Lastterminal Apps

ทายจังหวัด ที่ท่องเที่ยว 1.0
Lastterminal
เกมทายจังหวัดที่ท่องเที่ยวเพื่ิอฝึกฝนตนเองให้จดจำที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยแอพนี้มีที่ท่องเที่ยวมากมายหลายชนิด และเพิ่มเติมเรื่อยๆโดยมีการเก็บสถิติที่ทำไว้เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อปรับปรุงได้สามารถแชร์เพื่อแข่งขันสถิติกับเพื่อนได้และมีการเฉลยคำตอบในตัวพร้อมหมายเหตุ:ในเวอร์ชั่นนี้ ถ้าอยากลบสถิติให้ทำการถอนและติดตั้งใหม่Provinceof tourist traps Succeed train themselves to remember to visit inThailand. The app has many attractions. And more passive The datacollection was made as a mean to improve. To compete for sharingwith your friends.And with the correct answers.Note: this version If you want to delete statistics to withdraw andre-install.
ไพ่ป๊อกเด้ง ดวล 1.6
Lastterminal
เกมส์ไพ่สุุดฮิต ไพ่ป๊อกเด้งที่มีไพ่และด้านหลังไพ่ สไตล์ใหม่ที่สวยงาม มีระบบแจกไพ่เคลื่อนไหวเหมาะสำหรับฝึกเล่นได้ มีการเคลื่อนไหวแจกไพ่และเก็บสถิติว่าคุณดวงดีแค่ไหนตลอดการเล่นเกมส์นี้ได้โดยเป็นการดวลตัวๆกับเจ้ามือ 1-1 ในเวอร์ชั่นนี้ก่อนถ้ามีข้อผิดพลาดหรือบักใดๆแจ้งได้ครับMidnight hit array Withinfidelity Cards and back cards Beautiful new style Movement hasdealt Perfect for practice play Deal with motion The statisticsthat you are the better, forever to play this game. It is a duel tothe dealer 1-1 in this version before. If there are any errors orbugs to report it.
ไฮโล แบล๊ค 1.4
Lastterminal
เป็นเกมไฮโลที่ได้รับความนิยมจำลองมาเป็นในรูปแอพ ไว้ให้เล่นกันสนุกๆได้ไม่สามารถล๊อคใดๆได้ทั้งสื้น ในเวอร์ชั่นนี้ มีสูง ต่ำ ตองและสามารถตั้งหน้าเริ่มต้นให้เหมือนกันก่อนได้**วิธีเล่น**ปิดฝา และเขย่า จากนั้นก็ทายเอา แล้วคลิกเปิดเลยปรับปรุงเพิ่มเติม-เพิ่มเสียงตอนเขย่าkeyword:-ไฮโล-ไฮโล โมบาย-ไฮโล โอเค-ไฮโล modern-ไฮโล เมจิกSic Bo is a game that hasbeen popular. A model in applications. To have good, cleanfun.Can not lock any of the Shih. This version is low and can be set tothe same default page first.How to play ** **Close the lid and shake, then I took. Open it and clickMore updates- Add sounds when shakenkeyword:- Hilo- Mobile dice- Okay dice- Modern dice- Magic dice
น้ำเต้า ปู ปลา แบล็ค 1.0
Lastterminal
เป็นเกมน้ำเต้า ปู ปลา ที่ได้รับความนิยม จำลองมาเป็นในรูปแอพไว้ให้เล่นกันสนุกๆได้ไม่สามารถล๊อคใดๆได้ทั้งสื้น ในเวอร์ชั่นนี้ มีเสียง การสลับและสามารถตั้งหน้าเริ่มต้นให้เหมือนกันก่อนได้**วิธีเล่น**กดเริ่มเล่น และ จากนั้นก็ทายเอา แล้วคลิกเพื่อหยุดเปิดได้เลยkeyword:-น้ำเต้า-น้ำเต้า ปู ปลา-ไฮโล-ไฮโล โมบาย-ไฮโล โอเค-ไฮโล modern-ไฮโล เมจิกLotto is agame that has been popular. A model in applications. To have good,clean fun.Can not lock any of the Shih. In this version there is a switch andcan be set to the same default page first.How to play ** **Press start and then I took. Click to stop opening it.keyword:- Gourd- Lotto- Hilo- Mobile dice- Okay dice- Modern dice- Magic dice
ทายธงชาติทั่วโลก 1.2
Lastterminal
เกมทายธงชาติทั่วโลกเพื่ิอฝึกฝนตนเองให้จดจำภาษาอังกฤษให้แม่นยำและพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นโดยแอพนี้มีธงชาติเกือบสองร้อยชนิดโดยมีการเก็บสถิติที่ทำไว้เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อปรับปรุงได้สามารถแชร์เพื่อแข่งขันสถิติกับเพื่อนได้และมีการเฉลยคำตอบในตัวพร้อมหมายเหตุ:ในเวอร์ชั่นนี้ ถ้าอยากลบสถิติให้ทำการถอนและติดตั้งใหม่Flagguessing game worldwide Ei trained himself to memorize Englishaccurately and development easier. The app is a flag of nearly twohundred species. The statistics collection made as a mean toimprove it. Statistical power to share and to compete with yourfriends.And answers with the answer.Note: In this version If you want a record to be removed andreinstalled.
