aritzg Apps

dBizi 0.4
aritzg
Información en tiempo real sobre el serviciodBizi. Préstamo de bicis en Donostia. La aplicación muestra lacantidad de bicis disponibles en cada estación en forma de lista oen un mapa.
Txootx! v0.7.2
aritzg
Sagardotegi garaia hasita dagoela eta, aurtenberrikutza batekin proba egiteko aukera izango dugu. Txootx! ,sagardotegien zerrenda eta sare soziala da. Bertan, sagardotegienohiko informazioa ikus daiteke alde batetik, baina bestetik,erabiltzaileek beren iruzkin, balorazio eta argazkiak elkarbanatuahal izango dituzte sagardotegitik bertatik.Azken orduan sagardotegi bila zabiltzala?! Txootx!-ekin eskuraizango duzu sagardotegien zerrenda eta mapa. Ez zara galduko!Egin aproba eta Txooootx!Garaia Sagardotegi Hasitadagoela eta, aurten berrikutza batekin likely egiteko izango Aukeradugu. Txootx! , Eta Zerrenda sagardotegien soziala sare da. Bertan,sagardotegien ohiko informazioa ikus daiteke alde batetik, bainabestetik, erabiltzaileek beren iruzkin, eta balorazio argazkiakelkarbanatu Ahal izango dituzte sagardotegitik bertatik.Orduan Azken sagardotegi zabiltzala bila?! Txootx!-Ekin eskuraizango duzu sagardotegien Zerrenda eta map. Ez zara galduko!Egin approval Txooootx eta!
dParking 0.5
aritzg
Información en tiempo real sobre losparkingsde Donostia - San Sebatián en forma de lista y mapa.Ofreceinformación sobre los tramos de tarifas de cada parking y laopciónde calcular el coste en función de minutos. Además, da laopción deactivar directamente la navegación hasta el parkingseleccionadodesde el punto en el que nos encontremos vía GPS.-----Donostiako parkinei buruzko informazioa denboraerrealean.Informazioa zerrenda zein mapa formatuan ikusi daiteke.dParking-ekparking bakoitzeko tarifari buruzko informazioaeskaintzen du, etaminutuen arabera gastua zein izango denaurresaten du moduzehatzean. Honetaz gain, eukera ematen dumugikorreko nabigazioaautomatikoki aktibatzeko, gauden tokitikaukeratutako parkinerainogida gaitzan GPS bidez.Real-time informationonparking in Donostia - San Sebatián in list and map.Providesinformation on the sections of each parking rates and theoption tocalculate the cost in terms of minutes. Moreover, giventhe optionto directly activate navigation to the selected parkingfrom thepoint where we are via GPS.-----Informazioa buruzko parkinei Denbora Donostiakoerrealean.Formatuan map Informazioa ikusi Zerrenda daiteke zein.dParking-ekburuzko tarifari bakoitzeko informazioa parkingeskaintzen du, etazein minutuen izango gastua arabera aurresaten dumodu zehatzeanden. Honetaz gain, eukera automatikoki ematen dumugikorrekonabigazioa aktibatzeko, Gida parkineraino Gauden gaitzantokitikGPS aukeratutako turbidity.