alchimedia Apps

Stripfilm - vintage comics Diavetítő
alchimedia
Collection of vintage hungarian filmstrips,comics.Tales, stories, movies - more than 180 filmstrip - six of them inEnglish.Issued by the Hungarian Slide Producing Companysource: http://dia.osaarchivum.org/
Benedek Elek- A csodaszarvas Benedek
alchimedia
Magyar mese- és mondavilág - A csodaszarvas, Afekete kisasszony, A tűzmadár. Mesélte Benedek Elek.Az égig érő fa, Babszem Jankó, A hadak útja, Világszép Ilonka, AzIsten kardja és még rengeteg szép régi magyar mese Benedek Elekgyűjtéséből, először androidra ingyen!Mind a három kötet.Nappali és éjjeli üzemmód, betűméret váltás, automatikuskönyvjelző.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/A legszebb magyar mesék gyűjteménye.Esti mese ingyen. Mesélni jó. Mesék bárhol, bármikor. Mesékandroidra. Android mesék. Magyar mese, mesék. Mesekönyv.Hungarian tales andlegends - the stag, Miss Black, The Firebird. Benedict toldyou.The sky-high tree, Bean Janko, the army way, Ilonka BeautifulWorld, God's sword and has a lot of beautiful old Hungarian BenedekElek tale collection, first android for free!All three volumes.Day and night mode, font switching, automatic bookmarking.Source: Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/The finest collection of Hungarian fairy tales.Bedtime story for free. Tell good. Tales from anywhere, anytime.Tales android. Android tales. Hungarian fairy tales, fables.Story-book.
Rejtő Jenő összes Rejtő
alchimedia
Rejtő Jenő (P. Howard) összes könyve, regényeingyenNem kell telepíteni külön e-book olvasó programokat, az alkalmazástartalmazza a könyveket és az olvasót. A könyvjelző(tartalomjegyzék oldalon a jobb felső ikon) segítségével ottfolytathatod a könyvet, ahol abbahagytad. Nappali és éjszakaiüzemmód. Négy választható betű méret.Újdonság: Hangosköny funkció. Internet kapcsolat szükségeshozzá!A hangoskönyv adatforgalomat generál, ajánlott wi-fihasználata!A hangoskönyveknél nincs kint állandóan banner, a könyv indításakoregyetlen - teljes képernyős - hirdetés jön be.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/Légiós történetek, bűnügyi regények, humoros írások, vadnyugatikalandok, Rejtő Jenő összes könyve ingyen letölthető e-bookalkalmazásban.All book Mark Twain(Clemens), a novel freeNo need to install a separate e-book reader programs, theapplication contains the books and the reader. Use the bookmark(table of contents on the top right icon) there you can continuewith the book where you left off. Day and night mode. Fourselectable font size.New: Loud Packs feature. Internet connection required!The audiobook generates data traffic is recommended wi-fi!The audio out constantly with no banners, the book starts with asingle - fullscreen - advertising comes in.Source: Electronic Library http://mek.oszk.hu/Legionnaire stories, crime novels, humorous writings, wild westadventures, all of Mark Twain's book can be downloaded for freee-book application.