สวดมนต์ ประจำวัน 1.4
Lastterminal
แอพพลิเคชั่นสวดมนต์ประจำวันที่รวบรวมบทสวดมนต์ที่ใช้เป็นประจำมากกว่า20บท และลำดับการสวดตามลำดับเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้ที่ยังจำบทสวดไม่ค่อยได้ และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรApps withdaily prayers. Collected regularly used prayer more than 20chapters. Hymns and sequences, respectively To be able to use iteasily and quickly.For those who do not remember the prayers. And do not know where tostart?
สูตรเมนูอาหาร จานด่วน จานเด็ด 1.0
Lastterminal
รวมสูตรเมนูอาหาร ที่เป็นประเภทจานด่วนที่สามารถทำกินได้เลยและกับข้าวจานเด็ดร่อยๆที่น่าทำโดยจะเพิ่มเติมสูตรให้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้มาประกอบอาหารอร่อยๆรับประทานกันFood and recipes A typeof Fast Food I can do it And rice dish that is made by hundreds ofrecipes to be more and more to get to cook a delicious meal.
ทายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ 1.5
Lastterminal
เกมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่ิอฝึกฝนตนเองให้จดจำภาษาอังกฤษให้แม่นยำและพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้นโดยแอพนี้มีคำศัพท์รวมทั้งสิ้นมากกว่า4000+ คำศัพท์ โดยแบ่งออกเป็น Normal มี 3500+ คำ กับ hard 700+ คำโดยมีการเก็บสถิติที่ทำไว้เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อปรับปรุงได้สามารถแชร์เพื่อแข่งขันสถิติกับเพื่อนได้จุดเด่นของแอพ คือ- เป็นออฟไลน์โหมด รวดเร็ว และมีขนาดเล็กแม้มีคำศัพท์ มากกว่า 4000 คำโหลดง่ายเบาเครื่องควรมีติดไว้- ตอบแบบทดสอบเป็นชุด ชุดละ 30 คำ พร้อมเฉลยใหม่ให้ตอบจนจบแบบทดสอบเพื่อวัดผล เปอร์เซ็นต์- พบกับความหลากหลายของคำศัพท์ และคำตัวเลือกตอบเนื่องจากเป็นระบบแบบสุ่มทั้งหมด- มีให้เลือก 2 ระดับความยาก เพื่อความท้าทาย- มีเก็บสถิติ จำนวนครั้งและดูค่าเฉลี่ยของตนเองได้ทั้งสองแบบเพื่อฝึกฝนตนเองให้เก่งกว่าเดิมยิ่งขึ้นหมายเหตุ:ในเวอร์ชั่นนี้ถ้าอยากลบสถิติให้ทำการถอนและติดตั้งใหม่English vocabularytraining game Ei trained himself to memorize English accurately anddevelopment easier. The app has a total of more thanvocabulary.4000 + vocabulary divided into Normal has 3500 + words with hard700 + words by collecting statistics made as a mean to improve it.Statistical power to share and to compete with your friends.Highlights of the app- To offline mode, and even a small vocabulary of over 4000 wordsand should have a light, easy to load.- Quiz sets of 30 word and new solutions. To respond to end a testto measure percent.- A wide range of vocabulary. And the response options Since it'sall random- There are 2 levels of difficulty to the challenge.- Keep a record number of times and the average of their twotrained himself to make good even better than the original.Note: In this version If you want a record to be removed andreinstalled.
