1.0 / December 1, 2015
(5.0/5) (3)

Description

Doodle Dragon Jump play is simple. You clickon the screen. Dragon will try to jump up. or it will quickly fall.In game have many different pipe ordeal you.
You have to try to make dragon through the open area between thepipes. Each time through. you'll get a point.

App Information Doodle Dragon Jump

 • App Name
  Doodle Dragon Jump
 • Package Name
  com.apptrillion.doodle.dragon
 • Updated
  December 1, 2015
 • File Size
  21M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  AppThrillion
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Email appthrillion@gmail.com
  visit website Email appthrillion@gmail.com
 • Google Play Link

AppThrillion Show More...

ตรวจหวย ตรวจสลากกินเเบ่ง 1.3 APK
AppThrillion
แอปพลิเคชั่นนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลและมีสูตรเด็ดจากเซียนระดับอาจารย์ของการคำนวณหวยทำให้ท่านผู้ใช้สามารถช่วยคำนวณหวยในงวดที่ท่านมีความประสงค์จะเสี่ยงดวงในงวดนั้นๆสามารถนำสูตรมาคิดประกอบการพิจราณาเลือกซื้อของท่านอีกทางหนึ่งทางทีมงานขอให้ท่านโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จในการใหญ่ที่ท่านคิดหวังทุกประการด้วยเทอญThis new application hasbeen created to allow users to check lottery results and a recipefrom a master teacher of computing, users can calculate yourlottery numbers in the period in which you wish to. risk in thatperiod can be proven formula that consists of Gujrat considerbuying another one. The team good luck prevails successful in allrespects with the hope that you do too.
สวดมนต์ก่อนนอน,คาถามนต์พิธี 1.0 APK
AppThrillion
บทสวดมนต์นี้คาถานี้ได้รวมรวมบทสวดมนต์เเละคาถาในด้านเมตตามหานิยมมาให้ท่านได้นำไปใช้ไม่ว่าในการสวดมนต์เพื่อสั่งสมบุญบารมีหรือใช้ในการป้องกันภัยในด้านศาสตร์ที่มองไม่เห็นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้จะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ตามความประสงค์ของท่านเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนช่วยท่านให้ได้ประสบเเต่ความสุขโชคดีมีชัยPrayer is this spell haveincluded prayers were spells in the side towards immortality foryou to have to do that in prayer to accumulate halo or used toprotect the health invisible. We sincerely hope that you, the userapplication functionality can be applied to a benefit under thewill of the people. We hope that will help you get the experiencebut happiness prevail.
สูตรอาหารคลีนลดน้ำหนัก 30 วัน 1.0 APK
AppThrillion
Diet Planเขียนมาจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้สูตรการควบคุมอาหารจนประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักจาก80 กิโลกรับเหลือ 72 กิโลกรัมภายในระยะเวลา 1 เดือนจึงอยากที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการควบคุมน้ำหนักให้ท่านผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ได้นำสูตรไปใช้กันโดยจะถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านการจดบันทึกเป็นไดอารี่ให้ท่านได้อ่านกันDiet Plan writings fromthose experienced in the use of formula diets were successful inreducing the weight of 80 kilos of getting to 72 kg within a periodof one month, so I want to convey the experience of weight controlfor user input. This new application has the formula to use. Itwill convey a story through a diary note for you to read.
สอบใบขับขี่2559 DivingLicence 1.0 APK
AppThrillion
นี่เป็นคู่มือที่ช่วยในการให้คำเเนะนำเเละเเนวทางในการสอบใบขับขี่ที่ดีที่สุดในปี2559คู่มือนี้จะประกอบด้วยการช่วยเตรียมเอกสาร เเนวทางการทดสอบเเละเเนวข้อสอบภาคทฤษฎีที่ควรรู้เเละเเนวทางการสอบภาคปฎิบัติในการสอบใบขับขี่เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมากที่ต้องการสอบใบขับขี่ยานหาหนะเราจึงจัดทำคู่มือนี้มาหวังจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่ต้องการสอบHere is a guide thathelps in providing HOMERegisterInstructions Nava were among thebest driver's license in 2559. This guide contains help documents.Nava official test Ee Nava theoretical exam should know. Theauthorities were Nava practical part of the driving test becausethere is a lot of interest for the required driver's license forthat vehicle. We hope this handbook will be useful to those whowant to test.
