RTR GAMES Apps

R-ORG PREMIUM 1.0.15
RTR GAMES
Herkese merhaba,Yepyeni ve iddalı bir org programı ile karşınızdayız.Tamamen Türk ve Arap ezgilerine uygun olarak tasarlandı.Özellikler:-40 adet Türk ve Arap sesi-50 adet hızı ayarlanabilir Türk ve Arap ritimi-Ritim tekerleği: Bu özellik sayesinderitiminhızınıistediğinizseviyeye ayarlayabilirsiniz.-Picthbend : Bu özellikle ses dalga, yayma ve bir tonkalınveyainceefekt verebilirsiniz.-Temalar :İçerisindekitemalarlagörümünükişiselleştirebilirsiniz.Sesler:Kaval, mey, zurna, ney, elektro saz, bağlama,kanun,kemençe,piano,ud, tambur, kemane, abdal saz, tsm ud, drumkit,akerdeon,macun,kanun titreme, klasik gitar, organ, yaylı,klarnet,solokeman,üfleme kaval, koro ses ve bu seslerden karmaoluşan 15adetözelkarma ses.Ritimler:Her ritim bankasının kendine has atakveözelsesleribulunmaktadır.2/4, 4/4, vahte, çiftetelli, halay(davul), azeri, 9/8roman,3/8,7/85/8 Türkü, 6/8 halay, Oyun havası, Ankara veArabic.Keyfini çıkarın,bize ulaşmak için,www.rtrgames.comwww.facebook.com/rtrgamesadreslerini ziyaret edebilirsiniz.Hello to everyone,Here we are with a brand new and ambitious program org.It is designed to fully comply with Turkish and Arab melodies.Features:-40 Pieces of Turkish and Arab voice-50 Pieces per set of Turkish and Arab rhythmsRita My wheel: You can set the desired level the speedoftherhythmwith this feature.-Picthbend: This particular sound wave propagationeffectsandcangive you a ton of thick or thin.-Themes: Inside the theme to customize the outlook.Voices:Kavala, meyer, horn, reed, electric saz, bindinglaws,fiddle,piano,lute, drum, kemane, abdal reeds, TSM lute,drumkits,concertinas,paste, law chills, classical guitar,organ,strings,clarinet, soloviolin, flute blowing, and mixedvoicechoircomposed of 15 specialmixed sound of that voice.Rhythms:There are unique attacks and special sound of eachrhythmbank.2/4, 4/4, woe, the çiftetelli, Halay (drums), Azeri,novels9/8,3/8,7/8 5/8 Turk, 6/8 Halay game air, Ankara andArabic.Enjoy,To reach usI www.rtrgames.cowww.facebook.com/rtrgamesYou can visit the address.
R-Zurna 1.0.14
RTR GAMES
Telefonunuzdan ve tablet bilgisayarınızdanzurna çalın.Özellikler:-Basit kullanımlı-YENİ:Çalabilmek için basit şarkı nota kataloğu.-4 Adet rtim yüklü*Halay*Oyun havası*Slow*4/4Bu rtimler ile eğlenceyi katlayın.-Üzerindeki ekranı sayesinde hangi notaya bastığınızı ve hangirtimde olduğunuzu kolayca görün.Horns stolen from yourcomputer on your phone and tablet.Features:-Simple to use-NEW: Play simple songs to catalog notes.I installed rt -4 Piece* Halay* Game weather* Slow* 4/4Fold rtim of fun with this.Press the on-screen notes that thanks to which you can easily seewhat is and what my RTIs.
