M Droid Studio Apps

Telegrafi 3.1
Ueb-faqja www.telegrafi.com është portal ipavarur informativ dhe më i vizituar në gjuhën shqipe. I udhëhequrnga një staf profesional, Telegrafi.com arrinë të rifreskohet melajme në çdo kohë nga rubrika e Ekonomisë, Sporti, Magazina,Kultura, Lifestyle, Shëndetësi, Teknologji.
Top News 1.0
All in one place. Follow dynamic,real-timereporting from Top News in the enhanced apps for Android.Getcomprehensive coverage of the day's hottest stories with TopNewsalerts, Fair and Balanced headlines, vibrant photo galleries,andthe latest video clips from your favorite shows on demand!- Push notifications for breaking news stories