1.2 / June 13, 2017
(4.9/5) (264)

Description

علاش! ..

علاش كي يقرب الفوط تحبي تسمعي الصوت
نسمعك صوتي !!
والله مانسوطي
مانسوطيش
مانقدرش نسوطي...شوفي حالتي ...راني فالوطي
اسمحيلي يما ...تقلب بينا البوطي
مانسوطيش...انت كي نمرض ماداوينيش
باش تبنيلنا سبيطار بنيتيلنا جامع ب 200 مليار
و pourtant قاع عندنا زرابا فالدار
كاين سبيطار !! صح ..علابيها مول الدار كي يمرض يروح للمطار
مانسوطيش... و قولي عليا جاهل
ايه جاهل انت ماقريتينيش ... القرايا باطل بصح النيفو bas
و la preuve ولادهم كامل يقراو là-bas
مانسوطيش... راني بردان وماغطيتينيش
من 2001 وانا نحلم بهاذيك الدار
تعطيهالي كي نموت!! ... كيما "مايدي" ... retard
مانسوطيش ... على جالك وليت ما ننطرينيش
رايح ل Jeux olympiques وماتعاونينيش
مور entraînement نـ récupérer بـ glace فـ La baignoire
واقيل هاذي ثاني الغلطة تاع الشعب ماشي pouvoirs !!
مانسوطيش ... راني مسجون مارحمتينيش
صح غلطت ماظلمونيش ... هاذي ماغاضتنيش
غاضني ميزان العدالة ... درتولو عبار غير من جيهة الزواولة
مانسوطيش ... كنت نسترزق فالدلالة ... ماشي حق عليك سيزيتيليالطابلة
تبعت القانون حليت حانوت ... طحتي عليا بـ les impots ...تتمنايليالموت !!!
مانسوطيش .... 400 فالشهر ماتكفينيش
مانسوطيش ... pharmacien ندوموندي في حقي ... ماتضربونيش
مانسوطيش ... policier كي نخدم ماتفكتونيش
مانسوطيش père de famille و الشهرية ماتكفيش
05062b5cc8
Why! ..

Alash to nearly pads Thabay sound I hear
!! my voice heard you
God Mansouti
Mansoutih
Nsouti ... have no power Chauvet my case ... Rani Valouti
Lima Asmahila ... volatility Pena Bouti
Mansoutih ... you are to get sick Madawenic
Bash Tbnellna Sbitar Benitellna mosque 200 billion
And the bottom of our pourtant Zraba Valdar
Caen Sbitar !! You will ..alabhe Mall Casablanca to get sick callsthem to the airport
Mansoutih ... and say higher ignorant
A. You are ignorant Magheritenic ... Alaqraaa vanity Bsah Alnefobas
And la preuve and Adham full Aaqrao là-bas
Mansoutih ... Rani Bardan and Magtitenic
From 2001 I dream house Bhavek
Tattihaly to die !! ... so that "Maida" ... retard
Mansoutih ... on Jalk and what I wish Nntrenic
Rayeh's Jeux olympiques and Mataaonenic
Moore entraînement n récupérer b glace in La baignoire
The second mistake was sacked Delirious Taa people walker pouvoirs!!
Mansoutih ... Rani imprisoned Marhmtenic
True Gltt Mazlmonish ... Delirious Magadtnah
Gadhana scales of justice ... Drtolo Abbar is of good Azwolh
Mansoutih ... I Nstrozk Valdalalh ... walker right you SazitilaAltablh
Followed the law ... sweeten shop Tahta high b les impots ...Taatmnaila death !!!
Mansoutih .... 400 Valchehr Matkvenic
Mansoutih ... pharmacien Ndomonde in my right ...Matdharbonish
Mansoutih ... policier to serve Matvktonish
Mansoutih père de famille and monthly Matkvic
05062b5cc8

App Information DZjoker MANSOTICH مانسوطيش

 • App Name
  DZjoker MANSOTICH مانسوطيش
 • Package Name
  com.dzjoker.mansotich.game
 • Updated
  June 13, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Uni Project Developer
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

Uni Project Developer Show More...