สูตรอาหารคลีน,Clean Food 1.2 APK
AppThrillion
การทานอาหารอาหารคลีนหรือ Clean Food ,EatingClean,Clean Eating คือ เมนูอาหารที่มีความสดสะอาดโดยควรใช้สารปรุงแต่งให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยเเละควรไม่ผ่านการถนอมอาหารด้วยการหมักดองหรือขัดสีเเละต้องมีปริมาณเกลือเเละเเป้งในสัดส่วนที่น้อยอีกด้วยเราจึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่น อาหารคลีนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทานอาหารคลีนหรือผู้ที่ทานอาหารคลีนอยู่เเล้วสามารถนำสูตรอาหารคลีนไปประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆได้โดยเมนูอาหารจะประกอบด้วยเมนูกับข้าวเมนูขนมหวานเเละเมนูเครื่องดื่มโดยเมนูอาหารทางเราจะทำการอัปเดตเพิ่มเติมเรื่อยๆเพื่อให้ท่านที่ทานอาหารคลีนสามารถนำไปใช้ประกอบเมนูอาหารได้ทางเราขอให้ท่านมีความสุขเเละสุขภาพดีเเละสนุกกับการทานอาหารคลีนดังมีคำกล่าวไว้ว่าสุขภาพดีต้องเริ่มจากภายในEating food or cleanClean Food, Eating Clean, Clean Eating the food is fresh and clean.Preferably using additives to a minimum or not at all. Undertakingsshould not be preserved by pickling or polishing. But there is asimple starch, salt content were lesser in proportion aswell.We've created app with a clean-up order to allow for those who wantto start eating clean. Or those who eat clean.Ee is clean cooking recipes can be in various forms by the menuwill consist of dishes with rice. Desserts were the drinks. On themenu will be updated continuously so that more food can be used toclean dishes. We wish you a happy, healthy undertakings were fun toeat clean. As a saying that good health starts from within.
อาเซียน10ประเทศ,Asean 1.0 APK
AppThrillion
เราได้จัดทำข้อมูลความรู้ของประชาคมอาเซียน(AEC)เพื่อการศึกษาเเละเป็นข้อมูลพื้นฐานในแอปพลิเคชั่นนี้จะประกอบไปด้วยองค์ความรู้ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนพร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐานของเเต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน คำทักทายของ 10ประเทศ กฎบัตรอาเซียเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ นักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้We have a knowledge ofthe European Community (AEC) were the basis for the study. In thisnew application will include a knowledge of the founding of theASEAN Community. But with all the basic information of each of the10 ASEAN countries Greetings Charter's Sierra for those interested.student In order to understand the AEC that was going to happen inthe near future.
Super World Adventures,Mania 1.0 APK
AppThrillion
Hero Adventure is story about Jake is a goodyboy but tales of the Unexpected.One day Jake travel to the sea, butI'm not the monster was born The Adventures of jake has occurred.Hehad to fight with many monsters.Help Jake to fight monsters andsave the world.Features:- 3 world- levels of increasing skill- Different enemies- Platform game style Adventure same Mario
Clean Food Diet Plan 30 Days 1.0 APK
AppThrillion
Diet Plan writings from those experiencedinthe use of formula diets were successful in reducing the weightof80 kilos of getting to 72 kg within a period of one month, soIwant to convey the experience of weight control for userinput.this new application has the formula to use. It will convey astorythrough a diary note for you to read.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!