0.14.17 / January 21, 2016
(4.1/5) (1892)

Description

Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyenthoai) – Cuộc Chiến Các Vị Thần.
Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyen thoai) thuộc thể loại nhậpvai chiến thuật time base 3D đang là trào lưu của châu á. Ngườichơi được sống trong một thế giới thần thoại, nơi mà sau trận chiếncuối cùng giữa hai phe thiện (Odin) – Ác (Loki) dẫn đầu, lục địa vỡra thành 4 mảnh, chư thần đều bị mất sức mạnh. Trăm năm trôi qua,bỗng xuất hiện một tổ chức với mục đích hủy diệt thế giới. Chư thầndần quay trở lại thế giới, ai sẽ chiến thắng, ai là ác? ai làthiện?

HỆ THỐNG THẦN TRẢI KHẮP THẾ GIỚI
Tham dự Chiến Thần Huyền Thoại người chơi sẽ gặp lại và dễ dàngchiêu mộ những vị Thần nổi tiếng của châu âu Thor, Loki, Anibus,Van Helsing, Pandora, Hades, Zeus… Và sắp tới là các vị Thần củaViệt Nam như: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh….

ĐỒ HỌA 3D SIÊU ĐẸP.
Chiến Thần Huyền Thoại được xây dựng dựa trên nền tảng Unity3D.Trong game những hình ảnh, kỹ năng, nhân vật được thể hiện bằng 3Dđặc sắc nhất. Và tất nhiên có thể trải nghiệm mượt mà hầu hết trêncác dòng máy.

TÍNH CHIẾN THUẬT ĐẶC SẮC
Chiến Thần Huyền Thoại có tính chiến thuật vô cùng đa dạng và trítuệ cực cao. Cách sắp xếp thần và đội hình ra trận có 3 vị trí:Hàng trước, hàng giữa, hàng sau. Mỗi Thần có một kỹ năng cũng nhưsức mạnh khách nhau nên sẽ có hàng chục ngàn đội hình và tất nhiênmỗi Thần sẽ phụ thuộc vào vị trí của mình.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Chiêu mộ và thăng cấp kỹ năng cho Thần.
Hệ thống cốt truyện, nhiệm vụ đa dạng.
Đấu Trường leo rank khẳng định sức mạnh quốc gia.
Khám phá di tích, kho báu chúng thần tại Trùng Động khônggian.
Hệ thống PK Quốc Gia – Liên Minh Chiến Thần.
Chinh phục Hắc Ám Tháp nhận thưởng lớn.
Hệ thống chiến đấu đặc sắc.

DÒNG MÁY HỖ TRỢ:
Các thiết bị Android phiên bản 2.3 trở lên.

TÌM HIỂU THÔNG TIN TẠI:
Trang chủ: http://chienthan.choi.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vn

Key: Game chiến thuật, chiến thần huyền thoại, chien than huyenthoai, chien than, chiến thần, cuộc chiến các vị thần, cuoc chiencac vi than

Legend Than War (chienlegendary) - The War of Gods.
Legend Than War (chien legendary) of tactical RPGs time 3D base isAsia's movement. Players live in a mythological world, where afterthe final battle between the two factions friendly (Odin) - Evil(Loki) led, continent broke up into four pieces, the gods arelosing strength. Hundred years later, suddenly appeared anorganization with the purpose to destroy the world. Gods graduallyreturn to the world, who will win, who is evil? Who is good?

SYSTEM THAN spread worldwide
Attend Shen Chien Legendary players will meet again and easilyrecruit the famous deity of Europe Thor, Loki, ANIBUS, Van Helsing,Pandora, Hades, Zeus ... And upcoming is the deity of Vietnam as :Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh ....

EXTREMELY BEAUTIFUL 3D GRAPHICS.
Legendary War Divine is built based on Unity3D. In the game thepictures, skills, character is expressed by most unusual 3D. And ofcourse can experience smoother on most models.

PROPERTIES AND FEATURES TACTICS
Legendary War Divine tactical extremely diverse and extremeintelligence. Arrangement and the squad as a substitute god has 3positions: front row, middle row, back row. Each Spirit has a skilland strength together so visitors will have tens of thousands ofthe squad and of course each Spirit will depend on yourlocation.

THE FEATURES
Recruiting and promotion skills for Shen.
System storyline, diverse tasks.
Arena confirmed rank climbing national strength.
Explore the ruins, treasure them in the Middle East spacegod.
PK National System - the League of Legends.
Conquering the Dark Tower receive large bonuses.
Unique battle system.

MACHINE SUPPORT LINE:
Android devices with version 2.3 or higher.

