AppSisto Apps

Franck Provost 2.9917
AppSisto
V samém centru Prahy naleznete oázu klidu aluxusu v elegantním prostřední salónu FRANCK PROVOST Slovanskýdům.Profesionální tým kadeřníků Vám poradí s novým účesem podleposledních pařížských trendů. Naši odborníci Vám pomohou s výběremvhodné vlasové kosmetiky. Nehte se hýčkat exkluzivními kosmetikýmislužbami, profesionální manikúrou či spa pedikúrou.V našem kadeřnickém salónu používáme výrobky: Franck Provost,L'Oréal Paris, KÉRASTASEFranck Provost - oficiální kadeřnický salón České Miss.In the very center ofPrague, you will find an oasis of tranquility and luxury in anelegant salon FRANCK PROVOST middle Slavic House.The professional team of stylists will advise you with a newhairstyle according to the latest Parisian trends. Our experts willhelp you choose the right hair care products. Nails pampered withexclusive kosmetikými services, professional manicures and spapedicures.In our hairdressing salon use products: Franck Provost, L'OréalParis, KÉRASTASEFranck Provost - The official hairdresser Czech Miss.
Running Sushi Ginza 1.1.0
AppSisto
Neboli sushi na běžicím pásu – jenejpříjemnější způsob, jak se ponořit do chutí japonskýchspecialit. Ve dvou řadách originálního otočného pásu se neustáleobjevují talíře se sushi, maki, dim-sun a dalšími japonskými,čínskými a dalšími specialitamiOr sushi on a conveyorbelt - is the most pleasant way to delve into the flavors ofJapanese cuisine. Two rows of the original swivel belt continuouslyappear plates of sushi, maki, dim-sun and other Japanese, Chineseand other specialties
5D Kino 1.0.0
AppSisto
Kam v Praze do kina ? 3D minulostí. Přivítejte5D KINO Praha. Jako první nabízíme nový zážitek pro celou rodinu vpohodlí obchodního centra Galerie Harfa. Najdete nás ve 2. patřevedle DINOSHOPU.Where in Prague to thecinema? 3D past. Welcome the 5D cinema in Prague. The first tooffer a new experience for the whole family in the comfort ofshopping center Galerie Harfa. Find us on the 2nd floor next toDINOSHOPU.
SCOMP
AppSisto
Vše, co potřebujete umět pro úspěch v práci,najdete u nás. IT kurzy, rekvalifikační kurzy účetnictví, profesníkurzy pro správce sítě, asistentky, lektory dalšího vzdělávání.Poradíme, jak nastartovat novou kariéru v práci.Everything you need toknow to succeed at work, you will find us. IT courses, retrainingcourses in accounting, professional courses for networkadministrators, assistants, continuing education teachers. We willadvise how to start a new career in a job.
WPC Woodplastic 2.82
AppSisto
Naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. jepředním českým výrobcem unikátních produktů z materiálu WPC dlelicence Strandex Corporation.Our company WPC -Forexia® Inc. is a leading Czech producer of unique product made ofWPC under license Strandex Corporation.
Toni & Guy 2.83
AppSisto
Komorní atmosféra, sehraný tým profesionálů,prvotřídní nabídka kadeřnických služeb, manikúra, pedikúra, odbornéporadenství - to vše hledejte na adrese Michalská 17, Praha 1. Vaševlasy si zaslouží jen to nejlepší!Intimate atmosphere, ateam of professionals offering world-class hairdressing, manicure,pedicure, expert advice - all look at Michalska 17, Prague 1. Yourhair deserves only the best!
Autocentrum Kalfas 2.7
AppSisto
S námi si kvůli opravě autoskla nemusíte brátden volna! S námi totiž všechno vyřídíte za pár minut. Stačí jenomzdarma zavolat na 800 05 05 05 nebo vyplnit online rezervačníformulář . V domluvenou hodinu nám pak přivezete svoje auto a tímto pro vás celé končí - od této chvíle už se totiž o všechnostaráme jenom my. Nejdřív ze všeho vám půjčíme náhradní auto,abyste nemuseli domů nebo do práce pěšky. Následně vyměnímepoškozené autosklo za nové, vyřídíme všechno papírování spojišťovnou a nakonec vám zavoláme, že se můžete pro své autostavit. Jakmile budete mít cestu kolem, jenom si auto vyzvednete. Vněkterých případech dokonce nebudete za autosklo platit – více otom, jak získat nové autosklo zdarma, si přečtěte tady. Tak co,jdete do toho?With us you either torepair windscreens not take a day off! With us, everything is sortout a few minutes. Just free to call 800 05 05 05 or fill out theonline booking form. At the appointed hour, then bring my car andthat's the end for you throughout - from now on it is abouteverything we care just us. First of all, we will lend you areplacement vehicle, you do not have work or home on foot. Thenreplace the damaged windscreen with new ones, arrange all thepaperwork with the insurance company, and then you call it, you canstop by for your car. Once you have your way around, just pick upyour car. In some cases, you will not even pay for windscreen -more on how to get a new windscreen for free, read here. So, you gointo it?
Ecostep 1.0
AppSisto
Vítejte v aplikaci společnosti EcoStep s.r.o.,výhradním distributorem, servisem a výrobcem hygienického asanitárního zařízení a doplňků. Naše produkty jsou ekologické aekonomické s kompletní zárukou 2 až 5 let. Pomůžeme vám snížitvysoké náklady na toalety, úklid a spotřebu vody či energie.Garantujeme špičkový servis a údržbu maximálně do 48 hodin po celéČR a SR. Neváhejte nás kontaktovat za účelem osobní schůzky aprezentace v místě vašeho podnikání.Welcome in the companyEcoStep Ltd., exclusive distributor, service and manufacturer ofhygienic and sanitary equipment and accessories. Our products areenvironmentally friendly and economical complete with warranty 2-5years. We can help you reduce the high costs of the toilets,cleaning and consumption of water and energy. We guarantee superiorservice and maintenance within 48 hours all over the Czech Republicand Slovakia. Please contact us for personal meetings andpresentations at your place of business.
AutoservisJN 1.0.0
AppSisto
Náš autoservis byl založen v roce 2000,jakomenší dílna se základním vybavením. Postupem času, takjakpřibývaly zakázky a zvyšovaly se nároky zákazníků, jsmerozšiřovalináš tým o nové lidi a investovali do kvalitních zařízeníatechnologií pro diagnostiku motorů, měření geometrie,klempířsképráce, sváření a lakování apod. V nedávné době jsme nověotevřelipneuservis. Nyni poskytujeme celé spektrum služebpotřebných probezpečný a bezproblémový provoz vozidel, včetnějejich oprav.Opravy z pojistných událostí provádíme bezhotovostně,pojistnéudálosti vyřídíme za Vás! Po dobu opravy vozidla Vám rádibezplatnězapůjčíme náš automobil.Our service stationwasfounded in 2000 as a small workshop with basic equipment.Overtime, as they accumulate orders and increased customer demands,wehave expanded our team with new people and to invest inqualityequipment and technology for engine diagnostics, measurementandgeometry, plumbing, welding and painting, etc. We haverecentlyopened a new tire. Now provides a full range of servicesrequiredfor the safe and smooth operation of vehicles, includingtheirrepair. Repairs of claims provide cashless, claims will bemade byyou! During the repair of a vehicle charge we will be happyto lendour car.
