MAFRA, a.s. Apps

Czech Public Transport IDOS 2.4.1
MAFRA, a.s.
The official public transport app for FREE.MOBILE APP OF THE YEAR 2016 in Lifestyle category voted by usersand UX APP OF THE YEAR 2016 voted by professionals.Main features:• Find the best route with trains, buses or public citytransport• Online search = always actual data including delays anddisruptions• Intelligent stops whisperer including address and Mylocation• Notification on arrival, departure or change includingdelays• Automatic detection of the public transport table and closeststops via GPS• Offline browsing of searched connections• Intelligent functions wizard• Selection of stops or addresses from the map• Purchase public city transport tickets via SMS• English version• Wide connection sharing options• Showing arrivals/departures from selected stop with option tofilter specific direction or connection• You can save up to 6 connections to your favourites, offlineaccess to up to 6 searched connections in the history• Search options for barrier-free, direct connections, low-floorconnections etc.• Detailed connection information including platform, line, stopnumber, connection delay, actual counted position, disruption,informative ticket price, order of train cars etc.• Showing connection route and position on the map• You can buy inter city bus tickets on lines where it isavailable• Legend for pictograms meaning• Help - application wizzard• You can remove ads for a year or for ever in Menu - Settings (1year 49 CZK, forever 149 CZK)
Portmonka 2.5.11
MAFRA, a.s.
Hlavní výhody Portmonky:• Nemusíš nosit věrnostní karty u sebe• Rychlé zobrazení karet• Slevové akce přímo v mobilu• Informace o prodejnách včetně otevíracích dob a adres• Garance uplatnění ve vybraných obchodech• Rychlá zákaznická podpora• Offline fungování aplikaceUlehči své peněžence a nahrajte si věrnostní a zákaznické karty dosvého chytrého mobilu. Budeš je mít vždy po ruce a navíc získášexkluzivní slevové a kuponové nabídky.Aplikace ti zobrazí tvé karty za všech okolností. V případě, ženejsi připojený k internet, tak se ti karty zobrazí, ale neuvidíšaktuální slevové akce.Pokud si vytvoříš registraci, tak se karty navíc připojí k tvémuúčtu a i po přechodu na jiný telefon se ti budou stále zobrazovat.Registrovat se můžeš i přes Facebook.Portmonka ti navíc nabízí možnost registrovat se do dalšíchvěrnostních programů bez nutnosti osobní návštěvy přímo v obchodě azdlouhavého vyplňování formuláře na pokladně.Tak už neváhej a nainstaluj si Portmonku hned teď. Můžeme tislíbit, že se vždy budeme věnovat tvým podnětům a připomínkám.Protože na tvém názoru a především na tvé spokojenosti nám záležínejvíce!The main advantageswallet:• You do not have to carry a loyalty card with you• Fast display cards• Discount action on your mobile• Information about the stores, including opening hours andaddresses• Guarantee application in selected stores• Fast customer support• Offline application functioningLighten your wallet and upload your loyalty and customer card intoyour smart mobile phone. You'll have at hand, plus you getexclusive discount and coupon offers.Applications will receive your card at all times. If you're notconnected to the internet, so you receive the card, but you willnot see the actual discount events.If You create a registration and extra cards to connect to youraccount and even after switching to another phone you will still bedisplayed. Registration can also via Facebook.In addition, the purse offers the opportunity to register to otherloyalty programs without the need for a personal visit at the storeand filling lengthy forms at checkout.So you can install wallet right now. We promise you that we willalways pay your suggestions and comments. Because in your opinion,and especially to your satisfaction matters most to us!
iDNES.cz 1.5.6
MAFRA, a.s.
