Phuongpn Apps

Wifi Password Show 1.9.8
Phuongpn
Congratulation! Wifi Password Show istrusted by over 2 million users.★ Note: Require ROOTED. Please don't download if you don't knowROOT ★Need to re-connect your new device to WiFi network, but forgot yourpassword? Want to share a WiFi password with your friend?Use FREE Wifi Password Show to view all Wifi Password when you needthem with just one click! Share with friends through SMS or Email.Yes, just that easy!FREE Wifi Password Show features:❶ Show SSID and Password;❷ Copy WiFi Password to Clipboard (to be able to pasteanywhere);❸ Share password via SMS or Email;❹ Share password in Fullscreen mode.❺ QR Code Generator WiFi AccessPlease Note:① Only works on ROOTED devices (needs super-userpermissions).② Is not a WiFi password cracker. NOT intended to crack WiFinetworks.③ Needs previous access to WiFi networks with your device toretrieve passwords.✔ Please understand that FREE Wifi Password Show is a free app andcontains ads to support develop cost.✔ Why FREE Wifi Password Show only works on a rooted device?Because your device stores WiFi passwords when you connect to a newWiFi network. You are not able to access the passwords and retrievethem unless you have super-user permissions. Checkout here for moreinformation on root:https://www.google.com/search?q=what%20is%20root?✔ If you want the app support your language, please help ustranslate from English to your language by access the link below.Thank you!https://goo.gl/DIF9ZY✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.com for any issues you mayhave; and do give us 5 stars if you like us! Thanks &enjoy!
Karaoke Vietnam (có lời) 🎤 1.8
Phuongpn
Karaoke Vietnam (có lời) là ứng dụng MIỄN PHÍtrên các thiết bị Android, giúp bạn tra cứu mã số bài hát karaokeArirang (5số), California (6số), Music Core (5số), Việt KTV (6số),Sơn Ca Media (5số) mới nhất, với hơn 50,000 bài hát miễn phí vàđược cập nhật liên tục những bài hát viet karaoke hay và hot nhất2016, 2017.♬ Karaoke Vietnam (có lời) hoàn toàn MIỄN PHÍ ♬★ CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT★1 - DANH MỤC BÀI HÁT LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT MỚI NHẤT- List mã số bài hát Karaoke 5 số Arirang VOL 61 mới nhất- List mã số bài hát Karaoke 6 số California VOL 20 mới nhất- List mã số bài hát Karaoke 5 số Music Core VOL 92- List mã số bài hát Karaoke 6 số Việt KTV VOL 95- List mã số bài hát Karaoke 5 số Sơn Ca Media VOL 58- List Karaoke Remix và tiếng Anh- Có lời bài hát cho tất cả bài hát tiếng Việt (Offline)2 - HÁT KARAOKE ONLINE- Danh sách hàng triệu bài hát Karaoke hot nhất hiện nay: tiếngAnh, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Hàn,..- Hát karaoke trên điện thoại thoả thích với bạn bè ở bất cứ đâumiễn có kết nối Internet.- Chức năng ghi âm karaoke và chia sẽ cho bạn bè được cập nhậttrong thời gian tới3 - TÌM KIẾM- Tìm mã số bài hát karaoke rất nhanh theo: Tiêu đề, Lời bài hát,Tên tác giả, Mã số bài hát, Tiêu đề (viết tắc)- Tìm kiếm trên 5 loại đầu Karaoke phổ biến: Arirang (5số),California (6số), Music Core (5số), Việt KTV (6số), Sơn Ca Media(5số)- Hỗ trợ tra cứu Danh sách bài hát offline- Hỗ trợ tra cứu Lời bài hát tiếng Việt offline của tất cả 5 loạiđầu Karaoke: Arirang (5số), California (6số), Music Core (5số),Việt KTV (6số), Sơn Ca