RADEFFFACTORY Apps

Вземи Парите 6.8
RADEFFFACTORY
Това е аналог на познатата ви игра "Станибогат". Правилата са същите - въпроси един след друг, с всекивъпрос трудността се увеличава и парите нарастват. Има истандартните 3 жокера. Целта е да си тръгнете с възможно повечепари. Забавлявайте се и станете богати!- Това е само игра и парите не са истински!- Играта няма никаква връзка с оригиналната игра, излъчвана потелевизията! Тази мобилна версия е обикновена игра с въпроси и самонаподобява оригинала!- Ако има грешка в някой от въпросите, можете да пишете на e-mail-ана разработчика!
World Offline Map 7.1
RADEFFFACTORY
This is offline atlas. It contains detailedmaps of all continents and a few world maps. Also, the app includesWorld Time Zone Map. You can zoom in, zoom out (use the on-screenbuttons or pinch-to-zoom) and explore all the world offline withoutany GPS or network access.This is not a navigation. The permission for internet is only forshowing ads. All maps are offline saved on your device. This makesapp very big size, but it can be transferred to SD Card via yourdevice settings and app manager. This makes the app less than a 1MB.The app includes images from different websites. Some of the mapsmay be old or with poor quality.The app includes World Google Map. The map is offline image of theoriginal Google Maps. The image is taken January 2015.
Double Click Lock 4.0
RADEFFFACTORY
Double Click Lock Widget is very useful app.Most of the modern smartphones have double tap option to turn offand turn on display. This app allows all devices, even older ones,to turn off display when user double tap on the homescreen. Fast,easy, and very handy...- the app should work on all devices using android gingerbread orhigher version- the battery drain should be noneThis app is just a widget!To learn how to use the app, follow the instructions in the videoor in the app help screen!To uninstall the app, first disable it from Device Administrators,or use the button on the main app screen!This app uses the Device Administrator permission!
66 Santase 34.2
RADEFFFACTORY
This is card game played with 24 cards. Insome countries it's called "Sixty-six", "Santase" or "Schnapsen".See how to play and rules of the game in game help or over theinternet. The game is known in different variations. You cancustomize your settings according to the rules you know (start with20/40 or not, declare 20/40 with queen only or both - queen andking, show or hide opponents points...). Change the game lookaccording to your needs. Everything is in your hands. Enjoy withimproved AI and the best card game experience...In game settings you can change:- auto hand gathering (on/off)- possibility to declare marriage (20/40) with no picks- possibility to declare marriage (20/40) with queen and king (notonly queen)- possibility to hide android points (harder for the user to followthe game flow)- change the score, user have to reach to win the game- change the look of the deck- change the look of the back of the cards- change the background and actionbar of the game- turn sound on and off- turn animation on and offTo declare marriage, according to the settings (upper in thedescription), just throw the queen (or the king, if set in thesettings), and the points will be automatically added to yourpoints.Full game rules: http://goo.gl/I1Smlc
Карти България Офлайн 6.1
RADEFFFACTORY
Offline BG MapsТова са офлайн карти на много градове в България. Приложението несе нуждае от интернет или GPS за да работи (изискването за интернете само с цел показване на реклами), то не е навигация, а простосъвкупност от карти на български градове. Картите са подробни, а поголемите областни градове имат изобразени и маршрути на автобусите,както и номерата на жилищните блокове на съответните улици. За сегаградовете са около 80. Поради големият размер на приложението, едобавена възможност за преместване на картата с памет, което можеда направите от мениджъра на приложения на телефона ви, след коетосамата апликация ще стане по-малка от 1 MB. Картите не са правениот мен, аз просто съм ги подбрал. Поради тази причина, някои от тяхможе да са доста стари. При възможност ще ги обновявам спо-нови.Картата на София за транспорта е предоставена от "Център за градскамобилност" ЕАД.Внимание! Приложението не е навигация, не изисква интернет и GPS.Целта му е да върне изживяването от ползването на старите хартиеникарти.