บัตรประชากรสัตว์เลี้ยง(Pet ID) 1.1
Lastterminal
แอพที่สามารถสร้างบัตรประชากรสัตว์เลี้ยง(PetID)ได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม โดยทำการกรอกข้อมูลของสัตว์เลี้ยงแล้วทำการเลือกรูปหรือถ่ายรูป มาสร้างเป็น บัตรประชากรสัตว์เลี้ยง(PetID) โดยมีสีให้เลือกเพื่อที่จะสร้างบัตรอันสวยงามเพื่อเก็บหรือพิมออกมาเป็นแท๊กได้เก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงในรูปแบบบัตรได้ รวดเร็ว สวยงามและไม่ยุ่งยากมาแล้วกับโฉมใหม่ ที่มาพร้อมกับเลือกไปโพสแชร์ เฟส ไลน์และอื่นๆได้ หรือเซฟเก็บบันทึกก็ได้เลย วิเคราะห์ไปเรื่อยๆไฮไลท์ของแอพ- สร้างบัตรประชากรสัตว์เลี้ยง(PetID)ได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่นาที- ข้อมูลในบัตรครบถ้วน อาทิเช่น พันธุ์ สี เจ้าของ เบอร์โทรลักษณะ/ใบรับรอง ช่องเพิ่มเติมที่สามารถลงรายละเอียดเพิ่มได้- บัตรที่สร้างมีขนาดใหญ่และสวยงามชัดเจน 1200X780สามารถนำไปย่อพิมพ์ได้- เลขที่บัตรเป็นรหัสที่สร้างขึ้นตามตัวสัตว์เลี้ยงนั้นๆเท่านั้นจะไม่ซ้ำกัน ทั้งหมวดหมู่และเลขรหัสแต่ถ้าตัวเดิมจะได้รหัสเดิม- สามารถสร้างหมวดหมู่สัตว์ได้ทุกประเภท กำหนดเองได้- บัตรนี้ออกโดยแอพเพ์ตไอดี ที่มีลายเซ็นนี้เท่านั้นApplications can createcards pet population (Pet. ID) quickly and beautifully. Fill inyour pet. Then select the photo or photos to create a fullpopulation Pets (Pet ID) with colors. In order to create beautifulcards to keep or PIM into a taxi. Pet store information in the formof a card is quick and easy to come up with a new look. That comeswith the option to share the post-phase line and other records, orsave it straightaway. Analysis indefinitelyHighlights of America- Create a card pet population (Pet. ID) quickly in a fewminutes.- Information on the card, such as the number of color variantsFeature / certificate. Additional channels can be added into theprofile.- Tickets to build a large and beautiful clear statement 1200X780can be printed.- ID number is the code generated by the pet is unique only to thecategory and number if the original is the original code.- You can create custom categories for all types of animals.- This card is issued by the application of good Eps. Signedthis
Phone Spec Checker 1.0
Lastterminal
Phone Spec Checker application for check basedetail specification your device in realtime.Have Option Cpu RAM and Battery.
ราคาทอง น้ำมัน วันนี้ 1.9
Lastterminal
รวบรวมการเช็คราคาต่างๆ เพื่อให้อัพเดตของปัจจุบันวันนั้นของประเทศไทยให้อัพเดตข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วเพียงแค่เปิดแอพราคาและข้อมูลต่างๆ เช่น-ราคาทอง-การแลกเปลี่ยนเงินตรา-ราคาน้ำมัน-หุ้น-หวย-สภาพอากาศCollection of variousprice check To update Of the present day in Thailand Updateinformation easily and quickly, just open the app. Information suchas price and- Gold- Exchange- Oil prices- Share- Lottery- Weather
เลขบัตรประชาชน ดูดวง มงคล 1.1
Lastterminal
เป็นโปรแกรมที่สามารถดูหมายเลขบัตรประชาชนว่าผลรวมตามเลขศาสตร์ไหนดีไม่ดี ดูดวง และมีคำทำนายอย่างไรสามารถได้เลยเพื่อตรวจสอบ และมีคำแนะนำต่างๆจุดเด่นของแอพนี้คือ-สามารถค้นหาดูหมายเลขบัตรประชาชนได้เลย-คำทำนายมีทั้งสามแบบ คือ ผลรวมทั้ง13หลัก แบบ3ตัวท้าย และหลักสุดท้ายดูทั้งสามแบบได้ง่าย-มีผลทำนายเปรียบเทียบในบางเลขศาสตร์ ถึงสองตำราให้พิจารณาแนะนำ-แบ่งผลเป็นสี่แบบคือ ดีมาก ดี ปานกลาง ไม่ดีIs a program that canview the card. The sum of science is bad horoscopes andpredictions, however.Can be to determine And recommendationsHighlights of this application is- Can find a license at all.- Prediction with all three is the sum of the 3-end of the 13-digitand the last digit. See all three easily- Compare the results predicted in some science. Consider theintroduction of two texts- Divided into four types: very good, good, moderate, bad.