Vaše každodenní dávka zpráv má svou vlastníikonku, a především pohodlnou čtečku pro chytré telefony a tabletys Androidem. Aplikace nabízí offline režim, možnost zasílání vašichpříspěvků přímo redakci a mnoho dalšího.Co mobilní čtečka iDNES.cz umí:- přináší nejnovější a nejdůležitějkší zprávy- rychlá a přehledná předpověď počasí- články ze všech rubrik iDNES.cz- možnost diskutovat a hodnotit příspěvky diskutujících- komfortní režim čtení (fullscreen, noční mód, otočenídispleje)- chytré přednačítání článků pro čtení v místech bez signálu- posílat vaše foto nebo video přímo redakci iDNES.czYour daily dose of newshas its own icon, and especially convenient reader for smartphonesand tablets with Android. The application offers an offline mode,you can send your contributions directly to editors and muchmore.What mobile reader can iDNES.cz:- Provides the latest news and nejdůležitějkší- Rapid and clear weather- Articles from all sections iDNES.cz- The opportunity to discuss and evaluate the contributions ofspeakers- Comfortable reading mode (fullscreen, night mode, rotate thescreen)- Smart preloading of articles read in places without signal- Send your photo or video directly to newsroom iDNES.cz
Rajče.net uploader 2.0
MAFRA, a.s.
Rajče.net uploader can upload photos into webgallery www.rajce.net by menu "Share".Beta version.
AkcniCeny.cz 2.0.3
MAFRA, a.s.
Prohlížejte si akční nabídky zboží a slevy,které najdete v akčním letáku Tesco, Lidl, Kaufland, Albert, Globusnebo Penny Marketu, přímo ve vašem Android telefonu. Vyberte sikonkrétní prodejnu, do které chodíte každý den nakupovat, aprohlížejte si pohodlně všechny slevy. Akční nabídky si můžetejedním kliknutím jednoduše přidat do nákupního seznamu, takže vámuž žádná sleva neuteče.Co v aplikaci najdete:- akční zboží všech supermarketů, hypermarketů, drogerií, elektra adalších řetězců- nákupní seznam- adresu a otevírací dobu všech řetězců v ČR- nejbližší prodejny vašich oblíbených obchodů- akční letákyProhlížejte si denně stovky akčních nabídek pohodlně na vašemtelefonu, vyhledejte si nejbližší prodejnu vašeho oblíbenéhořetězce nebo si sestavte nákupní seznam při cestě do obchodu.Check the special offersand discount goods that can be found in the Action leaflet Tesco,Lidl, Kaufland, Albert, Globus or Penny Market, right on yourAndroid phone. Choose a specific store, where you go every day toshop and browse comfortably all up. Promotions can be one-clickeasy to add to your shopping list so you never miss adiscount.What can be found in:- Action Products of supermarkets, hypermarkets, drugstores,electricity and other chains- shopping list- the address and opening hours of all strings in the CzechRepublic- the nearest shop your favorite stores- Action leafletsBrowse hundreds of daily special offers comfortably on your phoneto locate your nearest store or your favorite chain to build ashopping list on the way to the store.
Nákupní seznam 1.0.3
MAFRA, a.s.
Sestavte si svůj nákupní seznam zábavnouformou klikáním na ikony zboží, zadejte kde nakupujete (geolokacíči zadáním adresy) a aplikace vám napoví, které zboží z Vašehoseznamu je v dané prodejně v akci. Aplikace je synchronizována sportálem AkcniCeny.cz, prezentující akční nabídky přes 50maloobchodních řetězců a měsíčně zaznamenávajícím okolo 1,5 miliónunávštěv.Build your shopping listin an entertaining way by clicking on the icons product type youpurchase (geolokací or typing) and the application will tell youwhich product from your list is in the shop in action. Theapplication is synchronized with the portal AkcniCeny.cz,presenting special offers over 50 retail chains and a monthrecording the around 1.5 million visitors.
Zlacnené.sk 1.0
MAFRA, a.s.
Prezerajte si akčné letáky od Tesco, Albert,Globus, Interspar a ďaľších desiatky obchodov priamo vo vašomAndroid telefóne. Ak radi sledujete zľavové akcie a výhodné ponukyveľkých obchodných reťazcov, je táto ponuka aplikácie priamo prevás. Ľahko a rýchlo si tak môžete prehliadnuť aktuálne letáky,vyhľadávať medzi zlavneným tovarom, alebo nájsť najbližšiu predajňua zobraziť si ju na mape.Čo aplikácia ponúka- Prezrite si najnovšie akčné letáky- zobrazte si zľavy podľa najbližších predajní- vyhľadávajte medzi akčným tovarom- nájdite najbližší obchod- stahujte si letáky, tovar, alebo informácie o obchodoch priamo dotelefónuVyhľadávajte si denne desiatky aktuálnych letákov a tisícakčných ponúk - či doma, na cestách, alebo priamo v predajni,žiadna akčná ponuka vám už neutečie.View your specialleaflets from Tesco, Albert, Globus, Interspar and dozens of othershops right on your Android phone. If you enjoy watching discountand special actions of large retail chains, this offer applicationsdirectly to you. Quickly and easily so you can view current flyer,search the discount items, or find the nearest store and view it onthe map.What application offers- Search Latest Action leaflets- See many stores by next- Search the goods in action- Find the nearest store- Download the leaflets, goods, or trade information straight toyour phoneSearch the current day tens of thousands of leaflets andnewsletter - whether at home, on the road or in-store, no specialoffer you have anywhere.