Притчи и Приказки 17.1
RADEFFFACTORY
Това е сборка от поучителни разкази, притчи ибасни на български език. Съдържа невероятни истории, които ще винакарат да се замислите за живота си и да получите ценни съвети.Всички записи са офлайн и приложението няма нужда от интернет за дачетете притчите. Интернет позволението е само с цел показване нареклами и споделяне на притчите. Имате контрол над размера нашрифта, тъмна тема за по-неизморително четене, както и възможностза отбелязване на прочетените истории (добавена е обща статистиказа всичко прочетено). Сборката за сега съдържа 140 притчи,разделени в 2 категории, над 400 басни разделени в 2 категории, 60забавни и интересни истории с Хитър Петър и над 200 българскинародни приказки и още много други.Историите са подбирани от свободното интернет пространство, но акозабележите, че някои от историите не са вместени в приложениетоспоред лиценза им, моля сигнализирайте на e-mail-а наразработчика.
Dice Game 12.3
RADEFFFACTORY
This is a game with six dices also known asFarkle Dice, Battle Dice, Zilch, Yahtzee, Barbut, Crap Out or 10000Dice. At the start of the game you roll them with clicking thebutton or shaking your phone. Different combinations gives youdifferent points. If you like combination you take it, if you don'tyou can roll again, but it's possible to lose your current points.You decide your tactics!Game Modes:- Single Player- Local MultiPlayer- Online MultiPlayer
Хороскоп Плюс 18.0
RADEFFFACTORY
Хороскоп Плюс сега включва:- Хороскоп за зодията- Информация за човек по въведен ЕГН- Календар на имените дни (търсене по име или по дата, както ипоказване на празнуващите днес)- Магическа топка на отговорите- Късмет за деня във формата на звезди указващи успеха в различнитеобласти- Гледане на кафе с ключова дума и значението и- Съновник (с вградена търсачка)- Любовен метър- Дневен хороскоп (изисква интернет)- Фази на Луната (изисква интернет)- Значение на имената- Характер на хората по месеци- Щастливи числа за деня- Хвърляне на монетаХороскоп Плюс дешифратор на ЕГН, хороскоп (оракул), гледане накафе, състояние за деня, календар на имените дни, значение наимената, съновник, любовен метър, фази на Луната и магическа топкав едно. Подобно е приложението "z-info". Показва ви района, дата нараждане, зодия, пол на човека, както и доста обемна информация зазодията и нейните специфики. Програмата е изцяло на български език.Сега е добавена и възможност за проверка на хороскопа за живота испецификацийте на зодията ви, без нужда от въвеждане на ЕГН, кактои магическа топка (magic 8 ball), на която може да задаватевъпросите си. Добавена е и възможност за гледане на кафе. Простокликате чашата и ви се пада късмет от дъното на кафената утайка.Добавени са звезди указващи дневният ви късмет. Проверявайте всекиден, да научите кои области ще са ви най-успешни. Лесно можете даразберете и щастливите си числа за деня. В последната версия имадобавен и календар на имените дни, с възможност за търсене по имеили по дата. Също можете да проверите и значението на българскитеимена, както е предложения за именуване на човек по месец нараждане. Приложението разполага и със съновник. Просто въвеждатенещо, което сте сънували и приложението казва какво означава това.Добавена е информация за фазите на Луната през текущия месец. Сегае представена и нова опция - любовен метър. Въвеждате мъжко иженско име, и програмата ви показва тяхната съвместимост. А акоискате да решите нещо, можете бързо и лесно да хвърлите монета.Забавлявайте се!- ЕГН-то не се използва за никаква друга цел освен за вземане наинформация за дата на раждане, пол и област на човек. Разрешениетоза интернет на приложението е единствено с цел показване нарекламен банер, и по никакъв начин не застрашава личната виинфромация. В програмата никъде не се изполва ЕГН-то като цялномер, а всяка цифра поотделно. Повече информация може да видите всайта на Гражданска Регистрация и Административно Обслужване. Тамса описани значенията на всяка цифра от ЕГН-то и програмата поникакъв друг начин не използва идентичността ви.- Въвеждането на ЕГН не е задължително, за нормалното използване напрограмата.- Разрешението за интернет е единствено с цел показване на рекламенбанер в самото приложение.- Спецификите на зодиите и останалата информация в приложението, сасъбирани от свободното интернет пространство и по никакъв начинразработчика не държи правата над тях. Ако има проблеми с някойлиценз, моля свържете се с e-mail на разработчика за да бъдепоправена грешката.- В последната версия е добавен и дневен хороскоп и информация зафазите на Луната. Те вземат информация от безплатни сайтове винтернет и за да използвате тази екстра трябва да имате интернетвръзка. За останалите функции на приложението интернет връзка не енужна.
