1.0.4 / May 2, 2016
(4.9/5) (133)

Description

"Endless Cycle" çelik gibi sinir verefleksgerektiren sonsuz döngü oyunudur.
Amacınız dikenlere çarpmadan en yüksek puanı toplamakvearkadaşlarınızı alt etmektir.
Tabi bu o kadar da kolay olmayacak.
Bağımlılık Yapacak bu oyunda;
Sezilerine ve aynı anda kontrol etmen gereken el-gözkoordinasyonunane kadar güveniyorsun?

Nasıl Oynanır
- Topu, durmadan dönen çember içinde zıplatmak içinekranatıkla.
- Engellerden kaçınmaya çalış. Yoksa oyun biter.!
- Arkadaşlarınla ve dünyanın geri kalanları ile yarışarak enyüksekpuanı yapmaya çalış.

Hepinize Şimdiden Bol Şans

"Endless Cycle" is agamethat requires endless loop of steel nerves and reflexes.
Your goal is to collect maximum points without hitting thespikesand to beat your friends.
Of course, this will not be so easy.
Addiction to do in this game;
How much do you rely on intuition and hand-eye coordinationrequiredto check in at the same time?

How to play
- Ball, endlessly spinning circle Click the screen to jumpin.
- Try to avoid obstacles. Otherwise the game is over.!
- With your friends and try to make the highest score bycompetingwith the rest of the world.

Good luck to all of you in advance

App Information Endless Cycle

 • App Name
  Endless Cycle
 • Package Name
  com.vortexgamelabs.endlesscycle
 • Updated
  May 2, 2016
 • File Size
  24M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  Vortex Game Labs.
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Vortex Game Labs. Show More...

