1 MLM distributorstouse.Test account (account to try): test@email.com/123
Tap hit dat (Pushups workout) 1.0.5 APK
Trung Doan
- Đưa ra công thức tối ưu để luyện tập hítđất.- Công thức này có thể sử dụng cho người mới bắt đầu cũng như ngườiđã tập qua hít đất.- Sau khi hoàn tất tất cả các bài tập, bạn hoàn toàn có thể hít đấttrên 100 cái.- Có thề áp dụng công thức này để luyện tập cho các bài tập khácnhư tập bụng, chân....- Provide optimum formulato practice push-ups.- This recipe can be used for beginners as well as the past has setups.- After completing all the exercises, you can fully push-ups on the100.- Can apply this formula to practice for training exercises, suchas the abdomen, legs ....
AW VN Products 0.0.6 APK
Trung Doan
Hiển thị danh sách các sản phẩm của AmwayViệtNam. Có thể dùng offline (không cần internet) sau khi load dữliệutrong lần đâu tiên sử dụng app.Sau khi download app, hãy mở app và load dữ liệu. Sau khi códữliệu bạn có thể dùng offline.Show list ofAmwayproducts in Vietnam. Can be used offline (without internet)afterloading the data in the first time using the app.After downloading the app, open the app and load data.Afterobtaining the data, you can use offline.
Từ vựng phổ thông 1.2.1 APK
Trung Doan
Tổng hợp các từ vựng tiếng anh cho học sinhcác cấp. Có phân loại từ vựng theo lớp và theo bài.VD: Chúng ta có thể lọc các từ vựng cho lớp 6 bài số 1Synthesis of Englishvocabulary for students of all levels. There classify vocabulary bygrade and according to the article.VD: We can filter the vocabulary for all grades 6 1
Daily nutrients 1.2.3 APK
Trung Doan
This application will help you check qualityof your food every day, check these meal with the standard. Listnutrients of foods, find food that contain nutrients.
Cashflow Player Control 1.3.5 APK
Trung Doan
You can use this tool with casflowsheet:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.sheetCashflow manager is a tool to support player with physicalboardgame. With this tool, you can replace doodad cards, marketcards,opportunity cards.Monitor user's data: stock, charity status,employmentstatus,...We already wrote app for Android, Window Phone, IOS, WindowStoreApp.(Please help me the the English translations, for theotherlanguage you can send to me by emaildoanbaotrung@gmail.com)---------------------------------Bạn có thể sử dụng kết hợp với phần mềm casflowsheet:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cashflow.sheetCashflow manager để hổ trợ người chơi cashflow trên bàn giấy,nócó thể thay thế việc rút doodad cards, market cards,opportunitycards một cách hiệu quả. Bên cạnh đó bạn còn có thể theodõi thôngtin của người chơi như cổ phiếu, tiền vay ngân hàng, làmtừthiện,...Chúng tôi đã xây dựng phần mềm cho Android, Window Phone,IOS,Window Store App.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7.2 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.104 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!