President Visit 2.0 APK
"President Visit" is an entertainment fun gamewith Ironic Comedy characters added. The President is all set tobring unlimited excitement. Use the intuitive gaming controls torun and jump over the funny obstacles. Play the game to raise themaximum funds and unlock exciting boosters. The game "PresidentVisit" is build with more than 105 exciting and funny levels. Getthe game and burst out laughing with the funny characters andawesome 3D colorful graphics.The game is designed with fascinating sound effects and great userinterface. "President Visit" is perfect for players of all agegroup from kids to teens to adults. With "President Visit" in yourphones and tablets you will have the unlimited fun and will neverget bored. Play the game anywhere and anytime even in offline mode.Be quick and focus! The fund raising would not be so easy withhumans as barriers! Keep completing the levels and unlock excitingsurprises after completing every level.***********************GAME FEATURES***********************- 105 different challenging levels- Clean and colorful graphics- Smooth user interface- Soothing game music and sound effects- Play for all ages- Game is free, No purchase required.Download the most entertaining and funny app "President Visit" andenjoy laughing with your friends. Overcome all the human barriersand other challenges to raise funds. Use the fund to unlock othersurprises. "President Visit" guarantees the unlimited fun with morethan 105 entertaining levels.************************SAY HELLO************************We are constantly working hard on making the “President Visit” gamebetter and more entertaining for you. We need your constant supportto get going. Please feel free to contribute and email us for anyqueries/suggestions/problems or if you just want to say hello. Wewould love to hear from you. If you have enjoyed any feature of the“President Visit” game, do not forget to rate us on play store andshare among your friends.Ironic Comedy Game For Fun & Laugh & FunnyYou must run and jump to raise funds, Collect as many funds towinBeware of human hhh barriersThere is a surprise when you complete all levels;)Characteristics :- 105 Different Levels.- Clean and colorful graphics.- Smooth user interface.- Phone and Tablet support.- Music and sound effects.- Play for all ages.- Game is free, No purchase required.  Entertainment & Laugh & Funny & Guaranteed WithFakakir Algerian Game3f3570e282
Zarouta Youcef Game 1.1 APK
Zarouta Youcef Game : Jeu comédies , Le hérosdu jeu podcasteur algerien ZAROUTA.L'idée du jeu "Zarouta Youcef Game" très simple, Recueillir le plusgrand nombre de J’aime ( Likes ) , Et sauter par-dessus tous lesconcurrents ( Anes Tina / Dz Joker / Adel Sweezy / Samir ZangaTripitit hhh ).Il ya une surprise lorsque vous complétez tous les niveaux.Caractéristiques :- 105 Niveaux différents.- Graphiques propres et colorés.- Smooth user interface.- Phone and Tablet support.- Music and sound effects.- Play for all ages.- Game is free, No purchase required.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -Anes Tina / Dz Joker / Adel Sweezy / Samir Zanga Tripitit : Ce jeuest uniquement pour blagues ;)2530f8f3daZarouta Youcef Game Gamecomedies, the hero of the game podcaster Algerian ZAROUTA.The idea of ​​the game "Zarouta Youcef Game" very simple, Collectmore Like (Likes), and jump over all competitors (Anes Tina / DzJoker / Adel Sweezy / Samir Zanga Tripitit hhh).There is a surprise when you complete all levels.Characteristics :- 105 different levels.- Clean and colorful graphics.- Smooth user interface.- Phone and Tablet support.- Music and sound effects.- Play for all ages.- Game is free, no purchase required.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -Anes Tina / Dz Joker / Adel Sweezy / Samir Zanga Tripitit: Thisgame is only for jokes;)2530f8f3da
Super Karim ELGANG 1.3 APK