Endless Cycle 1.0.4 APK
"Endless Cycle" çelik gibi sinir verefleksgerektiren sonsuz döngü oyunudur.Amacınız dikenlere çarpmadan en yüksek puanı toplamakvearkadaşlarınızı alt etmektir.Tabi bu o kadar da kolay olmayacak.Bağımlılık Yapacak bu oyunda;Sezilerine ve aynı anda kontrol etmen gereken el-gözkoordinasyonunane kadar güveniyorsun?Nasıl Oynanır- Topu, durmadan dönen çember içinde zıplatmak içinekranatıkla.- Engellerden kaçınmaya çalış. Yoksa oyun biter.!- Arkadaşlarınla ve dünyanın geri kalanları ile yarışarak enyüksekpuanı yapmaya çalış.Hepinize Şimdiden Bol Şans"Endless Cycle" is agamethat requires endless loop of steel nerves and reflexes.Your goal is to collect maximum points without hitting thespikesand to beat your friends.Of course, this will not be so easy.Addiction to do in this game;How much do you rely on intuition and hand-eye coordinationrequiredto check in at the same time?How to play- Ball, endlessly spinning circle Click the screen to jumpin.- Try to avoid obstacles. Otherwise the game is over.!- With your friends and try to make the highest score bycompetingwith the rest of the world.Good luck to all of you in advance
Yanıyorsun Fuat Abi 1.0.0 APK
Fuat Abi yi yangından kurtarmayayardımedebilirmisin?Ateşlerin üzerinden zıpla yada altından geç. Gerçi Bütün sorunbukadar değil.Fuat Abi, yolunu kaybettiği için, nereden girip, neredençıkacağıbelli olmuyor.Ayrıca; Yangın ilerlediğinde panik ile biraz daha hızlıkaçmayaçalışacaktır..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bu Oyun Türk Sinema Tarihimizin Kıymetli Eserlerinden 1977 YılıCemFilm Yapımlı "Sakar Şakir"isimli filmden esinlenerek yapılmıştır.Günümüzde; maalesefki unutulmaya yüz tutmuş Yeşil Çam filmlerinibirnebze de olsa hatırlatmak;Yeni jenerasyona bizim böyle güldürebilen kıymetlieserlerimizdeolduğuna dikkat çekmek istedik.Karakterlerin gerçek yüzleri ve fotoğrafları saygıçerçevesigereği kullanılmamış;sadece el çizimi illustrasyonlara yer verilmiştir.Oyun içerisindeki müziğin yapımı resmi kaynaklarda"NecipSarıcıoğlu" beyefendiye ait olarak gözükmekte. Ayrıca;EnstrümentalVersiyonda "Zafer Dilek" beyefendi de gözükmektedir.(Hak sahipliğibilinmemektedir)Kendilerinin resmi talebi durumunda derhal kaldırılacaktır.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SE-YAP - SİYAD - TÜRSAV - UBSD ve bilemediğimiz;Türk Sinema Kültürünü Geliştiren ve Yükselmesine Katkıda BulunanTümKurumlaraEn İçten SaygılarımızlaFuad Abu y fromfirerescue aid Can you?Jump over or under fire late. Though it's not thewholeproblem.Abu Fuad, because he lost his way, from entering, it is notclearwhere to go.Also; It will try to run a little faster progress with panicwhenthe fire ..---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------This Game of the Year 1977 Precast Cem Film Treasures ourTurkishCinema History "Sakar Sakir"It is is inspired by the film.Today; unfortunately forgotten to remind the verge Green Pinemoviesto a certain extent;We would like to draw our attention to the valuable work thatcanlaugh our way to a new generation.the true face of the character, and photos usedshouldrespect;only hand-drawn illustrations are included to.music made official sources in the Game "Sarıcıoğl of Necip"Itappears as belonging to a gentleman. Also; The instrumentalversion"Victory Wish" gentleman appeared. (Entitlement is notknown)In case of their official request will be removedimmediately.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SA-DO - SIYAD - TÜRSAV - UBSD and we do not know;Contributing to the promotion of Turkish cinema andcultureDeveloper Found in All InstitutionsMost internal Regards
DiyalizOnline 1.3.6 APK
Kronik diyaliz tedavisi, hastalar için olduğukadar bu işle meşgul olan sağlık çalışanları için de büyük biryorgunluk nedenidir. Diyaliz çalışanları, bir yandan hastaları içinen kaliteli hizmeti üretme telaşı, bir yandan da bu kalitelihizmetin altını doldurmak için sürekli bilgilerini güncellemeihtiyacı içindedirler. Böbrek hastalığına ve diyaliz pratiğineilişkin bilgilerin sürekli yenilendiği, değiştiği ve güncellendiğigerçeği dikkate alınırsa, güncel bilgiye sürekli ulaşmanın önemidaha iyi anlaşılacaktır. İşte DiyalizOnline Uygulaması buihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak hazırlanan bir bilgiyeulaşma, danışma, hesaplama, eğitim uygulamasıdır. Dijital çağıngerçeklerine uygun şekilde hazırlanan bu eğitim platformunda,diyaliz işlemi, diyaliz hasta ve hekimlerinin karşılaştıklarısorunlar interaktif bir tarzda sizlere sunulacak, günlükpratiğinizi kolaylaştıracak hesaplamalar, bilgiler, tablolarelinizin altında olacak ve Diyaliz Online ile daha önce yayınlanmışolan toplantıların arşivlerine de ulaşabilmeniz mümkünolacaktır.Chronic dialysis therapy,fatigue is also a great reason to keep busy with healthprofessionals as well as for patients. Dialysis staff, whileproducing the highest quality service to patients frenzy, on theother hand are in constant need of updating information to fill outthe bottom of this quality service. Kidney disease and dialysis isconstantly refreshed information on the practical, considering thefact that, if changed, and updated, the importance of continuingcurrent information will be better understood. Here diyalizonl theapplication to achieve information prepared keeping in mind yourrequirements, consultation, calculations, and trainingapplications. In this educational platform prepared in accordancewith the realities of the digital age, dialysis process, theproblems faced by dialysis patients and physicians will beavailable to you in an interactive way, the calculations will makeyour daily practice, information tables, you can reach the archiveof meetings that have been published previously by the will andDialysis Online at hand will be able .
TOPPLE IT! 1.0.0 APK
"Topple It!" is a puzzle game that youwillhard to handle.You can challange with your Facebook friends in it.Show everybody, Who haves the best attention andcontrollingability.Let's Topple It!"Controls"You need to "Tap" the screen for change direction of the way.You need to match color of ball and destination.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.4 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!