RADEFFFACTORY Apps

Double Click Lock 3.2
RADEFFFACTORY
Double Click Lock Widget is very useful app.Most of the modern smartphones have double tap option to turn offand turn on display. This app allows all devices, even older ones,to turn off display when user double tap on the homescreen. Fast,easy, and very handy...- the app should work on all devices using android gingerbread orhigher version- the battery drain should be noneThis app is just a widget!To learn how to use the app, follow the instructions in the videoor in the app help screen!To uninstall the app, first disable it from Device Administrators,or use the button on the main app screen!
Вземи Парите 6.3
RADEFFFACTORY
Това е аналог на познатата ви игра "Станибогат". Правилата са същите - въпроси един след друг, с всекивъпрос трудността се увеличава и парите нарастват. Има истандартните 3 жокера. Целта е да си тръгнете с възможно повечепари. Забавлявайте се и станете богати!- Това е само игра и парите не са истински!- Играта няма никаква връзка с оригиналната игра, излъчвана потелевизията! Тази мобилна версия е обикновена игра с въпроси и самонаподобява оригинала!- Ако има грешка в някой от въпросите, можете да пишете наe-mail-а на разработчика!
Dice Game 9.1
RADEFFFACTORY
This is a game with six dices also known asFarkle Dice, Battle Dice, Zilch, Yahtzee, Barbut, Crap Out or 10000Dice. At the start of the game you roll them with clicking thebutton or shaking your phone. Different combinations gives youdifferent points. If you like combination you take it, if you don'tyou can roll again, but it's possible to lose your current points.You decide your tactics! The game can be played vs AI or HotSeatMultiPlayer with your friends.
World Offline Map 6.0
RADEFFFACTORY
This is offline atlas. It contains detailedmaps of all continents and a few world maps. Also, the app includesWorld Time Zone Map. You can zoom in, zoom out (use the on-screenbuttons or pinch-to-zoom) and explore all the world offline withoutany GPS or network access.This is not a navigation. The permission for internet is onlyfor showing ads. All maps are offline saved on your device. Thismakes app very big size, but it can be transferred to SD Card viayour device settings and app manager. This makes the app less thana 1 MB.The app includes images from different websites. Some of themaps may be old or with poor quality.The app includes World Google Map. The map is offline image of theoriginal Google Maps. The image is taken January 2015.
66 Santase 32.2
RADEFFFACTORY
This is card game played with 24 cards.Insomecountries it's called "Sixty-six", "Santase" or"Schnapsen".See howto play and rules of the game in game help orover theinternet. Thegame is known in different variations. Youcancustomize yoursettings according to the rules you know (startwith20/40 or not,declare 20/40 with queen only or both - queenandking, show or hideopponents points...). Change the gamelookaccording to your needs.Everything is in your hands. Enjoywithimproved AI and the bestcard game experience...In game settings you can change:- auto hand gathering (on/off)- possibility to declare marriage (20/40) with no picks- possibility to declare marriage (20/40) with queen andking(notonly queen)- possibility to hide android points (harder for the usertofollowthe game flow)- change the score, user have to reach to win the game- change the look of the deck- change the look of the back of the cards- change the background and actionbar of the game- turn sound on and off- turn animation on and offTo declare marriage, according to the settings (upperinthedescription), just throw the queen (or the king, if setinthesettings), and the points will be automatically addedtoyourpoints.Full game rules: http://goo.gl/I1Smlc
DosFace Watch Face
RADEFFFACTORY
Very simple watch face for your smartwatchwith interesting DOS-like UI.- watch face supports round and square watches- watch face supports ambient mode.- in watch face settings you can change to 24-hour format- in watch face settings you can change the theme- tap on the screen will show you battery level
Карти България Офлайн 5.2
RADEFFFACTORY
Offline BG MapsТова са офлайн карти на много градове в България. Приложениетонесенуждае от интернет или GPS за да работи (изискването заинтернетесамо с цел показване на реклами), то не е навигация,апростосъвкупност от карти на български градове. Картитесаподробни, а поголемите областни градове имат изобразени имаршрутина автобусите,както и номерата на жилищните блокове насъответнитеулици. За сегаградовете са около 80. Поради големиятразмер наприложението, едобавена възможност за преместване накартата спамет, което можеда направите от мениджъра на приложениянателефона ви, след коетосамата апликация ще стане по-малка от 1MB.Картите не са правениот мен, аз просто съм ги подбрал. Порадитазипричина, някои от тяхможе да са доста стари. При възможност щегиобновявам спо-нови.Картата на София за транспорта е предоставена от "Центързаградскамобилност" ЕАД.Внимание! Приложението не е навигация, не изисква интернетиGPS.Целта му е да върне изживяването от ползването настаритехартиеникарти.