Éčka 1.0
MAFRA, a.s.
Aplikace umožňuje rychle nalézt potravinové"éčko" dle jeho čísla kódu, názvu nebo zařazení ve skupině podletoho k čemu se "éčko" v potravině používá.Každé "éčko" v databázi má:- svůj popis,- český název,- anglický název,- omezenost použití "éčka"- proč si na "éčko" dávat pozor.Jednotlivá "éčka" si lze zařadit do seznamu, takže odpadápotřeba nejčastější "éčka" stále vyhledávat.This application allowsyou to quickly find food "Éčko" according to his code number, nameor inclusion in a group according to what is "Éčko" in food uses.Each "Éčko" in the database are:- Your description,- Czech title- English name,- The limitations of the use of "Es"- Why can 'Éčko "be careful.Individual "Es" can include in the list, eliminating the need tofrequently 'Es' still seek.
ÓČKO Gold 1.0
MAFRA, a.s.
Óčko Gold se zaměřuje na největší hity od 60. až do 90. let.Přináší kvalitní hudbu, hvězdnou sestavu a originální skladby.Nezapomenutelné desky, velká jména jako Tina Turner, ABBA, BonJovi a další, zlaté hity, které patří ke každé povedené zábavě – toje nové Óčko Gold.Óčko Goldfocuses on the greatest hits of the 60s up to 90 years. Deliveringquality music star ensemble and original compositions.Unforgettable plates, big names like Tina Turner, ABBA, Bon Joviand others, the golden hits, which belong to each hilariousentertainment - it is a new loop of Gold.
Lidovky.cz 1.0.1
MAFRA, a.s.
Sledujte aktuální zpravodajství serveruLidovky.cz na internetu. Umístěním launcheru na plochu, tedyaplikace spouštějící webový prohlížeč, získáte snadný a rychlýpřístup ke spolehlivým zprávám. Lidovky.cz přinášejí po celý dennovinky z domova i ze světa, online zpravodajství ze sportovníchklání i politických událostí, komentáře a názory, galeriefotografií a možnost zapojit se do diskusí pod články.Follow current newsLidovky.cz server on the Internet. By placing the launcher on thedesktop, thus triggering the application a web browser, you'll geteasy and fast access to reliable reports. Lidovky.cz provideall-day news from home and abroad, online coverage of sports eventsand political events, comments and opinions, photo galleries andthe ability to engage in discussions under the articles.
Hravé učení 1.2.1
MAFRA, a.s.