Media (5số)- Tìm theo Vol, theo vần chữ cái, Nhạc Anh, Nhạc Hàn, Nhạc ngoạilời Việt, Nhạc Việt và theo thể loại: Nhạc Xuân, Nhạc Trẻ, NhạcThiếu nhi, Nhạc Quê hương, Nhạc Hát đôi (Song ca), Nhạc Nam hát,Nhạc Nữ hát, Nhạc Trịnh, Nhạc Đỏ, Nhạc Vàng, Nhạc Cách mạng, Cổnhạc.4 - LƯU YÊU THÍCH, TRUY CẬP MỌI LÚC MỌI NƠI- Lưu danh sách bài hát karaoke yêu thích trên điện thoại- Dễ dàng chuyển danh sách bài hát sang máy khác khi bạn đổi điệnthoại hoặc dùng nhiều máy★ HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM MÃ SỐ KARAOKE VIET NAM ★Trước tiến cần chọn đầu Karaoke để tra cứu: Arirang (5số),California (6số), Music Core (5số), Việt KTV (6số), Sơn Ca Media(5số)✓ Để tìm theo tên bài hát, vd: Em của ngày hôm qua (Sơn TừngMTP):• Gõ đầy đủ: em cua ngay hom qua• Gõ tắt chữ cái đầu tiên của từ: ecnhq✓ Để tìm theo tên ca sĩ, nghệ sĩ, vd: ca sĩ Sơn Tùng MTP, gõ: sontung✓ Để tìm theo mã số bài hát, gõ lần lượt mã số vd: 345…✓ Để tìm theo lời bài hát, vd: tìm bài Em của ngày hôm qua (SơnTừng MTP), gõ câu đầu tiên: @lieu rang chia✓ Ngoài ra có thể tra cứu theo vol 57 vol 58 vol 59 vol 60 vol 61,bài hát mới nhất, Nhạc được hát nhiều, Nhạc Ngoại lời Việt, NhạcRemix, Nhạc English, Nhạc Hàn, Nhạc Xuân, Nhạc Trẻ, Nhạc Thiếu nhi,Nhạc Quê hương, Nhạc Hát đôi (Song ca), Nhạc Nam hát, Nhạc Nữ hát,Nhạc Trịnh, Nhạc đỏ, Nhạc Vàng, Nhạc Cách mạng, Cổ nhạc.Cài sẵn ứng dụng này vào smartphone là bạn có thể hoàn toàn yên tâmđi hát karaoke chuyên nghiêp nhất, thoải mái nhất, có được nhữnggiây phút thư giãn tuyệt vời bên bạn bè và người thân. Chúc bạn hátkaraoke luôn được 100 điểm nhé! ♥Tu khoa: karaoke viet nam, karaoke co loi, loi bai hat, karaokeviet, viet karaoke, karaoke search, ma so karaoke, karaoke arirang,arirang vol 60, arirang vol 61, dau karaoke arirang, smartkaraokeKaraoke Vietnam (withwords) is a FREE app on Android devices, allowing you to look upcodes karaoke song Arirang (5so), California (6so), Music Core(5so), Vietnam KTV (6so), Son Ca Media (5so) latest, with more than50,000 songs for free and continually updated viet karaoke songsand hottest or 2016, 2017.Karaoke ♬ Vietnam (with words) completely FREE ♬★ ★ FEATURES HIGHLIGHTS1 - LIST OF SONGS BY CONTINUOUS LATEST UPDATES- Karaoke Song ID List 5 of 61 VOL latest Arirang- Karaoke song list number 6 of the latest California VOL 20- Karaoke Song ID List of Music Core 5 VOL 92- List number of Vietnamese songs KTV Karaoke 6 VOL 95- Karaoke Song ID List 5 of Son Ca Media VOL 58- List Karaoke and English Remix- There are lyrics to all songs Vietnamese (Offline)2 - karaoke ONLINE- List Karaoke millions hottest songs today: English, Vietnamese,Chinese, Korean, ..- Karaoke delight on the phone with friends anywhere free Internetconnection.- The function of karaoke recording and sharing to your friendsupdated in the near future3 - SEARCH- Find the code karaoke songs very quickly by: Title, Lyrics,author names, song ID, title (abbreviated)- Search over 5 kinds of popular Karaoke: Arirang (5so), California(6so), Music Core (5so), Vietnam KTV (6so), Son Ca Media(5so)- Support lookup Playlists offline- Support lookup offline Lyrics Vietnamese of all kinds of top 5Karaoke: Arirang (5so), California (6so), Music Core (5so), VietnamKTV (6so), Son Ca Media (5so)- Search by Vol, alphabetically, UK Music, Music Korea, foreignwords