Color Mixer RGB HEX 7.2
RADEFFFACTORY
This is simple but very useful tool for mixingcolors. Check the output color by adding different amount of maincolors. The app works in two modes - HEX and RGB. The app includesRGB - HEX converter, and image color picker tool.
Rescan SD Media Card 6.0
RADEFFFACTORY
This is very simple and very useful for someusers app. Its purpose is to rescan (remount) your SD card with oneclick, without remove it or go into settings. This is very helpfulwhen you see that your latest photos or downloaded music is notfound by your music player, gallery, etc. The app works withAndroid KITKAT and higher too!
Deal or Risk - Cars Edition 4.0
RADEFFFACTORY
This game is similar to a popular TV game. Atthe start you pick your box, and then open boxes one by one. Everybox contains money or car. Occasionally the banker will give youoffers. You can pick the money, banker gives you, or continueplaying until you get what's in your box. Enjoy and win a lot ofmoney, or a brand new car...!!! Money in the game are not real - this is just a game !!!
NC Puzzle 15 8.0
RADEFFFACTORY
Nice and Clean Puzzle 15 is classic game knownas Puzzle 15, Puzzle 8 or Puzzle 24. In this version you have threedifficulties with 8, 15 and 24 tiles to arrange. Click on them toswap position with the empty space. Your goal is to arrange them oncorrect places according to the numbers. Do it in possible lessmoves to make highscore. Enjoy with nice clean wooden interface andcompletely random (infinite) levels!
Бесеница 18.0
RADEFFFACTORY
Това е класическата игра Бесеница или ощеизвестна като Бесенка. В играта има хиляди думи разпределени вразлични категории. Можете да променяте трудността на играта, кактои вида на клавиатурата. Може да избирате дали да се показватпървата и последната буква или не. В играта има и статистика навсички победи и загуби. Добавена е възможност и за игра с приятел.Забавлявайте се!
Can Destroyer 1.1
RADEFFFACTORY
This is very simple and addictive game playedin many carnivals in real world. Now you can kill some time withthis mobile game similar to "Can Knockdown". You have some ballsand some cans. You must hit with the balls all the cans to fall onthe floor. Once you do that you will continue to the next level.Enjoy with two chapters and many levels in each of them and makegreat HighScores. Also, you have special bonus levels to knock allof the little cans with only one ball per level. Choose how tospend your time, enjoy with nice graphics and great explosions.More levels will be added in the future. Play all levels completelyfree with only ads integrated.Game contains:- Chapter 1 - Classic gameplay, level after level, make hiscore,and survive as much as you can- Chapter 2 - More levels, new background, new experience- Bonus - Cans are smaller, and you must knock all of them withonly one ball per levelClick the icon of the game in main menu for more info.Enjoy!
Hit The Bunny 11.2
RADEFFFACTORY
Hit The Bunny is very addictive and simplegame. Your goal is to hit as many bunnies as you can. Press the'Play' button to begin, then hit on the bunnies as fast aspossible. The game will start to speed up and become faster andfaster. If you miss 5 or more bunnies the game ends. You can checkyour last score and best score in game High Score screen.Enjoy!
