1.0 / April 3, 2015
(4.6/5) (36)

Description

No network connection, so what will you doinChrome?
Yeb, that the freaking strange game where the Dino's gonna jump.

And now it has come to a *WHOLE NEW LEVEL, I mean thatIT'SINSANE* =))

**GamePlay:
- Touch, Touch, Touch continuously, insanely as you want tododgethe cactus and stay alive.
- That's all :D

**Features:
- Only 1 Trex?? No, we introduce with Domino, Rubig,Dimon...thoseancient Dino are waiting for you...;)) be ready
- One of the Dinosaur had the favourite food is "YOU"...othersmaylike cars or Ice-Cream...
- You think you can master all of the Dinosaurs, you're deadwrong.Don't believe me? Try yourself
- I myself almost throw away my phone as I suddenly *gameover*after catching the second Dino, so I give you the righteous"secondchance" to make it all over again (with ads...of course, Ineed eatto survive, as well as my Dino)
- Trust me, you will find it SUPER FUNNY, hahahahaaaaaa

**Please notice that: YOU CANNOT buy anything in our game,sofeel free to enjoy the games without worrying of losingmoney=))))))

Have a nice day :)
__Buoi Team__

App Information Dino run

 • App Name
  Dino run
 • Package Name
  com.buoistudio.dinosaurrunning
 • Updated
  April 3, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  BUOI STUDIO
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email phongph@vngamestore.vn
  3rd floor - Hoa Binh Green Tower - No.14 Alley 376 Buoi Road - Hanoi - Vietnam
 • Google Play Link

BUOI STUDIO Show More...