Притчи и Приказки 14.1
RADEFFFACTORY
Това е сборка от поучителни разкази, притчи ибасни на български език. Съдържа невероятни истории, които ще винакарат да се замислите за живота си и да получите ценни съвети.Всички записи са офлайн и приложението няма нужда от интернет за дачетете притчите. Интернет позволението е само с цел показване нареклами и споделяне на притчите. Имате контрол над размера нашрифта, тъмна тема за по-неизморително четене, както и възможностза отбелязване на прочетените истории (добавена е обща статистиказа всичко прочетено). Сборката за сега съдържа 140 притчи,разделени в 2 категории, над 400 басни разделени в 2 категории, 60забавни и интересни истории с Хитър Петър и над 200 българскинародни приказки и още много други.Историите са подбирани от свободното интернет пространство, ноако забележите, че някои от историите не са вместени в приложениетоспоред лиценза им, моля сигнализирайте на e-mail-а наразработчика.
Color Mixer RGB HEX 6.0
RADEFFFACTORY
This is simple but very useful tool for mixingcolors. Check the output color by adding different amount of maincolors. The app works in two modes - HEX and RGB. The app includesRGB - HEX converter, and image color picker tool.
Rescan SD Media Card 4.0
RADEFFFACTORY
This is very simple and very useful for someusers app. Its purpose is to rescan (remount) your SD card with oneclick, without remove it or go into settings. This is very helpfulwhen you see that your latest photos or downloaded music is notfound by your music player, gallery, etc. The app works withAndroid KITKAT and higher too!
Хороскоп Плюс 16.2
RADEFFFACTORY
Хороскоп Плюс дешифратор на ЕГН, хороскоп(оракул), гледане на кафе, състояние за деня, календар на именитедни, значение на имената, съновник, любовен метър, фази на Луната имагическа топка в едно. Подобно е приложението "z-info". Показва вирайона, дата на раждане, зодия, пол на човека, както и доста обемнаинформация за зодията и нейните специфики. Програмата е изцяло набългарски език. Сега е добавена и възможност за проверка нахороскопа за живота и спецификацийте на зодията ви, без нужда отвъвеждане на ЕГН, както и магическа топка (magic 8 ball), на коятоможе да задавате въпросите си. Добавена е и възможност за гледанена кафе. Просто кликате чашата и ви се пада късмет от дъното накафената утайка. Добавени са звезди указващи дневният ви късмет.Проверявайте всеки ден, да научите кои области ще са винай-успешни. В последната версия има добавен и календар на именитедни, с възможност за търсене по име или по дата. Също можете дапроверите и значението на българските имена, както е предложения заименуване на човек по месец на раждане. Приложението разполага исъс съновник. Просто въвеждате нещо, което сте сънували иприложението казва какво означава това. Добавена е информация зафазите на Луната през текущия месец. Сега е представена и новаопция - любовен метър. Въвеждате мъжко и женско име, и програматави показва тяхната съвместимост. Забавлявайте се!- ЕГН-то не се използва за никаква друга цел освен за вземане наинформация за дата на раждане, пол и област на човек. Разрешениетоза интернет на приложението е единствено с цел показване нарекламен банер, и по никакъв начин не застрашава личната виинфромация. В програмата никъде не се изполва ЕГН-то като цялномер, а всяка цифра поотделно. Повече информация може да видите всайта на Гражданска Регистрация и Административно Обслужване. Тамса описани значенията на всяка цифра от ЕГН-то и програмата поникакъв друг начин не използва идентичността ви.- Въвеждането на ЕГН не е задължително, за нормалното използванена програмата.- Разрешението за интернет е единствено с цел показване нарекламен банер в самото приложение.- Спецификите на зодиите и останалата информация в приложението,са събирани от свободното интернет пространство и по никакъв начинразработчика не държи правата над тях. Ако има проблеми с някойлиценз, моля свържете се с e-mail на разработчика за да бъдепоправена грешката.- В последната версия е добавен и дневен хороскоп и информацияза фазите на Луната. Те вземат информация от безплатни сайтове винтернет и за да използвате тази екстра трябва да имате интернетвръзка. За останалите функции на приложението интернет връзка не енужна.Хороскоп Плюс сега включва:- Хороскоп за зодията- Информация за човек по въведен ЕГН- Календар на имените дни (търсене по име или по дата, както ипоказване на празнуващите днес)- Магическа топка на отговорите- Късмет за деня във формата на звезди указващи успеха в различнитеобласти- Гледане на кафе с ключова дума и значението и- Съновник (с вградена търсачка)- Любовен метър- Дневен хороскоп (изисква интернет)- Фази на Луната (изисква интернет)- Значение на имената- Характер на хората по месеци
Deal or Risk - Cars Edition 3.0
RADEFFFACTORY
This game is similar to a popular TV game. Atthe start you pick your box, and then open boxes one by one. Everybox contains money or car. Occasionally the banker will give youoffers. You can pick the money, banker gives you, or continueplaying until you get what's in your box. Enjoy and win a lot ofmoney, or a brand new car...!!! Money in the game are not real - this is just a game !!!