เลขทะเบียนรถ มงคล 1.4
Lastterminal
เป็นโปรแกรมที่สามารถดูหมายเลขทะเบียนรถว่าผลรวมตามเลขศาสตร์ไหนดีไม่ดี มีคำทำนายอย่างไรสามารถกรอกหมายเลขทะเบียนได้เลยเพื่อตรวจสอบและมีคำแนะนำต่างต่างจุดเด่นของแอพนี้คือ-สามารถค้นหาจากป้ายได้เลย-คำทำนายผลรวมมีทั้งสามแบบ คือ แบบสองตัวท้าย ผลรวมเฉพาะเลขผลรวมตัวอักษรด้วยทั้งหมด จะดูทั้งสามแบบเพื่อตัดสินได้ง่าย-มีผลทำนายเปรียบเทียบในบางเลขศาสตร์ ถึงสองตำราให้พิจารณาแนะนำ-แบ่งผลเป็นสี่แบบคือ ดีมาก ดี ปานกลางไม่ดี(ตำราแนะนำให้เปลี่ยน)-บอกอักษรกาลกิณีตามวันเกิดที่ควรเลี่ยง-บอกผลรวมแนะนำที่ดีมาก,ปานกลาง,ควรเลี่ยงIs a program that can seethe number plate. Sum based on how bad science. However, thepredictedI could fill a registration number to check. And with differentinstructionsHighlights of this application is- Can stop it.- The predicted sum of these three types of the two. Total numbersare Sum all characters with The three models to be settledeasily.- Compare the results predicted in some science. Two texts,consider the recommended- Divide into four types: Excellent Good Average Bad (textsrecommended to change).- I literally misery by birthday should be avoided.- A sum many good suggestions, medium, should be avoided.
ของเสริมดวงประจำวันเกิด มงคล 1.0
Lastterminal
ของเสริมดวงประจำวันเกิด มงคลเป็นแอพที่รวบรวมสิ่งเสริมดวงอันเป็นมงคลตามประจำวันเกิดหลายอย่างเข้าด้วยกัน สวยงามและดูง่าย เช่น ต้นไม้เสริมดวงหินหรืออัญมณีเสริมดวง มงคล ตามประจำวันเกิดสีรถที่ถูกโฉลกและสีไหนที่เป็นกาลกิณีLight of Day was sacredas applications that embody what the moon auspicious birthday.Several together Beautiful and simple, like a tree for it. Addedgems sacred stones or birthday. Paint and color that suits amisery.
MetalGlass DigitalClock Widget 1.0
Lastterminal
New beautiful style Digital Clock Widget withblue glass, steel frame.Highlights- Beautiful appearance. (with blue glass, steel frame)- Display in seconds Along with animation.- Days display of the phone language.- Consumes few system resources (better performance).To use the widget on Android 4.0+:- open the app menu- tap the "Widgets"- find Metal Glass Clock(Digital) and drag it to the home screenTo use the widget on older versions of android:- long press an empty spot on the home screen- select "Widgets"- tap on Metal Glass Clock(Digital) to add it to the homescreenNOTE: After appearing. If time is not updated please wait about2-3 minutes.Fast or slow depending on the performance of the phone. If longerthan 3 minute Should be uninstalled.New Digital Clock Widgetbeautiful style with blue glass, steel frame.Highlights- Beautiful appearance. (With blue glass, steel frame)- Display Along With animation in seconds.- Days of the phone display language.- Consumes few system resources (better performance).  To use the widget on Android 4.0+:- Open the app menu- Tap the "Widgets"- Find Metal Glass Clock (Digital) and drag it to the home screenTo use the widget on older versions of android:- Long press an empty spot on the home screen- Select "Widgets"- Tap on Metal Glass Clock (Digital) to add it to the homescreenNOTE: After appearing. If time is not updated acerca please wait2-3 minutes.Fast or slow Depending on the performance of the phone. If longerthan 3 minute Should be uninstalled.
เสริมดวงประจำวัน มงคล 1.3
Lastterminal
เป็นแอพไว้สำหรับเช็คว่าวันนี้จะ ตัดผม ตัดเล็บสระผม ลงน้ำมัน หรือใส่เสื้อสีไหนดีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีไฮไลท์คือ-บอกวัน และวันที่ของวันนี้-จะบอกว่าทำอะไรดีไม่ดี หรือเสื้อที่ใส่สีไหนดี-รูปแบบมีสีสัน ใช้ง่าย ดูได้ง่ายเพียงแค่เข้าแอพ-สามารถดูรายละเอียดของทุกวันเมื่อคลิกเข้าไปดูได้-เปลี่ยนวันจากหน้าจอดูได้เลยหมายูเหตุ ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อเป็นหลักแบบแต๋โบราณและเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลควรพิจารณาApplications for a checktoday to haircuts and manicures, hair oiled or shirt is good forthe prosperity.The highlights- Date and the date of today.- To say nothing bad. Or shirt color is good.- Colorful, user-friendly format for easy viewing just toapps.- You can see the details of each day when click go.- Change the screen to see it.The reason I believe this is essentially an ancient faith. And adedicated personal beliefs should be considered.