Egri csillagok hangoskönyv Egri
alchimedia
Egri csillagok ingeyenes e-book éshangoskönyv. A legnépszerűbb magyar történelmi regényandroidon.Gárdonyi Géza másik népszerű műve, A láthatatlan ember isbekerültaz alkalmazásba.Olvasd és hallgasd, vagy csak hallgasd.Keressétek az új Kötelező olvasmányok hangoskönyv és e-bookappunkat!Figyelem! A hangoskönyv app a hangfájlokat nem a telefonon tárolja.A hangoskönyv funkcióhoz internet kapcsolat szükséges, azadatforgalomért a szolgáltató esetleg forgalmi díjat számíthatfel.Kapcsolat hiányában e-book könyvként használható.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/Talisman ingeyenes e-bookand audiobook. The most popular Hungarian historical novels onAndroid.Géza Gárdonyi another popular work, The Invisible Man isbekerültthe application.Read and listen, or just listen.Look for the new Reading List audiobook and e-book appunkat!Attention! The audiobook app for your audio files are not stored onyour phone. The audio functionality requires an Internetconnection, the data transmission of the service provider maycharge a transaction fee.Contact the absence of suitable e-book as a book.Source: Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/
Advent Calendar 2015 Advent
alchimedia
Free Advent calendar for little ones andadults.Open up a surprise every day
The Complete Sherlock Holmes Sherlock
alchimedia
The Complete Sherlock Holmes: All Novels andShort Stories freeDay and Night mode, adjustable font size, bookmark function.Englis and hungarian as well
Benedek Elek mesék hangoskönyv Hangosmesék
alchimedia
Benedek Elek mesék hangoskönyv és e-bookingyen.Benedek Elek legszebb meséiből. Három könyv, 72 hangos mese.Többsincs királyfi és más mesék, Honszerző Árpád, SzékelytündérországOlvasd és hallgasd, vagy csak hallgasd a klasszikus magyar éserdélyi népmeséket. Esti mese olvasás vagy mesehallgatásgyerekeknek és felnőtteknek is.Figyelem! A hangoskönyv funkcióhoz internet kapcsolat szükséges,az adatforgalomért a szolgáltató esetleg forgalmi díjat számíthatfel.Kapcsolat hiányában e-book mesekönyvként használható.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/Mesék: A hétszépségű királykisasszony, A halász fia, A feketehavas, A tizenkét varjú, Többsincs királyfi, A sündisznó, A hazuglegény, A világvándora herceg, Az aranytulipán, Szóló szőlő,mosolygó alma, csengő barack, Az aranyfogú királyfiak, GyöngyvirágPalkó, A csúnya királyfi és a szép királykisasszony, A csudaerejűsár, Bolond Jankó, Csali meseTündérkopac, Az aranyhajú királyfiúk, A csonka torony, Azelátkozott királykisasszony, Bolondos Gyurka, A telhetetlen kecske,Az aranygyapjas kosok, Bálványos vár, A kétszívű királyfiA fehér ló, Pusztaszer, Átkelés a Dunán, Indul a magyar Attilaföldjére, Regék világa, A nemzetgyűlés, Tündérkopac... és mégtovábbi mesékBenedek Elek tales audiobook and e-book for free.Benedek Elek beautiful tales. Three books, 72 audio tale.By no more prince and other tales Honszerző Arpad SzekelywonderlandRead and listen, or just listen to the classic Hungarian andTransylvanian folk tales. Bedtime story reading or listening tofairy tale for children and adults as well.Attention! The audio functionality requires an Internetconnection, the data transmission of the service provider maycharge a transaction fee.Contact the absence of suitable e-book as a story book.Source: Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/Tales of the Week beautiful princess, the fisherman's son, BlackSnow, The Twelve Crow, More By no prince, the hedgehog, the liarbachelor, Prince of világvándora, the golden tulip, grape vines,smiling apples, bell peach, gold-toothed king sons, Lily Palko Theugly prince and the beautiful princess, the wondrous soft mud,crazy Janko, Bait taleTündérkopac, king of the golden-haired boys, the truncated tower,the cursed princess, Looney Gyurka, the voracious goats, rams ofthe Golden Fleece, Bálványos waiting for the double-mindedprinceThe white horse, Pusztaszer, Crossing the Danube, the HungarianAttila Let the land of the world long ago, the National Assembly,Tündérkopac ... and other tales
Love messages collection Love
alchimedia
Love Messages is a ready to use text messagescollection.New categories: International Women's Day and Flirt romantic orsexy way...:DBe the master of love message!bonus. newborn baby messages!Valentine's Day edition with cute, romantic, funny etc. lovemessages. And its free! Send love text message, email, facebook,sms, twitter or anything.Plus new Emoji collection to express your Love:)Now you can select the type of the banner: big interstitial once orsmall banner below.
