Shopee Apps

Shopee: No.1 Belanja Online 2.20.16
Shopee
Shopee is the No. 1 Online ShoppingDestination in Indonesia. As the largest online shoppingdestination in Indonesia, Shopee offers convenient and seamlessshopping experience to the users that are looking to shop variousattractive offers with the cheapest price and free shipping to allover Indonesia anytime, anywhere via mobile. With strong paymentand logistical support, Shopee provides all users with an easy andsecure online shopping experience.SHOP ANYTIME, ANYWHERE● Browse and shop with ease from our comprehensive range ofcategories, including Health & Beauty, Electronics, Fashion,Home & Living, Baby & Toys and more with the cheapest priceall over Indonesia● Get 100% original products from official brands on ShopeeMall● Enjoy great discounts from our daily Flash Sale● Earn Shopee Coins with every purchase to enjoy more savingsSAFE ONLINE ENVIRONMENT● Shop smartly – Scan through seller's ratings and reviews● Shop safely with Shopee Guarantee – Receive your order or getyour money back● Shop conveniently with strong logistical support – Track yourorders from payment to delivery via up-to-date shippinginformationSEAMLESS CHECKOUT & SECURE PAYMENT METHODS● Experience quick and convenient purchase process – Browse throughour user-friendly mobile interface● Transact safely with your preferred payment method – Pay withbank transfer or credit cardAPP HIGHLIGHTS● Free Shipping to all over Indonesia● Cheapest Price Guarantee● Transact safely with Shopee Guarantee● Strong payment and logistical support● Daily Flash Sales and attractive deals● Shopee Coins with every purchase● And many more to come!-------------------Visit our WEBSITE: www.shopee.co.idLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeIDFollow us on TWITTER: twitter.com/ShopeeIDFollow us on INSTAGRAM: @shopee_ID
Shopee SG: Hot Deals Best Price 2.20.16
Shopee
Shopee is the leading online shopping platformin Southeast Asia and Taiwan that offers convenient and seamlessshopping to users that are looking to shop anytime, anywhere. Withstrong payment and logistical support, Shopee provides all userswith an easy, secure and fast online shopping experience.SHOP HOT DEALS AT THE BEST PRICES● Browse and shop with ease from our comprehensive range ofcategories, including health & beauty, electronics, fashion,home & living, baby & toys and more● Enjoy great savings from our daily Flash Deals● Get quality products from official brands on Shopee Mall● Explore Daily Discover section for tailored productofferingsSAFE ONLINE ENVIRONMENT● Make informed purchases – Scan through seller's ratings andreviews● Risk-free payment - Shopee Guarantee only releases payment uponconfirming receipt of order● Strong logistics support - Track your orders from payment todelivery via up-to-date shipping informationSEAMLESS CHECKOUT & SECURE PAYMENT METHODS● Experience quick and convenient purchase process with ourintuitive interface● Transact with your preferred method - pay with bank transfer orcredit cardAPP HIGHLIGHTS● Daily Flash Deals● Search by category and brand● App-exclusive offers and notifications● Personalised product recommendations● Customer rating and reviews● Shopee Coins with every purchase● Order tracking● 100% protection with Shopee Guarantee● Many more to come-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear from you!Visit our WEBSITE: www.shopee.sgLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeSingaporeFollow us on INSTAGRAM : @shopeesingapore
蝦皮購物: 花得更少,買得更好 2.20.16
Shopee
Shopee is the leading online shopping platformin Southeast Asia and Taiwan that offers convenient and seamlessshopping. With strong payment, logistical support and intuitiveinterface, it allows users to shop anytime, anywhere. The newlylaunched Shopee Mall features three guarantees: Free Return within15 days, 100% Authentic Products and Easy Return/Refund, allowingusers to shop with confidence and spend less for betterdeals!SHOP ANYTIME, ANYWHERE● Browse and shop with ease from our wide range of categories,including health & beauty, electronics, fashion, home &living, baby & toys and more.● Get quality products from official brands on Shopee Mall, withvarious products and reliable guarantees.