RC Sale 1.0.0
AppSisto
Kvalita za rozumné ceny je strategienašíspolečnosti. Společnost RCsale.cz byla založena v roce2008Ladislavem Žákem, který působí v obchodě již 18 let, a RCmodely sezabývá od útlého věku.Své zkušenosti jsme přenesli do vybudování vlastní značky,kterápřináší na trh špičkovou kvalitu za výhodné ceny, a to přímoodzavedených obchodních společností z Německa. Samozřejmostíjerychlý servis a dodávky náhradních dílů.Neustále sledujeme trh a rychle reagujeme na nové trendy.Našímcílem je najít a uvést na trh modely pro každého. Špičkovýservisje naší nejvyšší prioritou a naši technici z modelářskébrandžepřinášejí své vlastní praktické zkušenosti, a rychlezabezpečíopravu produktu, jestliže jí budete potřebovat.Quality at areasonableprice, our company strategy. RCsale.cz company wasfounded in 2008by Ladislav pupil, who works in the shop for 18years, and RC isengaged from an early age.We brought her experience to build their own brand, which bringstomarket top quality at competitive prices, directly fromestablishedtrading companies in Germany. Of course there is fastservice andspare parts supply.Constantly we are watching the market and react quickly tonewtrends. Our goal is to find and bring to market modelsforeveryone. Top service is our top priority and ourengineersmodeling Brandz bring their own practical experience andensurerapid repair of the product, if you need it.
Musical Production 2.2
AppSisto
Společnost Musical Production, s.r.o. bylazaložena v roce 2011. Jejím sídlem je divadlo Hybernia, v němž vuplynulých letech uvedla ve vlastní produkci sedm úspěšnýchmuzikálů: Quasimodo, Lucrezia Borgia, Sněhurka a sedm závodníků,Zorro, Antoinetta královna Francie, Přízrak Londýna a MaryPoppins.Společnost MusicalProduction, Ltd. was founded in 2011. Its headquarters is a theaterHibernia, which in recent years has introduced self-produced sevensuccessful musicals: Quasimodo, Lucrezia Borgia, Snow White and theSeven competitors, Zorro, Antoinette, Queen of France, A phantomLondon and Mary Poppins.
Fabio Salsa 2.9917
AppSisto
Francouzská značka kadeřnických salonů FABIOSALSA je součástí skupiny PROVALLIANCE - majitel FRANCK PROVOST,evropského leadera v kadeřnictví a světové firmy č.2 s více než 2300 salony po celém světě.Naše salony naleznete samém v centru Prahy v obchodním centruPalladium na nám. Republiky v Praze 1 a v ulici Vodičkova 7 a vTáboře na náměstí F. Křížíka.French brand hairdressingsalons FABIO SALSA is part of PROVALLIANCE - FRANCK PROVOST owner,a European leader in hairdressing and world No.2 companies withmore than 2,300 salons worldwide.Our salons can be found in the very center of Prague, in theshopping center Palladium on us. Republic in Prague 1 and in thestreet Vodickova and 7 in Tabor Square F. Krizik.
Body Factory 1.0
AppSisto
JSME ZKUŠENÝMI ODBORNÍKY NA FORMOVÁNÍ POSTAVYAKOSMETICKÉ OŠETŘENÍ (LIFTING OBLIČEJE)Jsme na trhu již jedenáctým rokem a za tu dobu jsme nabralimnohocenných zkušeností. Specializujeme se hlavně na komplexníprogramyformování postavy a speciální kosmetické ošetření jako jenapř.lifting obličeje a dekoltu. Při své práci využíváme vysocemoderní aprověřené přístroje na formování postavy, ošetření pletiaomlazení."Než začneme jakýkoliv nový přístroj v našem centru zdravíakrásy plně využívat při procedurách, musí projít řadou kontrolatestování! Naším cílem jsou profesionální služby a hlavněspokojeníklienti, kteří se k nám budou rádi vracet".We are anexperiencedexpert on SHAPING AND BEAUTY TREATMENT (FACE LIFTING)We are in the market for eleven years and during that timewerecruited a lot of valuable experience. We specialize mainlyinshaping comprehensive programs and special beauty treatmentssuchas. Lifting face and neck. In our work we use highly advancedandproven devices for body shaping, skin treatmentandrejuvenation."Before we start any new device in our center of healthandbeauty treatments at the full use must pass a series of checksandtests! Our goal is professional service and satisfied clientswhojoin us will be happy to return."
Divadlo Horní Počernice 2.0
AppSisto
Divadelní představení, koncerty, výstavy,krátkodobé pronájmy sálu i foyer, akce pro děti, představení proděti, firemní a soukromé akce, dopolední zkoušky divadelníchsouborů, divadelní kavárna.Divadlo se zaměřuje především na klasickou činohru. Hostují zdesoubory z celé České republiky, jako Divadelní společnost Háta,Divadlo Palace, Divadlo A. Dvořáka Příbram, Docela velké divadlo,svá představení zde uvádějí agentury Harlekýn, Appart,Nordproduktion, Marcus, nova-Art nebo Studio Dva. V divadle sepravidelně pořádají představení a akce pro děti. Divadlo je takédomovskou scénou mnoha ochotnických sdružení.Theater performances,concerts, exhibitions, short-term rental of the hall and foyer,events for children, performances for children, corporate andprivate events, morning exams theater, theater cafe.The theater focuses on classical drama. There are hosts filesfrom the Czech Republic, as the company Háta Theatre, PalaceTheatre, Theatre A. Dvorak Pribram, quite a large theater, theirperformances are state agencies Harlequin, Appart, Nordproduktion,Marcus, nova-Art or Studio Two. The theater regularly organizedperformances and events for children. The theater is also homescene of many amateur associations.
Laser Game CZ 2.1
AppSisto
Laser game je moderní adrenalinová zábavapro6-11 hráčů známá také pod názvem Laser tag. Jedná se obezpečnou,naprosto bezbolestnou hru, která je vhodná pro všechnyvěkovékategorie. Jedinou podmínkou je, že hráč musí obléknoutvestu. Tamá nastavitelnou velikost, ale např. u dětí to znamená, žesi k námmůžou přijít zahrát cca od 120cm výšky. Prime laser arénajevybavena nejmodernější technologií, která je v současnédobědostupná, a díky spolupráci s předním dodavatelem vybavenísemůžete těšit na nejnovější technologie a průběžné upgrady.Laser game is amodernextreme sports fun for 6-11 players also known as laser tag.It'ssafe, painless game that is suitable for all ages. Theonlycondition is that the player must dress vest. It has anadjustablesize, but e.g. in children this means that we can come toplay fromabout 120 cm height. Prime laser arena is equipped withthe latesttechnology that is available today, and our partnershipwith aleading supplier of equipment you will enjoy the latesttechnologyand continuous upgrades.
Dopravní Značky 2.9917
AppSisto
Nabízíme prodej dopravních značek včetněkrátkodobého i dlouhodobého pronájmu.Jsme tu pro Vás již déle než 15 let, své práci rozumímea záleží nám na Vaší spokojenosti.We offer the sale oftraffic signs, including short and long term lease.We are here for you for more than 15 years, his work isunderstoodand we care about your satisfaction.
