3.1 / January 30, 2017
(3.3/5) (3)

Description

This game is free app recommended forkids,boys, girls, men, women and every member of your family.

Crash is going on a new super adventure game on rails rush andheneeds your help !

Now play your favourite crash racing game along with Crash andhisfriends.

extreme Crash kart Adventure in 2D, have full control ofyourvehicle!
Physics, speed, crashes, extreme weapons and much more!
Immerse yourself in the world of Crash as you've never done.
Enjoy the panorama while browsing the trajectories of 15 tracksfullof surprises. Hold on tight to your seat when you faceverysomersaults, whirlpools and accelerate through simulation padsanddefeat the forces of gravity with loopedy loops crashbandicootnitro kart.


Enjoy playing the adventure crash bandicoot classic originalctrwith Crash !


How To Play:
1.Just tap the screen and the fox jump on subway.
2.Collect Aku Aku as many as you can.
3.Run to the end of the Game to pass the level.

**Game FEATURE**
- Do not fall off the subway ground.
- Endless Runner with great graphics and fun animations.
- Play for all ages
- High-quality graphics.
- Lightweight Game
- Avoid Bad-guys, Jungle animals and Obstacles.
- mobile games, phone games and tablets !
- There are many obstacles and height object.
- This game for everyone who loves Crash.

App Information crash jungle racing

 • App Name
  crash jungle racing
 • Package Name
  com.adventure.crash
 • Updated
  January 30, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  3.1
 • Developer
  alpha bravo
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

alpha bravo Show More...