คำนวณ ค่าไฟฟ้า และอุปกรณ์ 1.1
Lastterminal
ไว้ใช้คำนวณค่าไฟฟ้า จากกำลังอุปรณ์ต่างๆหรือภายในบ้าน ประมาณออกมาเป็นค่าไฟบ้านโดยการเลือกวัตต์ของอุปกรณ์ต่างๆที่ตรงกับของจริงมากที่สุด เลือกจำนวนและการเฉลี่ยใช้งานต่อวันเพื่อคำนวณออกมาว่าได้กี่หน่วยและเป็นค่าไฟประมาณเท่าไหร่เพื่อเทียบเคียงกับค่าไฟจริงที่เกิดขึ้นหรือประมาณล่วงหน้าได้**หมายเหตุ บางอุปกรณ์อาจเป็นประเภทตัดการทำงานเช่น แอร์ ตู้เย็นการกินไฟอาจน้อยกว่าที่ใช้จริงหรือให้ลดชั่วโมงการใช้งานลงแทนElectricity is used tocalculate the Are different from Device Or home Approximately out ahouse fire.By selecting the wattage of the devices at a number of the mostauthentic and average usage per day to figure out what that is andhow many units as the lights around it. For comparing the actualpower or advance.** Note: Some devices may be classified as disabled, the fridge,the power consumption is less than the actual or reduced hours ofwork as a substitute.
เทพ สัตว์ ตำนานกรีก 1.5
Lastterminal
แอพพลิเคชั่นที่รวมรวม เทพ และสัตว์ในตำนานของกรีกโดยมีรูปภาพประกอบสวยงามชัดเจนให้ผู้อ่านจินตนาการได้ง่ายขึ้นโดยมีรายการมากกว่า 40+ ชนิด และมีการอธิบายรวมถึงเรื่องราวความเป็นมาให้รู้จักกับ เทพ และสัตว์ในตำนานต่างๆมากขึ้นด้วยAn application thatincludes the Greek gods and mythical creatures are beautifullyclear picture for the reader's imagination easily.By having over 40 + type and is described as the story to know Godsand mythical animals are increased.
ทีวีออนไลน์ Pocket 1.0
Lastterminal
ทีวีออนไลน์ Pocket เป็นแอพลิเคชัน ฟรีสามารถดูทีวีออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านอินเทอร์เน็ตทั้ง 3g , 4g และWIFI สามารถดูช่องฟรีทีวีของไทยและเคเบิ้ลทีวีรวมถึงช่องต่างประเทศได้ ที่มีมากกว่า 25 ช่องรวบรวมความบันเทิงทั้งช่อง รายการทีวีไทย การ์ตูน หนัง กีฬา เพลงข้อแนะนำ- เมื่อเลือกลิ้งค์แล้วให้รอ 5-10 วินาทีโดยแนะนำลิค์แรกๆก่อนเมื่อไม่ได้ให้ใช้ลิงค์สำรอง เพื่อความไวลดการกระตุก ถ้าต่อไวไฟได้จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า- เมื่อมีอาการค้างหรือกระตุก ห้ามสัมผัสที่หน้าจอย้ำๆจะเป็นการเด้งออกมาถูกใจให้ 5 ดาว ด้วยนะครับtags:TV online,TVonline,rankarthai,ทีวีออนไลน์,ดูทีวี,ทีวีไทย,ทีวี ออนไลน์ ,ดูทีวีออนไลน์,ไทยทีวีออนไลน์,ทีวีออนไลน์บนแอนดรอย,tvthai,thai,tv,Live tv thai,tv online,thai tv online,thai android tv, ดูทีวี 3 5 7 9Pocket TV is a freeapplication.Can watch TV online via internet and the 24 hour 3g, 4g and WIFIcan watch free TV channels and Cable TV of Thailand. Includinginternational channels with more than 25 channels. Gather all the entertainment Thailand comics, movies, TVshows, sports, music.Advice- When selecting a URL, wait 5-10 seconds before the firstrecommended on this list does not provide a backup link forsensitivity and echo if the flammable and have betterperformance.- When symptoms are persistent or jerky. Do not touch the screenrepeatedly. It will bounce outI give 5 stars too.tags: TV online, TVonline, rankarthai, TV online, TV, ThailandTV, Online TV, Online TV, Thailand TV Online, Online Tv On Android,tv. thai, thai, tv, Live tv thai, tv online, thai tv online, thaiandroid tv, tv 3 5 7 9.
