YOYO HOLDINGS PTE. LTD. Apps

PopSlide: Cashback, Diskon, Pulsa Gratis 6.1.5.5
PopSlide adalah aplikasi cashback terbaikuntuk kamu. Dapatkan Cashback dengan berbelanja di toko onlinefavorit kamu. Dan juga kamu dapat menerima hadiah poin hanya denganmemainkan mini-game, menjawab survei, atau hanya dengan cek layarkunci.Dapatkan pulsa gratis jauh lebih mudah dengan Cashback dan FiturLainnya!FITUR:CARA MENDAPATKAN PULSA GRATIS:Kumpulkan Rp (poin) sebanyak banyaknya untuk ditukarkan pulsagratis. Berikut adalah cara-cara mudah untuk mengumpulkan Rp (poin)di PopSlide:-Instal Aplikasi-Shopping & dapatkan cashback-Menjadi afiliasi PopSlide & dapatkan komisi-Jalankan misi/ rolet harian/ PopQuiz-Baca Artikel & jawab survei-Undang temanCARA MENUKAR Rp DENGAN PULSA GRATISKumpulkan Rp sebanyak-banyaknya dengan menggunakan PopSlide setiaphari. Untuk penukaran pertama, kamu harus mempunyai poin minimalsebesar Rp 10.000, namun untuk penukaran selanjutnya, hanya denganRp 5.000, kamu sudah dapat menukar dengan pulsa gratis!PROVIDER PENDUKUNGTelkomsel Simpati, Kartu As, Indosat Im3, Mentari, XL Axiata, 3(Three)CASHBACK BELANJADapatkan cashback hingga 10% di 10 toko (dan akan bertambah!)termasukLazada, Zalora, Matahari Mall, Elevenia, Blibli, Tokopedia,Pegipegi, Blanja, dan VIP Plaza.PANDUAN CASHBACK1. Klik toko online favorit kamu dari menu PopSlide2. Klik ‘Beli Sekarang’3. Mulai belanja di website toko online tersebut4. Lakukan pembayaran hingga selesai5. Cashback berupa Rp (poin) akan ditambahkan di akun PopSlidekamuGak suka belanja? Gak masalah, kamu tetap bisa dapat cashbackdengan cara:1. Klik toko online favorit kamu dari menu PopSlide2. Klik ‘Bagikan’3. Bagikan link ke teman-teman kamu4. Ingatkan temanmu untuk belanja dari link yang kamu bagikan5. Cashback berupa Rp (poin) akan ditambahkan di akun PopSlide kamusaat teman kamu sukses berbelanjaTOKO PENDUKUNGLazada, Zalora, Matahari Mall, Blibli, Tokopedia, Pegipegi Hotel,VIP Plaza.Catatan: Berdasarkan kebijakan Google Play tentang komentar,komentar tentang kode promosi referral, promosi palsu,impersonation, isu politik, dan komentar dengan tujuan buruk akanditangguhkanInfo lebih lanjut tentang PopSlide:Facebook Page: www.facebook.com/PopSlide.Indonesia.Official/Twitter Page: https://twitter.com/PopSlide_IDInstagram: @popslide_idPopSlide cashbackapplication is best for you. Get cashback by shopping at yourfavorite online stores. And also you can receive a reward pointsjust by playing mini-games, answering surveys, or simply to checkthe lock screen.Get your free credit is much easier with Cashback and MoreFeatures!FEATURES:HOW TO GET FREE PULSE:Collect USD (points) as the amount to be exchanged toll free. Hereare easy ways to collect Rp (points) in PopSlide:-Install Application-Shopping and get cashback-Being PopSlide affiliates and earn commissions-Start the mission / roulette daily / PopQuiz-Read article and answer surveysOF friendHow to redeem USD PULSE WITH FREECollect as much Rp using PopSlide every day. For the firstexchange, you must have at least Rp 10,000 points, but for the nextexchange, only $ 5,000, you are able to exchange with mobilecredit!PROVIDER SUPPORTTelkomsel Sympathy, Ace, Indosat IM3, Mentari, XL Axiata, 3(Three)CashBack SHOPPINGGet up to 10% cashback at 10 stores (and will grow!) IncludedLazada, Zalora, Sun Mall, Elevenia, Blibli, Tokopedia, Pegipegi,Blanja, and VIP Plaza.GUIDES CashBack1. Click on your favorite online store from the menu PopSlide2. Click the 'Buy Now'3. Start shopping at the online store website4. Make a payment until completion5. Cashback be Rp (points) will be added to your account youPopSlideDo not like shopping? No problem, you can still be able cashbackby:1. Click on your favorite online store from the menu PopSlide2. Click the 'Share'3. Share the link to your friends4. Remind your friends to expenditure of links that you share5. Cashback be Rp (points) will be added to your account when yourfriend PopSlide you successful shoppingSHOP SUPPORTLazada, Zalora, Sun Mall, Blibli, Tokopedia, Pegipegi Hotel, VIPPlaza.Note: Based on the Google Play policy about comments, commentsabout the promotional codes referral, false promotion,Impersonation, political issues, and comments with bad intentionswill be suspendedMore info about PopSlide:Facebook Page: www.facebook.com/PopSlide.Indonesia.Official/Twitter Page: https://twitter.com/PopSlide_IDInstagram: @popslide_id
PopSlide: Get Free Load 4.3.3.10