Vietnamese Music, Music Vietnam and by category: SpringMusical, Musical Youth, Children's Music, Hometown Music, MusicalDuet (Song lyrics) Men musical Theatre, musical Theatre Women,Trinh music, musical Red, Gold music, music Revolution, Oldmusic.4 - SAVE FAVORITES, wherever ACCESS- Keep a list of your favorite karaoke songs on your phone- Easily transfer playlists to another when you change phone or usemultiple machines★ SEARCH CODE GUIDE VIETNAM KARAOKE ★Before progressing to lookup selected first Karaoke: Arirang (5so),California (6so), Music Core (5so), Vietnam KTV (6so), Son Ca Media(5so)✓ To search by song name, eg Em yesterday (Son Each MTP):   • Full Type: yesterday's children   • Type the first letter off from: ecnhq✓ To search by artist name, artist, eg MTP singer Son Tung, type:son released✓ To search by song number, type code respectively eg 345 ...✓ To find lyrics, eg find all you yesterday (Son Each MTP), typethe first sentence: @lieu roasted split✓ Also can search by vol 57 vol 58 vol 59 vol 60 vol 61, latestsongs, music was sung much, said Vietnamese Foreign Music, MusicRemix, Music English, Korean Music, Musical Spring, Musical Youth,Music children, Hometown music, musical Duet (Song lyrics), singingmusic Men, Women musical theater, music Zheng, red music, Goldenmusic, music Revolution, Old music.Preloaded applications on smartphones is that you can be assured ofprofessional karaoke best, most comfortable, get those wonderfulmoments of relaxation with friends and relatives. Wish you alwaysget 100 points karaoke offline! ♥Keywords: viet nam karaoke, karaoke co loi, lyrics, karaoke viet,viet karaoke, karaoke search, ma over karaoke, karaoke arirang,arirang vol 60 arirang vol 61, dau karaoke arirang, smartkaraoke
Lyrics - Loi bai hat 1.8
Phuongpn
- Search lyrics by keywords: Song name,Artist,... and save lyrics in your favorite list.- With Favorite list allow used in offline mode with no needconnection.- Share your lyrics with: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter,Pinterest, Snap Chat, Viber, Line, Kakao Talk, BBM, Messenger,v.vOr copy it to used another purpose.- Combine with Youtube to watch clip with lyrics show.
Play Services Help 1.9
Phuongpn
Play Services Help is a tools help you quicklycheck the status of the Google Play services.It shows the version number, installation date and date of the lastupdate.Play Services Help also can be used to install or update the GooglePlay services. The app requires zero permissions and isad-free!✪ APP FEATURES:- Provides links to the Play Store, APK Mirror;- Find Google Play Services;- Solutions to fix Google Play Services stopped on yourdevices;- Find Apks other versions.✪ TRANSLATE:If you want the app support your language, please help us translatefrom English to your language by access the link below. Thankyou!https://goo.gl/DIF9ZY✪ PLEASE NOTE:This app is not Google Play Services, it just helps you to haveinformation about it.
Truyện Kiếm Hiệp Offline 1.5
Phuongpn