Micimackó, Micimackó kuckója Micimackó
alchimedia
A Micimackó mesekönyv. Ingyenes E-bookmesekönyv androidra. Micimackó és Micimackó kuckója a Karinthy-félefordításban.Micimackó, Malacka, Füles, Róbert Gida, Nyuszi, Tigris, Kanga,Zsebibaba és a többiek jól ismert kalandjai várnak rád márandroidon is. Gyerekeknek és felnőtteknek, mesék magyarul.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/The Pooh storybook. FreeE-book storybook android. Winnie the Pooh and kuckója Karinthy'stranslation.Winnie the Pooh, Piglet, Eeyore, Christopher Robin, Rabbit, Tigger,Kanga, Roo and others well-known adventures are waiting for youalready androids. Children and adults, fairy tales in English.Source: Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/
Cuentos de Grimm AudioLibro 2.1
alchimedia
Cuentos de hadas de los hermanos GrimmAudioLibro y e-libro.Cuentos de hadas de los hermanos Grimm audiolibro v2.02 nuevos libros, 40 nuevos cuentos60 fábula, nuevo motor, nuevo diseño, optimizado para lastabletasLector de libros electrónicos incorporadosCuentos como: Blancanieves, La Cenicienta,Hänsel y Gretel, Juan sin miedo y muchos más...Los niños les encantan los cuentos de hadasPara usar como audiolibro se necesitas Internet. El proveedorpuede cobrar por el tránsito! Para usar el programa se recomiendawi-fi. Sin acceso de Internet puedes utilisar como e-libro.primer volumen: Caperucita Roja, El Sastrecillo Valiente, El ReyRana, Monte Simelí, El Rey Pico de Tordo, Blanca Nieves y los SieteEnanos, Las Tres Hilanderas, La Luz Azul, Cenicienta, Los SieteCuervos, Un Cuento Enigmático, Los Músicos de Bremen, El HijoIngrato, Las Migajas en la Mesa, Pulgarcito, El Diablo con los TresPelos de Oro, El Lobo y las Siete Cabritas, Rúmpeles-Tíjeles,Rapunzel, Hansel y Grethel,segundo volumen: La Paja, la Brasa y la Judía, Elsie la Lista,El Señor Korbes, Hermano y Hermana, La Bella Durmiente del Bosque,Yorinda y Yoringel, Allerleirauh, El Pastor Sabio, Los DosCaminantes, El Doctor Sábelotodo, El Erizo y el Esposo de laLiebre, Los Duendes, El Mantel, la Mochila, el Sombrero y elCuerno, El Campesino y el Diablo, Piel de Oso, La Abeja Reina, ElEnigma, El Azote del Cielo, El Gato con Botas, El Manto,tercer volumen: La Serpiente Blanca, La Zorra y el Caballo, ElPescador y su Esposa, El Alimento de Dios, El Búho, Las ZapatillasDesgastadas por Danzar, La Comadre Loba y el Zorro, El Agua de laVida, Las Tres Plumas, La Viga, El Ladrón Maestro, Las Novias aPrueba, El Viejo Sultán, Pobreza y Humildad Llevan al Cielo, ElMúsico Maravilloso, La Novia Clara y la Oscura, El Pequeño Vaso deNuestra Señora, El Hermano Lustig, Los Seis Cisnes, El Ratón y elGato Asociados,Fuente: librivox.orgacústico liberación de libros en el dominio públicoFairy Tales of theBrothers Grimm and Travel Audio e-book.Fairy Tales of the Brothers Grimm audiobook v2.02 new books, 40 new stories60 fable, new engine, new design, optimized for tabletsEbook reader builtStories like Snow White, Cinderella,Hansel and Gretel, Juan without fear and many more ...Kids love fairy talesFor use as audiobook Internet need. The provider may charge forthe traffic! To use the program recommended wi-fi. Without internetaccess you can I use as e-book.first volume: Red Riding Hood, The Brave Little Tailor, The FrogKing, Monte Simeli Thrushbeard King, Snow White and the SevenDwarfs, The Three Spinners, Light Blue, Cinderella, The SevenRavens, A Tale Enigmatic, Musicians Bremen, The Ungrateful Son, TheCrumbs on the Table, Tom Thumb, The Devil with the Three GoldenHairs, The Wolf and the Seven Cabritas, Rúmpeles-Tíjeles, Rapunzel,Hansel and Gretel,Volume II: The Straw, and the Jewish Brasserie, Elsie List, TheLord Korbes, Brother and Sister, The Sleeping Beauty, and YoringelJorinda, Allerleirauh, Pastor Wise, The Two Hikers, Smarty Doctor,The Hedgehog and the Spouse of the Hare, The Elves, The Mantel,Backpack, the Hat and the Horn, The Peasant and the Devil,Bearskin, The Queen Bee, The Enigma, The Scourge of Heaven, Puss inBoots, The Manto,third volume: The White Snake, The Fox and the Horse, TheFisherman and his Wife, The Food of God, The Owl, The DancingSlippers Worn by, La Comadre Wolf and the Fox, The Water of Life,Three Feathers, Beam, Master Thief, Brides Locks, Old Sultan,Poverty and Humility Lead to Heaven, The Wonderful Musician, Claraand The Dark Bride, The Little Glass of Our Lady, Brother Lustig,The Six Swans, The Cat Mouse and Associates,Source: librivox.orgAcoustic liberation of books in the public domain
Music Box Xmas 1.0
alchimedia
Christmas Music Box, Bell piano and soundboardpopular christmas songsand polyphonic christmas bell pianoand beautiful bell soundsand christmas sound effects: Sleigh Bells, Merry Christmas, Santasays Ho Ho Ho and moreJingle Bell, O Tannenbaum, We wish You a Merry Chrstmas, FelizNavidad and more Christmas songs in th Music Box.