Luka nad Jihlavou 2.9915
AppSisto
Luka nad Jihlavou - to nejsou jen jejíobyvatelé, ale také organizace, instituce a služby, které v obcipůsobí. V polistopadové historii obec zkrásněla, omládla azmodernizovala se. Bohatá výstavba rodinných domků, nové zdravotnístředisko, dům s pečovatelskou službou, nová mateřská školka, mostpřes řeku Jihlavu, výstavba obecních bytů, koupaliště, lyžařskývlek a zejména plynofikace celé obce je ukázkou bohaté a činorodépráce celé obce.Luka nad Jihlavou - it isnot only its residents but also organizations, institutions andservices that operate in the village. In post-communist historyvillage prettier, rejuvenated and modernized with. Richconstruction of houses, new health center, nursing home, a newkindergarten, a bridge over the river Jihlava, construction ofpublic housing, swimming, downhill skiing and especially thegasification of the whole village is an example of a rich andvibrant work of the entire community.
Fitness Station 2.7
AppSisto
Fitness Station v Radlicích. Aerobic, fitness,solarium, vnitřní a venkovní bazén, kryo sauna, vacu studio adalší. Využijte ke sportování naši mobilní aplikaci.Fitness Station inRadlice. Aerobics, fitness, solarium, indoor and outdoor pool,sauna cryo, Vacu studio and more. Take advantage of our sport tothe mobile application.
Bořivoj 1.0.3
AppSisto
Nerad se někde vystavuji a ven chodímvýhradněve večerních hodinách.Nejen proto jsem si nechal vyrobitsvouvlastní aplikaci, ať se o mě a mých příbuzných takyněcodozvíte.I hate itsometimesexhibit and only go out in the evening hodinách.Nejenbecause I hadmade my own application, both for me and my relativeswill learnsomething too.
Barbers Wife 2.0
AppSisto
TOHLE JE MÍSTO PRO OPRAVDOVÉ MUŽE. CHTĚJTENĚCOVÍC, NEJEN PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP, HLADCE OHOLENOU TVÁŘ,DOKONALÝSESTŘIH A SKVĚLOU WHISKY. ZAPOMEŇTE NA CHVÍLI NA VŠECHNOOKOLO VÁS AVYCHUTNEJTE SI V NAŠEM HOLIČSTVÍ CHVÍLE BEZ STAROSTÍVŠEDNÍHO DNE,DOPŘEJTE SI BÝT NA TOMHLE MÍSTĚ.THIS IS A PLACE FORREALMEN. You want something more professional approachLIMITATION,Clean-shaven faces, the perfect haircut and greatwhiskey. Forgetfor a moment everything around you and enjoy BARBERSIN OUR TIMEWITHOUT worries of everyday life, enjoy a BE in thisplace.
CK Atis 1.0
AppSisto
ATIS (původně Agentura TuristickýchaInformačních Služeb) byla založen v roce 1990 původně jakocestovníagentura na fyzickou osobu p. Václava Kovaříka. V roce 1992setransformoval na spol s.r.o. a v roce 1996 na akciovouspolečnost.Mimo jednoho všichni zakladatelé dodnes ve firměpracují. Původníidea podnikání byla velmi jednoduchá, udělat něcopro sebe arealizovat se po pádu komunistického systému. Rozhodnutípadlo procestovní ruch ačkoliv o něm nikdo ze zakladatelů neměl anipotuchy.Usilovnou prací, metodou slepých uliček, bez jakýchkolivúvěrů a vpodstatě na koleně s minimálními počátečními zdroji /jeden psacístroj, starší Trabant 601 / se jim podařilovybudovatspecializovanou cestovní kancelář, která rozhodně neníneznámá. Ztohoho titulu je ATIS typickou selfmademenskouspolečností a jednouz mála, které se udržely na trhu, aniž by jezakládali bývalíkmenoví pracovnící Čedoku, CKM a dalších, tehdyvýznamných,organizací cestovního ruchu.ATIS (formerlyTouristAgency and Information Services) was founded in 1990originally asa travel agency for a natural person p. VaclavKovarik. In 1992 hewas transformed into al Ltd. and in 1996 thecorporation. Outsideone of the founders of everyone in the companyis still working.The original idea was very simple business, dosomething foryourself and realize after the fall of the communistsystem. Thedecision was made for tourism, although nobody seems thefoundershad no idea. Hard work, the method of blind alleys, withoutanyloans and essentially on the knee with minimal initial resource/ atypewriter, older Trabant 601 / they have managed to buildaspecialized travel agency, which is certainly not unknown.Oftohoho title ATIS is typical selfmademenskou company and one ofthefew that remained on the market without being founded byformertribal workers Čedok CKM and others, when important,tourismorganizations.
Golden Pacific Café 1.0
AppSisto
Jako rodiče pětiletého Daníka dobře víme, cosemu líbí, co mu chutná a co je pro něj zdravé. Mašinkámúplněpropadl, nejraději by u nich byl celý den a každý den.Stejnékouzlo působí i na děti našich hostů, kupodivu stejně naholčičkyjako chlapečky.Otcové si také rádi vzpomínají na svoji dětskou zálibu(kteráněkteré ani nikdy neopustila !). Maminky jsou u nás takéspokojené,protože děti nezlobí a pro nejmenší je dětský koutek, dokterého jeod všech stolků dobře vidět. Máme dost místa i prokočárky.Staráme se, aby naše dobroty byly jako od maminky. Nakupujemeprotokvalitní čerstvé suroviny od pečlivě vybraných výrobců.Napříkladpro výrobu dortíků používáme čerstvou živočišnou šlehačkumístorostlinných náhražek, pro výrobu lahůdkářskýchpochoutekobjednáváme od Dolejších z Davle, uzenářství Hajšo čiVimperskéuzeniny. Snažíme se nabízet také speciality, které jsoumálo vidětv jiných kavárnách (Chai Latté David Rio, domácílimonádyatd.)Sami ve vlastní kuchyni, cukrářské a lahůdkářskévýrobněpřipravujeme vše, co se nabízí na jídelním lístku. Kuchyněavýrobny jsou přímo součástí kavárny, takže není problémpřipravitjen tolik, kolik se do večera spotřebuje. Zboží máme protostálečerstvé a prvotřídní kvality.Kdo nevěří, ať k nám běží!As parents,five-yearDanika We know what he likes, what he liked and what ishealthy forhim. Real thing completely failed, they would love forthem allday, every day. The same magic works well for children ofourguests, surprisingly well for girls as boys.Fathers also have fond memories of your child's liking (whichsomenever leave!). Mums are also happy with us becausechildrenmischief and for the smallest children's corner into whichall ofthe tables clearly visible. We have enough spaceforstrollers.We care that our goodies have as a mother. Therefore, we buyqualityfresh ingredients from carefully selected manufacturers.Forexample, for the production of cakes using fresh vegetablestockinstead of cream substitutes, for the production ofdelicatessendelights ordering from Dolejsi of Davle, delicatessensHajšo andVimperská sausage. We try to also offer specialties thatare hard tosee in other cafes (Chai Latte David Rio, homemadelemonadeetc.)Themselves in their own kitchen, cakes and delicaciesproductionprepare everything that is offered on the menu. Kitchenandfactories are part of the cafe, so no problem to prepare onlyasmuch as is consumed in the evening. All items are thereforealwaysfresh and of top quality.Who does not believe, let us run!