● Explore Daily Discover section for tailored productofferings.● Enjoy great savings from our daily Flash Sales.● Earn Shopee Coins with every purchase to enjoy moresavings.SAFE ONLINE ENVIRONMENT● Make informed purchases – Scan through seller's ratings andreviews.● Risk-free payment - Shopee Guarantee only releases payment uponconfirming receipt of order.● Strong logistics support - Track your orders from payment todelivery via up-to-date shipping information.SEAMLESS CHECKOUT & SECURE PAYMENT METHODS● Experience convenient and seamless purchase process with ourintuitive interface.● Pay by your preferred method – bank transfer, credit card or cashon delivery.APP HIGHLIGHTS● Search by category and brand, using keywords to find what youneed exactly.● App-exclusive offers, daily information and dealsnotifications.● Personalised product recommendations● Customer and sellers’ rating and reviews● Earn Shopee Coins with each purchase● Instant order tracking● 100% protection with Shopee Guarantee● Many more to come-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear from you!Visit our WEBSITE: www.shopee.twLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeTWFollow us on INSTAGRAM: @shopee_twFind us on LINE: @Shopee
Shopee: Mua bán trên di động 2.20.16
Shopee
SHOPEE là ứng dụng mua bán trực tuyến trên diđộng hàng đầu Đông Nam Á và Đài Loan, hoàn toàn MIỄN PHÍ, AN TOÀNvà NHANH CHÓNG. Tại Shopee, người dùng có thể phương thức mua sắmtiện lợi, nhanh chóng, có thể mua bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.Ngoài các phương thức thanh toán tiện lợi và giao hàng nhanh chóng,Shopee còn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyếndễ dàng, an toàn và thuận tiện.DỄ DÀNG MUA SẮM MỌI LÚC MỌI NƠI+ Tìm kiếm sản phẩm và mua sắm dễ dàng từ các danh mục của nhiềuNgành hàng khác nhau. Thỏa thích mua sắm từ các mặt hàng thờitrang, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, tới các sản phẩm gia dụng, côngnghệ, mẹ và bé với giá rẻ nhất+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ các Thương hiệu chính hãng tạiShopee Mall+ Khám phá mục “Gợi ý hôm nay” để dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm phùhợp với nhu cầu+ Tiết kiệm được nhiều chi phí hơn khi mua hàng từ chương trìnhFlash Sales diễn ra mỗi ngày+ Nhận Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công để nhận giảm giá chocác lần mua sắm tiếp theoAN TOÀN MUA SẮM TRỰC TUYẾN+ An tâm khi mua sắm – Có thể kiểm tra được độ uy tín của Shop dựatrên đánh giá và bình luận của người mua+ Thanh toán an toàn với Shopee Đảm Bảo – Người bán sẽ chỉ nhậnđược thanh toánkhi bạn xác nhận đã nhận được đơn hàng+ Hỗ trợ vận chuyển – Theo dõi đơn hàng từ lúc đặt mua đến lúc nhậnhàng thông qua mục Cập nhật đơn hàngTHANH TOÁN NHANH CHÓNG & TIỆN LỢI+ Trải nghiệm mua sắm nhanh chóng và tiện lợi với giao diện rõ ràngvà dễ sử dụng.+ Thoải mái chọn phương thức thanh toán thuận tiện nhất – Có thểthanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng.ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG+ Tìm kiếm dễ dàng theo tên Ngành hàng và Thương hiệu+ Nhận được nhiều ưu đãi độc quyền và thông báo khuyến mãi hàngngày+ Mục Gợi ý hôm nay được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từngngười dùng+ Xem được đánh giá về người bán+ Nhận được Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công+ Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn hàng+ Được bảo vệ quyền lợi 100% với Shopee Đảm Bảo+ Và còn nhiều hơn thế nữa-------------------Hãy cập nhật ngay – chúng tôi hân hạnh được lắng nghe và phục vụbạn!WEBSITE Shopee: www.shopee.vnShopee trên FACEBOOK: facebook.com/ShopeeVNShopee trên INSTAGRAM : @shopee_vnSHOPEE is online shoppingapplications on leading mobile Southeast Asia and Taiwan,absolutely FREE, SAFE and FAST. At Shopee, users can purchasemethod convenient, fast, can be purchased at any time and anywhere.In addition to the convenient payment methods and quick delivery,Shopee also gives users online shopping experience easy, safe andconvenient.EASY SHOPPING wherever+ Search for products and shopping easily from the list of manydifferent goods sector. Delight shopping from fashion items,beauty, wellness, to household products, technology, mother andbaby cheapestEnsure product quality from