The Complete Sherlock Holmes Sherlock
alchimedia
The Complete Sherlock Holmes: All Novels andShort Stories free ebooksBuilt in e-book reader.Day and Night mode, adjustable font size, bookmark function.Englis and spanish as well
Hangman HD Free game Hangman
alchimedia
"Played a lot of hangman games but this is thebest one" - Ahsan Karim on Aug 16, 2013 at 11:03 PMSmart Hangman HD - the best free hangman game for android. About 90topics, more than 20 000 words, board game mode, eye-catchingthemes, HD graphics, landscape orientation, optimized for tablets.New! You can select the type of the ad: banner ad below the gameor interstitial ad before the game.Hangman aka hangdroid word gameNew free topics regularly!see Expert's Review:http://www.appszoom.com/android_games/brain_puzzle/hangman-hd-free-smart-game_fuypd.html
Hangman HD free Akasztófa
alchimedia
This is the best hungarian hangman game. Forenglish version please visit Smart Hangman HD Free:https://www.play.google.com/store/apps/details?id=hu.alchimedia.Hangman
SMS Maestro español SMS
alchimedia
Versión actualizada: ¡Feliz dia de lamujer!Sea el dueño de mensajes para cada ocación. SMS Maestro está listopara elegir de una gran colección de mensajes de texto SMS.Ahora no sólo la edición especial de San Valentín sino más mensajeslindos, graciosos y positivos, para cumpleaños o sólo divertir tusamigos.Updated version: HappyWomen's Day!Be the master of messages for every occasion. SMS Maestro is readyto choose from a large collection of SMS text messages.Now not only the special edition Valentine but cute, funny andpositive messages for birthdays or just amuse your friends.
Móra Ferenc hangosmesék Móra
alchimedia
Hangoskönyv Móra Ferenc legszebb meséiből.Kincskereső kisködmön, A körtemuzsika, Hogyan tanultam meg olvasni,A kis bice-bóca, Szegény ember vízzel főz, Igazságos Mátyás és mégrengeteg gyönyörű mese és elbeszélés.Három könyv, 69 hangos mese, több, mint 9 órányi mese.Mese magyarul. Gyermekmesék.Olvasd és hallgasd, vagy csak hallgasd a klasszikus meséket. Estimese vagy mesehallgatás gyerekeknek és felnőtteknek is.Figyelem! A hangoskönyv funkcióhoz internet kapcsolat szükséges, azadatforgalomért a szolgáltató esetleg forgalmi díjat számíthatfel.Kapcsolat hiányában e-book mesekönyvként használható.Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/Audio Mora Ferencbeautiful tales. Treasure Hunt kisködmön, Pear Music, How I learnedto read, the little bice Boca, a poor man's cooking water, MatthiasJust beautiful and so many tales and stories.Three books, 69 audio tale, more than nine hours of fable.Tale of English. Children's Tales.Read and listen, or just listen to the classic tales. Listening toa bedtime story or fairy tale for children and adults aswell.Attention! The audio functionality requires an Internet connection,the data transmission of the service provider may charge atransaction fee.Contact the absence of suitable e-book as a story book.Source: Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/
Mit főzzek ma? Receptajánló. v1.1
alchimedia
Figyelem! Ez nem receptkereső, hanemnapireceptajánló alkalmazás! Naponta friss receptek! De perszecsakakkor tud frissülni, ha van internetkapcsolat:)A Mit főzzek ma? app a www.receptvarazs.hu több ezer receptjeközülkínál naponta frissülő menüt és kategóriák szerintrendezettrecepteket. Ha megtetszik egy étel, csak mentsd le aKedvencekközé, így magad szerkesztheted a saját szakácskönyved,amelyetezután bármikor bárhol elővehetsz, még internetkapcsolatnélkül is.Kellemes sütés-főzést kívánunk!Attention! This is notarecipe search engine, but also offers a daily recipe app!Freshdaily recipes! But of course, can only be updated if you haveaninternet connection :)What to cook today? www.receptvarazs.hu the app offers thousandsofrecipes are updated daily menus and recipes organized bycategory.If you like a dish, just save your favorites, so you canedit yourown cookbook, which you can buy in at any time fromanywhere, evenwithout an internet connection.Enjoy your cooking and baking!