ผี ประเภท ตำนาน 1.7
Lastterminal
เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมประเภทและที่มาของตำนานผีต่างๆ ทั้ง ประเทศไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งและอื่นๆอีกมากมาย โดยมีรูปภาพประกอบเพื่อให้จินตนาการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีมากกว่า 30+ ชนิด และจะการอัพเดตเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดและมีเรื่องเล่าผีๆ มาให้อ่านกัน**คำเตือนแอพนี้มีรูปภาพประกอบด้วยและคัดที่เหมือนและค่อนข้างน่ากลัวจึงไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อน และอยู่คนเดียวIs an application thatbrings together all types. And the legend of the ghost in westernJapan and Thailand.And much more The picture To imagine more clearly.With over 30 + type, and will be updated constantlyincreasing.And creepy tale to read.WARNING ** This app contains images. And the like, and it'spretty scary.Therefore not suitable for the faint-hearted And alone
ดูดวงรายวัน ประจำวันเกิด มงคล 1.1
Lastterminal
เป็นแอพไว้สำหรับดูดวงว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรโดยเป็นเฉพาะของวันที่วันนั้น ตามวันที่เกิด โดยไม่ซ้ำในแต่ละวันตามหลักของวันเดือนปี ของวันนั้นๆเท่านั้นหมายเหตุ ความเชื่อนี้เป็นเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลควรพิจารณาและเพื่อเป็นแนวทางให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติThe applications forFortune that today would be. It is only on that day. Date of BirthUnique each day Upon the date That day onlyThe belief is a belief in personal considerations. And to guidethem to live consciously.
Bettery Checker 1.3
Lastterminal
Battery monitoring program Of mobilephonesWith functions such as check battery health ,TypeVoltage, temperature or heatCharging StatusAnd monitoring tools for the precise charge.Simply plug And leave it to the full 100 percent determine.
หน้าคุณเหมือน....อะไร 2.1
Lastterminal
แอพที่ทำการเลือกรูปหรือถ่ายรูปแล้วทำการวิเคราะห์ด้วยระบบอัจฉริยะค้นหาว่าใบหน้าของคุณคล้ายกับอะไร โดยมีมากมายหลายชนิดเพื่อที่จะสร้างสีสันกับความฮาให้เพื่อนๆได้แน่นอน เป็นแบบกวนนิดๆแชร์สนุกกับเพื่อนๆกัน รวดเร็ว สวยงาม และไม่ยุ่งยากมาแล้วกับโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับฟูลฟังก์ชั่น ซึ่งมีมากขึ้นเป็นร้อยชนิดและความสวยงามชัดเจน พร้อมขนาดเล็กลงจะอัพเดตเพิ่มเติมกับแก้ไขให้เรื่อยๆนะจ้ะ เพื่อความฮาแค่อ่านก็ฮาแล้วเลือกไปโพสแชร์ เฟส ไลน์ และอื่นๆได้ หรือเซฟเก็บก็ได้เลยวิเคราะห์ไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจมีอะไรซุกซ่อนอยู่คำค้น : หน้าคุณเหมือนตัวอะไร ,หน้าคุณเหมือนสัตว์อะไร ,คุณหน้าเหมือนตัวอะไร ,คุณหน้าเหมือนสัตว์อะไร ,แอพหน้าเหมือนสัตว์,หน้าคุณ ,หน้าคุณเหมือน , คุณหน้า , คุณหน้าเหมือน, คล้ายสัตว์ , หน้าคล้ายสัตว์, หน้าเหมือนThe application or selecta picture and then make an intelligent analysis. Find your facelike nothing. There are many types In order to create a hard colorto it, of course. A little stir Share with friends, fun, fast,beautiful and easy to come up with a new look. Comes with fullfunction. This is more a hundred kinds. Clearly and Beauty AndsmallerUpdated with additional editing passive character. Ha, it's hard tojust read it. Selection to Phase I-line and other sharing or safestorage at all. Analysis indefinitely This may have somethingconcealedKeyword: what page you like. , In front of you like an animal's,you like to do. , You like animals.Apps like animals, in front of you. , Pages you like, your face,your face, like animals, face similar animals, like.
ไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปี 1.0
Lastterminal
แอพพลิเคชั่นความรู้เกี่ยวกับ ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี หลากหลายสายพันธุ์ในยุคต่างๆ มีรูปภาพประกอบได้แก่ยุคไตรแอสสิก ยุคจูแรสสิก และยุคคริเตเชียสApplications benefit fromknowledge about dinosaurs Dinosaur. Many varieties of the Ages Havea picture Include the triac classic Jurassic Classic and ModernState Christopher Shea.
เลขเด็ด ดวง Scan 1.0
Lastterminal
แอพพลิเคชั่นที่สแกนลายนิ้วมือไว้ตรวจดูตัวเลข3หลักของวันนั้นๆและตรวจดวงชะตาแบบหลายวันโดยมี แบบการเงิน การงาน และความรักโดยวิเคราะห์จากผลของตัวเลขแต่ละหลักโดยอาจารย์บอลและได้เลขมงคลของตัวคุณเองในวันนั้นๆด้วยเพื่อใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อีกคำเตือน :เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำควรตรวจสอบประมาณวันละครั้งแม่นหรือไม่แม่นประการใดคอมเม้นต์ได้นะครับคำค้น: ดูดวง ดวงรายวัน เลข หวย เลขเด็ด ดวงประจำวัน Scanลายมือลายนิ้วมือAn application thatscansfingerprints. To examine the 3-digit number of the day.Andmulti-day fortune.There are financial, work and love by the analysis of themaineffects of each number. By a teacherThe auspicious number of your own in that day, so the decisionsonit.Warning: To get accurate results should be checked about onceaday. Accurate or not accurate in any Entries are hereTags: horoscope daily horoscope daily horoscope lucky numberlotterynumbers handwritten Scan fingerprint.