Đào Vàng Hả Bưởi ? 1.3.1 APK
BUOI STUDIO
ĐÀO VÀNG HẢ BƯỞI?Một phiên bản hoàn chỉnh của game "Đào vàng" cổ điển với chấtlượng hình ảnh, âm thanh và sự ổn định thuộc top đầu trong nhữngsản phẩm đã từng có mặt trên các kho gameĐặc điểm:- 50 level với độ khó tăng dần, các "bí mật" nhỏ trong game đểngười chơi luôn có đích đến cao hơn- Tôn trọng khách hàng bằng từng chi tiết được căn chỉnh kỹcàng- Sự khác lạ trong từng màn chơi- Hình ảnh và âm thanh sống độngSản phẩm của Bưởi Studio hoàn toàn miễn phí với người dùng,chúng tôi hướng tới 1 cộng đồng chơi game lành mạnh với những sảnphẩm được trau chuốt.Hỗ trợ:- Mọi version hệ điều hành android từ 2.3 trở lên- Mọi độ phân giải màn hình đều sắc nét nhất có thể- Từng màn chơi được sắp xếp với sự thử thách tăng dần, đảm bảo sựhấp dẫnĐẶC BIỆT:- Bưởi Studio rất mong nhận được đóng góp và ý tưởng của quý kháchhàng để nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm.- Những khách hàng đóng góp nhiều ý kiến hữu ích, Bưởi Studio sẽtri ân bằng những phần quà hoặc sẽ khách hàng sẽ được trở thành 1nhân vật trong game.- Sẽ có những phiên bản sau ra đời liên tục để đảm bảo tính mới lạphục vụ người chơi- SẼ CÓ PHIÊN BẢN ONLINE!!!!Truy cập Facebook của Bưởi để tham gia đóng góp ý kiến và nhậnthưởng từ các sự kiện của gia đình Bưởi: https://www.facebook.com/BUOIStudio.VietNamCảm ơn các bạn!Ha POMELO gold digger?A complete version of the game "Gold Digging" classic picturequality, sound and stability of the top of the product has beenavailable in the warehouse gameFeatures:- 50 levels with increasing difficulty, the "secret" little in thegame so that players always have to aim higher- Respect the customers with every detail carefully aligned- The different in each game screen- Photos and vivid soundGrapefruit Studio product is completely free to users, we aim to1 healthy gaming community with the product is polished.Support:- All versions of android OS 2.3 or higher- All screen resolutions are possible sharp- Each game screen arranged with the increasing challenge, ensuringappealSPECIAL:- Grapefruit Studio wishes to receive contributions and ideas ofour customers to upgrade and improve our products.- Customers who contributed many useful comments, Grapefruit Studiogratitude with gifts or will become customers will be one characterin the game.- There will be also available after launch to ensure continuousservice to new players- VERSION WILL BE AVAILABLE ONLINE!!Grapefruit access to join Facebook comments and receive bonusesfrom family events Grapefruit: https://www.facebook.com/BUOIStudio.VietNamThank you!
Jun & Hành trình vào lòng đất 1.0.2 APK
BUOI STUDIO
JUN VÀ HÀNH TRÌNH VÀO LÒNG ĐẤTTiếp nối thành công của "Đào vàng hả Bưởi", chúng tôi -BƯỞIStudio xin giới thiệu sản phẩm tiếp theo của mình: Jun &Hànhtrình trong lòng đất. Đây là 1 phiên bản "đào vàng" hoàn toànmớilạ trong gameplay, khác biệt hoàn toàn với những game đào vàngtrênthị trường hiện nay. Với 60 level cùng độ khó tăng dần, mỗilevelsẽ khiến người chơi phải đau đầu suy nghĩ, tìm ra chiến lượcđể cóthể vượt qua với điểm số cao nhất. Ngoài kỹ năng, chiến lượcthì dĩnhiên người chơi còn cần thêm 1 chút may mắn nữa. Với chấtlượnghình ảnh sắc nét, hiệu ứng đặc sắc, âm thanh sống động, đượctrauchuốt kỹ lưỡng, đây sẽ là 1 món ăn tinh thần không thể thiếu đểcácbạn cùng bạn bè, người thân của mình giải trí sau những giờhọctập, làm việc căng thẳng.Đặc điểm:- 60 level với độ khó tăng dần, các "bí mật" nhỏ trong game đểngườichơi luôn có đích đến cao hơn.- Tôn trọng khách hàng bằng từng chi tiết được căn chỉnhkỹcàng.- Sự khác lạ trong từng màn chơi.- Hình ảnh và âm thanh sống động.Sản phẩm của Bưởi Studio hoàn toàn miễn phí với người dùng,chúngtôi hướng tới 1 cộng đồng chơi game lành mạnh với những sảnphẩmđược trau chuốt.Hỗ trợ:- Có mặt trên các hệ điều hành iOS, Android, WindowPhone.- Mọi độ phân giải màn hình đều sắc nét nhất có thể- Từng màn chơi được sắp xếp với sự thử thách tăng dần, đảm bảosựhấp dẫn.ĐẶC BIỆT:- Bưởi Studio rất mong nhận được đóng góp và ý tưởng của quýkháchhàng để nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm.- Những khách hàng đóng góp nhiều ý kiến hữu ích, Bưởi Studio sẽtriân bằng những phần quà hoặc sẽ khách hàng sẽ được trở thành 1nhânvật trong game.