Math Genius Tool 8.0
RADEFFFACTORY
This is collection of math tools. It containsscientific calculator, unit converter between many kinds of units(temperature, length, energy, power, velocity, volume, weight...),tool to solve quadratic equations, section with different kinds offormula, numeric systems conversation tool and more...
Giraffe Island 4.1
RADEFFFACTORY
Simple and addictive game for hittinggiraffes. Hit them to make points and try not to miss. Miss 5 timesand you are done. Play, enjoy and be the fastest!
Ball Of Questions 4.0
RADEFFFACTORY
This app works like a real Magic 8 Ball.Simply ask a question (Yes or No questions) and shake the deviceand the answer shall be revealed. Instead of shaking you can seethe answer with touching the ball as well.Now in the app is added nice 'Ball OQ' widget. Place it on yourhomescreen and with only one touch you can see the answers of yourquestions.If you want to remove the ads and use the app on your smartwatchjust download the pro version of the app:https://play.google.com/store/apps/details?id=ball.of.questions.pro
Desert Defence 1.0
RADEFFFACTORY
This is action game similar to popular game"Tower Defence". In this game you have two types of defensiveweapons. You must stop the Air Jets and Tanks offense. Everydestroyed enemy gives you money. With money you can buy moreweapons or upgrade current. Choose your strategy - survive aslonger as possible and make highscores. Your enemies gettingstronger and faster in every wave. Choose wisely your moves. Enjoyand SURVIVE!- the game works on almost every android device with OS version 2.1or higher, but is optimized for bigger screens. that means that onsmaller screens you may have difficulties playing while on tabletsyou can get all the benefits of the game- the game is made following and using the tutorial project for"Tower Defence" from http://cgcookie.com and http://unitycookie.com
Double Shake Unlock 4.0
RADEFFFACTORY
Open Double Shake Unlock, click ENABLE button,and you are good to go. By using this app, you can unlock yourphone, only by twisting it two times. Forget using your powerbutton, and increase your productivity! To see how to use the app,follow the in-app animation, or look at the promo video!- app may not work properly on some devices- battery usage should be very low, but still noticeable- if you restart your device, you should start the app again- if you have questions or bug reports, write to developersmail
Stopwatch + Wear
RADEFFFACTORY
Very useful Stopwatch tool that works on yoursmartphone, smartwatch and tablet.
8 Bit Watch Face
RADEFFFACTORY
8 Bit Watch Face is a classic arcade gamestyle watch face. It support round and square watches with androidwear. Ambient mode included! Tap on the screen will show youbattery level. Image of the watch changes according to theday/night cycle. Enjoy!
Lights ON 7.0
RADEFFFACTORY
This is very cool logic/puzzle game - similarto Plumber. Your goal is to rotate the pipes so the battery powerreaches the light bulbs. But careful, you must be quick!
Stupid Penguin 4.1
RADEFFFACTORY
This is very simple and addictive game. Withimproved graphics and sounds, the game offers amazing andchallenging old style arcade gameplay. Just tap on the screen andhelp the "stupid" penguin fly trough the pipes. Easy and simple...but is it?
Memory Game 4.1
RADEFFFACTORY
Simple game to train your memory. Click on thequestion marks to reveal the images behind. Remember them all andtry to match them in pairs. Be as fast as possible!Game modes:- Single Player- Multiplayer HotSeat- Multiplayer Bluetooth- Multiplayer Online
Digits Watch Face
RADEFFFACTORY
This is simple digital watch face for yourandroid wear smartwatch. It works on round and square watches.Ambient mode included! Tap on the watch face to turn on backlight!Use settings menu to change units to 24-hour format.