R-ORG (Turk-Arabic Keyboard) 1.0.8
RTR GAMES
Merhaba,Yeni programımız r-org ile sanal org programına sahipolacaksınızİçerisinde;*12 adet Türk ve arab müzik aletleri sesleri-KAVAL -KANUN-MEY -KEMENÇE-ZURNA -UD-NEY -AKORDEON-ELEKTRO BAĞLAMA -MACUN-SAZ______________________________________*12 Adet üç hız seviyeli Arap ve Türk ritimleri-2/4 -5/8-DAVUL ZURNA -Vahte1-4/4 -Vahte2-HALAY -ANKARA-ARABIC -Çiftetelli-Horon -Slow_______________________________________Ayrıca içerisinde hazır şarkı notalarıda mevcut,bu notalar ilebakarak şarkı çalabilirsiniz.Keyfini çıkarın.Hi there,Our program is a new program that will have virtualorganizations-orgIn;* 12 pieces of Turkish and interface sounds of musicalinstruments-KAVAL-LAWS-MEYER-KEMENÇE-ZURNA-UD-NEY-ACCORDION-Electron binding-PASTE-SAZ______________________________________* 12 pieces of three speed levels Arab and Turkish rhythms-2 / 4 -5 / 8-Drums and horns-Vahte1-4/4-Vahte2-HALAY-ANKARA-ARABIC-Çiftetelli-Slow-Horon_______________________________________Also available in the notes in the song is ready, you can playthe song looking with this note.Enjoy.
R-DRUM HD (Bateri - Metronom) 1.0.12
RTR GAMES
Cihazınızdan bateri çalın ve metronom olarakkullanın, davul,bass ve dahası...İçerisinde bateri ve metronom bulunmaktadır.BATERİ ÖZELLİKLERİ:-5 Adet zil-6 Adet davul-1 Adet bass davul.METRONOM:Bu özellik sayesinde ritim kaçırmadan bateriniziçalabilirsiniz.EK SESLER:İçerisinde ek olarak 4 adet ses bulunmakta, bu sesler sayesindeintro(başlangıç) veya outro(bitiş) yapabilirsiniz.SESLER: Gitar - Piano - Bass - MagicALTYAPILAR:İçersinde 4 adet ritimsiz altyapı bulunmakta, bunlar sayesinde dahafazla eğlence sunuyoruz, bir altyapı açın ve ritimini sizçalın.Daha fazla uygulama için google play'de RTR GAMES yazın.Diğer uygulamalarımız r-org r-elektro baglama r-saz r-zurna.Played drums on yourdevice and use it as a metronome, drum, bass and more ...Inside there are drums and metronome.BATTERY FEATURES:-5 Piece ring-6 Pcs drum-1 Units bass drum.METRONOM:With this feature you can play your drums without missing abeat.ADDITIONAL SOUNDS:In addition there are 4 pieces in sound, it sounds thanks intro(start) or outro (end) can do.AUDIO: Guitar - Piano - Bass - MagicInfrastructures:Located within 4-sync infrastructure, they offer more entertainmentthanks to an infrastructure that rhythm you turn it on andplay.For more applications on Google Play Write RTR GAMES.Other practices are organ-electric clamping r-r-r-reed flutes.
R-Arabesk Set 1.0.28
RTR GAMES
Tablet bilgisayarınızdan ve telefonunuzdanelektro bağlama ,kanun ve keman çalma programıdır.İçerisinde;elektro saz (bağlama)kanunArabesk kemaniçerisindeki ritim sayısı: 12 adet (güncellendikçe artacak.)-Halay 1-Halay 2-Çiftetelli-Ankara havası-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 arb-Oryantal-Oyun havası 1-Oyun havası orbEkranı sayesinde çalarken zorlanmayacaksınız.Tamamen ücretsizdir.Diğer uygulamalarımızıda ziyeret edin. ( r-saz r-zurna r-ney r-rockguitar planet warz)Keyfini çıkarın.Tablet PC and phone,electric binding laws and violin playing program.In;electric saz (tethering)lawArabesque violinNumber of rhythm within: 12 pcs (increase are updated.)-Halay 1-Halay 2-ÇiftetelliAir-Ankara-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 Arb-Oriental-Gaming air 1Orb-game atmosphereZorlanmayacaksınız screen while playing through.Completely free of charge.Other uygulamalarımızıda recuperate. (R-r-ney reed flutes r-r-rockguitar planet warz)Enjoy.