Hodovna Na Kolibce 2.0
AppSisto
Hodovna na Kolíbce, vždy čerstvé asezónní.Připravujeme pro Vás denně speciality české kuchyně, dennímenu aširokou nabídku nápojů.Feasting on crib,alwaysfresh and seasonal. We prepare daily Czech specialties, dailymenusand drinks.
HF Point 1.0
AppSisto
Specializujeme se nejen na stříhání vlasů anasvatební a společenské účesy, ale poskytujeme i celou škáludalšíchprofesionálních služeb. Těch využívají zákazníci i zjejíhookolí.We specialize onlyinhaircuts and wedding and hairstyles, but also provide a wholerangeof professional services. Those used by customers and fromitssurroundings.
TOMÁŠ ARSOV 1.0
AppSisto
TOMÁŠ ARSOV HAIR & BEAUTY INSTITUTE,VAŠELUXUSNÍ KADEŘNICTVÍ V CENTRU PRAHY.TOMAS Arsov HAIR&BEAUTY INSTITUTE AND YOUR luxury hairdresser in thecenter.
RomanApp 2.81
AppSisto
internal testinginternal testing
Friesovy boudy 2.9915
AppSisto
Areál dvou hotelů v nadmořské výšce 1217 m vestřední části Krkonoš vám nově nabízí komplexní služby pro vášaktivní i pasivní odpočinek. Naleznete zde dětské herny a hřiště,wellness zónu, vlastní lyžařský vlek o délce 900m, luxusně vybavenépokoje a skvělou gastronomii. Z pramenu vyvěrajícího přímo na louceareálu vaříme horské pivo Fries, které vyniká jemnou chutí, takcharakteristickou pro měkkou pramenitou vodu. Díky vysoké polozezde zažijete velkolepé a nezapomenutelné pohledy do okolí. Najdetetu i zázemí pro nejkrásnější pouti po Krkonoších včetně výletu naSněžku.The complex of two hotelsat an altitude of 1217 m in the central part of the Giant will nowoffers comprehensive services for your active and passiverecreation. Here you will find a children's playroom andplayground, wellness area, its own ski lift with a length of 900meters, luxuriously equipped rooms and fine cuisine. From springvyvěrajícího directly meadow mountain resort cook beer Fries, whichstands delicate flavor and characteristic soft spring water. Thanksto the high altitude here can experience spectacular andunforgettable views of the surroundings. There's also the nicestfacilities for pilgrimage trip, including the Giant Mountains insummer.
KOMICI s r o 2.81
AppSisto
Skvělé stand-up celovečerní představenívekterém se představují ti nejlepší baviči z pořadu „Nastojáka“kabelové televize HBO!Zajišťujeme celovečerní představení,výstupydvojic, trojic, či jednotlivců. Můžeme připravit vystoupeníodněkolika minut, až po delší celky. Zprostředkujemerovněžmoderátory. Miloš Knor, Ruda z Ostravy, Iva Pazderková,TomášMatonoha, Richard Nedvěd, Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková,PetrVydra - KOMICI s.r.o.Great stand-upperformancefeature in which they represent the best entertainersin show "TheStands" HBO cable TV! We feature performances outputspairs, triplesor individuals. We can prepare speeches from severalminutes to moreunits. We mediate also moderators. Milos Knor, Rudafrom Ostrava,Iva Pazderková, Tomas Matonoha, Richard Nedved, LukePavlásek, EsterKočičková, Petr Vydra - Comics Ltd.
PavelApp 2.81
AppSisto
internal testinginternal testing
OKNA EU 2.7
AppSisto
Jsme zkušený tým s 25 lety praxe voblastiokenních a dveřních konstrukcí. Naše zkušenosti jsme získaliprirealizaci jednodušších i velmi složitých zakázek pro velkéstavebnífirmy i tech menších pro soukromé stavebníky ainvestory.We have anexperiencedteam with 25 years of experience in window and doorstructures. Ourexperience gained during the implementation of bothsimple andhighly complex contracts for large construction companiesandsmaller ones for private builders and investors.
LV Club 2.81
AppSisto
Když chystáte firemní akci, svatbu,rodinnouoslavu nebo setkání s přáteli… Když rádi cestujete apoznáváte novámísta… Když si chcete vychutnat skvělé jídlo aobjevovat novéchutě… Když chcete zažít něco neobyčejného… … jsou tuLIVING VENUES– místa, kde to žije.When planning acorporateevent, a wedding, a family celebration or meeting withfriends ...When love traveling and seeing new places ... if youwant to enjoygreat food and discover new flavors ... If you want toexperiencesomething extraordinary ... ... there are LIVING VENUES -the placewhere it lives .
BB kosmeticky salon Praha 5 2.81
AppSisto
Získejte snadný přístup ke službámstudiaBody&Beauty přímo z mobilního telefonu, můžete využítonlinechat, budete dostávat notifikační zprávy s důležitýmiinformacemi anabídku si můžete prohlížet i offline.Chcete se dozvědět víc o své pleti? Poradím Vám, jak se onisprávně starat. Právě na kůži rozpoznáme jako první, že v těleneníněco v pořádku, jako např. akné, ekzémy, rozacea,pigmentovéskvrny. Investujte do svého JÁ, za pár let se Vám tozaručeněvrátí. Pokožka si pamatuje všechny naše hříchy, dopřejte jíúčinnoua pravidelnou péči.Ve studiu pracuji výhradně s německou přírodní kosmetikouMethodeBrigitte Kettner a se španělskou inovativní kosmeceutikouDUcosmetics. Pro depilaci voskem používám francouzskouznačkuReference. Přijďte si vyzkoušet účinky exkluzivníkosmetiky!Účinnou péčí v salonu i doma dosáhneme společně žádanýchvýsledků -ráda Vám doporučím vhodné přípravky pro domácí péči.Get easy accesstoservices Body & Beauty studios directly from your mobilephone,you can use the online chat, you will receive notificationmessageswith important information and offers can be viewedoffline.Want to know more about your skin? I'll tell you how toproperlycare for her. Now the skin recognize first that the bodyissomething wrong, eg. Acne, eczema, rosacea, pigmentationspots.Invest in your self in a few years it will surely come back.Theskin remembers all our sins, give her effective andregularcare.In the studio I work exclusively with German naturalcosmeticsMethode Brigitte Kettner and the Spanish innovativecosmeceuticalsDU cosmetics. For waxing I use a French brand ofReference. Comeand try the effects of exclusive cosmetics!Effective care in thesalon and at home together we achieve thedesired results - wouldbe pleased to recommend suitable productsfor home care.