Super Karim ELGANG : Jeu comédies , Le hérosdu jeu rappeur algerien Karim ELGANGL'idée du jeu "Super Karim ELGANG" très simple, Recueillir le plusgrand nombre de J’aime ( Likes ) , Et sauter par-dessus tous lesministres ( Khalida, Ben Ghabrit, Nadia Cherabi ... ) hhh.Il y une surprise lorsque vous complétez tous les niveaux.Caractéristiques :- 105 Niveaux différents.- Graphiques propres et colorés.- Smooth user interface.- Phone and Tablet support.- Music and sound effects.- Play for all ages.- Game is free, No purchase required.Super Karim ELGANG:comedy game, the hero of the game rapper Algerian KarimELGANGThe idea of ​​the game "Super Karim ELGANG" very simple Collectmore Like (Likes), and jump over all ministers (Khalida, BenGhabrit, Nadia Cherabi ...) hhh.There surprise when you complete all levels.Features:- 105 different levels.- Clean and colorful graphics.- Smooth user interface.- Phone and Tablet support.- Music and sound effects.- Play for all ages.- Game is free, no purchase required.
DZjoker MANSOTICH مانسوطيش 1.2 APK
علاش! ..علاش كي يقرب الفوط تحبي تسمعي الصوتنسمعك صوتي !!والله مانسوطيمانسوطيشمانقدرش نسوطي...شوفي حالتي ...راني فالوطياسمحيلي يما ...تقلب بينا البوطيمانسوطيش...انت كي نمرض ماداوينيشباش تبنيلنا سبيطار بنيتيلنا جامع ب 200 مليارو pourtant قاع عندنا زرابا فالداركاين سبيطار !! صح ..علابيها مول الدار كي يمرض يروح للمطارمانسوطيش... و قولي عليا جاهلايه جاهل انت ماقريتينيش ... القرايا باطل بصح النيفو basو la preuve ولادهم كامل يقراو là-basمانسوطيش... راني بردان وماغطيتينيشمن 2001 وانا نحلم بهاذيك الدارتعطيهالي كي نموت!! ... كيما "مايدي" ... retardمانسوطيش ... على جالك وليت ما ننطرينيشرايح ل Jeux olympiques وماتعاونينيشمور entraînement نـ récupérer بـ glace فـ La baignoireواقيل هاذي ثاني الغلطة تاع الشعب ماشي pouvoirs !!مانسوطيش ... راني مسجون مارحمتينيشصح غلطت ماظلمونيش ... هاذي ماغاضتنيشغاضني ميزان العدالة ... درتولو عبار غير من جيهة الزواولةمانسوطيش ... كنت نسترزق فالدلالة ... ماشي حق عليك سيزيتيليالطابلةتبعت القانون حليت حانوت ... طحتي عليا بـ les impots ...تتمنايليالموت !!!مانسوطيش .... 400 فالشهر ماتكفينيشمانسوطيش ... pharmacien ندوموندي في حقي ... ماتضربونيشمانسوطيش ... policier كي نخدم ماتفكتونيشمانسوطيش père de famille و الشهرية ماتكفيش05062b5cc8Why! ..Alash to nearly pads Thabay sound I hear!! my voice heard youGod MansoutiMansoutihNsouti ... have no power Chauvet my case ... Rani ValoutiLima Asmahila ... volatility Pena BoutiMansoutih ... you are to get sick MadawenicBash Tbnellna Sbitar Benitellna mosque 200 billionAnd the bottom of our pourtant Zraba ValdarCaen Sbitar !! You will ..alabhe Mall Casablanca to get sick callsthem to the airportMansoutih ... and say higher ignorantA. You are ignorant Magheritenic ... Alaqraaa vanity Bsah AlnefobasAnd la preuve and Adham full Aaqrao là-basMansoutih ... Rani Bardan and MagtitenicFrom 2001 I dream house BhavekTattihaly to die !! ... so that "Maida" ... retardMansoutih ... on Jalk and what I wish NntrenicRayeh's Jeux olympiques and MataaonenicMoore entraînement n récupérer b glace in La baignoireThe second mistake was sacked Delirious Taa people walker pouvoirs!!Mansoutih ... Rani imprisoned MarhmtenicTrue Gltt Mazlmonish ... Delirious MagadtnahGadhana scales of justice ... Drtolo Abbar is of good AzwolhMansoutih ... I Nstrozk Valdalalh ... walker right you SazitilaAltablhFollowed the law ... sweeten shop Tahta high b les impots ...Taatmnaila death !!!Mansoutih .... 400 Valchehr MatkvenicMansoutih ... pharmacien Ndomonde in my right ...MatdharbonishMansoutih ... policier to serve MatvktonishMansoutih père de famille and monthly Matkvic05062b5cc8
Compass News 1.1 APK
This app is developed to display top newsascards which have picture and title (Headline)Once the user wants to read the news he has to press the cardandthe article will show clearlyif he wants to see the next news he has to swipe the card leftorright !!!As this still new app the categories are limited to:1 - Real News (Politics-Economy- Business)2 - Sport3 - Entertainment (Movie-Celebrities-Reality Shows and more)4 - Music5 - Technology(Latest trends)6 - GammingBreak News credible sources that provide the latest news oftodayyesterday and possibly tomorrow and stories from all aroundtheworld:BBC,CNN,NEW YORK TIMES,BUZZFEED,NBC,FoxNews,National News andmanymoreOnline news have never been more fun check out the recent newslocalor international

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.