Desert Defence 1.0
RADEFFFACTORY
This is action game similar to popular game"Tower Defence". In this game you have two types of defensiveweapons. You must stop the Air Jets and Tanks offense. Everydestroyed enemy gives you money. With money you can buy moreweapons or upgrade current. Choose your strategy - survive aslonger as possible and make highscores. Your enemies gettingstronger and faster in every wave. Choose wisely your moves. Enjoyand SURVIVE!- the game works on almost every android device with OS version 2.1or higher, but is optimized for bigger screens. that means that onsmaller screens you may have difficulties playing while on tabletsyou can get all the benefits of the game- the game is made following and using the tutorial project for"Tower Defence" from http://cgcookie.com and http://unitycookie.com
Giraffe Island 3.0
RADEFFFACTORY
Simple and addictive game for hittinggiraffes. Hit them to make points and try not to miss. Miss 5 timesand you are done. Play, enjoy and be the fastest!
Double Shake Unlock 3.0
RADEFFFACTORY
Open Double Shake Unlock, click ENABLE button,and you are good to go. By using this app, you can unlock yourphone, only by twisting it two times. Forget using your powerbutton, and increase your productivity! To see how to use the app,follow the in-app animation, or look at the promo video!- app may not work properly on some devices- battery usage should be very low, but still noticeable- if you restart your device, you should start the app again- if you have questions or bug reports, write to developersmail
Ball Of Questions 3.1
RADEFFFACTORY
This app works like a real Magic 8 Ball.Simply ask a question (Yes or No questions) and shake the deviceand the answer shall be revealed. Instead of shaking you can seethe answer with touching the ball as well.Now in the app is added nice 'Ball OQ' widget. Place it on yourhomescreen and with only one touch you can see the answers of yourquestions.If you want to remove the ads and use the app on your smartwatchjust download the pro version of the app:https://play.google.com/store/apps/details?id=ball.of.questions.pro
Hit The Bunny 10.0
RADEFFFACTORY
Hit The Bunny is very addictive and simplegame. Your goal is to hit as many bunnies as you can. Press the'Play' button to begin, then hit on the bunnies as fast aspossible. The game will start to speed up and become faster andfaster. If you miss 5 or more bunnies the game ends. You can checkyour last score and best score in game High Score screen.Enjoy!
Math Genius Tool 6.0
RADEFFFACTORY
This is collection of math tools. It containsscientific calculator, unit converter between many kinds of units(temperature, length, energy, power, velocity, volume, weight...),tool to solve quadratic equations, section with different kinds offormula, numeric systems conversation tool and more...
NC Puzzle 15 Wear
RADEFFFACTORY
Nice and Clean Puzzle 15 is classic game knownas Puzzle 15, Puzzle 8 or Puzzle 24. In this version you have twodifficulties with 8 and 15 tiles to arrange. Click on them to swapposition with the empty space. Your goal is to arrange them incorrect places according to the numbers. Do it in possible lessmoves to make HighScore. Enjoy with nice clean wooden interface andcompletely random (infinite) levels! App is made for smartwatchesbut you can try our free smartphone version:https://play.google.com/store/apps/details?id=fifteen.puzzle.radeff
JAWA Weather 7.3
RADEFFFACTORY
JAWA (Just Another Weather App)This is simple application that shows you current weather conditionand 3-day forecast for the city you want. Also, there is homebutton included for fast showing your favorite city forecast. Thereis "Here" option - find your current city and shows you weatherforcecast. Now app includes two weather widgets (updates every 2hours). To change units from C to F and set home city go tosettings.