Want free mobile load? Just slide your lockscreen.We accept all network, SMART communications, GLOBE Telecom, andSUN Cellular!!You can get Free Load!PopSlide is a fabulous app to get rewarded with free mobile loadand discover your favorite mobile apps, brands, products, andcoupons. The more you slide your lock screen and take an action tocontents, the more you get rewarded. Thousands of people areearning points to get free mobile load every day, be one of themnow!No bothersome registration required. Getting started is simple.Install the app, choose your gender and birth year. Awesomecontents are then delivered on your lock screen. Sliding right willtake you to your home screen. Sliding left will let you engage witha content to learn more or get benefit. Every engagement gives youpoints that can convert into mobile load. You’ll never look at yourlock screen the same way ever again.- Supports all major Pinoy mobile networks: SMART, SMART Bro,Globe and Sun Cellular.- You can enjoy 9Gag , Buzzfeed, CNN, and so many news on your lockscreen!- Various ways to earn load: app install, visiting web site, onlinesign-up, watching video. You can earn just by sliding lock screen!All are free and so easy!- Fun Daily Login Stamp Bonus & Raffle Roulette- Vertical Swipe to explore more content at a time
PopSlide: Tích Điểm Đổi Quà 4.3.3.10
Bạn muốn nhận quà miễn phí trên điện thoại?Chỉ cần trượt màn hình khóa trên điện thoại của bạnỨng dụng được dùng cho tất cả các mạng: Viettel, MobiFone,Vinaphone, Vietnamobile, Gmobile và SfoneBạn có thể nhận quà miễn phí trên di động!PopSlide là một ứng dụng tuyệt vời giúp người dùng có thể nhận quàmiễn phí trên điện thoại và khám phá các ứng dụng yêu thích, cácthương hiệu, sản phẩm và nhiều phiếu giảm giá hấp dẫn. Bạn trượtmàn hình khóa và xem nội dung quảng cáo càng nhiều thì bạn nhậnđược điểm thưởng càng cao. Hàng ngàn người đã nhận được điểm để đổilấy những phần thưởng hấp dẫn trên điện thoại mỗi ngày, hãy là mộttrong số họ ngay bây giờ nào!Không quá phức tạp. Hãy bắt đầu với những bước đơn giản. Cài đặtứng dụng, sau đó chọn giới tính và năm sinh. Nhiều nội dung hấp dẫnsẽ xuất hiện trên màn hình khóa điện thoại. Bạn có thể trượt sangphải để trở về màn hình chính và trượt sang trái để khám phá nhiềuthông tin hữu ích. Thưởng thức nội dung đa dạng và nhận điểm để đổilấy quà trên điện thoại di động. Hãy trải nghiệm sự khác biệt trênmàn hình khóa điện thoại của bạn cùng PopSlide nhé!-Hỗ trợ tất cả các mạng điện thoại: Viettel, MobiFone,Vinaphone, Vietnamobile, Gmobile và Sfone.-Bạn sẽ được cập nhật nhiều tin tức HOT trong ngày trên màn hìnhkhóa của bạn từ các trang VNexpress, Soha, 5giay, ...-Bạn có thể thông qua rất nhiều cách để tích điểm đổi quà như: càiđặt ứng dụng, vào trang web chính thức, đăng kí trực tuyến và xemvideo. Bạn chỉ cần trượt màn hình khóa! Tất cả đều miễn phí và vôcùng đơn giản!- Sưu tập tem khi đăng nhập mỗi ngày và quay vòng quay may mắnRaffle.- Bạn có thể trượt lên, xuống để khám phá nhiều hơn những nội dungthú vị, phong phú.Want to get a free gifton your phone? Just slide the lock screen on your phoneApplication is used for all network: Viettel, MobiFone, Vinaphone,Vietnamobile, Gmobile and SfoneYou can get free gifts on mobile!PopSlide is a great app can help users get free gifts on your phoneand discover all your favorite apps, brands, products and moreattractive coupons. You slide the lock screen and see as muchpromotional content, you get bonus points higher. Thousands ofpeople have received points in exchange for attractive rewards onthe phone every day, be one of them right now on!Not too complicated. Let's start with these simple steps. Installthe app, then select the gender and year of birth. Many compellingcontent will appear on the lock screen phone. You can swipe rightto return to the main screen, and swipe left to discover moreuseful information. Enjoy rich content and earn points to exchangefor gifts on a mobile phone. Experience the difference on the lockscreen of your phone with PopSlide offline!-Support All telephone network: Viettel, MobiFone, Vinaphone,Vietnamobile, Gmobile and Sfone.-You Will be updated daily Hot news on your lock screen from thepages VNexpress, Soha, 5giay, ...-You Can adopt many ways to earn points redemptions such asinstalling applications, on the official website, register onlineand watching videos. You simply slide the lock screen! All are freeand extremely simple!- Stamp Collecting signing in every day and lucky spin rotationRaffle.- You can slide up and down to explore more exciting content,rich.