Tic Tac Four 4.1
RADEFFFACTORY
This is similar to Tic Tac Toe and Four in aRow games. But in this version your goal is to make 4 in a rowbefore your opponent in 7x6 board. The game includes "Hot Seat"game for two players and mode vs AI player! Game contains thirdmode in which the game is played until entire board is filled andthe winner is player with more 4 in a row-s. Enjoy with yourfriends and kill some time!
JAWA Weather 9.2
RADEFFFACTORY
JAWA (Just Another Weather App)This is simple application that shows you current weather conditionand 3-day forecast for the city you want. Also, there is homebutton included for fast showing your favorite city forecast. Thereis "Here" option - find your current city and shows you weatherforcecast. Now app includes two weather widgets (updates every 2hours). To change units from C to F and set home city go tosettings.
Salami Card Game 4.5
RADEFFFACTORY
Salami is a very simple card game. You canplay vs robot or vs your friend via ingame hotseatmultiplayer.The game is played with standart deck of 52 cards. Suits areignored in this game. Deal out all the cards, so that each playerhas 26. Players do not look at their cards, but keep them in apacket face down. The object of the game is to win all the cards.Both players now turn their top card face up and put them on thetable side by side. Players repeat this until there are two cardsof the same rank (for example two Jacks). Then the player playedlast card takes all the cards between the cards with the same rank(the Jacks in this example). Then the player put the cards on thebottom of his deck. The game continues the same way until one ofthe players has all the cards. He is the winner and the other losesthe game. This can take a long time.- In the last version are added 2 timed game modes. The gamecontinues 3 minutes, and the winner is the player who has morecards after the time is up.
Speed Ball Shooter 1.3
RADEFFFACTORY
You have one hoop, 30 seconds and hundredsofballs. Shoot the hoop before the timer reaches 0. Make moreandmore points to be the best in this game. Hold your finger down,tocontrol the power of your throw. Move your finger, to controltheshot direction. Become the master of basketball.
Notification Memo 4.1
RADEFFFACTORY
Notification Memo is very useful app for notesand reminders. Just write something set the time and the date andit will show in the notification area when the time comes.If you have smartwatch it will buzz you on your wrist too!
Guess Who Celeb Edition 6.0
RADEFFFACTORY
This is very addictive game. Your goal is toguess all celebrities. By playing different parts of the game youunlock new parts with even more celebrities. Enjoy!
NC Puzzle 15 Wear
RADEFFFACTORY
Nice and Clean Puzzle 15 is classic game knownas Puzzle 15, Puzzle 8 or Puzzle 24. In this version you have twodifficulties with 8 and 15 tiles to arrange. Click on them to swapposition with the empty space. Your goal is to arrange them incorrect places according to the numbers. Do it in possible lessmoves to make HighScore. Enjoy with nice clean wooden interface andcompletely random (infinite) levels! App is made for smartwatchesbut you can try our free smartphone version:https://play.google.com/store/apps/details?id=fifteen.puzzle.radeff
Pull My Finger 4.0
RADEFFFACTORY
This is extremely simple and useless game(Pull My Finger), but still it is fun to hear different kinds offarts and burps. Just pull the finger and you almost can smell thefart. Now app includes Fart Piano! Play your favorite song withfart sounds! Enjoy!
Glow Compass 6.0
RADEFFFACTORY
Simple yet useful compass tool with nice gloweffect. If you are near magnetic field and if it needs, you cancalibrate it, by rotating your device in eight shape. Now addedMagnetic Field detector!N - northNE - northeastE - eastSE - southeastS - southSW - southwestW - westNW - northwest
Megapixel Calculator 5.1
RADEFFFACTORY
Megapixel Calculator is very useful andinformative app for understanding different resolutions. Just typenumber of megapixels and you will see all possible variations ofscreen, photo and camera resolutions. Or even more - type theresolution of your photo, screen or camera, and the app will tellyou the aspect ratio and number of megapixels. Now app includes DPIcalculator. Just input screen resolution and size in inches, andthe DPI of the screen will be shown.Megapixel Calculator now includes:- Resolutions Calculator- Megapixel Calculator- DPI Calculator
Lucky Horoscope + Wear
RADEFFFACTORY
Lucky Horoscope is a simple app to predictyour aspects of the day. Open the app every day to see your statsfor Health, Luck, Money, Love, Work. App works on your smartwatchtoo! (Android Wear support)
Rotating Speedometer 4.2
RADEFFFACTORY
This is simple speedometer with simple, cleanand nice looking design. It has two themes for Day and Night and aoption to change speed units between imperial and metric.Everything the app do is to show your current speed according toyour GPS. Stronger GPS signal - more accurate reading.