★ Bạn là fan cuồng nhiệt của thể loại truyệnkiếm hiệp? Bạn đã đọc qua phần lớn các tiểu thuyết của Kim Dung, CổLong và muốn đọc những truyện mới của những tác giả thành danhkhác? Còn chần chừ gì nữa mà không tải ngay ứng dụng Truyện KiếmHiệp Offline của chúng tôi. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với nhữngtrải nghiệm mà ứng dụng của chúng tôi đem đến cho bạn.★ Tính năng của ứng dụng:- Vuốt qua trái / phải để chuyển sang chương khác;- Chế độ đọc ban đêm giúp bảo vệ mắt;- Cho phép điều chỉnh kích cỡ phông chữ;- Ghi nhớ vị trí truyện đã đọc trước đó;- Đọc tiếp theo truyện đã đọc trước đó với 1 chạm;- Truyện sẽ được cập nhật mới thường xuyên;- Chia sẽ với bạn bè của mình★ Truyện Kiếm Hiệp Offline bao gồm số lượng lớn các truyện hay đượcchọn lọc kỹ càng trước khi đem đến cho bạn đọc:1. Liên Thành quyết - Kim Dung2. Tuyết sơn phi hồ - Kim Dung3. Thiên long bát bộ - Kim Dung4. Ỷ thiên đồ long ký - Kim Dung5. Thư kiếm ân cừu lục - Kim Dung6. Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung7. Tiếu ngạo giang hồ - Kim Dung8. Bích Huyết Kiếm - Kim Dung9. Bẻ kiếm bên trời - Kim Dung10. Bạch Mã Khiếu Tây Phong - Kim Dung11. Anh hùng xạ điêu - Kim Dung12. Lục Tiểu Phụng - Cổ Long13. Lưu tinh hồ điệp kiếm - Cổ Long14. Biên Thành lãng tử (Phong Vân đệ nhất đao) - Cổ Long15. Biên thành đao thanh - Cổ Long16. Bích huyết tẩy ngân thương - Cổ Long17. Bất Tử Thần Long - Cổ Long18. Bạch Ngọc Lão Hổ - Cổ Long19. Bạch Cốt Lâm - Cổ Long20. Anh hùng Vô lệ - Cổ Long21. Ân thù kiếm lục - Cổ Long22. Âm công - Cổ Long23. Thất chủng binh khí 1 - Trường Sinh Kiếm - Cổ Long24. Thất chủng binh khí 2 - Khổng Tước Linh - Cổ Long25. Thất chủng binh khí 3 - Bích ngọc đao - Cổ Long26. Thất chủng binh khí 4 - Đa tình hoàn - Cổ Long27. Thất Chủng Binh Khí 5 - Bá Vương Thương - Cổ Long28. Thất chủng binh khí 6 - Ly Biệt Câu - Cổ Long29. Thất chủng binh khí 7 - Quyền đầu - Cổ Long30. Lục chỉ cầm ma - Nghê Khuông31. Thần Mộ - Phần I - Ngô Biển Quân32. Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung33. Phong Vân - Đan Thanh34. Tru tiên - Tiêu Đỉnh35. Chỉ đao - Nam Kim Thạch36. Vân hải ngọc cung duyên - Lương Vũ Sinh37. Bạch hổ tinh quân - Ưu Đàm Hoa38. Bỉ ngạn hoa - Thương Nguyệt39. Thất dạ tuyết - Thương Nguyệt40. Bích Vân thần chưởng - Vô Danh41. Bích nhãn thần quân - Ưu Đàm Hoa42. Bích Linh Ma Ảnh - Châu Dụ Tâm43. Bích Huyết Can Vân - Độc Cô Hồng44. Bảo kiếm kỳ thư - Vô Danh45. Bán Thế Anh Hùng - Tần Hồng46. Bàn Long Đao - Ưu Đàm Hoa47. Bát Nhã Thần Chưởng - Vương Triệu Anh48. Bách Thủ Thư Sinh - Ngọa Long Sinh49. Bát Bộ Thần Công - Vô Danh50. Bạch Nhật Quỷ Hồn - Ưu Đàm Hoa51. Bách Bộ Ma Ảnh - Vô Danh52. Bạch Cốt U Linh - Trần Thanh Vân53. Bách Cầm Sơn Chủ - Âu Thiên Phúc54. Bạch Các Môn - Trần Thanh Vân55. Âu Dương Chính Lan - Ưu Đàm Hoa56. Ảo ma bộ pháp - Trần Thanh Vân57. Ảo kiếm linh kỳ - Lương Vũ Sinh58. Anh Hùng Đông - A dựng cờ bình Mông - Yên Tử Cư Sĩ Trần ĐạiSỹ59. Ẩn long đại hiệp - Liễu Tàng Dương60. Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long61. Âm Dương thần chưởng - Trần Thanh Vân62. Âm Dương tam thư sinh - Ngọa Long Sinh63. Âm Dương quái điện - Trần Thanh Vân64. Âm Dương Giới - Khuyết Danh65. Ác thủ tiểu tử - Tuyết Nhạn66. Thanh gươm cô độc - Vũ Xương★ Hi vọng "Truyện Kiếm Hiệp Offline" sẽ là bằng hữu của bạn, cùngbạn khám phá những cuộc hành tẩu giang hồ của các vị anh hùng hảohán./.★ You are a big fan ofswordplay genre? You've read through most of the novels by JinYong, Old Long and want to read new stories of other acclaimedwriters? Do not hesitate any longer without immediate loadingapplications offline Stories Search our Association. Surely youwill be satisfied with the experience of our applicationprovides.