GET INFORMATION AT:
Home: http://chienthan.choi.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vn

Key: Game tactical war god myth, legendary chien, chien coal,war gods, war gods, war gods

App Information Chiến Thần Huyền Thoại

 • App Name
  Chiến Thần Huyền Thoại
 • Package Name
  com.vgg.chienthan
 • Updated
  January 21, 2016
 • File Size
  98M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  0.14.17
 • Developer
  VGG Entertainment JSC
 • Installs
  100,000 - 500,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  4 Fl, CFM Building, 23 Lang Ha Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi, Vietnam
 • Google Play Link

Chiến Thần Huyền Thoại Version History

Select Chiến Thần Huyền Thoại Version :
 • 0.14.17 (45) - Latest Version
 • Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 APK File

  Publish Date: 2016 /1/22
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 34.5 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: be27ebcbf5ec8f5131b0a813d6e0d82d642895fb
  APK Signature: b55c10ebbcce4b1c8c9885de7e957bfde10a2752
 • Chiến Thần Huyền Thoại OBB Main File

  File Size: 63.8 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2016/1/22
  File Sha1: 4cca6078e5c5e5f1d34c62e42ecfdeafaf62915d

How to Install the OBB File (APK Expansion File)

 1. Firstly, Download APK file of the app Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 for Android.
 2. Copy the APK file to your Android device's SD card and Install it. (Don't open it after installation)
 3. Download Obb files and copy the *.obb file named '' into the required location:
  /SDCARD/Android/obb/com.vgg.chienthan/
 4. The full/absolute path of the obb file should look like as the following (Case-sensitive):

  If there is no such location, you need to create the path or folder manually on your SD card.

VGG Entertainment JSC Show More...