Maris zlatnicky atelier 2.8
AppSisto
Od roku 2002 Vám nabízíme prodej zlatýchastříbrných šperků s diamanty nebo s produkty přírody -drahokamy,perly, korály či tyrkysy, ale i s ruční výrobou šperků aopravouvašich osobních zlatíček.Podle vašich představ vám za pár dnů zhotovíme zásnubní isnubníprsteny, šperky s moderním i s klasickým designem neboklenoty dlevašeho vlastního návrhu. A jestli toužíte po šperkách sčeskoutradicí, pak máme pro vás šperky s tradičními granátynebokouzelnými vltavíny vyrobené v Turnově.Jsme velice rady, ze jste navštívili právě nás.Tým MarisSince 2002, we offerasale of gold and silver jewelry set with diamonds or productsofnature - precious stones, pearls, corals and turquoises, butalsowith handmade jewelry and repair your personalsweetheart. According to your wishes will be made in a few days, engagementandwedding rings, jewelry with modern and classic design orjewelryaccording to your own design. And if you love šperkáchCzechtradition, then we've got the jewelry with traditional shellsorwith magical moldavites made in Turnovo.We are very happy that you are visiting us now.team Maris
Financni Poradenstvi 2.81
AppSisto
Vital Finance, finanční poradenství.Jsme mladá dynamická společnost zabývající senezávislýmfinančním poradenstvím se zaměřením na rodinné a firemnífinance.Tým našich poradců je tvořen odborníky, kteří se v tétooblastipohybují již více jak 16 let. Máme přehled a umíme jejzhodnotit veváš prospěch.Ve světě finančních produktů se dokážeme dobře arychleorientovat. Tím šetříme váš čas, zatímco vy se můžete vkliduvěnovat realizaci svých snů. Našim cílem a vizí je pomáhatklientůmdosáhnout finanční nezávislosti a prožívat tak život naplnobezobav o budoucnost.Vital Finance, afinancialconsultancy.We are a young, dynamic company engaged in theindependentfinancial advice with a focus on family and corporatefinance. Ourteam of advisors consists of experts in this area rangefor morethan 16 years. We review and we can evaluate it in yourfavor.In the world of financial products, we can well and rapidly.Bysaving your time while you can still pursue the realizationoftheir dreams. Our goal and vision is to help clientsachievefinancial independence and to live life to the fullest andnotworry about the future.
Mobilni aplikace AppSisto 2.81
AppSisto
AppSisto. Jsme mladá firma zabývajícíserychlou, efektivní a cenově dostupnou výrobou mobilních aplikacínavlastní platformě. Vlastní systém a správa nám umožňujekontrolovatvšechny procesy potřebné pro perfektní chod Vaší mobilníaplikace.Nečekejte, mobilní aplikace může být Vaše ihned. Buďtemoderní,buďte mobilní. Mějte svou vlastní mobilní aplikaci.AppSisto. We are ayoungcompany engaged in a quick, efficient and cost-effectiveproductionof mobile applications on their own platform. Ownmanagement systemand allows us to control all the processes neededfor the perfectfunctioning of your mobile application. Do not wait,mobileapplications can be yours immediately. Be modern, be mobile.Keepyour own mobile application.
eventisimo 2.83
AppSisto
Dovolte, abychom se představili...jsme společnost eventisimo,máme dlouholeté zkušenosti, silné zázemí,a nekonečné množství nápadů a možností.Tam, kde ostatním dochází dech, síla a nápady,my jedeme na sto procent!A proč? Máme stabilní zázemí, silné vedení, prověřenédodavateletěch nejkvalitnějších služeb,a v neposlední řadě jsme skvělý tým mladých a dynamických lidísširokým množstvím zájmů, které nám rozšiřují obzoryakontakty.Neustále tak objevujeme nová místa, nezapomenutelnézážitky,potkáváme inspirativní osobnosti… a to vše pak předávámeVám… našimklientům.I Vy jste pro nás inspirací, protože každá zakázka je pro násvelkouvýzvou a radostí. Ptáte se proč výzvou?Protože umíme udělat nezapomenutelnou akci pro desetzaměstnancůmalé rodinné firmičky, stejně tak jako akci pro tisícezaměstnancůobrovské nadnárodní společnosti.Vše na míru Vašim finančním možnostem, přáním a potřebám.Dialogmezi námi a Vámi je klíčem ke spolupráci a následnéspokojenosti nastraně všech.Let us introduceourselves...We Eventisimo company,We have years of experience, a strong background,and an infinite number of ideas and options.Where others out of breath, strength and ideaswe go one hundred percent!And why? We have a stable background, strong leadership,provensuppliers of the best quality services,and last but not least, we have a great team of young anddynamicpeople with a large amount of interest that we expandhorizons andcontacts.And constantly discovering new places, unforgettableexperiences,meet inspiring personalities ... and all this then wehand you ...our clients.I You are an inspiration for us, because every job is agreatchallenge and a joy. You ask why the challenge?Because we can make a memorable event for ten employees,smallfamily service firms, as well as an event for thousandsofemployees huge multinationals.All tailored to your financial possibilities, wishes and needs.Thedialogue between us and you is key to co-operate andsatisfactionon the part of all.
Luxury Time 2.83
AppSisto
Společnosti Luxury time Vám jepřipravenanabídnout své služby v oblasti nákupu a prodeje luxusníchhodinektěch nejprestižnějších značek. Nabízíme mnohaletou zkušenostvoboru, jakož i naprosto profesionální služby, které považujemepřisprávném výběru luxusních hodinek za samozřejmé.Naším cílem je splnit Vaše představy a přání při koupiluxusníchhodinek, v maximální možné míře a v co nejkratším termínudodání zabezkonkurenční ceny.Nabízené služby: výkup, zprostředkování, individuálnídovoz(dohodou) a komisní prodej.Luxury companies timeyouare ready to offer their services in buying and sellingluxurywatches in the most prestigious brands. We offer many yearsofexperience in the field, as well as highly professionalservicesthat we believe the correct choice of luxury watches forgranted.Our goal is to fulfill your expectations and wishes whenbuyingluxury watches, to the extent possible and in the shortesttimedelivery at unbeatable prices.Services offered: purchase, brokerage, individualimports(agreement) and consignment sale.