★ Features of the app:    - Swipe left / right to switch to anotherprogram;    - Night reading mode helps protect theeyes;    - Adjust font size;    - Remember where previously readstories;    - Read the next Read previous stories withone touch;    - The story will be updatedregularly;    - Share with your friendsStories ★ Offline Search Agreement includes a large number ofstories or be carefully selected before returning to readers:1. A Deadly Secret - Kim Dung2. Fox Volant of the Snowy Mountain - Kim Dung3. Tian Long Ba Bu - Kim Dung4. The Heaven Sword and Dragon Saber - Kim Dung5. The Book and the Sword - Kim Dung6. Cauldron - Kim Dung7. The Smiling, Proud Wanderer - Kim Dung8. The Sword Stained with Royal Blood - Kim Dung9. Breaking the sky for - Kim Dung10. Complaints Xifeng White Horse - Kim Dung11. Condor Heroes - Kim Dung12. Lu Xiaofeng - Stock Long13. Save the planet for Phalaenopsis - Stock Long14. The minutes Member romantic (First Express executioner) -Shares Long15. Minutes of the executioner bars - Stock Long16. Cliff injured blood purge banks - Shares Long17. Real Death Long - Long Stock18. Bach Ngoc Lao Tiger - Stock Long19. Lam Bach Essence - Long StockCharter 20. Unknown Hero - Stock Long21. An individualized for record - Stock Long22. Sound public - Long Stock23. War In Crodia 1 - Longevity Sword - Long Stock24. War In Crodia 2 - Peacock Linh - Long Stock25. War In Crodia 3 - Bich jade melon - Stock Long26. War In Crodia 4 - Erotic completed - Stock Long27. War In Crodia 5 - Concubine Trade - Long Stock28. War In Crodia 6 - Ly Biet Question - Long Stock29. War In Crodia 7 - The right head - Stock Long30. Luc held only ma - Pair Khuong31. Shen Mo - Part I - Ngo Quan Sea32. Three Kingdoms - Luo Guanzhong33. Express - Dan ThanhTru 34. First - Standard Peak35. Directing - Nam Kim Thach36. Van marine pearl bow coast - Liang Yusheng37. Crystal White Tiger Army - Udumbara Flowers38. Belgium bank of flowers - Trade Nguyet39. Failure evening snow - Trade Nguyet40. Attorney Bich Van god - Anonymous41. Cliff military ID - Udumbara Flowers42. Bich Linh Ma Photo - Du Chau Tam43. Can Blood Bich Van - Single She Red44. Protection for a period - Anonymous45. Sell The Hero - Qin HongTable 46. Long Dao - Udumbara Flowers47. Prajna embody - United Million UK48. Bach Student Library - Wolong Sheng49. Bat Bo Shen Cong - AnonymousJapanese White Devils 50. Soul - Udumbara Flowers51. Bach Ma Photo Ministry - Anonymous52. White Spirit Essence U - Tran Thanh Van53. Cam Son Bach Owner - Au Thien PhucBach 54. The Mon - Tran Thanh VanOuyang 55. The Netherlands - Udumbara Flowers56. The method of virtual ma - Tran Thanh Van57. Virtual components for the period - Liang Yusheng58. Eastern Hero - A bottle Mongolia flag - Yen Tu Cu Si Tran DaiSyDragon age 59. Gender half - Duong Lieu Museum60. An Signed Sheep - Stock Assume Long61. Attorney yin yang spirit - Tran Thanh Van62. Yin-Yang triangle scholar - Wolong Sheng63. Yin-Yang Monster Power - Tran Thanh Van64. Yin-Yang About - Anonymous65. Evil Player Express - Snow Goose66. The sword alone - Wuchang★ hope 'Truyen Kiem Hiep Offline "will be your friends, and youdiscover the journey of pipe Gypsy heroes perfect droughts./.