Catch Earth Worm 1.0
Lastterminal
A game for kids Earthworms make the catchasmany as possible in 45 seconds.
Sudoku GS 1.0
Lastterminal
Sudoku GS is fun logic-based numbersgame9x9.Set 1 to 9 Number into each 3x3 grid cell so that each number donotrepeat in each row, each column and each mini-grid 3x3.Features:-3 levels: easy, medium, hard.-Error track when wrong move.-Reduce Number option for quick to play pad.-Have pad number to choose.-Random puzzles and more puzzles in coming soon.
Black Slot 1.0
Lastterminal
Enjoy jackpot slot machine free games.Starting with 20 credit with a new design and very comfortableandeasy to use user interface.Play with virtual coins and jackpot variesMany of the challenges with designs that are beautiful and easytouse.
Coin Toss 1.2
Lastterminal
An application for Toss Coin with beautifulgraphic. The results toss between two side of coin.That choose before. Shake your device to Toss coin. More shake ismore wait.Can toss many times continue.
Guess Numbers 1.0
Lastterminal
Game is for the logic Guess thefour-digitnumbers to the right number and position to win.Feature-How long have you played at that time.-There are 2 difficulty levels (Have repeat numbers or not).-Over7 turn end to play(Game Over).
Chop Wood Master 1.0
Lastterminal
Chop Wood Master is simple game , just tapthescreen to cut firewood. The speed of the wood that is fasterandbetter. To test the sensitivity of the eye and the touch.
Flash Light 3D 1.4
Lastterminal
Can activate the torch quickly and easyWithinone second.Demand for low resource use and more Efficiency.***Warning Do not turn on the light for a long time too.Because the camera and the battery life will be reduced.
Bra Cup Size 1.0
Lastterminal
Bra Cup Size is application for estimatecupsize of your breast. With predictions from the camera The sizeofthe picture cup scale.And can change to the front camera foreasyto measure yourself.
Ball Flow Down 1.1
Lastterminal
This game uses motion capture system. Inorderto put the ball eight ball.To the yellow target areaRace against time to get the least possible time.
Metal Detector 1.4
Lastterminal
Use this application to detect metalobject.Use device sensor side over object less than 10-5 cm.If value more than 80 it have Metallic properties.This program check metal from magnetic field.Program Feature:- Can examine metal object- Value easy to read- Increased accuracy- Have progress red color is more metallic properties.- Vibrant when detect metal
To Do List 1.0
Lastterminal
This program can record something want todo.Multiple recording List Purchased status changed or deleted.
Sea Level Detector 1.3
Lastterminal
Appliction for detect height from sealevel.Use device sensor like a barometer. The accuracy depends on.Sensorsand the weather itself.So there may be some discrepancies. But to be precise, ifcomparedto differance levels.By measuring the height into meters.
Press Bubble 1.0
Lastterminal
Game Press BubbleWhen pressed, squeeze the bubbles Have the sound ofthebubblesAnd with the timer
Lux Meter 1.0
Lastterminal
Application to monitor the lightintensitymeasured easily and quickly.More function- Can reset maximum lux.- Have description about light intensity.- Value bar
Matching Game 1.0
Lastterminal
Cartoon cute matching game. Formemorytraining.Highlights of the game- Sizes range to more difficult.- Cute Cartoon and sounds.
Sound Meter 1.0
Lastterminal
Application to monitor the Soundmeasuredeasily and quickly.More function- Can reset maximum sound.- Value bar
Compass Detect 1.1
Lastterminal
This application Intended for theNorthPointing with red needle For direction or travel usingsensorsmonitoring.Note the view should lay flat and the accuracy depends on amachinewith sensors.
Shopping List 1.0
Lastterminal
This program can record purchases itemsandamount.Multiple recording List Purchased status changed or deleted.
Whistle 1.0
Lastterminal
Applications whistle that can be pressedtoblow the whistle.Have 3 effect of blowing. Such Short , Double , Long sound.Can increase the volume by pressing the button in theprogram.How to use.-Quick tap once time to short blow.-Quick tap twice time to double blow.-Hold tap just a second once time to long blow .