Бесеница 15.0
RADEFFFACTORY
Това е класическата игра Бесеница или ощеизвестна като Бесенка. В играта има хиляди думи разпределени вразлични категории. Можете да променяте трудността на играта, кактои вида на клавиатурата. Може да избирате дали да се показватпървата и последната буква или не. В играта има и статистика навсички победи и загуби. Добавена е възможност и за игра с приятел.Забавлявайте се!
Stupid Penguin 2.0
RADEFFFACTORY
This is very simple and addictive game. Withimproved graphics and sounds, the game offers amazing andchallenging old style arcade gameplay. Just tap on the screen andhelp the "stupid" penguin fly trough the pipes. Easy and simple...but is it?
Stopwatch + Wear
RADEFFFACTORY
Very useful Stopwatch tool that works on yoursmartphone, smartwatch and tablet.
Speed Ball Shooter 1.3
RADEFFFACTORY
You have one hoop, 30 seconds and hundredsofballs. Shoot the hoop before the timer reaches 0. Make moreandmore points to be the best in this game. Hold your finger down,tocontrol the power of your throw. Move your finger, to controltheshot direction. Become the master of basketball.
Megapixel Calculator 4.0
RADEFFFACTORY
Megapixel Calculator is very usefulandinformative app for understanding different resolutions. Justtypenumber of megapixels and you will see all possible variationsofscreen, photo and camera resolutions. Or even more - typetheresolution of your photo, screen or camera, and the app willtellyou the aspect ratio and number of megapixels. Now app includesDPIcalculator. Just input screen resolution and size in inches,andthe DPI of the screen will be shown.Megapixel Calculator now includes:- Resolutions Calculator- Megapixel Calculator- DPI Calculator
Glow Compass 5.0
RADEFFFACTORY
Simple yet useful compass tool with nice gloweffect. If you are near magnetic field and if it needs, you cancalibrate it, by rotating your device in eight shape. Now addedMagnetic Field detector!N - northNE - northeastE - eastSE - southeastS - southSW - southwestW - westNW - northwest
NC Puzzle 15 6.0
RADEFFFACTORY
Nice and Clean Puzzle 15 is classic game knownas Puzzle 15, Puzzle 8 or Puzzle 24. In this version you have threedifficulties with 8, 15 and 24 tiles to arrange. Click on them toswap position with the empty space. Your goal is to arrange them oncorrect places according to the numbers. Do it in possible lessmoves to make highscore. Enjoy with nice clean wooden interface andcompletely random (infinite) levels!
Slap That 4.1
RADEFFFACTORY
Simple and fun game for wasting some time.Slap the guy as fast as you can to be the best player! It's time todo some slaps...
Факти Тривия 1.1
RADEFFFACTORY
Факти Тривия е изключително интересна игра.Чрез нея ще научите интересни факти за човека, земята и всичкоостанало. Играта показва на екрана факт след факт, а вашата задачае да познаете дали той е верен. Целта е да не прекъсвате поредицатаси от верни отговори. Внимавайте! Играта не е лесна и има многоуловки, но пък за това е много зарибителна и трудно ще се откъснетеот нея.
Ghost Smasher Wear
RADEFFFACTORY
Ghost Smasher is very simple and addictivegamefor android wear. Install it on your phone and the gamewillautomatically transfer to your smartwatch. Kill as many ghostsasyou can! Try not to miss and be the fastest!
VREME Watch Face 1.3
RADEFFFACTORY
Super clean, simple, old style watch faceforandroid wear!- support for ambient mode- support for round watches- support for square watches- display current date
Circle Watch Face 1.0
RADEFFFACTORY
Tired of watch faces filled with functionsthatare not needed? Then you need this! This is very simple watchfacewith nice rotating circle for the seconds.
Old Style Watch Face
RADEFFFACTORY
Use Old Style Watch Face to transform yoursmartwatch into beautiful old watch.
Higher Lower Card Game 1.1
RADEFFFACTORY
Higher Lower is very simple card game.Yourgoal is to guess the next card if it will be higher or lower.Tryto guess them all!