Chiến Thần Huyền Thoại 0.14.17 APK
Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyenthoai) – Cuộc Chiến Các Vị Thần.Chiến Thần Huyền Thoại (chien than huyen thoai) thuộc thể loại nhậpvai chiến thuật time base 3D đang là trào lưu của châu á. Ngườichơi được sống trong một thế giới thần thoại, nơi mà sau trận chiếncuối cùng giữa hai phe thiện (Odin) – Ác (Loki) dẫn đầu, lục địa vỡra thành 4 mảnh, chư thần đều bị mất sức mạnh. Trăm năm trôi qua,bỗng xuất hiện một tổ chức với mục đích hủy diệt thế giới. Chư thầndần quay trở lại thế giới, ai sẽ chiến thắng, ai là ác? ai làthiện?HỆ THỐNG THẦN TRẢI KHẮP THẾ GIỚITham dự Chiến Thần Huyền Thoại người chơi sẽ gặp lại và dễ dàngchiêu mộ những vị Thần nổi tiếng của châu âu Thor, Loki, Anibus,Van Helsing, Pandora, Hades, Zeus… Và sắp tới là các vị Thần củaViệt Nam như: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh….ĐỒ HỌA 3D SIÊU ĐẸP.Chiến Thần Huyền Thoại được xây dựng dựa trên nền tảng Unity3D.Trong game những hình ảnh, kỹ năng, nhân vật được thể hiện bằng 3Dđặc sắc nhất. Và tất nhiên có thể trải nghiệm mượt mà hầu hết trêncác dòng máy.TÍNH CHIẾN THUẬT ĐẶC SẮCChiến Thần Huyền Thoại có tính chiến thuật vô cùng đa dạng và trítuệ cực cao. Cách sắp xếp thần và đội hình ra trận có 3 vị trí:Hàng trước, hàng giữa, hàng sau. Mỗi Thần có một kỹ năng cũng nhưsức mạnh khách nhau nên sẽ có hàng chục ngàn đội hình và tất nhiênmỗi Thần sẽ phụ thuộc vào vị trí của mình.CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬTChiêu mộ và thăng cấp kỹ năng cho Thần.Hệ thống cốt truyện, nhiệm vụ đa dạng.Đấu Trường leo rank khẳng định sức mạnh quốc gia.Khám phá di tích, kho báu chúng thần tại Trùng Động khônggian.Hệ thống PK Quốc Gia – Liên Minh Chiến Thần.Chinh phục Hắc Ám Tháp nhận thưởng lớn.Hệ thống chiến đấu đặc sắc.DÒNG MÁY HỖ TRỢ:Các thiết bị Android phiên bản 2.3 trở lên.TÌM HIỂU THÔNG TIN TẠI:Trang chủ: http://chienthan.choi.vn/Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vnKey: Game chiến thuật, chiến thần huyền thoại, chien than huyenthoai, chien than, chiến thần, cuộc chiến các vị thần, cuoc chiencac vi thanLegend Than War (chienlegendary) - The War of Gods.Legend Than War (chien legendary) of tactical RPGs time 3D base isAsia's movement. Players live in a mythological world, where afterthe final battle between the two factions friendly (Odin) - Evil(Loki) led, continent broke up into four pieces, the gods arelosing strength. Hundred years later, suddenly appeared anorganization with the purpose to destroy the world. Gods graduallyreturn to the world, who will win, who is evil? Who is good?SYSTEM THAN spread worldwideAttend Shen Chien Legendary players will meet again and easilyrecruit the famous deity of Europe Thor, Loki, ANIBUS, Van Helsing,Pandora, Hades, Zeus ... And upcoming is the deity of Vietnam as :Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh ....EXTREMELY BEAUTIFUL 3D GRAPHICS.Legendary War Divine is built based on Unity3D. In the game thepictures, skills, character is expressed by most unusual 3D. And ofcourse can experience smoother on most models.PROPERTIES AND FEATURES TACTICSLegendary War Divine tactical extremely diverse and extremeintelligence. Arrangement and the squad as a substitute god has 3positions: front row, middle row, back row. Each Spirit has a skilland strength together so visitors will have tens of thousands ofthe squad and of course each Spirit will depend on yourlocation.THE FEATURESRecruiting and promotion skills for Shen.System storyline, diverse tasks.Arena confirmed rank climbing national strength.Explore the ruins, treasure them in the Middle East spacegod.PK National System - the League of Legends.Conquering the Dark Tower receive large bonuses.Unique battle system.MACHINE SUPPORT LINE:Android devices with version 2.3 or higher.GET INFORMATION AT:Home: http://chienthan.choi.vn/Fanpage: https://www.facebook.com/chienthan.choi.vnKey: Game tactical war god myth, legendary chien, chien coal,war gods, war gods, war gods
Vô Song Tam Quốc 1.0.6 APK
VÔ SONG TAM QUỐC - Tam Quốc Truyền KỳMobileLà game chiến thuật trên mobile lấy bối cảnh Tam Quốc. Người chơiđóng vai trò lãnh đạo một sứ quân, chiêu binh mãi mã, thu nhận võtướng , sắp xếp đội hình chiến thuật, công thành xưng đế, thốngnhất thiên hạ.--------------------------------✔CHIẾN TRƯỜNG TAM QUỐC MỞ RỘNGNgoài bối cảnh Tam Quốc, người chơi còn có thể xuyên việt thờikhông đối chiến với các vị mãnh tướng như Lưu Bang, anh hùng LươngSơn Bạc...✔HỆ THỐNG VÕ TƯỚNG, BINH CHỦNG, TRANG BỊ ĐỒ SỘ- Hơn 150 danh tướng.- Gần 100 loại binh chủng.- Gần 100 chiến trường lớn nhỏ.- Hàng trăm chiến mã, bảo vật, trang bị.✔CHIẾN TRƯỜNG KHỐC LIỆT- Hệ thống tranh đoạt vương quyền – phong hầu,tước- Tranh đoạt kim thành- Tranh đoạt kim khoáng , nông điền.- Công thành chiếm đất mở rộng lãnh thổ- Hê thống liên minh Quốc gia✔HỆ THỐNG ỦY THÁC- Hệ thống “Tiểu thư ký” nhắc nhở và có khả năng hỗ trợ tự độngchinh chiến, tầm bảo thực hiện 1 số tính năng hỗ trợ khi người chơikhông thể online.TAM INTERNATIONAL RADIOSONG - Three Kingdoms Express MobileBeing on mobile strategy game set in the Three Kingdoms. The playeracts as a warlord leader, infantry tactics forever code, receivermartial, arrange tactical squad, proclaimed Emperor of the unifiedgalaxy.--------------------------------TAM INTERNATIONAL MARKET EXPANSION ✔CHIENApart from the context of the Three Kingdoms, players can not crossthe Vietnam war period with strong general position as Liu Bang,Heroes Mount Liang ...GOVERNOR ✔HE mindless army, EQUIPMENT voluminous- More than 150 generals.- Nearly 100 types of arms.- Nearly 100 large and small battlefield.- Hundreds of horses, treasures, equipping.✔CHIEN fierce EVENT- System royalty dispute - most styles, Duke- Pictures won needle into- Pictures won metallic mineral, agricultural plantations.- The expansion of land occupied territory- National league system✔HE SYSTEM TRUST- The system of "State Secretary" prompt and able to supportautomatic war, told perform first level of support features whenthe player can not get online.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.