Istanbul Muhafizlari oyunu 6.1 APK
alpha bravo
Istanbul Muhafizlari oyun çocuklar için birmacera oyunuNasil oynanir:1- Ekranin ve çocuk Keloglan atlama2.Collection Sikke mümkün oldugunca çok.3. seviye geçmek oyunun sonuna kadar gidin.OYUN ÖZELLIKLERI- Zemin düsmeyin.- Harika grafikler ile sonsuz Runner.- Tüm çocuklar için oyun Ibi ile Tosi- Yüksek Ege Ile Gaga kaliteli grafik.Keloglan Masallari- Niloya Pek çok engel ve nesne yüksekligi vardir rafadan tayfa.uyari:Bu oyun hiçbir iliskisi vardir Istanbul Muhafizlari oyunHer sey bizim malimiz çünkü telif haklarini ihlal degil, temizolusturulmasidir.Istanbul Guard game is anadventure game for childrenHow to play:1 child of the screen and jump Keloğlan2.Collectio Coins much as possible.3. Go to the end of the game to pass the level.GAME FEATURES- Do not fall floor.- Endless runner with great graphics.- Tour with games for all children Ibi- High-quality grafik.kelogl the Aegean With Gaga Tales- Nilo there are a lot of obstacles and objects height boiledcrew.warning:In this game there is no relationship Istanbul Guard gameEverything is not in violation of our rights because our financialcopyright, clean is created.
Istanbul Muhafizlari ninja 4.0 APK
alpha bravo
Ormanlarin, yanardaglarin, dahatehlikeli,kayalik yollarin, ormanda ivme kazmalarinin ve dünyaninsüpermaceralarinda daha fazla para çöllerinin arasindan kosun,atlayinve uçun.Tüm canavarlar yenilir!Harika macera özellikleri- süper güzel grafikler tüm yildizlar Ibi ve Tosi- 3 harika senaryo klasik niloya- 20 farkli canavarin eski versiyonlari KELOGLAN MASALLARI- Sirayla aksesuar toplarken büyük bir boyuta dönüstürün- Optimize Kusurlari Istanbul Muhafizlariuyari:Bu oyunda Istanbul Muhafizlari run oyunu ile hiçbiriliskisibulunmuyorHer sey bizim mülkümüzdür çünkü telif hakki ihlalidegil,temizliktir.forests, volcanoesaremore dangerous, rocky roads, digging in the woods accelerationandthe world are putting more money in the desert between thesuperadventure, and skip to the end.All monsters are defeated!Great adventure features- Super beautiful graphics and all the stars, Ibi Tou- 3 wonderful scenario of classical nylon- 20 different monster older versions of folk tales- One by one collecting large size accessories transform the- Optimized Defects in Istanbul Guardwarning:In this game Istanbul Guard not found any relationship with therungameEverything is not our property because copyright infringementiscleaning.
istanbul muhafizlari boyama 2.0 APK
alpha bravo
istanbul muhafizlari boyama kitabifarkliboyanacak resim içeren çocuklariniz için gelistirilmis birboyamakitabi uygulamasidir. Hazir renkleri kullanarak ya darenkpaletinden renk seçerek doldurma veya çizim ile resimleridileginizgibi boyayabilirsiniz. Kaydetme özelligi sayesindeboyadiginizresmi saklayabilir daha sonragörüntüleyebilirsiniz.Eglenceli zaman geçirebileceginiz teknolojiye uygunboyamakitabidir.Sen Keloglan Masallari tuval üzerine dogrudan çizmek ya dakarakterebir arka plan resmi veya rengi seçebilirsiniz. Nasr EddinHodjaZaman zaman, size ilerleme görmek için ziyaret ve bir kezçizimtamamlanmis olacak, sen okula tablolar sergileyebilirboyamaoyunlariözellikleri:- Farkli renklerde 7 firçalar- Boya kutulari 7 farkli renk kareke- Karakterleri ve nesneleri 39 çikartmalar- 10 animasyonlu çikartmalar- 6 sihirli çizim araçlari- 3 arka plan resimleri Ege ile Gaga- 3 boyama karakterleri- Sakiz Ibi ile Tosi- Oynamak için yetenegi- Duvara Sergi alani elif- Yetenek film rulonuza tasarim kaydetmek içinIstanbul guardscoloringbook is a coloring book for your child that includesapplyingadvanced picture will be painted differently. Ready usingcolor orfill color from the color palette or choose as you wish,you canpaint pictures and drawings. With the Save feature you canstoreofficial boyadig can view later.Fun coloring book is an appropriate time togeçirebilecegtechnology.You folk tales to draw directly on the canvas, or you can selectabackground image or color to the characters. Nasr Eddin Hodjatimeto time, and once you visit you to see the progress drawingswillbe completed, you can play table games and paintingschoolfeatures:- 7 Different colors brushes- Paint cans 7 different color square- Characters and objects 39 stickers- 10 animated stickers- 6 magic drawing tools- 3 background images Gaga Aegean- 3 coloring characters- Tour with gum Ibi- Ability to Play- NEW Exhibit Wall Elif- Ability to save to your camera roll tasarim
NILOY OYUNU 6.3 APK
alpha bravo
niloya oyunu Çocuklar için oyun maceraYarisbisikletiNasil oynanir:1- Ekranin ve çocuk bisikleti atlama2.Collection Sikke mümkün oldugunca çok.3. seviye geçmek oyunun sonuna kadar gidin.OYUN ÖZELLIKLERI- Zemin düsmeyin.- Harika grafikler ile sonsuz Runner.- Tüm çocuklar için oyun Ibi ile Tosi- Yüksek Ege Ile Gaga kaliteli grafik.- Pek çok engel ve nesne yüksekligi vardir kelogan .uyari:Bu oyun hiçbir iliskisi niloya vardirHer sey bizim malimiz çünkü telif haklarini ihlal degil,temizolusturulmasidir.Nilo adventure gamegameRace bike for ChildrenHow to play:1 of the screen and kids bike jump2.Collectio Coins much as possible.3. Go to the end of the game to pass the level.GAME FEATURES- Do not fall floor.- Endless runner with great graphics.- Tour with games for all children Ibi- High-quality graphics Aegean With Gaga.- There are many obstacles and objects kelog the height.warning:In this game there is no relationship with nylonEverything is not in violation of our rights because ourfinancialcopyright, clean is created.
Патруль бой и бежать 4.2 APK
alpha bravo
Перейти через леса, вулканы, темболееопасными, каменистые дороги, акселераторы в лесу и тем большеденегв пустынях супер приключений мира.Все монстры едят!Большие возможности приключений- Супер приятная графика все звезды сказочные игры Патруль- 3 больших сценариев классический niloya- Старые версии 20 различных монстров ТАБЛИЦЫ- Возвращение к большему размеру при сборе принадлежностейсзаказом- Оптимизировать Дефектыпредупреждение:Этот матч не имеет никакого отношения к сказочной ПатрульигрыВсе наше имущество, потому что это не является нарушениемавторскихправ, это уборка.Go through theforests,volcanoes, the more dangerous, rocky road, the acceleratorsin theforest, and the more money in the deserts of the worldsuperadventure.All monsters eat!Great possibilities of adventure- Super nice graphics all star fabulous game Patrol- 3 large classic scenarios niloya- Older versions of 20 different monsters TABLES- Return to a larger size in the collection of accessories withtheorder- Optimize Defectsa warning:This match has nothing to do with the fabulous Patrol gamesAll our property, because it is not an infringement ofcopyright,this is cleaning.