genuine Shopee Brand Mall+ Check out the "Hint today" to easily identify products that fitthe needs+ Saving more costs when buying from Flash Sales take place everyday+ Get Shopee Xu each successful purchase to receive the discountfor the next shopping timeSAFE ONLINE SHOPPING+ Peace of mind when shopping - You can check the reputation of theMarket based on reviews and buyer's comments+ Pay securely with Shopee guarantee - Sellers will only get soundtoankhi you confirm received orders+ Transportation allowance - Merchandising from time to timereceive goods ordered through the line item updatePAYMENT FAST & CONVENIENT+ Shopping experience quick and convenient interface with clear andeasy to use.+ Comfortable choose the payment method most convenient - can bepaid on delivery or credit card payments.APPLICATION HIGHLIGHTS+ Easy search by name Product and Brand+ Get exclusive deals and promotions daily notifications+ Section Suggestions today be adapted to the needs of eachuser+ See is assessed on the seller+ Get Shopee Xu each successful purchase+ Track through the process of order processing+ To protect the rights of 100% with guarantee Shopee+ And much more-------------------Please update now - we're happy to listen and serve you!WEBSITE Shopee: www.shopee.vnShopee on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeVNShopee instagram: @shopee_vn
Shopee MY:FreeShipping for All 2.20.16
Shopee
Shopee is the leading online shopping platformin Southeast Asia and Taiwan that offers convenient and seamlessshopping to users that are looking to shop anytime, anywhere. Withstrong payment and logistical support, Shopee provides all userswith an easy, secure and fast online shopping experience.SHOP ANYTIME, ANYWHERE● Browse and shop with ease from our comprehensive range ofcategories, including health & beauty, electronics, fashion,home & living, baby & toys and more● Get quality products from official brands on Shopee Mall● Enjoy great savings from our daily Shocking Sales● Enjoy Free Shipping from more than 250 selected stores (up to 5KGfor West Malaysia and up to 1KG for East Malaysia)● Explore Daily Discover section for tailored productofferings● Earn Shopee Coins with every purchase to enjoy more savingsSAFE ONLINE ENVIRONMENT● Make informed purchases – Scan through seller's ratings andreviews● Risk-free payment - Shopee Guarantee only releases payment uponconfirming receipt of order● Strong logistics support - Track your orders from payment todelivery via up-to-date shipping informationSEAMLESS CHECKOUT & SECURE PAYMENT METHODS● Experience quick and convenient purchase process with ourintuitive interface● Transact with your preferred method - pay with bank transfer orcredit cardAPP HIGHLIGHTS● Search by category, brand and location● App-exclusive offers and daily deals notifications● Personalised product recommendations● Customer rating and reviews● Shopee Coins with every purchase● Order tracking● 100% protection with Shopee Guarantee● Many more to come-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear from you!Visit our WEBSITE: www.shopee.com.myLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeMYFollow us on INSTAGRAM : @shopee_my
Shopee - ซื้อขายออนไลน์ 2.20.16
Shopee
Shopee is a fun, free and trusted onlinemarketplace where you can buy and sell on mobile anytime, anywhere!Shopping and selling can never be easier. Download now and joinShopee's mobile marketplace!WITH THE SHOPEE APP YOU CAN:● Buy from a wide range of popular cosmetics, beauty products, homedecor, women's fashion, men's fashion and more, all at the bestprices in Thailand● Browse personalised recommendations in our Daily Discover sectionand keep up with the latest trends with our Trending Searches● Chat with sellers in real-time with Shopee’s Live Chat● Shop safely online with Shopee Guarantee – Receive your order orget your money back● Sell in a dash - List a product and start selling in less than 30seconds● Be a successful seller - Shopee's Seller Centre and in-app SellerAssistant helps you manage inventory, build customer relationshipsand measure shop performance● Share the joy – Interact with others in our community withShopee's social marketplace. See a good deal while shopping? Shareit with your friends on