Cards Battle / War 5.0
RADEFFFACTORY
This is very old card game, originallycalled"War". In this Cards Battle you can play vs AI or vs yourfriendvia in-game HotSeat mode. You can read rules of the game, ingamehelp, or over the internet.Rules:In the basic game there are two players and you use a standard52card pack. Cards rank as usual from high to low: A K Q J T 9 8 765 4 3 2. Suits are ignored in this game.Deal out all the cards, so that each player has 26. Players donotlook at their cards, but keep them in a packet face down.Theobject of the game is to win all the cards.Both players now turn their top card face up and put them onthetable. Whoever turned the higher card takes both cards andaddsthem (face down) to the bottom of their packet. Then bothplayersturn up their next card and so on.If the turned up cards are equal there is a war. The tied cardsstayon the table and both players play the next three cards onthetable. Whoever has the higher of the third cards wins the warandadds all eight cards face-down to the bottom of their packet.Ifthe third cards are equal as well, the war continues: eachplayerputs another three cards on the table. The war goes on likethis aslong as the face-up cards continue to be equal. As soon asthey aredifferent the player of the higher card wins all the cardsin thewar.The game continues until one player has all the cards and wins.Thiscan take a long time.- In the last version are added 2 timed game modes. The gameisplayed for 3 minutes, and the winner is the player who hasmorecards after the time is up.
8 Bit Watch Face
RADEFFFACTORY
8 Bit Watch Face is a classic arcade gamestyle watch face. It support round and square watches with androidwear. Ambient mode included! Tap on the screen will show youbattery level. Image of the watch changes according to theday/night cycle. Enjoy!
Higher Lower 2.1
RADEFFFACTORY
Simply decide which search term has beensearched for the most by selecting higher or lower. The objectiveis to get the most right in a row.
Digits Watch Face
RADEFFFACTORY
This is simple digital watch face for yourandroid wear smartwatch. It works on round and square watches.Ambient mode included! Tap on the watch face to turn on backlight!Use settings menu to change units to 24-hour format.
Lucky Horoscope + Wear
RADEFFFACTORY
Lucky Horoscope is a simple app to predictyour aspects of the day. Open the app every day to see your statsfor Health, Luck, Money, Love, Work. App works on your smartwatchtoo! (Android Wear support)
Memory Game 1.6
RADEFFFACTORY
Simple game to train your memory. Click on thequestion marks to reveal the images behind. Remember them all andtry to match them in pairs. Be as fast as possible!
Имена 1.1
RADEFFFACTORY
Това приложение ще ви помогне да знаетебългарските празници. То има няколко функции:- търсене на име и извеждане на значението му (Значения)- търсене на име и извеждане на датата, на която празнува (Именидни)- избор на дата и преглед на празнуващите имена на избрания ден(Имени дни)- информация за характера на хората родени през всеки месец инай-подходящи имена (Месеци)- приложението извежда и информация за празнуващите имена днес(Имени дни)
Е наръчник 1.1
RADEFFFACTORY
Е наръчник ще ви помогне да се запознаете сЕномерата в храните. Научете кои от тях са безвредни, кои саопаснии кои не са подходящи за деца. Бъдете в час с нещата, с коитосехраните.
БГ Буквар 5.0
RADEFFFACTORY
Това е обикновено букварче за по малкитедеца.Чрез него могат лесно да научат азбуката с помощта на картинкиизвуци към всяка буква. Приложението съдържа и игра, с коятодапроверят знанията си. Сега са добавени цифри и игра, с коятодететоможе да се учи да брои. Приложението съдържа и игра скартинки, запознаване на животните, само по сянката им.
Ball Of Questions Pro Wear
RADEFFFACTORY
This app works like a real Magic 8 Ball.Simply ask a question (Yes or No questions) and shake the deviceand the answer shall be revealed. Instead of shaking you can seethe answer with touching the ball as well. App works on yoursmartwatch too (ANDROID WEAR support)!If you want you can try the free version with ads and no smartwatchsupport:https://play.google.com/store/apps/details?id=ball.of.questions
Notification Memo for Wear 1.0
RADEFFFACTORY
Notification Memo is very simple andusefulapp. Main function of the app is to send custom notes fromyoursmartphone to your smartwatch. Just open the app, writewhateveryou want, an click send. Immediately the note will show onyournotification bar and on your smartwatch. This will help youtoremember something or quickly show you information without needtopickup your phone. The app lets you customize time ofthenotifications. If you want to remember do something in a fewhours- no problem. Just set the desired date and time on your note,andthe app will buzz you on your smartphone and on yoursmartwatchwhen the time comes.- To send a memo to your smartwatch, just write your note andclicksend. This will do it immediately!- To schedule future memo use the TIME button to setup the notetheway you want.
