6.1 / September 8, 2016
(4.0/5) (8)

Description

This is classic Snake game. In this versionyouhave 5 options for speed (super fast, fast, medium, slow,superslow), and you have 5 different button layouts. You cancontrol thesnake with arrows, or just by clicking on the desiredside of thescreen. You decide your game style. Enjoy with thisclassic game,make High Scores, and remember good old days...

App Information Easy Snake

 • App Name
  Easy Snake
 • Package Name
  snake.radeff
 • Updated
  September 8, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  6.1
 • Developer
  RADEFFFACTORY
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Email yohohoasakura@gmail.com
  Bulgaria, Gorna Oryahovitsa, Borima 17b
 • Google Play Link

RADEFFFACTORY Show More...

Double Click Lock 3.2 APK
RADEFFFACTORY
Double Click Lock Widget is very useful app.Most of the modern smartphones have double tap option to turn offand turn on display. This app allows all devices, even older ones,to turn off display when user double tap on the homescreen. Fast,easy, and very handy...- the app should work on all devices using android gingerbread orhigher version- the battery drain should be noneThis app is just a widget!To learn how to use the app, follow the instructions in the videoor in the app help screen!To uninstall the app, first disable it from Device Administrators,or use the button on the main app screen!
Вземи Парите 6.3 APK
RADEFFFACTORY
Това е аналог на познатата ви игра "Станибогат". Правилата са същите - въпроси един след друг, с всекивъпрос трудността се увеличава и парите нарастват. Има истандартните 3 жокера. Целта е да си тръгнете с възможно повечепари. Забавлявайте се и станете богати!- Това е само игра и парите не са истински!- Играта няма никаква връзка с оригиналната игра, излъчвана потелевизията! Тази мобилна версия е обикновена игра с въпроси и самонаподобява оригинала!- Ако има грешка в някой от въпросите, можете да пишете наe-mail-а на разработчика!
Dice Game 10.1 APK
RADEFFFACTORY
This is a game with six dices also known asFarkle Dice, Battle Dice, Zilch, Yahtzee, Barbut, Crap Out or 10000Dice. At the start of the game you roll them with clicking thebutton or shaking your phone. Different combinations gives youdifferent points. If you like combination you take it, if you don'tyou can roll again, but it's possible to lose your current points.You decide your tactics! The game can be played vs AI or HotSeatMultiPlayer with your friends.
World Offline Map 6.0 APK
RADEFFFACTORY
This is offline atlas. It contains detailedmaps of all continents and a few world maps. Also, the app includesWorld Time Zone Map. You can zoom in, zoom out (use the on-screenbuttons or pinch-to-zoom) and explore all the world offline withoutany GPS or network access.This is not a navigation. The permission for internet is onlyfor showing ads. All maps are offline saved on your device. Thismakes app very big size, but it can be transferred to SD Card viayour device settings and app manager. This makes the app less thana 1 MB.The app includes images from different websites. Some of themaps may be old or with poor quality.The app includes World Google Map. The map is offline image of theoriginal Google Maps. The image is taken January 2015.
66 Santase 32.3 APK
RADEFFFACTORY
This is card game played with 24 cards. Insome countries it's called "Sixty-six", "Santase" or "Schnapsen".See how to play and rules of the game in game help or over theinternet. The game is known in different variations. You cancustomize your settings according to the rules you know (start with20/40 or not, declare 20/40 with queen only or both - queen andking, show or hide opponents points...). Change the game lookaccording to your needs. Everything is in your hands. Enjoy withimproved AI and the best card game experience...In game settings you can change:- auto hand gathering (on/off)- possibility to declare marriage (20/40) with no picks- possibility to declare marriage (20/40) with queen and king (notonly queen)- possibility to hide android points (harder for the user to followthe game flow)- change the score, user have to reach to win the game- change the look of the deck- change the look of the back of the cards- change the background and actionbar of the game- turn sound on and off- turn animation on and offTo declare marriage, according to the settings (upper in thedescription), just throw the queen (or the king, if set in thesettings), and the points will be automatically added to yourpoints.Full game rules: http://goo.gl/I1Smlc
DosFace Watch Face APK
RADEFFFACTORY
Very simple watch face for your smartwatchwith interesting DOS-like UI.- watch face supports round and square watches- watch face supports ambient mode.- in watch face settings you can change to 24-hour format- in watch face settings you can change the theme- tap on the screen will show you battery level
Карти България Офлайн 5.2 APK
RADEFFFACTORY
Offline BG MapsТова са офлайн карти на много градове в България. Приложениетонесенуждае от интернет или GPS за да работи (изискването заинтернетесамо с цел показване на реклами), то не е навигация,апростосъвкупност от карти на български градове. Картитесаподробни, а поголемите областни градове имат изобразени имаршрутина автобусите,както и номерата на жилищните блокове насъответнитеулици. За сегаградовете са около 80. Поради големиятразмер наприложението, едобавена възможност за преместване накартата спамет, което можеда направите от мениджъра на приложениянателефона ви, след коетосамата апликация ще стане по-малка от 1MB.Картите не са правениот мен, аз просто съм ги подбрал. Порадитазипричина, някои от тяхможе да са доста стари. При възможност щегиобновявам спо-нови.Картата на София за транспорта е предоставена от "Центързаградскамобилност" ЕАД.Внимание! Приложението не е навигация, не изисква интернетиGPS.Целта му е да върне изживяването от ползването настаритехартиеникарти.
Притчи и Приказки 14.1 APK
RADEFFFACTORY
Това е сборка от поучителни разкази, притчи ибасни на български език. Съдържа невероятни истории, които ще винакарат да се замислите за живота си и да получите ценни съвети.Всички записи са офлайн и приложението няма нужда от интернет за дачетете притчите. Интернет позволението е само с цел показване нареклами и споделяне на притчите. Имате контрол над размера нашрифта, тъмна тема за по-неизморително четене, както и възможностза отбелязване на прочетените истории (добавена е обща статистиказа всичко прочетено). Сборката за сега съдържа 140 притчи,разделени в 2 категории, над 400 басни разделени в 2 категории, 60забавни и интересни истории с Хитър Петър и над 200 българскинародни приказки и още много други.Историите са подбирани от свободното интернет пространство, ноако забележите, че някои от историите не са вместени в приложениетоспоред лиценза им, моля сигнализирайте на e-mail-а наразработчика.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.3.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android