R-Arabesk Keman 1.0.9
RTR GAMES
Telefonunuzdan ve tabletinizden keman ( gruparabesk komalı keman ) çalmak için hazırladığımız bir programdır veücretsizdir.*5 Adet Ritim bulunmaktadır, bu ritimler sayesinde çalarken dahafazla eğleneceksiniz.*Eğlenceli grafikler ile daha eğlenceli bir program.*Hevesli olanlar için eğitim ve kulak bilgisi gelişimine yardımcıolacaktır.*Keman programıdır oyun değildir.Phone and tablet violin(fiddle group arabesque coma) have prepared a program and it isfree to play.* There are 5 Piece Rhythm, this is more fun than playing withrhythms.* Fun graphics and a fun program.* For those who are enthusiastic and ear training will help thedevelopment of knowledge.* Violin program is not a game.
R-Elektro Bağlama 1.0.29
RTR GAMES
Tablet bilgisayarınızdan ve telefonunuzdanelektro bağlama ve saz çalma programıdır.İçerisinde;Akustik saz (bağlama)Eski tarz lensli bağlama4 Telli elektro bağlama (delay)içerisindeki ritim sayısı: 12 adet (güncellendikçe artacak.)-Halay 1-Halay 2-Çiftetelli-Ankara havası-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 arb-Oryantal-Oyun havası 1-Oyun havası orbEkranı sayesinde saz çalarken zorlanmayacaksınız.Tamamen ücretsizdir.Diğer uygulamalarımızıda ziyeret edin. ( r-saz r-zurna r-ney r-rockguitar planet warz)Keyfini çıkarın.Tablet from your computerand connect your phone electro and instrumental playingprogram.In;Acoustic instrumentals (bind)Old-style binding lens4-wire electro-binding (delay)Number of rhythm within: 12 (will increase as we update.)-Halay 1-Halay 2-ÇiftetelliWeather in Ankara-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 ARBs-OrientalAir-Game 1Air orb-GameWill be forced through the screen while playinginstrumentals.It is completely free.In other uygulamalarımızı recuperate. (R-r-ney reed flutes r-r-rockguitar planetary warz)Enjoy.
R-Kaval 1.0.9
RTR GAMES
Tablet bilgisayarınızdan ve telefonunuzdançoban kaval ve ince kaval programıdır.İçerisinde;içerisindeki ritim sayısı: 9 adet (güncellendikçeartacak.)-Halay 1-Halay 2-Çiftetelli-Ankara havası-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 arbİçerisindeki şarkı notaları ile çalmayı bilmesenizdeçalabileceksiniz.İçerisinde bir çok bilinmiş popüler şarkı notalarıbulunmakta.Tamamen ücretsizdir.Diğer uygulamalarımızıda ziyeret edin. ( r-saz r-zurna r-ney r-rockguitar planet warz)Keyfini çıkarın.Tablet PC and phoneshepherd tibia tibia and fine program.In;in the rhythm: 9 units (increase are updated.)-Halay 1-Halay 2-ÇiftetelliAir-Ankara-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 ArbWith notes of the song can be played in bilmesenizde play.Been known there are a lot of popular songs in the notes.Completely free of charge.Other uygulamalarımızıda recuperate. (R-r-ney reed flutes r-r-rockguitar planet warz)Enjoy.
R-Saz 1.0.10
RTR GAMES
Telefonunuzdan ve tabletinizden saz ( bağlama) çalmak için hazırladığımız bir programdır ve ücretsizdir.*4 Adet Ritim bulunmaktadır, bu ritimler sayesinde çalarken dahafazla eğleneceksiniz.*Eğlenceli grafikler ile daha eğlenceli bir program.*Hevesli olanlar için eğitim ve kulak bilgisi gelişimine yardımcıolacaktır.*Saz bağlama programıdır oyun değildir.Phone and tablet reeds(binding) have prepared a program and it is free to play.* There are 4 pcs rhythm, this is more fun than playing withrhythms.* Fun graphics and a fun program.* For those who are enthusiastic and ear training will help thedevelopment of knowledge.* Instrument linking program is not a game.