Obsáhlá interaktivní sada pro nácvikzákladních znalostí pro děti ve věku od 0 do 5 let. Hravá a zábavnáforma, s průvodními ilustracemi Venduly Hegerové. Aplikace máhlasovou navigaci pro děti, ozvučená je v naprosté většině dětskýmihlasy.NAUČ SE ZVÍŘÁTKAVíce než 40 zvířátek ze statku, z lesa, z louky, z džungle.Obsahuje základní informace: zvuk, který vydávají, název samce,samice a mláděte, čím jsou užiteční lidem, co mají ráda,charakteristické vlastnosti a zábavné video.NAUČ SE PRVNÍ SLOVAAneb nauč mě mluvit. Obsahuje 10 sad obrázků s více než stovkouprvních slov. Vše ozvučeno. Motivační nástroj pro dítě, prohlíží siobrázky, může vyhledávat podle vašich pokynů a opakuje správněvýslovnost. Témata: rodina, tělo, oblečení, u stolu, hračky, domov,hřiště, dopravní prostředky, hygiena, počasí.NAUČ SE BARVYDítě poznává a chápe pojem barvy na různých příkladech. V testovacíčásti zkouší, zda rozpozná správnou barvu podle vyřčenéhonázvu.NAUČ SE ČÍSLADítěti předkládáme v různých variantách počet prvků a přiřazujeme kpředstavě počtu konkrétní číslovku. Sekce má 2 části, výukovou atestovací, kde dítě samo počítá a přiřazuje správnou číslovku.Dělení čísel na 1-10, 11-20, 10-100 a zábavnou testovací část.NAUČ SE PÍSMENKASekce nabízí základní sadu písmen, výukový set ke každému písmenuobsahující příklady slov začínající písmenem, třídění malých avelkých písmen, básničku pro konkrétní písmeno. Zvláštní sekcí jsoupísmena s diakritikou. Obsahuje i interaktivní test na ověření, zdadítě rozpoznává první písmeno konkrétního slova.NAUČ SE POHÁDKY A PÍSNIČKYŘíkadla v několika sekcích, zábavná, abecední, pohybová,jazykolamy, obrázkové říkanky a velikonoční. Jsou ozvučená, shudebním podkladem. Pohádky obsahují několik jednoduchých pohádekpro nejmenší. Pracují s principem minimalizované informace spojenés obrázkem tak, aby nedošlo k přehlcení dítěte. Jsou ozvučené aobsahují jednoduché animace, případně statické obrázky. Písničkynabízejí základ nejznámějších písniček pro nejmenší, opět propojeníobrázku, jednoduché animace a hudby.HRAJ SIJednoduché hry pro nejmenší, přesouvej zvířátka na správné stíny,rozhýbej se zpožděním stavební stroje, vpusť do moře novéživočichy.NAUČ SE PEČOVAT O ZDRAVÍNejprve dítě zjišťuje, jak pečovat o části svého těla - vlasy, nos,uši, zuby, tělo, ruce, bříško. V další zase jak by mělo správněpečovat o druhé, o nemocnou maminku. I péči je potřeba dítě naučit,právě péčí dítě projevuje správně lásku. Na příkladech má dítěposoudit co je správné a co ne, co mamince pomůže a čím jí přitíží.V poslední sekci se dítě seznamuje s lékařskou ordinací a poznávájednotlivé nástroje.A comprehensiveinteractive kit for practicing basic skills for children aged 0-5years. Playful and fun way, with accompanying illustrations VendulaHegerova. The application has voice guidance for children, sound isoverwhelmingly children's voices.Learn ANIMALSMore than 40 animals from the farm out of the woods, a meadow, fromthe jungle. It contains basic information: the sound emitted byname male, female and young, are more useful to the people whatthey like characteristics and fun video.Learn first wordsOr teach me to speak. Contains 10 sets of images over a hundredfirst words. Everything sounded. Motivational tool for a child, youlook at the pictures, you can search by your instructions andrepeating the correct pronunciation. Topics: Family, body, clothes,at the table, toys, home, playground, means of transport,sanitation, weather.Learn COLOURSThe child knows and understands the concept of color on differentexamples. The test often tested whether recognizes the right colorby the spoken name.Learn NUMBERSChild present in different variants number of elements and assignto the notion of specific numeral. The section has two parts,teaching and testing, where the child itself calculates and assignsthe correct numeral. Divide numbers 1-10, 11-20, 10-100 andentertaining test portion.Learn LETTERSThe section provides a basic set of letters, learning to set eachletter containing examples of words starting with the lettersorting uppercase and lowercase letters, poem for a particularletter. Special sections are accented letters. It also includesinteractive test to verify whether the child recognizes the firstletter of a particular word.Learn fairy tales and songsNursery Rhymes in several sections, fun, alphabetical, movement,tongue twisters, rhymes, picture and Easter. Are sound, with amusical background. Fairy tales contain some simple fairy tales forchildren. They operate with the principle of minimizing theinformation associated with the image so as not to overload thechild. Are sound and include simple animations or still images.Songs provide the basis for most known songs smallest, againlinking the image, simple animation and music.PlaysSimple games for children, and move the animals to the correctshadows, get moving with a delay of construction equipment, newdrain into the sea animals.Learn how to care for the healthFirst, the child learns how to take care of part of your body -hair, nose, ears, teeth, body, arms, belly. In the next turn, howshould properly care for others, the sick mother. I care is neededto teach your child right child care manifested správně love. Theexamples should assess the child what is right and what is not,what helps her mother and what her worse. In the last sectionintroduces the child to the medical unit and recognizes individualinstruments.