Kötelező olvasmányok Kötelező
alchimedia
Kötelező olvasmányok - hangoskönyv és e-bookingyenOlvasd el vagy hallgasd meg a kötelező irodalom könyveket,drámákat, verseket telefonon vagy tableten.A HangosKönyv funkció internetes adatforgalmat generál. AHangosKönyv funkcióhoz internetkapcsolat szükséges!forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/Required reading -audiobook and e-book for freeRead or listen to the compulsory literature books, plays, poems byphone or tablet.The function Audiobooks generate Internet traffic. Required for thefunction Audiobooks internet connection!Source: Hungarian Electronic Library http://mek.oszk.hu/
Fözdefeszt craft beer festival 3.11
alchimedia
Fozdefest - Budapest craft beerfestival.If you want to enjoy unique Hungarian craft beers in Budapest,youshould visit this festival from sept 20 to 21 2014.
Adventi naptár 2015 Adventi
alchimedia
Adventi naptár kicsiknek és nagyoknak.Minden nap egy újabb ablak nyílik ki, minden nap újabbmeglepetés:mese, film, zene, adventi gondolatok, versek,karácsonyireceptek...A felnőttek meglepetései, versei, adventi gondolatai megisoszthatók a facebookon, sms-ben, e-mail-ban...Advent calendarforchildren and adults. Every day, a new window opens up, every day anothersurprise:fairy tales, movies, music, Advent thoughts, poems,Christmasrecipes ...Adults surprises, poems, you can also share thoughts adventoffacebook, sms, mail-in ...
Üzenetek Üzenet
alchimedia
13 témakörben több, mint 1400 üzenet, idézet,bölcsesség, vers várja, hogy elküldd szeretteidnek, ismerőseidnek,barátaidnak.Egyszerűen kezelhető (másolás vagy megosztás teszőlegesalkalmazással, akár facebookra, akár emailben, sms-ben vagy tumblrreblogban, twitteren vagy bárhogy, amit a telefonod csaktud:)Új! Mostanól kiválaszthatod, hogy a hirdetés hogy jelenjen meg:kategória választásnál egyszer egy teljes oldalas, becsukhatóhirdetés, vagy pedig az oldal alján egy csík hirdetés. A választása tied! Keresd a beállítást menüben.Üzenetek születésnapra, névnapra, Valentin-napra, szerelmes ésbeugratós, vicces üzenetek, de húsvétra, esküvőre, karácsonyra semmaradsz üzenetek, vicces vagy megható üzenetek nélkül...13 topics over 1,400posts, quote, wisdom, poetry waiting to send to loved ones,friends, friends.Easy to use (copying or sharing application teszőleges or Facebookor email, sms or Reblog tumblr, twitter or whatever to what thephone can only :)New! Mostanól, you can select your ad to appear: choosing acategory once a full-page advertisement foldable or in a strip atthe bottom of the page advertisements. The choice is yours! Findthe setting menu.Messages birthdays, name day, Valentine's Day, love and novelty,funny messages, but Easter, weddings, Christmas or stay up messageswithout touching or funny messages ...