Lights ON 4.0
RADEFFFACTORY
This is very cool logic/puzzle game - similarto Plumber. Your goal is to rotate the pipes so the battery powerreaches the light bulbs. But careful, you must be quick!
Dices + Wear
RADEFFFACTORY
Dices is very simple app. The app will let youthrow between 1 and 9 dices (5 on wear). You can use the app justlike the real physical dice in your board games. App will beinstalled on your Android Wear smartwatch too!Features:- choose how much dices you want to use- throw the dices with nice animation and sound- available for Android Wear- round and square watches supported- tablets and phones supported
Dots and Boxes XO 4.0
RADEFFFACTORY
This is classic game for two players. Clickondots to connect them. If you connect four dots to form a boxyouput your symbol inside. The goal is to make more boxes thanyouropponent. If you complete a box it's your turn again. Playuntilyou and your opponent fill all the boxes. In the game youcancustomize the playing field, play vs AI with 3 difficulties orplayvs your friends. Spend some time on this game and enjoy!
Приказки и Песнички 10.2
RADEFFFACTORY
Приказки и Песнички е колекция от детскиприказки, песни и истории преведени на български език в звуковформат. Повечето са дело на БАЛКАНТОН и може да ги помните отдетството си. Приложението не съдържа в себе си нито един запис.Всичко се стриймва директно от интернет за това внимавайте, ако стена ограничена тарифа мобилен интернет. Сега е добавена възможност иза офлайн възпроизвеждане (прочетете по долу). Забавлявайте се,сещайте се за младите си години и предавайте знанията на децата сис тази невероятна колекция и продължение на часове стрийм. Когатоползвате търсачката, ако не откривате запис, проверете и ръчно всписъка, дали наистина не съществува, защото е възможно разминаванев заглавията и начина на именуване.За сега приказките са около 250, в бъдеще ще бъдат добавяни и нови.Добавени са и близо 100 записа на песнички, както и още около 50руски песнички.Сега е добавена и опция за изтегляне на записите на картата памет.По този начин можете да използвате приложението, дори без нужда отинтернет. За да могат записите да се запаметяват на картата едобавено разрешение за четенето и. В това няма нищо необичайно.Опитайте новата възможност и бъдете готови за пускане на приказка,вече по всяко време. Прочетете повече за изтеглянето и изчистванетона записите в информационния екран в самото приложение.В последната версия е вграден музикален плеър в приложението. Тойще позволи възпроизвеждане на изтегленте записи в бекграунд,включително и при заключен екран. Плеърът работи само с изтегленизаписи. За да го използвате, трябва поне еднократно да сте ималиинтернет - изберете запис, натиснете бутона за изтегляне, и следкато изтеглянето приключи, можете по всяко време да пускате записав музикалния плеър, дори без интернет! Вече е възможно пукане и нажив стрийм на заден фон и при изключен екран.Понеже записите са на различни места в интернет понякога е възможносървърът, на който се намира даден запис да не е в много добросъстояние в момента и записа да буферира бавно или да не зарежда.Хубаво е когато имате интернет и всичко е нормално, да изтеглитежеланите записи с бутона за изтегляне. Така ще имате възможност заслушане по всяко време, дори и офлайн!Записите са подбирани от свободното интернет пространство. Акосмятате, че лиценза на някой от записите не позволява такъв видразпространение, моля сигнализирайте на e-mail-а наразработчика.
Can Destroyer 1.1
RADEFFFACTORY
This is very simple and addictive game playedin many carnivals in real world. Now you can kill some time withthis mobile game similar to "Can Knockdown". You have some ballsand some cans. You must hit with the balls all the cans to fall onthe floor. Once you do that you will continue to the next level.Enjoy with two chapters and many levels in each of them and makegreat HighScores. Also, you have special bonus levels to knock allof the little cans with only one ball per level. Choose how tospend your time, enjoy with nice graphics and great explosions.More levels will be added in the future. Play all levels completelyfree with only ads integrated.Game contains:- Chapter 1 - Classic gameplay, level after level, make hiscore,and survive as much as you can- Chapter 2 - More levels, new background, new experience- Bonus - Cans are smaller, and you must knock all of them withonly one ball per levelClick the icon of the game in main menu for more info.Enjoy!