ÓČKO Expres 1.0
MAFRA, a.s.
Óčko Expres přináší to nejlepší ze současné hudby bez kompromisůabalastu - od indie kytarovek přes inteligentní elektro-pop ažpodrum 'n' bass a dubstep.Hudební dramaturgie Óčko Expres vychází z pražskéhoExpresradia,které už dvanáct let přináší respektovanou alternativuke klasickýmkomerčním stanicím.Aplikace pro OS Android 2.3.x umožňuje v nastavenípřepínáníkvality videa. V OS Android 4.x kvalitu přehrávánínastavuje sámtelefon dle rychlosti internetu (použitý protokolHAS).ÓčkoExpress brings the best of contemporary music withoutcompromisesand baggage - from indie guitar bands throughintelligentelectro-pop to drum 'n' bass and dubstep.Musical dramaturgy Óčko Express is based on the PragueExpresradiothat twelve years of respecting alternative toconventionalcommercial stations.Applications for Android OS 2.3.x allows switching thevideoquality settings. The Android OS 4.x playback quality phoneadjustsitself according to the speed of the internet (usedprotocolHAS).
ÓČKO 5.1.8
MAFRA, a.s.
Známá aplikace ve zcela novém kabátě: protelefon i tablet. Z jedné aplikace máš nyní na dosah všechny ÓČKOkanály.- Rychlý start přehrávání- Přehrávání muziky i při zamknuté obrazovce- Upozorníme tě na všechno, co se chystá, nic ti neuteče
eMimino.cz bazar 1.3.0
MAFRA, a.s.
Vyfoťte, vystavte, prodejte. Vydělávejte navěcech, které už nepotřebujete!Konečně bazar, který vás nezdržuje dlouhými formuláři nebonahráváním fotek.Zboží rovnou vyfoťte, přidejte jen základní informace a vystavte vBazaru eMimino.cz.Proč vystavit zboží přes aplikaci Bazar eMimino.cz?- Stačí jen mobil do ruky a za minutu máte hotovo. Rychleji ajednodušeji už to nejde.- Vaše zboží uvidí největší komunita žen v České republice.eMimino.cz zná každý!- Bazar eMimino.cz není žádný nováček - prodává a nakupuje v němtisíce lidí.- Vystavení inzerátu je zdarma.- Hodnocení uživatelů a podpora administrátorů vás nenechá veštychu, když se objeví někdo podezřelý.- Chráníte své soukromí . S prodávajícími a kupujícími komunikujetepřes soukromé zprávy.Stáhněte si aplikaci Bazar eMimino.cz, prodávejte, nakupujte ahodnoťte.Take a photo, issue,sell. Earn money on things that are no longer needed!Finally bazaar that will not stay long form or uploadingphotos.Goods straight and take a picture, add only basic information andexpose the Bazaar eMimino.cz.Why expose goods through the application Bazar eMimino.cz?- Just phone in your hand and the minute you're done. Quickly andeasily It could not.- Your goods will see the largest community of women in the CzechRepublic. eMimino.cz everyone knows!- Bazar eMimino.cz no novice - is bought and sold in it thousandsof people.- Exposure ad is free.- Assessment of users and support administrators will not let youdown, when someone appears suspicious.- You are protecting your privacy. With buyers and sellerscommunicate via private messages.Download the application Bazar eMimino.cz, sell, buy andgrades.
Playtvak.cz 1.0.0
MAFRA, a.s.
Sledujte zdarma komedie, dramata, talkshow,živá vysílání a moře dalších pořadů. Buďte první upublikovánínových dílů hvězdného autosalonu Ukaž káru, Filmovýchchyb,kadeřnických proměn New Look nebo seriálu ostrého jako životsámSingle Lady: Jízda v Óčku. Užijte si oblíbené epizody onlineioffline, stahujte a tvořte historii.Watch freecomedies,dramas, talk shows, live broadcasts and other programsSea. Be thefirst to publish in the new parts of stellar Motor Showcart, Filmerrors, hairdressing transformation of New Look or seriessharp aslife itself Single Lady: An eyelet. Enjoy your favoriteepisodesonline and offline, download and create history.