Keloglan macera oyuno 2.1 APK
alpha bravo
Keloğlan Masalları YeniNasil oynanir:1- Ekranin ve çocuk Keloglan atlama2.Collection Sikke mümkün oldugunca çok.3. seviye geçmek oyunun sonuna kadar gidin.OYUN ÖZELLIKLERI- Zemin düsmeyin istanbul muhafızları.- Harika grafikler ile sonsuz Runner.- Tüm çocuklar için oyun Ibi ile Tosi- Yüksek Ege Ile Gaga kaliteli grafik.- Niloya Pek çok engel ve nesne yüksekligi vardir rafadantayfa.uyari:Bu oyun hiçbir iliskisi Keloglan Masallari vardirHer sey bizim malimiz çünkü telif haklarini ihlal degil,temizolusturulmasidir.New Tales KeloğlanHow to play:1 child of the screen and jump Keloğlan2.Collectio Coins much as possible.3. Go to the end of the game to pass the level.GAME FEATURES- Do not fall floor istanbul guards.- Endless runner with great graphics.- Tour with games for all children Ibi- High-quality graphics Aegean With Gaga.- Nilo there are a lot of obstacles and objects heightboiledcrew.warning:In this game there is no relationship of folk talesEverything is not in violation of our rights because ourfinancialcopyright, clean is created.
coloring for kids book 6.5 APK
alpha bravo
Coloring pages for children.Unwrap the red carpet for kids to color books operatingthroughtablets and smartphones. The game application combines allthe bestfeatures ever created for the development ofchildren.Coloring books are available to all households. Sometimes therearetoo many of them. At first, children color their favoritecartoonheroes with good hearts, bringing joy to themselves andtheirparents. However, later, as it often happens, interest in thebookdisappears before all the pieces are finished. Even if thesmallartist color all the heroes, the game is over. What can you dowiththe book? It's just glancing and admiring your masterpiece overandover and that's it.Children coloring books are the combination of lines on thewhitebackground, which must be made beautiful and bright by achild.Drawings of coloring books for children of precise line formtheirprecision and attention. It should be noted that our paintboxforchildren offers a wide range of parts for coloring. So,parentswill still be able to pick up children to color gamesbecause ofthe child's interest.Coloring books for children, a child will either formaestheticsense or expand the field of vision. The help of childrenwho learnnew words and meanings, which allows taking a trip tounknownplaces. It would be appropriate if parents play with acoloringbook with a girl or a son. They could tell a lot of newthings totheir child in a playful way while using play pieces,child speechtraining and logical thinking.The process is not limited only by these actions and thecoloringgame will not enrich the stack of spoiled leaves. Themostsurprising thing is that you will be able to color the samepiecesonce again, coloring the images in a new way.Your children can paint, draw or scribble when they want.Doodle,painting and drawing has never been so easy and fun. Letyourchildren be creative by downloading this free app: coloringgamefor kids animals with many photos that can be drawn, paintedordoodle their own kangaroo, koala and so on. Your children notonlylearn colors, but they also learn different types of animalsthatlive in the forest, desert, jungle, Antarctica or in the airoreven in the rainforest and far away in the savanna. No matterwhereyou are in this game you'll find African, Asian, American,Europeanand of course Australian animals.Many parents are assured that modern gadgets can not maketheirchild smarter and more educated. This does not apply to thiscase.After downloading and installing our coloring applicationforchildren, you can offer your artist to become a real assistantbycoloring the paintbox games. The coloring books for children appisinstalled in a simple and fast. The child will see favoritecartoonheroes on a smartphone or tablet screen. Cars coloringpages,transportation coloring pages are excellent coloring gamesforboys. Coloring Princess, animal coloring pages will sparktheinterest of girls. Coloring books for kids and coloring pagesforgirls will help young women to cultivate style and taste. Thisisrecognized as a plus of the coloring book benefits for girls.Therecorded photos of this game for children allow to relivethepleasant emotions once and once again. You should also keep inmindthat the fancy robbery of wealthy children will respondheartily tothe opportunity to tell the familiar plot using childrenpaintinggames, and invent a new plot that is going to be Veryfascinatingand interesting. This is another benefit of the coloringbook forkids and coloring pages for kids.Games for kids, that kids Coloring for a tablet andsmartphone,coloring books for girls and boys will become awonderfulentertainment for a child. A wide range of pieces can beused tocollect images for girls and boys.Google 
crash jungle racing 3.1 APK
alpha bravo
This game is free app recommended forkids,boys, girls, men, women and every member of your family.Crash is going on a new super adventure game on rails rush andheneeds your help !Now play your favourite crash racing game along with Crash andhisfriends.extreme Crash kart Adventure in 2D, have full control ofyourvehicle!Physics, speed, crashes, extreme weapons and much more!Immerse yourself in the world of Crash as you've never done.Enjoy the panorama while browsing the trajectories of 15 tracksfullof surprises. Hold on tight to your seat when you faceverysomersaults, whirlpools and accelerate through simulation padsanddefeat the forces of gravity with loopedy loops crashbandicootnitro kart.Enjoy playing the adventure crash bandicoot classic originalctrwith Crash !How To Play:1.Just tap the screen and the fox jump on subway.2.Collect Aku Aku as many as you can.3.Run to the end of the Game to pass the level.**Game FEATURE**- Do not fall off the subway ground.- Endless Runner with great graphics and fun animations.- Play for all ages- High-quality graphics.- Lightweight Game- Avoid Bad-guys, Jungle animals and Obstacles.- mobile games, phone games and tablets !- There are many obstacles and height object.- This game for everyone who loves Crash.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.