social media with a simple tapBENEFITS FOR SELLERS:+ Create an online listing for free with up to 9 photos and startselling within 30 seconds+ Share your listings instantly on various social media platforms,including Facebook, Instagram and Twitter+ Build up your marketplace credibility by gathering positiveratings and reviews from your customersBENEFITS FOR BUYERS:+ Browse effortlessly through various categories, or search forproducts using keywords to find exactly what you want to buy+ Be an informed buyer - check out any seller’s rating and reviewsfrom previous buyers+ Make payment safely – with Shopee Guarantee, your payment is sentto sellers only after you have received your order-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear from you!Visit our WEBSITE: www.shopee.co.thLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeTHFollow us on INSTAGRAM : @shopee_thPlease note that Shopee requires permission to access the followingservices for these reasons:-Storage permission: We need to access your Gallery for productimages when uploading products. To provide a better userexperience, we also cache web contents to external storage to avoidtaking up too much RAM.-Camera permission: When you are uploading product listings andsend images via chat, we need access to your camera, so that youcan fully engage in transactions on Shopee.-Contacts permission: In order for you to find friends and stayupdated with your followers, we require access to your phonecontacts.-Location permission: To personalise your browsing experience wewould like access your location so we can sort products accordingto what’s near you.
Shopee Philippines – Buy and Sell on Mobile 2.20.16
Shopee
Shopee is a fun, free, and trusted onlinemarketplace where you can buy and sell on mobile anytime, anywhere!Shopping and selling has never been easier. Download now and joinShopee's mobile marketplace!WITH THE SHOPEE APP YOU CAN:● Buy from a wide range of popular cosmetics, beauty products, homedecor, women's fashion, men's fashion and more, all at the bestprices in the Philippines● Browse personalized recommendations in our Daily Discover sectionand keep up with the latest trends with our Trending Searches● Shop with Shopee's live chat and get the best deals● Shop safely online with Shopee Guarantee – Receive your order orget your money back● Sell in a dash - List a product and start selling in less than 30seconds● Be a successful seller - Shopee's Seller Center and in-app SellerAssistant helps you manage inventory, build customer relationships,and measure shop performance● Share the joy – Interact with others in our community withShopee's social marketplace. See a good deal while shopping? Shareit with your friends on social media with a simple tapBENEFITS FOR SELLERS:+ Create an online listing for free with up to 9 photos and startselling within 30 seconds+ Share your listings instantly on various social media platforms,including Facebook, Instagram, and Twitter+ Build up your marketplace credibility by gathering positiveratings and reviews from your customersBENEFITS FOR BUYERS:+ Browse effortlessly through various categories, or search forproducts using keywords to find exactly what you want to buy+ Be an informed buyer - check out any seller’s rating and reviewsfrom previous buyers+ Make payment safely – with Shopee Guarantee, your payment is sentto sellers only after you have received your order-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear from you!Visit our WEBSITE: www.shopee.phLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeePHFollow us on INSTAGRAM : @shopee_phPlease note that Shopee requires permission to access the followingservices for these reasons:- Storage permission: We need to access your Gallery for productimages when uploading products.- Camera permission: When you are uploading product listings andsend images via chat, we need access to your camera, so that youcan fully engage in transactions on Shopee.- Contacts permission: In order for you to find friends and stayupdated with your followers, we require access to your phonecontacts.- Location permission: To personalize your browsing experience wewould like access your location so we can sort products accordingto what’s near you.
