dunyacepte Apps

TEOG Cepte 4.0
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıf Öğrencileri,Bu uygulama TEOG Sınavlarına hazırlanmanız için üretildi.Uygulamamız yakında Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,Matematik, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Türkçe dahil bütün derslerive bütün TEOG konularını kapsayacak şekilde güncellenmektedir.Uygulama İle İlgili Birkaç Faydalı BilgiUyarı: Lütfen uygulamamızda (video bölümü hariç) “sadeceuygulamanın kendi tuşlarını” kullanınız. Özellikle telefonunuzungeri tuşuna basmanız sizi uygulamadan çıkaracaktır. Sadece videoizlerken tam ekrandan çıkmak için telefonunuzun geri tuşunukullanabilirsiniz.Dersi seçtikten sonra 3 temel öğe ile karşılaşacaksınız: İlgilidersin TEOG Konuları, Yazılı Sınavları ve TEOG Denemeleri. Şimdiisterseniz bu bölümleri yakından inceleyelim.TEOG 1 Fen ve Teknoloji Konuları: Her konu içinde de 3 temel öğebulunmaktadır.1. Konu Özeti ve Örnek Sorular:Bu bölümde sizin için özenle maddeler halinde hazırlanmış, basitve anlaşılır bir konu özeti mevcuttur.Her maddede interaktif örnekler bulunmaktadır. İnteraktifsorular, örnek sorular tuşuna bastığınızda alt kısımda açılacaktır.Bir sonraki örnek soruya geçebilmeniz için beyaz ok işaretinebasmanız gerekmektedir.2. Konu Anlatım Videoları:www.eba.gov.tr adresinde bulunan konu ile ilgili ders anlatımvideolarına uygulama aracılığı ile erişebilirsiniz.Videolara tıkladığınızda kesintisiz izleyebilmeniz veanlamadığınız yerleri kolaylıkla geri alabilmeniz için videoindirilecektir. Bu işlem sırasında uygulama bir iki dakikadonabilir ama sonrasında konforlu bir şekilde videonuzuizlersiniz.Videonuz indiğinde açılması için play tuşuna basın. Daha genişekranda izlemek isterseniz telefonunuzu yan çevirerekizleyebilirsiniz.3. Bilgi Yarışmaları:Her konuda bilgilerinizi eğlenerek ölçmenizi ve tekrar yapmanızısağlayacak bilgi yarışması kısmı bulunmaktadır.Bilgi yarışmasında her soru için ilk seferde doğru cevabıbilirseniz 10 puan alacağınız 10 soru sorulur. Bu sorular herseferinde o konu için hazırlanmış soru havuzundan rastgele seçilir.Bütün soruları doğru bilirseniz toplamda 100 puan almışolursunuz.İki adet joker hakkınız bulunmaktadır:“Yarı yarıya” jokerini kullandığınızda yanlış şıklardan ikisielenir.“Geç” jokerini kullandığınızda ise bir soruyu puan kaybetmedenpas geçersiniz.Yarışma sonunda kaçırdığınız soruları tekrar edip açığınızıkapatabilirsiniz.Yazılı Sınavları:Yazılı konularına ait sorulardan oluşturulan havuzdan herseferinde rastgele seçilen 10 sorudan oluşan sınavlardır. Sorularher seferinde rastgele seçildiği için kendinizi defalarcasınayabilirsiniz.1. TEOG Denemeleri:Tüm TEOG 1 konuları ile ilgili yüzlerce sorudan oluşan havuzdanher seferinde rastgele seçilen 20 sorudan meydana gelir. Her soruTEOG ’da olduğu gibi 5 puandır. Bütün soruları doğrucevapladığınızda toplamda 100 puan almış olursunuz.Ödül Oyunlar:Bilgi yarışmaları, yazılı sınavlar veya denemelerden 100 puanaldığınızda açılan küçük ama eğlenceli oyunlar sınav stresindensizi bir süreliğine olsun uzaklaştırmak için konuldu. Tadınıçıkartın :)Şimdilik bu kadar. Hepinize başarılı ve mutlu bir gelecekdilerim.Dear 8th GradeStudents,This application was made for teoge you prepare for the exam. Ourpractice soon Science and Technology, Religion and Ethics,Mathematics, English, and all subjects including History of Turkishand updated to include all teoge issues.Applications Related to A Few Useful InformationNotice: Please our application (except for the video section)"own keys, just practice" use. Especially, do not press your phoneback you will remove the application. You can only use the backbutton to exit the full screen while watching videos on yourphone.After you select you will be greeted by 3 basic elements of thecourse: course teoge Related Issues, Examination and teoge Trials.Let us examine closely this section if you want it now.Teoge 1 Science and Technology Topics: There are three basicelements within each topic.1. Subject Summary and Sample Questions:In this section, if carefully prepared material for you, simpleand straightforward topic summary is available.There are interactive examples in each item. Interactivequestions, sample questions will appear when you press the buttonat the bottom. To move on to the next sample questions you shouldpress the white arrow.2. Lecture Videos:www.eba.gov.t in the relevant address on the application you canaccess the course via video narration.Where you can watch a continuous video will be downloaded whenyou click on the video and understand that you can easily get back.This process may freeze for a minute or two during practice butcomfortably after you watch your video.To open when you press play in the video. If you want to track awider screen, you can follow by turning your phone sideways.3. Information Competitions:Everything about you and your information will enable you torepeat information amused measure has some competition.If you know the right answer the first time you get 10 pointsfor each question in the quiz of 10 questions are asked. Thesequestions are randomly selected from a pool of questions preparedfor each time it issues. If you know all the questions correctlyyou will get 100 points in total.You have two lifelines:"Half and half" eliminated two of the wrong stylish when you usethe wildcard."Late" You bypassed a question of losing points if you use thewildcard. The question again whether you miss the end of thecompetition you can close your gap.Examination of:The pool is created each time the questions are the subject ofthe written test consisting of 10 questions randomly chosen.Questions can test yourself repeatedly for the randomly selectedeach time.1. Trials teoge:All teoge 1 each time the pool consisting of hundreds ofquestions regarding issues occur from 20 randomly selectedquestions. Each question teoge 'is the same as the 5 points. If youanswer all the questions correctly you will have received a totalof 100 points.Award Games:Quizzes, you get 100 points from the written exam or essay examstress was placed drop small but fun games for you to get away fora while. Enjoy :)That's all for now. I wish you all a happy and successfulfuture.