Divadla ABC a Rokoko 2.82
AppSisto
Městská divadla pražská vzniklaspojenímněkolika divadel v r. 1950. Působiště i složení divadla,kterédisponovalo mnoha scénami a jediným, poměrně velkým souborem,sečastokrát měnilo. V období působení legendárního řediteleOtyOrnesta, pod jehož vedením dosáhlo divadlo nejvetšího věhlasu,hrálsoubor na třech scénách - v Divadle ABC, v divadle Komedie avKomorním divadle. Uváděl se zde klasický repertoár amodernízápadní dramatika. Pod režijním vedením samotného Ornesta ajehokolegů Macháčka, Hudečka a Radoka zde vznikl souborvynikajícíchhereckých osobností, které určovaly podobu českéhoherectví poněkolik desetiletí. Za normalizace byl Ota Ornestodvolán, nahradilho Ladislav Poživil, který se snažil v nelehkýchpodmínkáchudržovat dobrou tradici Městských divadel pražských,které tehdypůsobilo na scénách Divadla Rokoko, divadla Komedie aDivadla ABC.Zůstalo to tak i v době, kdy se repertoár stalpoplatnějším jakrežimu, tak odlehčené zábavnosti. Bylo dáledivadlem velkýchhereckých individualit a kvalitních inscenací,vznikajících podvedením režiséra Františka Mišky, LadislavaVymětala a poslézeKarla Kříže, jehož působení vytvořilo dalšívelkou éru Městskýchdivadel pražských. Po roce 1989 se divadlarozdělila na třisamostatné subjekty s vlastními soubory a vlastnímuměleckýmvedením, divadlo Komedie se pak osamostatnilo úplně. Od r.2005 ses nástupem Ondřeje Zajíce na místo ředitele stávají DivadloABC aDivadlo Rokoko opět společným subjektem, jak tomu bylo vdobáchnejvětší slávy divadla - jediným souborem, působícím nadvouscénách.City Theatres ofPraguewas created by combining several theaters in the year.1950.Locations and composition of the theater, which possessedmanyscenes and a single, relatively large ensemble, is oftenchanged.In the period the legendary director Ota Ornest, underwhoseleadership reached divadlo greatest fame, played a set onthreestages - ABC Theatre, the Comedy Theatre and the ChamberTheatre.Featured here are classic repertoire and modern Westerndrama.Directed by himself and his colleagues Ornest Machacek,HudečkaRadok and there was a set of outstanding theatricalpersonalitiesthat shaped the Czech acting for several decades. FornormalizationOta Ornest recalled, he was replaced by LadislavPoživil who triedin difficult conditions to maintain the goodtradition of thePrague Metropolitan Theatres, who had been workingon scenes RokokoTheatre, Comedy Theatre and the Theatre ABC. Itremained so evenwhen the repertoire became poplatnějším both modeand lightweightentertainment value. It was also a theater majoractors'personalities and the quality of productions produced undertheguidance of director Francis bowl, Ladislav Vymětal andlaterCharles Cross, whose work formed the next great era of PragueCityTheatres. After 1989, the theater was divided into threeseparateentities with their own files and their own artisticleadership,theater, comedy, then became independent completely.Since r. 2005,with the advent of Andrew Hare instead becomedirector of the ABCTheatre and Rokoko again a common entity, as itwas in its heydaytheater - the only ensemble acting at twovenues.
Runnig sushi a Wok Fuji 2.83
AppSisto
FUJI Running sushi&wok. Nejlepšíčínskéspeciality za příznivé ceny s příjemným posezením!FUJI Running Sushi&Wok. Best Chinese specialties at reasonable prices withcomfortableseating!
Prodej Pohledávku 2.9913
AppSisto
Máte pohledávku a nechcete se zabývat jejímvymožením? Stáhněte si aplikaci a Prodejte Pohledávku.Do you have a claim anddo not want to deal with it recovered to? Download the app andSales Receivables.
Fitpeople CZ 2.7
AppSisto
Fitness Fitpeople. Široká nabídkasportů,tréninků, osobních trenérů i čas na relaxaci. Jihlava aBrno.Fitness Fitpeople.Widerange of sports, training, personal trainers, and a time torelax.Jihlava and Brno.
SANU BABU 2.9915
AppSisto
Základy společnosti SANU BABU byly položeny užna podzim roku 1991, když jsme seděli na terase hotýlku Nepal PeaceCottage v Kathmandu, a začínali tušit, že se nám po barevné zemipod Himalájem bude stýskat. Měli jsme za sebou několikaměsíčnípoznávání Indie a Nepálu v rámci studentské expedice a před seboucestu domů. Přesto, že nic nebylo takové jak se píše v příručkách ohinduismu a buddhismu, obje­vili jsme nový svět, okouzlujícíkulturu, úplně odlišný způsob života. Někdo si nad chladnoucímčajem po­vzdechl, že by bylo príma vzít kus rozevláté atmosféry ssebou do podzimní Evropy.Zkusili jsme to. Nejprve jsme přivezli pár kousků a prodávalikamarádům a známým. V roce 1993 na tuto činnost navázala obchodníspolečnost SANU BABU spol. s r.o. Vybudovali jsme velkoobchodnísklad a ote­vřeli první obchod v centru Prahy. Ve stejné době jsmeotevřeli prodejní výstavu o Nepálu v Celetné ulici. V současné doběprovozujeme pět obchodů v Praze. Naše zboží prodává desítky dalšíchobchodů v bývalých okresních městech, například v Brně, Břeclavi,Plzni, a v Rakovníku. Velkoob­chodní odběratelé k nám jezdí nejen zcelé republiky ale i ze zahraničí.Postupem času jsme naší nabídku rozšířili na nesčetně položek odstovky druhů vonných tyčinek přes origi­nální módu a módní doplňky,stříbrné šperky až třeba po nábytek z Indie. Dovážíme praktickyúplně všechno zboží, které splňuje naší představu o tom, co jeetnické a přesto má kvalitu na kterou jsme zvyklí z Evropy.Stále znovu a znovu se snažíme objevovat nové nápady nepálských aindických výrobců a doufáme, že každá bunda z "jačí" vlny, svetr,soška i stříbrný šperk, který přivezeme, má v sobě kousek barevnéuvolněné atmosféry vlahého asijského podvečera, kdy se ve větrutřepotají pestré modlitební praporky kolem vysokých stup a vchrámech vadnou květy položené k nohám soch boha Vishnu.SANU BABU foundations ofsociety were laid in the autumn of 1991, when we sat on the terraceflophouse Nepal Peace Cottage in Kathmandu, and began to suspectthat we have to color the ground beneath the Himalayas will miss.We had several months of learning behind India and Nepal in thecontext of student expeditions and before him the way home. Despitethe fact that nothing was as it says in the manuals of Hinduism andBuddhism, we discovered a new world, fascinating culture, acompletely different way of life. Someone sighed over the coolingtea, it would be great to take a piece of the atmosphere flowingalong in the autumn Europe.We tried. First, we brought a few pieces and sold to friends andacquaintances. In 1993 this activity was followed by a commercialcompany SANU BABU, spol. s.r.o. We have built a wholesale store andopened its first shop in the center of Prague. At the same time, weopened a sales exhibition of Nepal in Celetná Street. We currentlyoperate five stores in Prague. Our goods are sold dozens of storesin the former district towns such as Brno, Breclav, Pilsen, and inRakovnik. Wholesale customers come to us not only from across thecountry and abroad.Over time we expanded our offer to a myriad of items from hundredsof types of incense over the original fashion and fashionaccessories, silver jewelry to even the furniture from India. Weimport virtually everything goods that meet our idea of ​​what isethnic yet has the quality we are used to from Europe.Again and again we try to explore new ideas Nepalese and Indianproducers and we hope that each jacket of "yak" wool sweater,sculpture and silver jewelry that we bring, has a piece of coloredrelaxed atmosphere of the moist Asian evening, when the windcolorful fluttering prayer flags around the high output and templeswither flowers laid at the feet of statues of the god Vishnu.
Servis iPhone 2.92
AppSisto
Opravíme iPhone. Opravujeme modely iPhoneSE,iPhone 6S / 6S PLUS, iPhone 6 / 6 PLUS, iPhone 5S, iPhone5C,iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4.IPhone repair.RepairiPhone models, the iPhone 6S / 6S PLUS, iPhone 6/6 Plus,iPhone 5S,iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, the iPhone 4.