Hát Karaoke Việt - Ghi âm 1.9.3
Phuongpn
HÁT KARAOKE FREE 100% ngay trên điện thoại haytablet chạy Android của bạn, với nhiều tính năng hay và hấpdẫn.Tíng năng TÌM KIẾM MẠNH MẼ giúp bạn có thể tìm kiếm bất kỳ bài hátnào, ca sĩ, nhạc sĩ, thể loại nhạc nào cũng có.Bạn thoả sức hát hò, bởi đâu cần 1 dàn âm thanh và bạn không cầnđến các quán hát đắt tiền, bạn chỉ cần một chiếc smartphone haytablet chạy HDH Android có cài sẵn ứng dụng Hát Karaoke Việt - Ghiâm vào là đủ.✪TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG✓ Giao diện thiết kế phẳng hiện đại;✓ Thu âm chất lượng cao (cho phép tùy chọn chất lượng);✓ Tìm kiếm thông minh;✓ Đa dạng thể loại nhạc Karaoke phù hợp mọi lứa tuổi;✓ Dữ liệu các ca khúc được chọn lọc từ internet, karaoke 5số - 6số- 7số và được cập nhật mới liên tục;✓ Chia sẽ bản ghi âm của bạn cho bạn bè;✪ THỂ LOẠI NHẠC & CA SĨ✓ Các Thể loại nhạc như: nhạc TRỮ TÌNH, nhạc VÀNG, nhạc TRẺ , nhạcROCK, nhạc TRỊNH, Nhạc ĐỎ, nhạc QUÊ HƯƠNG, nhạc ÂU MỸ, nhạc CÁCHMẠNG,nhạc TIỀN CHIẾN, nhạc THIẾU NHI...✓ Các ca sĩ hot nhất 2015, 2016;🎤 Bạn còn chờ gì nữa hãy tải ứng dụng và hát ngay bây giờ!Lưu ý: Để được hố trợ tốt nhất, vui lòng cài đặt ứng dụng Youtubemới nhất từ CH Play.SINGING KARAOKE FREE 100%right on your phone or tablet running Android yours, with manyfeatures and attractions.POWERFUL SEARCH ting you can search for any song, artist, composer,genre also.You sing freely, whence should first sound system and you do notneed to sing expensive restaurant, you just need a smartphone ortablet running Android OS preinstalled applications Vietnam KaraokeSing - Record to be enough.PERFORMANCE OF APPLICATIONS ✪TINH✓ Interface flat modern design;✓ high quality recording (allows optional quality);✓ Search smart;✓ Diversity Karaoke music genres suitable for all ages;✓ Data songs culled from the internet, karaoke 5so - 6so - 7so andcontinuously updated;✓ Share your recordings to your friends;✪ Genre & SINGER✓ The Genre like lyrical music, music, music CHILD, ROCK music,your music, that music, music homeland AMERICA EUROPE music, musicREVOLUTION,pre-war music, music CHILDREN ...✓ The hottest singer in 2015, 2016;What are you waiting anymore 🎤 download the app and song now!Note: To get the best support, please install the latest YouTubeapp from the Play Store.
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh 1.3
Phuongpn
"Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh" bao gồm lýthuyếtvà ví dụ rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với các bạn họcsinh,sinh viên và những người yêu thích tiếng Anh, giúp các bạn chủđộnghọc Tiếng Anh mọi nơi, mọi lúc.Tài liệu cung cấp các bài học về các thì, mạo từ, giới từtiếngAnh, câu điều kiện... và rất nhiều bài học ngữ pháp khác chắcchắnsẽ giúp bạn củng cố kiến thức ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả.Với chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, các bạncóthể dễ dàng mở tài liệu ra học những lúc rảnh rỗi, điều đó giúpíchcác bạn rất nhiều khi hàng ngày có quá nhiều việc phải bận tâm,lolắng và giải quyết.Đây chắc chắn sẽ là một tài liệu quý giá để các bạn nâng caokhảnăng Tiếng Anh của mình."English Grammar"includestheoretical and clear examples, easy to understand, easytoremember, in line with the students, students and lovers ofEnglish,help you to actively learn English Every where every time.Materials provided on the lessons, articles, prepositionsinEnglish, the conditions ... and many other grammar lessonswillsurely help you to enhance the knowledge of Englishgrammareffectively.With a smart phone or tablet, you can easily open the documentinhis spare time learning, it helps a lot when you have too muchworkdaily to bother, worry and solutions Desc. This will certainly be a valuable document for you to improveyourEnglish.