Old Style Watch Face
RADEFFFACTORY
Use Old Style Watch Face to transform yoursmartwatch into beautiful old watch.
Flashlight Switch 4.0
RADEFFFACTORY
Flashlight Switch is just another app thatturns your phone's flashlight into a torch. This app is visuallyimproved with old style switch and a good looking light indicator.One of the simplest, must have apps.- internet permission is added only for showing banner ad- the app may not work with some devices
DosFace Watch Face
RADEFFFACTORY
DOS Watch FaceVery simple watch face for your smartwatch with interestingDOS-like UI.- watch face supports round and square watches- watch face supports ambient mode.- in watch face settings you can change to 24-hour format, showmonth, etc.- in watch face settings you can change the theme- in watch face settings you can change the prefix- tap on the screen will show you battery level
Circle Watch Face 3.1
RADEFFFACTORY
Tired of watch faces filled with functionsthat are not needed? Then you need this! This is very simple watchface with nice rotating circle for the seconds. Watch face supportsround and square watches. Ambient mode included! You can changewatch face theme to white in watch face settings. Also you canchange watch face seconds accent color in the settings.
Higher Lower Card Game 2.3
RADEFFFACTORY
Higher Lower is very simple card game. Yourgoal is to guess the next card if it will be higher or lower. Tryto guess them all!
Delta Watch Face
RADEFFFACTORY
Delta Watch Face for your smartwatch!Supported round and square watches. Ambient mode included! Whiteand dark theme included!
Е наръчник 2.0
RADEFFFACTORY
Е наръчник ще ви помогне да се запознаете с Еномерата в храните. Научете кои от тях са безвредни, кои са опаснии кои не са подходящи за деца. Бъдете в час с нещата, с които сехраните.
Имена 3.5
RADEFFFACTORY
"Имена" е многофункционално приложение заимените дни и значението на имената.
VREME Watch Face
RADEFFFACTORY
Super clean, simple, old style watch face forandroid wear!- support for ambient mode- support for round watches- support for square watches- white and dark theme included- display current date
Dices + Wear
RADEFFFACTORY
Dices is very simple app. The app will let youthrow between 1 and 6 dices (5 on wear). You can use the app justlike the real physical dice in your board games. App will beinstalled on your Android Wear smartwatch too!Features:- choose how much dices you want to use- throw the dices with nice animation and sound- available for Android Wear- round and square watches supported- tablets and phones supported
Факти Тривия 2.0
RADEFFFACTORY
Факти Тривия е изключително интересна игра.Чрез нея ще научите интересни факти за човека, земята и всичкоостанало. Играта показва на екрана факт след факт, а вашата задачае да познаете дали той е верен. Целта е да не прекъсвате поредицатаси от верни отговори. Внимавайте! Играта не е лесна и има многоуловки, но пък за това е много зарибителна и трудно ще се откъснетеот нея.
Ball Of Questions Pro Wear
RADEFFFACTORY
This app works like a real Magic 8 Ball.Simply ask a question (Yes or No questions) and shake the deviceand the answer shall be revealed. Instead of shaking you can seethe answer with touching the ball as well. App works on yoursmartwatch too (ANDROID WEAR support)!If you want you can try the free version with ads and no smartwatchsupport:https://play.google.com/store/apps/details?id=ball.of.questions