- Sẽ có những phiên bản cập nhật ra đời liên tục để đảm bảo tínhmớilạ phục vụ người chơi.Truy cập Facebook của Bưởi để tham gia đóng góp ý kiến vànhậnthưởng từ các sự kiện của gia đình Bưởi: https://www.facebook.com/BUOIStudio.VietNamCảm ơn các bạn!JUN AND JOURNEY INTOTHEHEART OF THE LANDFollowing the success of "Gold Digging Grapefruit huh", we -AtStudio would like to introduce their next product: Jun&underground journey. This is the first version of "diggingforgold" in the gameplay completely new, completely different tothegold digging game on the market today. With 60 levelswithincreasing difficulty, each level will cause headaches playerstothink, figure out strategies to overcome with the highest score.Inaddition to skills, strategies are of course still needmoreplayers one bit of luck. With crisp picture quality,excellentspecial effects, live sound, is polished carefully, thiswill bethe first spiritual food indispensable to your friends,their lovedones after the entertainment learning hours, stressfulwork.Features:- 60 levels with increasing difficulty, the "secret" little inthegame so that players always have to aim higher.- Respect the customers with every detail carefully aligned.- The different in each game screen.- Photos and vivid sound.Grapefruit Studio product is completely free to users, we aim to1healthy gaming community with the product is polished.Support:- Available on iOS, Android, WindowPhone.- All screen resolutions are possible sharp- Each game screen arranged with the increasing challenge,ensuringappeal.SPECIAL:- Grapefruit Studio wishes to receive contributions and ideas ofourcustomers to upgrade and improve our products.- Customers who contributed many useful comments, GrapefruitStudiogratitude with gifts or will become customers will be onecharacterin the game.- There will be an updated version launched to ensurecontinuousservice to new players.Grapefruit access to join Facebook comments and receivebonusesfrom family events Grapefruit: https://www.facebook.com/BUOIStudio.VietNamThank you!
School Cheater 1.2 APK
BUOI STUDIO
Back to school, surely everyone hadevercheated all right? My mean is that you peek someone's exam whomoresmarter than you. Because you do not prepared fully for examsocheating is considered to be the only solution at that time ifyoudo not want to get bad score. Basically, the cheating itself isnotbad, it's just bad ... when teachers detect only.School Cheater is a game just like that. In the game youwilltake advantage of the skills you have used in school tocheating inSchool Cheater world. Take challenges your dexterity inthe 25levels of School Cheater.Rules of the game :Moving deftly through the rows of desks, looking for a safe zonetohide and a smartboy to cheat.Avoid teacher vision, be careful with the mad students(they'recalled bully).Complete the level in limited time.Overcoming the challenges about time to achieve thehighestscore.* * *Thời đi học, chắc hẳn ai cũng đã từng quay bài phải không ?Vìbạn không hay chưa học bài cũ nên đến tiết kiểm tra việc quaycópđược coi là giải pháp duy nhất tại thời điểm đó nếu bạn khôngmuốnbị điểm kém. Về cơ bản, bản thân việc quay cóp không hề xấu, nóchỉxấu ... khi bị giáo viên phát hiện mà thôi.School Cheater là một game quay bài như thế. Trong game bạnsẽđược tận dụng lại các kỹ năng thời còn đi học để phục vụ choviệcquay bài. Hãy thử thách sự nhanh trí và khéo léo của bạn trong25cấp độ trong School Cheater.Luật chơi:Di chuyển khéo léo qua các dãy bàn, tìm và quay cóp tên họcgiỏitrong lớp.Tránh tầm nhìn của giáo viên trông thi, cẩn thận với những họcsinhcôn đồ trong lớp.Hoàn thành việc quay cóp trong thời gian giới hạn.Vượt qua các thử thách về thời gian để đạt được số điểmcaonhất.
Avoid 1.0 APK
BUOI STUDIO
Tap to change laneAvoid, dodge or what ever comes to you#100 points: Little Secret gift#200 points: Big gift#500 points: What the h**l, get off the phone and do somethingelse, PLZZZZZZZ
Air Traffic 1.0 APK
BUOI STUDIO
Air Traffic is a traditional game which isfreeto play, in this version:# Lots of air plane (even UFO ^^)# Easy to play# Hard to make a high score (trust me, is HARD)# HD graphic# Play and have fun :)Thanks
Dino run 1.0 APK
BUOI STUDIO
