Kamil Piestrzynski Apps

Skånetrafik SMSbiljett 1.0
Beställ din sms-biljett för resor medSkånetrafikens stadsbussar med bara en click!Är du på besök i Skåne? Eller bor du i en av Skånes vackrastäder och åker ofta Skånetrafiken?Är du trött på att komma ihåg alla koder för sms-biljett?Har du brottom och har inte tid att skriva koder försmsbiljett?Om svaret på en av ovanstående frågorna är "ja" då är denna appskapad med tanke precis på dig!Med hjälp av Skånetrafik Smsbiljett appen kan du enkelt beställaen smsbiljett för stadsbuss resor på alla städer i Skåne med endasten enda click!Order your SMS ticket fortravel with Skånetrafikens city buses with just one click!Are you visiting in Skåne? Or do you live in one of Skåne'sbeautiful cities and often go Skånetrafiken?Are you tired of remembering all the codes for SMS ticket?If you hurry and do not have time to write codes forsmsbiljett?If the answer to one of the above questions is "yes" then thisapp is created with the idea just for you!With the help of Skane Traffic Smsbiljett app, you can simplyorder a smsbiljett for bus travel to all cities in the region withonly a single click!
TrioRush 1.0
TrioRush is a funny game which helps youtodevelope your three dimensional vision.Find as many patterns from the cards on the gameboard aspossiblebefore time runs out!Soon you will be also able to challenge your friendswithmultiplayer mode.