Shopee: فروشگاه همراه شما 2.0.48
Shopee
شاپی فروشگاهی بر روی موبایل شما! خرید و فروشدرکمتر از ۳۰ ثانیه، در هر زمان و هر مکان• در یک چشم بهم زدن محصولات خود را بفروشید - فروش را در کمتر از۳۰ثانیه آغاز کنید!• با یک چت (گفتگو) خرید کنید - بهترین معاملات را با چت آنلاینشاپیتجربه کنید.• به طور رایگان خرید و فروش کنید! - آیا کمیسیون یا هزینه دانلودوهزینه لیست کردن کالا باید پراخت شود؟ خیر!• شادیتان را به اشتراک بگذارید - شادیتان را از طریق رسانههایاجتماعی به اشتراک بگذارید.فواید Shopee برای فروشندگان• ایجاد لیست با حداکثر ۹ عکس جهت فروش محصولات نو و یا دست دوم• به اشتراک گذاری لیست خود همزمان در چند شبکه اجتماعی مانند فیسبوک،اینستاگرام، توییتر و غیره.• اعتباردهی به فروشگاه خود با جمع آوری نظرات مثبت مشتریانفواید Shopee برای خریداران• جستجوی آسان با استفاده از کلمات کلیدی برای پیدا کردن همان چیزیکهبه دنبالش هستید.• دسترسی کامل به اطلاعات - بررسی نظرات خریداران دربارهفروشندگانقبلی• دنبال کردن افراد و فروشندگان مورد علاقه خود و مشاهده به روزرسانیلیست های ایشان.Commercial coffee shoponyour mobile! Sales in less than 30 seconds, at any time andanyplace• In the blink of an eye to sell their products - sales startinless than 30 seconds!• With a chat (conversation) purchase - coffee shop experiencethebest deals online chat.• are free to buy and sell! - Is the Commission or the list ofgoodsmust pay download fees and costs be? No!• Share your happiness - happiness through social media to share.Shopee benefits for all• Create a list of up to 9 photos for the sale of new orsecond-handgoods• Share your list simultaneously in several social networkslikeFacebook, Instagram, Twitter and so on.• Accredited by collecting positive feedback to yourstorecustomersShopee benefits for buyers• Easy search using keywords to find what you're looking for.• Full access to information - reviewing previous buyersaboutsellers• Follow all your favorite people and see their updatesthelist.
Shopee MM: Buy&Sell on Mobile 2.2.58
Shopee
Shopee is a fun, free and trusted way to buyand sell instantly on your phone. Join millions of others to listitems and shop for deals anytime, anywhere.● Sell in a dash - Start selling in less than 30 seconds.● Shop with a chat – Get the best deal with Shopee live chat.● Create and browse listings for FREE! – Download cost, listing feeor commission? None!● Share the joy – Spread the fun via social media.● Hashtags – discover simply by tapping on any hashtag added by theseller community.● Home Feed - Explore a constantly fresh stream of items added bypeople you follow and inspired by their likes and comments.● Sub-categories - Browse Shopee’s wide selection more convenientlywith a new level of categories.BENEFITS FOR SELLERS:+ Create a listing for FREE, with up to 9 photos to sell your newor pre-loved products.+ Powerful promotions: gain views for your products by joiningin-app events.+ Instantly share your listings on various social media platforms.Including Facebook, Instagram, etc.+ Build up your marketplace credibility by gathering positivereviews from your customers.+ Description Images: Say more about yourself or your shop byadding images to your description.+ Hassle-free tools to organize your listings, track your ordersand keep in touch with customers.BENEFITS FOR BUYERS :+ Effortlessly browse or search using keywords to find exactly whatyou are looking for.+ Be well-informed - check out the seller’s reviews from previousbuyers.+ Follow your favourite community members for instant updates oftheir new listings.+ Fresh hashtags to discover what is trending.-------------------Give us a shout - we genuinely love hearing from you!Visit our WEBSITE: www.shopee.com.mm www.shopee.com.mmLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeMMFollow us on INSTAGRAM : @shopee_myanmarFollow us on BEETALK: ShopeeMM