R-Kemençe 1.1.3
RTR GAMES
Tabletinizden ve telefonunuzdan kemençeçalmaya hazır mısınız uşaklar?İçerisindeki 6 adet karadeniz ritmi ile daha eğlenceli vekeyifli bir program.Ayrıca içerisinde intro, 3 çeşit değişik atak ve uzun havalar içinfon müziğide bulunmaktadır.RTİMLER:7/8 Karadeniz (horon)Tekno 1Tekno 2Türküler ve arabesk için 2 adet slow rtim.Are you ready to playfiddle servants tablet and phone?6 pieces in a program more fun and enjoyable with the rhythm ofthe black sea.Also in the intro, 3 types of background music for various attacks,and has a long weather.Rtime:7/8 Black (horon)Techno 1Techno 2Rtime 2 for slow songs and arabesques.
R-Ney 1.0.10
RTR GAMES
Telefonunuzdan ve tablet bilgisayardangeleneksel ney çalmak için hazırladığımız bir programdır veücretsizdir.*4 Adet tempo bulunmaktadır, bu tempolar sayesinde çalarken dahafazla eğleneceksiniz.*Eğlenceli grafikler ile daha eğlenceli bir program.*Hevesli olanlar için eğitim ve kulak bilgisi gelişimine yardımcıolacaktır.*Ney programıdır oyun değildir.Prepared for your phoneand tablet PC is a program to play the traditional flute andfree.* There are 4 pieces tempo, this is more fun than playing withtempos.* Fun graphics and a fun program.* For those who are enthusiastic and ear training will help thedevelopment of knowledge.* Ney program is not a game.
R-Kanun-Mey 1.0.6
RTR GAMES
Tabletten ve telefondan kanun , ney ve eskitarz elektro bağlama (saz) çalma programıdır.içerisindeki ritim sayısı: 12 adet (güncellendikçeartacak.)-Halay 1-Halay 2-Çiftetelli-Ankara havası-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 arb-Oryantal-Oyun havası 1-Oyun havası orbEkranı sayesinde saz çalarken zorlanmayacaksınız.Tamamen ücretsizdir.Diğer uygulamalarımızıda ziyeret edin. ( r-saz r-zurna r-ney r-rockguitar planet warz)Keyfini çıkarın.Tablet and phone, kanun,ney and old-style electro-binding (instrumental) playback program.Number of rhythm within: 12 pcs (increase are updated.)-Halay 1-Halay 2-ÇiftetelliAir-Ankara-Slow 1-Slow 2-5/8-4/4-4/4 Arb-Oriental-Gaming air 1Orb-game atmosphereThanks to the screen while playing instrumentalszorlanmayacaksınız.Completely free of charge.Other uygulamalarımızıda recuperate. (R-r-ney reed flutes r-r-rockguitar planet warz)Enjoy.
R-Rock Guitar 1.0.6
RTR GAMES
Hello!,This is virtual guitar program.This is rock guitar program.This is free.Features:-4 RACK RHYTHM-DISPLAY-FUNNY GRAPHICROCK GUITARwww.rtrgames.comfacebook/rtrgames.ENJOY!ohter apps on google playstore:https://play.google.com/store/apps/developer?id=RTR%20GAMES&hl=tr
R-Electro Bağlama Turk Arabic 1.0.1
RTR GAMES
Hello to everyone,We are with a brand new and ambitious program with anelectricconnect.It is designed to fully comply with Turkish and Arab melodies.Features:10 pieces in HD quality electro connecting tones.- 3-wire to connect the 4-wire connecting, abdal acousticinstrumentto instrument, sweet sound you are looking to connectthe lens whenyou connect the old electro.30 pieces in HD quality in accordance with the Turkish andArabtunes rhythms.- 2/4, 4/4, belly, slow are they wild, çiftetelli, play air,Arabrhythms, folk dance rhythms, rhythms and more Azerbaijanis.Rita My wheel: You can set the desired level the speed oftherhythm with this feature.-Picthbend: This particular sound wave propagation effects andcangive you a ton of thick or thin.Enjoy,To reach usI www.rtrgames.cowww.facebook.com/rtrgamesYou can visit the address.