Wifi Pass Recovery 1.4
Phuongpn
Do you often forget the password of wifinetwork that you connected before? Or do you want to tell yourfriends the password of the network you are connecting to?Don't worry, our WiFi Pass Recovery will help you to find andrecovery passwords of all the wifi networks you have ever connectedto, including private wireless network, wifi hotspot and wifitethering.✩ Please Note ✩This WiFi Password Recovery tool needs root permission.✩ How to use:✔ Launch our WiFi Pass Recovery;✔ This app will list all wifi networks info that you connectedbefore;✔ Select a wiFi network, a dialog allow you to copy password toclipboard. Now you can connect to this network or share withthis.✩ Disclainmer ✩✔ This is not a wiFi password haker; it cannot hack or break downany wiFi Network. Instead, it is a useful and powerful app toretrieve the password of the WiFi networks to which your phone haveever connected.✔ Please send your problems to our support email:phuongpnitvn@gmail.com.
Ampere Meter Pro 1.4
Phuongpn
Inform you that how much mAH charging currentis being received when chargerAmpere Meter Pro will inform you that how much mAH charging currentis being received when you will put on Charge your phone. Amperemeter Pro can prevent you from using bad Charger. It also informsthat how many mAH Charging current mobile phones take whenconnected with USB cable or charger (AC/wireless).★ Ampere meter Pro measure most accurately Charging time andVoltage. However it is only good to evaluate that which Charger ismost suitable for your device or Inform battery information on yourdevice.★ Ampere Meter Pro works on Android 4.x.x+ devices. Not everydevice is supported because there are devices which lacks anappropriate measurement chip (or the interface) and they can not besupported at all.★ Ampere Meter is very light itself and super app. Design is simpleso that consumes very little Battery.✓ Battery Charging Level✓ Battery Health✓ Voltage✓ Temperature✓ Battery Technology✓ Plug Type✓ Battery status✓ Battery Capacity✓ Battery Capacity Current✓ Model of phone✓ Build ID of phone✓ Version of android system✓ API LevelAmpere meter Pro is application free. Setup and enjoy!.If you like Ampere meter Pro app don't forget rate 5 star ★★★★★ orreview. They are appreciate for me. Thank you so much!Some keywords about this android application:mHA,current,voltage,super,current,process,supercharger,amps,compact,batteryoptimizer, battery very boost charge,current, charge master,ampere, battery boost and quick charge,battery, charge, fastcharge, quick charge, battery booster, ultra fast charge, chargefaster, boost charging,
Empty Folder Cleaner 1.7
Phuongpn
Annoyed with loads of empty folders in yourfile manager? Use this app.With a just one click all the empty folders will be deleted. Youare also provided with multiple options to delete emptyfolders★ FEATURES ★✓ Scan hidden folders - Deep scan function help get morefolder✓ Scan ANDROID created folders✓ Show progress - get the progress of which file is being checkedfor empty folders★ PLEASE NOTE ★✓ This app will not delete empty folders from the directories/LOST.DIR✓ If your device is running on Android version >= 6.0(Marshmallow), We're sorry because this app CANNOT clean externalSD cards. It's because of Google's policy: ANY 3rd-party apps can'taccess to external storages. (except some custom firmwareusers)
Maps of COC 2017 1.6
Phuongpn
Looking for a new design for your Clash ofClan village? Do You want to share the strategy map, defense map,farming map for everyone?If your answer is YES then this app maps for clash of clans isyours!Maps for Clash of Clans or base layout for COC is collection newmaps & layouts for player of Clash of Clans.Here you can also share the great map of yourself toeveryone.Features:★ Awesome base maps from town hall 1 to town hall 11: war, farming,trophy, hybrid (With quick Update)★ View map details, zoom-in, zoom-out★ Popup Window to construct in your COC game★ All tips to get free GEM★ News Battle clip★ Like, share map for friends★ Download maps to use offline mode★ Troll base maps for funnyWhy are you waiting for its fully FREE, Build a strong COC villageand share it with your friends!!!Please rate and review us to encourage us to develop more apps andgreat games...!If you have any suggestions or complaints, kindly mail us tophuongpnitvn@gmail.com
WiFi Password Show Pro 1.2
Phuongpn