No network connection, so what will you doinChrome?Yeb, that the freaking strange game where the Dino's gonna jump.And now it has come to a *WHOLE NEW LEVEL, I mean thatIT'SINSANE* =))**GamePlay:- Touch, Touch, Touch continuously, insanely as you want tododgethe cactus and stay alive.- That's all :D**Features:- Only 1 Trex?? No, we introduce with Domino, Rubig,Dimon...thoseancient Dino are waiting for you...;)) be ready- One of the Dinosaur had the favourite food is "YOU"...othersmaylike cars or Ice-Cream...- You think you can master all of the Dinosaurs, you're deadwrong.Don't believe me? Try yourself- I myself almost throw away my phone as I suddenly *gameover*after catching the second Dino, so I give you the righteous"secondchance" to make it all over again (with ads...of course, Ineed eatto survive, as well as my Dino)- Trust me, you will find it SUPER FUNNY, hahahahaaaaaa**Please notice that: YOU CANNOT buy anything in our game,sofeel free to enjoy the games without worrying of losingmoney=))))))Have a nice day :)__Buoi Team__
Noah running 1.2 APK
BUOI STUDIO
No time to hesitate, you run or youdisappear.We'll know about Noah, we all know about the Tsunami, butdo weknow how to make it to Noah? Experiencing a story becomes truebyPlaying Noah Running. It's long road to run, a long long roadtoescape.ALL THE FUN:• Enjoy unpredictably thrilling factors in game.• Perform precise action to pass or to break the obstacles andclearthe way to Noah• Run through areas which are full of surprises, secrets andtrickyobstacles: Dark Forest, Ancient Valley, Deep cave... withuniqueanimals, skills, and power-upsAN INNOVATIVE AND ORIGINAL GAME• Encounter secret areas and amazing power-ups• Experience customised characters.• Engage in various bonus gameplay modes:→ Tsunami pushing→ Collect souls→ Unlock a new Power-Up and get ready for a Long way to Noah.• Have fun with your friends! See their best scores duringyourrun.______________________________________________Noah Running: Minion Rush is free to download and play.However,please be informed that the app also allows you to playusingvirtual currency (called ""Souls""), which can be acquiredbyunlocking new areas and finishing chapters,watchingadvertisements, or paying with real money.The app also allows you to purchase costumes and boosts withrealmoney.You can control the ability to perform in-app purchases throughyourpassword settings.Supported languages: EnglishAn additional download of 50 to 150 MB is required to playthisgame. Please note the size of this required download maychangewithout notice.Certain aspects of this game will require the player to connecttothe Internet.Certain aspects of this game will require the player to connect toasocial network like Facebook or Google+. Please note thisconnectionis never compulsory to progress through the game.This game may contain third-party advertisements that willredirectyou to a third-party site.______________________________________________Visit our official site at http://www.buoistudio.comLike us on Facebookathttps://www.facebook.com/BUOIStudio.VietNam?fref=ts to getmoreinfo about all our upcoming titles.• Contact us by email: contact@buoistudio.com
Map Challenge 1.5 APK
BUOI STUDIO
- Bạn biết được bao nhiêu tỉnh thành tạiViệtNam- Bạn có nhớ chính xác quê của bạn gái cũ hay không?- Bạn có biết Kon Tum chính xác là ở đâu chứ?- Chia sẻ và thách đấu với tất cả bạn bè...heheTất cả sẽ có trong Map Challenge (Phiên bản Việt Nam)Xin cảm ơn ý tưởng từ: "yeuvietnam.quandiem.net"##### Phiên bản sắp tới sẽ có cả đất nước của phần mềm diệtVirusnổi tiếng của Nhật Bản, hay đất nước phồn hoa Mỹ...không biếtanhchị em cô bác nhà mình có thông thạo về đất nước mình hơn cácnướckhác không nhỉ? Hãy đón chờ phiên bản quốc tế của MAPCHALLENGEnhé!Thanks- Do you know howmanyprovinces in Vietnam- Do you remember the exact country of his former girlfriendornot?- Kon Tum you know exactly where you?- Share and challenge with all my friends ... heheAll will be in the Map Challenge (Vietnam Version)Thank ideas from "yeuvietnam.quandiem.net"##### The upcoming version will have all the country'spopularantivirus software in Japan, or the United Statesprosperouscountry ... do not you know she rejected his home countrywith hisproficiency than the others not? Stay tuned version ofMAPInternational CHALLENGE offline!Thanks

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.98 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!