พันธุ์ปลาในประเทศไทย 1.0
Lastterminal
เป็นแอพที่รวมรวมข้อมูลพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทยมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มมากมายกว่าร้อยชนิดโดยมีข้อมูลรายระเอียดและรูปภาพประกอบให้เห็นถึงลักษณะต่างๆได้ชัดเจนโดยแอพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นความรู้ให้คนไทยได้รู้จักปลาพันธุ์ต่างๆที่ไม่เคยได้พบเห็นหรือหาได้ยากแล้วในปัจจุบันAn applicationthatgathers information species found in Africa. Both freshwaterandsaltwater Hundreds of thousands The information detailsthecharacteristics and picture clearly. The app is intended tobeknowledge. Thailand is known for the fish species that haveneverbeen seen. Or find it difficult to present.
ไฮโล สแปรช 1.0
Lastterminal
เป็นเกมไฮโลที่ได้รับความนิยมจำลองมาเป็นในรูปแอพแนวอวกาศไว้ให้เล่นกันสนุกๆได้ไม่สามารถล๊อคใดๆได้ทั้งสื้น ในเวอร์ชั่นนี้ มีสูง ต่ำตองและสามารถตั้งหน้าเริ่มต้นให้เหมือนกันก่อนได้**วิธีเล่น**ปิดฝา และเขย่า จากนั้นก็ทายเอา แล้วคลิกเปิดเลย-มีเสียง และสั่น ตอนเขย่าA dice game thatispopular. A replica of a space-themed apps. To have funplayingtogether.Can not block any of the conversation. This version has a lowerhighand can set the default page as well as the first.**How ​​to play**Close the lid and shake, then took. Then click Open yet- Noise and vibration when shaken
ทายป้ายจราจร 1.0
Lastterminal
เกมทายป้ายจราจรเพื่อฝึกฝนตนเองให้จดจำป้ายจราจรโดยแอพนี้มีป้ายจราจรหลายชนิดโดยมีการเก็บสถิติที่ทำไว้เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อปรับปรุงได้สามารถแชร์เพื่อแข่งขันสถิติกับเพื่อนได้และมีการเฉลยคำตอบในตัวพร้อมหมายเหตุ:ในเวอร์ชั่นนี้ถ้าอยากลบสถิติให้ทำการถอนและติดตั้งใหม่Traffic guessing gameTotrain themselves to recognize traffic signs. The app also offersavariety of traffic signs are made to collect statistics as ameanto improve. The tournament stats can share with yourfriends.And with the correct answers.Note: This version If you want to record the removalandreinstallation.
เครื่องมือ แปลงหน่วย 1.1
Lastterminal
เครื่องมือ แปลงหน่วย เป้นเครื่องมือใช้สำหรับแปลงหน่วยแบบไทย ได้หลากหลายหน่วย ทั้ง ความยาวน้ำหนักพื้นที่และปริมาตรโดยมีการเปรียบเทียบหน่วยต่างๆให้ดูพร้อมๆกันUnit Converter toolforconverting units bordered Thailand. Various units oflength,weight, area, and volume. By comparing the units to seeittogether.
เลขโทรศัพท์ มงคล 1.1
Lastterminal
เป็นโปรแกรมที่สามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ว่าผลรวมตามเลขศาสตร์ไหนดีไม่ดีมีคำทำนายอย่างไรสามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยเพื่อตรวจสอบและมีคำแนะนำต่างต่างจุดเด่นของแอพนี้คือ-สามารถค้นหาจากเลขโทรศัพท์ได้เลย-คำทำนายผลรวม เพื่อตัดสินได้ง่าย-มีผลทำนายเปรียบเทียบในบางเลขศาสตร์ ถึงสองตำราให้พิจารณาแนะนำ-แบ่งผลเป็นสี่แบบคือ ดีมาก ดีปานกลางไม่ดี(ตำราแนะนำให้เปลี่ยน)-บอกผลรวมแนะนำที่ดีมาก,ปานกลาง,ควรเลี่ยงIs a program that canviewthe phone number. Sum is bad science. There are,however,predictedCan complete a number of times to check. And therearesuggestionsHighlights of this application is- A number of times.- Prediction sum Easy to read- Compare the results predicted in some science. Considertheintroduction of two texts- Divided into four types: Very good Good Fair Poor (textssuggestswitching).- The sum recommend a good, medium, should be avoided.
คำนวณ ลดน้ำหนัก 1.1
Lastterminal
โปรแกรมคำนวณมวลร่างกายเพื่อวัดว่าควรเพิ่มหรือลดน้ำหนักลดความอ้วนและมีแคลอรี่อาหารไทยให้โดยมีการคำนวณ BMI &BMRบอกแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันเพื่อเป็นเกณฑ์ในการใช้ควบคุมปริมาณอาหารเพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนัก ได้ด้วยควรจะมีโปรแกรมติดไว้และจะทำการอัพเดตให้อีกเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆThe program calculatesthebody mass To determine whether it should increase or decreaseinweight loss and make calorie diet Thailand.The BMI & BMR Calculator Tell calories used per day to beusedin the control of food intake.For use in weight control programs should have stuck with it.Andwill be updated again to use much easier.