Kamark 1.0.0
AppSisto
Jsme stavební a výrobní firma, kterásespecializuje na provádění kompletních rekonstrukcí a stavebpodlepřipraveného návrhu - projektu. Realizujeme rodinné domy,byty,obchodní prostory a kanceláře. Touto činností včetně výrobykuchynía nábytku na míru se zabýváme od roku 2000.Při stavebních pracích, výrobě kuchyní a nábytku používámepouzečasem prověřené výrobky a materiály s ohledem na ekologii azdravébydlení. Proto Vám můžeme za přijatelnou cenu garantovatdlouhouzáruku a maximální spokojenost.Navrhneme Vám vhodné členění interiéru nebo stavby. PomůžemeVáms výběrem vhodných materiálů a barev. Návrhy Vámpředstavímeprostřednictvím věrných 3D vizualizací. Stavební,výrobní amontážní technici se nakonec postarají o kvalitní arychlésestavení celého díla.We are buildingamanufacturing company that specializes in complete renovationsandconstructions according to the prepared proposal - project. Wemakehouses, apartments, commercial premises and offices. Thisactivity,including the production of kitchens and furniture to thepeacedeal since 2000.During construction work, the production of kitchensandfurniture only use time-tested products and materials withregardto ecology and healthy living. Therefore, we can at anaffordableprice guarantee long warranty and maximumsatisfaction.We will design the appropriate division of the interior orthebuilding. We will help you with the selection ofappropriatematerials and colors. The proposals will introduce thefaithfulthrough 3D visualization. Construction, manufacturing andassemblytechnicians eventually take care of quality and quickassembly ofthe whole work.
Online tipař 2.84
AppSisto
Výdělek pro všechny. Buďte online tipař.Earnings for all.Beonline tipster.
Autoservis Hoffmann 2.9913
AppSisto
Autoservis Hoffmann s.r.o. nabízí komplexníslužby pro motoristy od mechanických, pneuservisních, karosářskýcha lakýrnických prací, moderní diagnostiku, opravy klimatizací,seřizování geometrie. Dále provozujeme nonstop odtahovou službu adalší služby související s motorizmem.Disponujeme týmem zkušených mechaniků, diagnostiků, karosářů alakýrníků. Všem klientům se věnujeme individuálně a vždy se pro něsnažíme najít to nejlepší řešení. Naším cílem je kvalita, vysokáúroveň služeb a spolehlivostAutoservis Hoffmann Ltd.It offers comprehensive services for motorists from mechanical,tire service, body and paint work, advanced diagnostics, airconditioning repair, wheel alignment. We also operate nonstoptowing service and other services related to motoring.We have a team of experienced mechanics, diagnostics, bodywork andpainters. All clients individually and we always strive for them tofind the best solution. Our goal is quality, high level of serviceand reliability
REKLAMA POLYGRAF 2.1
AppSisto
Největší akce svého druhu v regionu středníavýchodní EvropyVe 2016 se bude konat již 23. ročník tohoto veletrhureklamníchslužebZaměření na technologie a materiály pro výrobu reklamy,signmaking,polygrafii, POP/POS, dárkové předměty a souvisejícíslužbyPravidelná účast významných českých i zahraničních firem, výrobcůadodavatelůModerní a atraktivní expozice díky blízkosti oborů výstavnictvíavýroby reklamyPrestižní prostor pro setkání osobností oboruAkce je určena pro návštěvníky z řad zadavatelů, reklamníchagentur,výrobců reklamy a dalšíVeletrh každoročně představuje nejnovější trendy, výrobní postupyamoderní řešení reklamní komunikaceOdborný doprovodný program, garantovaný významnými osobnostmiKontraktačně-prodejní veletrhSoučasně s veletrhem proběhe akce Event Day.Reklama Polygrafdlouholetá tradicevysoká návštěvnost odborné veřejnostiodbornost veletrhujediný veletrh svého druhunejvýznamnější akce oboru reklamy v rámci střední avýchodníEvropyvysoká úroveň vystavovatelůširoká nomenklatura, pokrývající všechny sféryreklamníkomunikacegarance odborných médiíúčast významných osobnostícílené oslovení odborníků z tuzemska i zahraničívolné vstupenky pro obchodní partnery k zakoupenévýstavníplošeširoké portfolio služeb pro vystavovatelevydání veletržního katalogu s profily vystavovatelůmoderní veletržní areál s 3000 parkovacími místyodborný doprovodný program – konference, semináře, workshopymediální kampaň cílená na návštěvníky – v České republice ivzahraničíFakta o veletrhu Reklama Polygraf 2015Termín konání:12. – 14. 5. 2015Celkový počet vystavovatelů:230Z toho zahraničních:32Hrubá výstavní plocha:11 200m2Počet návštěvníků:8 278Z toho zahraničních:1 623The largest event ofitskind in Central and Eastern EuropeIn 2016 it will be the 23rd edition of this fairadvertisingservicesFocusing on technology and materials for the productionofadvertising, sign making, printing, POP / POS, gifts, andrelatedservicesRegular participation of leading Czech and foreigncompanies,manufacturers and suppliersModern and attractive exposure due to the nearby fieldsofexhibitions and advertising productionThe prestigious meeting space for celebrities fieldThe event is intended for visitors from the authorities,advertisingagencies, producers of advertising and otherFair annually presents the latest trends, production processesandadvanced solutions Advertising CommunicationProfessional accompanying program, guaranteed byimportantpersonalitiesContracting and sales fairSimultaneously with the fair mileage Action Day Event.Advertising PolygraphLong traditionHigh traffic professionalsexpertise fairthe only fair of its kindthe most significant events in the field of advertisingwithinCentral and Eastern Europehigh level of exhibitorswide nomenclature, covering all aspects ofadvertisingcommunicationBest of specialized mediaparticipation of prominent personalitiesTargeted addressing experts from home and abroadfree tickets for business partners purchased theexhibitionareaa broad portfolio of services for exhibitorsedition of the fair catalog with the profiles of exhibitorsmodern exhibition area with 3,000 parking spacesaccompanying program - conferences, seminars, workshopsmedia campaign targeted at visitors - in the Czech RepublicandabroadFacts about Fair Advertising Polygraph 2015Date: 12th - 14. 5. 2015Total number of exhibitors: 230Of which foreign: 32Gross exhibition area: 11,200 square metersNumber of visitors: 8278Of which foreign: 1623
Po Skleničce 2.91
AppSisto