PopSlide:Earn Prepaid Recharge 4.3.3.10
Exclusive #1 lock screen app to earn freeprepaid recharge.Why pay for prepaid recharge when you can earn it for free. Swipingthe lock screen has never been more fun. Awesome contents aredelivered on your lock screen. Not just install great apps but readnews articles to explore in your free time. Every engagement givesyou points that can be converted into mobile prepaid recharge.How does it work:• Earn prepaid recharge by installing apps,using the apps, fillingsurveys & by referring friends and family.• Earned prepaid recharge can be also be gifted to friends andfamily as mobile recharge.Referral Bonus:• Refer a friend and earn free prepaid recharge.Quality Assurance:• Popslide is ranked #1 amongst lock screen apps in countries suchas Indonesia, Philippines and Vietnam.• Over a 1 million downloads in SE Asia.• Over 320 TB of free mobile data has been distributed tousers.• PopSlide India supports these mobile network operators: AIRTELINDIA, VODAFONE INDIA, IDEA, RELIANCE CDMA/GSM, BSNL,AIRCEL,TELENOR,TATA DOCOMO GSM, MTNL-DELHISo why wait go ahead & try PopSlide!Reward yourself with free prepaid recharge just by finishingsimple tasks using Popslide such as downloading and transacting inan app, filling up a survey, playing the roulette and muchmore.You will have lock screen feed such as:• News feed (astrology, bollywood, cricket and many more)• Various ways to earn talktime like watching an ad, reading anarticle, installing and using an app etc.• Daily Bonuses when you login daily• Scrolling up-down will show you beautiful and relevantarticlesTry it, have fun & earn free prepaid recharge!! Let us knowwhat you think and earn bonus prepaid recharge!!
FREE TOPUP CLUB In
"FREE TOPUPCLUB"คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับท็อปอัพ- ดาวน์โหลดแอพฟรี และรับท็อปอัพฟรีทันที- ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน- คุณสามารถแลกรับท็อปอัพได้เพียงแค่สะสมเงินให้ครบ 50บาทเท่านั้นด้วย "FREE TOPUPCLUB"คุณสามารถรับท็อปอัพโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินได้ทุกครั้งที่คุณต้องการ!ด้วยการรับเงินจากการดาวน์โหลดแอพฟรีและสะสมยอดท็อปอัพ!อาจมีข้อเสนอที่ค่าตอบแทนสูงที่คุณสามารถได้รับและทุกสิ่งที่คุณได้รับสามารถนำไปแลกเป็นท็อปอัพได้โดยตรงสำหรับโทรศัพท์มือถือเติมเงินของคุณนอกจากนั้นยอดเงินสะสมต่ำสุดในการแลกรับท็อปอัพเพียงแค่ 50บาทเท่านั้นขอให้สนุกไปกับการท็อปอัพ!ผู้ให้บริการโทรศัพท์ : AIS, DTAC, True Move"FREE TOPUP CLUB" istheeasiest way to get the top up.- Download Free Apps And top up free.- No need to register- You can get a top up just to accumulate money for 50 baht.With a "FREE TOPUP CLUB" You can top up prepaid mobile phoneatany time you want! With the money from downloading the freeandaccumulated top up! May offer higher compensation you can get,andall the things you've been able to get a top up directly formobilephones prepaid your Likewise, the cumulative balanceMinimumredemption. top up just 50 baht.Have fun with the top up!Phone Provider: AIS, DTAC, True Move.
PianoPop 1.0.0.2
From the creators of POPSLIDE offers a fun andaddicting game “PIANO POP”. Rhythm game that will get youradrenaline rising! Ideal game to kill time. Give it a TRYnow!Game Features:- Easy to play.- Only tap and follow the black tiles (Avoid the whitetiles!).- Enjoy Quality sound effects of a classical piano.- Reach the highest score!How to play:- Don’t EVER lay your fingers on the white tiles!- Be attentive to the beat flowIsn’t it interesting? Go ahead and install it now!