TEOG Cepte Çıkmış Sorular 1.0
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıflar,Bu uygulamada TEOG konuları ile ilgili Matematik, Fen ve Teknoloji,İnkılap Tarihi, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizcedahil tüm derslerden daha önce MEB tarafından yapılan sınavlardaçıkmış soruları bulacaksınız.Sizler için TEOG sorularına ulaşmanın en pratik ve kolay yoluolan TEOG Cepte Çıkmış Sorular uygulaması ile soruların cevaplarınıda anında öğrenme fırsatınız olacak.Uygulamamız TEOG'tan önceki yıllarda TEOG konularından çıkmışsorularda eklenerek güncellenecektir.Sınavlarınızda başarılar dilerim.Dear 8.ClassesMathematics teoge issues regarding this application, Science andTechnology, History of Turkish, Religion and Morality emerged inthe examination conducted by the Ministry of Education and beforeall the courses, including English will find the questions.Teoge question of access to the most practical and easiest wayfor you in the teoge Mobile Çýkmýþ Questions with answers to thequestions will have immediate application in learningopportunities.Teoge issues that emerged from our practice in previous years,will be updated by adding teog't in question.I wish you success in your exams.
TEOG Cepte Çıkmış Sorular 2 2.0
dunyacepte
Sevgili 8. Sınıflar,Bu uygulamada TEOG konuları ile ilgili Matematik, Fen ve Teknoloji,İnkılap Tarihi, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizcedahil tüm derslerden daha önce MEB tarafından yapılan sınavlardaçıkmış soruları bulacaksınız.Sizler için TEOG sorularına ulaşmanın en pratik ve kolay yoluolan TEOG Cepte Çıkmış Sorular2 uygulaması ile sorularıncevaplarını da anında öğrenme fırsatınız olacak.Uygulamamız TEOG'tan önceki yıllarda TEOG konularından çıkmışsorular da eklenerek güncellenmektedir.Uygulama vasıtası ile şu sınavlara erişebilirsiniz:Matematik2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSFen ve Teknoloji2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSTürkçe2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSİngilizce2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSTC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi2014 TEOG 12014 TEOG 1 Mazeret Sınavı2014 TEOG 22014 TEOG 2 Mazeret Sınavı2013 TEOG 12013 TEOG 1 Mazeret Sınavı2013 TEOG 22013 SBS2012 SBS2011 SBS2010 SBS2009 SBSSınavlarınızda başarılar dilerim.Dear 8. ClassesMathematics teoge issues regarding this application, Science andTechnology, History of Turkish, Religion and Morality emerged inthe examination conducted by the Ministry of Education and beforeall the courses, including English will find the questions.Teoge question for you to reach the most practical and easiestway to find answers to questions that appeared in the teogeSorular2 Mobile app also will have the opportunity to learninstantly.Implementation issues have emerged from teog't the teogequestions are updated by adding the previous year.You can also access the application via the followingexams:math2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009science and Technology2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009Turkish2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009The English2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up Exam 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009TC Revolution History and Kemalism2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009Religious Culture and Moral Knowledge2014 teoge 11 Make-up exam in 2014 teoge2014 teoge 22014 Make-up Exam teoge 22013 teoge 11 Make-up exam in 2013 teoge2013 teoge 2SBS 2013SBS 2012SBS 20112010 SBSSBS 2009 I wish you success in your exams.
Çarpma Toplama Oyunu 3.0
dunyacepte
Çarpma ve toplamayı eğlenerek öğrenin.Learn Multiplication and Adding with FunLearn funofmultiplication and addition.Learn Multiplication and Adding with Fun