Po Skleničce“ je název galerie vín, jejížprvnípobočka otevřela 23.1. 2016 ve vinném sklípku areálu hoteluGalateav Kosmonosích u Mladé Boleslavi.Jedná se o opravdovou galerii vín, neboť hosté si zdemohouvychutnat 72 druhů vín od 18 moravských vinařů ze všech4moravských podoblastí. To vše díky technologii VINOJET–profesionálnímu systému pro uchování tichýchšumivých vín.​„Po Skleničce“ je jedním ze splněných snů dvou kamarádů amilovníkůvína, kteří v roce 2012 na veletrhu ProWein v Düsseldorfunarazilina u nás do té doby neznámý, anglický profesionální systémprouchování tichýcha šumivých vín a rozhodli se s jeho pomocí rozpoutat revoluci vpitíkvalitního vína "po skleničce" v českých zemích a naMoravě.​„Po Skleničce“ je důkaz, že vinotéka či vinný bar není předevšímotom, kolik výčepů mám na zdi a kolik kegů s maďarskou čijinoupseudopálavou v kvalitě pozdního sběru a jiných dobrot za ní.U násnabízíme hostům poctivá moravská vína. Bez kompromisů adíkysystému VINOJET přesně v takové kvalitě, jak jevinařzamýšlel.„Po Skleničce“ je prostor, který se vymyká běžnému okolí. Máideálnípodmínky pro uskladnění vín a svojí atmosférou amožnostmisvětelného nastavení je ideální nejenke krátké "návštěvě" Moravy, ale i pro pořádání rodinných oslavafiremních akcí.​Soukromá i firemní klientela má k dispozici řadu balíčků,kteréozvláštní každou oslavu a v mysli hostů zanechajíjedinečnévzpomínky na čas strávený s hostitelem ať už v galerii vínči vpřilehlé místnosti s posezením a tanečním parketem.​„Po Skleničce“ je místo, které oslavuje práci našich vinařůa umožňuje každému ochutnat výtečné, rozmanité a bohaté plodyjejichceloročního úsilí. Nikoho neodrazujemeod návštěvy vinařů samotných. Naopak, pokud máte časa možnost, jeďte je navštívit, rozhodně si zasloužíVašipozornost.​Nabízíme alternativu, jak v krátkém čase a v jednom místěpřechutnatvelké množství rozmanitých vín a třebase rozhodnout o cíli příští návštěvy, nebo naopak povzbuditVašitouhu po dalším objevování neznámého.​„Po Skleničce“ je místo, kde Morava je blíž.After a drink "is thenameof the wine gallery, whose first branch opened 23.1. 2016 inthewine cellar site Galatea in Kosmonosy near MladaBoleslav. It is a veritable gallery of wines, as guests can enjoy 72 kindsofwines from 18 Moravian winemakers from all fourMoraviansub-regions. All thanks to technology VINOJET -professional systemfor keeping silent sparkling wines."When you drink" is one of fulfilled dreams of two friendsandwine lovers, who in 2012 at the trade fair ProWein inDüsseldorfcame across with us until then unknown, an Englishprofessionalsystem for keeping silentand sparkling wines and decided to use it to unleash a revolutionindrinking fine wine "after the glass" in the Czech RepublicandMoravia."After the glass" is proof that the wine shop or wine barismainly about how many taps on my wall, how many kegs ofHungarianor other pseudopálavou quality late harvest and othergoodies forher. We offer guests an honest Moravian wines. Withoutcompromise,and thanks to the VINOJET exactly the same quality asthe winemakerintended. "After the drink" is a space that is beyond ordinarysurroundings.It has ideal conditions for storing wine and itsatmosphere, andthe light setting is idealthe short "visit" Moravia, but also for family celebrationsandcorporate events.Private and corporate clientele has a variety of packagesthatspecial in any celebration and in the minds of guests leaveyouwith unique memories of time spent with the host whether thewinegallery or in an adjacent room with seating and a dancefloor."When you drink" is a place that celebrates the work ofourwinemakersand allows everyone to taste delicious, varied and abundantfruitsof their year-long efforts. not discourage anyonefrom visiting winemakers themselves. Conversely, if youhavetimeand option, go visit them, you definitely deserveyourattention.Offer an alternative, as in a short time and in onelocationpřechutnat large number of diverse wine and mustdecide on goals next visit, or, conversely, to stimulate yourdesirefor further exploring the unknown."When you drink" is the place where Morava is closer.
Zdenčin Pokec 2.1
AppSisto
Být úspěšný se lze naučit. Každý, pokudmávůli, motivaci a nadšení, se to může naučit. V podcastu úspěšných–ZdencinPokec od Zdenky Tomaidesové – si poslechneteinspirativnípříběhy a rozhovory, ve kterých poodhalím, v čemspočívá tajemstvíúspěchu hostů.Od úspěšných se dozvíte tajemství, jak se stali úspěšnými apročzůstávají úspěšní. Prozradí Vám jejich největší úspěchy, aletakéto, jak se vypořádali s neúspěchy. Správné a hlavněpozitivnímyšlení je důležité, abyste mohli být profesně úspěšným,vydělávatpeníze, mít šťastný vztah, abyste byli v souladu se sebousamým.Rovnováha je v životě i v kariéře velice důležitá; otázkouje, jakji nastolit.Being successful canbelearned. Everyone, if you have the will, motivation andenthusiasm,it can learn. The successful podcast - ZdencinPokec fromZdenkaTomaidesové - you listen to inspirational stories andinterviews inwhich poodhalím, what is the secret of success rating.Since successful you will learn the secrets of how tobecomesuccessful and why remain successful. They tell you theirgreatestachievements, but also how to deal with setbacks. Correctandmainly positive thinking is important that you can besuccessfulprofessionally, to earn money, to have a happyrelationship, youare in harmony with oneself. The balance is inlife and career isvery important; the question is how toestablish.
AFRODITI Hair salon 2.83
AppSisto
Vítejte ve světe prodlužovánívlasůAFRODITI.Jsme salon zaměřený na poskytování kompletních služeb vprodlužovánívlasů. Naší náplní je vytvářet ženy ještě krásnější aspokojenější.Naší doménou jsou etické zdroje vlasů, kde při výkupubyla zaplacenafair trade cena a či vlasy byly darované za účelemdražby nacharitativní účel. U nás naleznete velmi zajímavounabídku pravýchvlasů k prodlužování od jemných dětskýchnebarvených blond vlásků,po ultra hladké lesklé vlasy až poexotické kudrnaté lokny. ZnačkaAFRODITI je již od roku 2005spolehlivým dodavatelem, který byl uzákladů prodlužování vlasů.Díky mnohaletým zkušenostem a zaměřením na kvalitu jsmeschopniVám nabídnout to dle nás to nejlepší a možnost volby. Pravévlasyjsou komplet vystaveny na místě. Srdečný personál, kterýrozumíbezpečnému prodlužování vlasů a především Vám na základězkušenostídokáže lidsky poradit. Kvalita a záruka za odvedenoupráci jsousamozřejmostí. Naše kvalita je v detailech, ruční práciaindividuálnímu přístupu k Vám. Jsme malý butikový salon,kadeřnícihvězd budou i Vašimi kadeřníky. Zakládáme si na lidskosti,pohodě ajednoduchosti. Jsme „baby friendly“, není problém si k námvzítkočárek, vyhradíme si jen více času, ať se Vámpřizpůsobíme.Naše stálé několik let vracející se zákaznice a jsounejlepšívizitkou naší práce. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme senaVás!Welcome to the worldofhair extensions AFRODITI.Jsme salon focused on providing complete services inhairextensions. Our task is to create women more beautiful andhappier.Our specialty is the ethical source of the hair, which waspaidupon purchase price and fair trade and hair were donated inorderto auction for charity purpose. You find very interestingoffer ofreal hair extensions from subtle children unpainted blondhair,ultra smooth, shiny hair to exotic curly locks. Mark AFRODITIissince 2005 a reliable supplier, who was at the base ofhairextensions.Thanks to years of experience and a focus on quality, we areableto offer it under our very best and choice. Real hair arecompletelyexposed to spot. Courteous staff, which means safe andhairextensions mainly based on the experience you can humanlyadvice.Quality and warranty for their work are commonplace. Ourquality isin the details, patchwork and individual approach toyou. We are asmall boutique salon, stylists and stars will be yourhairdressers.We pride ourselves on humanity, ease and simplicity.We are "babyfriendly" is not a problem to us to take the stroller,we willdesignate just more time to let you adapt.Our stable for several years and returning customers are thebestadvertisement for our work. Thank you for your patronage andlookforward to meeting you!