This is a PRO version of WiFi Password Showapp with no ads★ Please Note: Require ROOTED ★Need to re-connect your new device to WiFi network, but forgot yourpassword? Want to share a WiFi password with your friend?Use WiFi Password Show Pro to view all WiFi Password when you needthem with just one click! Share with friends through SMS or Email.Yes, just that easy!WiFi Password Show Pro features:❶ Show SSID and Password;❷ Copy WiFi Password to Clipboard (to be able to pasteanywhere);❸ Share password via SMS or Email;❹ Share password in Full-screen mode;❺ QR Code Generator WiFi Access;(*) More awesome features will be developed in the nextversions.Please Note:① Only works on ROOTED devices (needs super-userpermissions).② Is not a WiFi password cracker. NOT intended to crack WiFinetworks.③ Needs previous access to WiFi networks with your device toretrieve passwords.✔ Why WiFi Password Show Pro only works on a rooted device?Because your device stores WiFi passwords when you connect to a newWiFi network. You are not able to access the passwords and retrievethem unless you have super-user permissions. Checkout here for moreinformation on root:https://www.google.com/search?q=what%20is%20root?✔ If you want the app support your language, please help ustranslate from English to your language by access the link below.Thank you!https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hak83yPNU6ESn3Ysp60xA0fK60SQPwgCaCdZMjqgAnM/edit#gid=2023617991✔ We website: http://phuongpn.com✔ Please contact to app.phuongpn@gmail.com for any issues you mayhave; and do give us 5 stars if you like us! Thanks &enjoy!
WiFi ADB Debug 1.2
Phuongpn
REQUIREMENTSThis app works on ROOTED devices only. If you don't knowwhatit means or your device is not rooted please don't install.Usersalso need to grant this app su permission when beingasked.FEATURESWiFi ADB Debug is a easy way to build, debug and test app withwificonnection, no cable. This is a helpfull for deverloper★ No-ads;★ Rooted require;★ No need to use USB cable;★ Quick enable, disable ADB connection over WiFi TCP/IP.TIPSAfter enabling ADB on app, open computer and open consoleandrunadb connect ip_address_of_device:5555IN-APP PURCHASEThis app requires in-app purchase permission. This is for userstomake donations to the app developer. Donations are voluntary andinfact do not add any extra features. But it encourage appdeveloper.Thanks!Keyword: adb debug, wifi adb, debug over air, wifi debug
Wifi Pass Viewer 2017 1.4
Phuongpn
★ NEED ROOT ★Have you forgot the password of your home or office WiFi?Do you want to see the password of the WiFi network to which yourphone was connected?Do you want to see the list of WiFi networks that are saved on yourphone?If Yes then this application is for you.WiFi Password Stored Viewer application helps you see your all thesaved WiFi networks on your phone and you can see and copy thepasswords of that networks directly to share with yourfriends.Note: This application does not crack passwords of anyunknown WiFi networks. It only helps you find the passwords savedon your phone.★ FEATURES ★- List of All connected WiFi Networks- Copy WiFi Password to Clipboard Directly
Wifi Key Recovery 1.3
Phuongpn
★ Note: Require ROOTED for showWiFiPassword feature★Need to re-connect your new device to WiFi network, but forgotyourpassword? Want to BACKUP your WiFi Password to Cloud and SyncwithYour Other Devices.Use this application to view all Wifi Password when you needthemwith just one click! Sync overall your devices. Yes, justthateasy!FREE Wifi Key Recovery features:❶ Show SSID, Password, Signal, Frequency, MAC Address,NetworkSpeed,...;❷ Scan WiFi networks nearby;❸ Sync All WiFi Password to Cloud Storage;❹ Backup Your WiFi Password and Transfer overall yourdevices;❺ Network monitoring: up, down, ip lan, ip public, location,timezone,...Please Note:① Works on ROOTED devices (needs super-user permissions).② Is not a WiFi password cracker. NOT intended to crackWiFinetworks.③ Needs previous access to WiFi networks with your devicetoretrieve passwords.✔ Please understand that application is a free app and containsadsto support develop cost.✔ If you want the app support your language, please helpustranslate from English to your language by access the linkbelow.Thank you!https://goo.gl/DIF9ZY✔ Please contact to phuongpnitvn@gmail.com for any issues youmayhave; and do give us 5 stars if you like us! Thanks&enjoy!