2.9913 / March 31, 2017
(4.8/5) ()

Description

Francouzská značka kadeřnických salonů FABIOSALSA je součástí skupiny PROVALLIANCE - majitel FRANCK PROVOST,evropského leadera v kadeřnictví a světové firmy č.2 s více než 2300 salony po celém světě.
Naše salony naleznete samém v centru Prahy v obchodním centruPalladium na nám. Republiky v Praze 1 a v ulici Vodičkova 7 a vTáboře na náměstí F. Křížíka.
French brand hairdressingsalons FABIO SALSA is part of PROVALLIANCE - FRANCK PROVOST owner,a European leader in hairdressing and world No.2 companies withmore than 2,300 salons worldwide.
Our salons can be found in the very center of Prague, in theshopping center Palladium on us. Republic in Prague 1 and in thestreet Vodickova and 7 in Tabor Square F. Krizik.

App Information Fabio Salsa

AppSisto Show More...

Fabio Salsa 2.9913 APK
AppSisto
Francouzská značka kadeřnických salonů FABIOSALSA je součástí skupiny PROVALLIANCE - majitel FRANCK PROVOST,evropského leadera v kadeřnictví a světové firmy č.2 s více než 2300 salony po celém světě.Naše salony naleznete samém v centru Prahy v obchodním centruPalladium na nám. Republiky v Praze 1 a v ulici Vodičkova 7 a vTáboře na náměstí F. Křížíka.French brand hairdressingsalons FABIO SALSA is part of PROVALLIANCE - FRANCK PROVOST owner,a European leader in hairdressing and world No.2 companies withmore than 2,300 salons worldwide.Our salons can be found in the very center of Prague, in theshopping center Palladium on us. Republic in Prague 1 and in thestreet Vodickova and 7 in Tabor Square F. Krizik.
5D Kino 1.0.0 APK
AppSisto
Kam v Praze do kina ? 3D minulostí. Přivítejte5D KINO Praha. Jako první nabízíme nový zážitek pro celou rodinu vpohodlí obchodního centra Galerie Harfa. Najdete nás ve 2. patřevedle DINOSHOPU.Where in Prague to thecinema? 3D past. Welcome the 5D cinema in Prague. The first tooffer a new experience for the whole family in the comfort ofshopping center Galerie Harfa. Find us on the 2nd floor next toDINOSHOPU.
Franck Provost 2.92 APK
AppSisto
V samém centru Prahy naleznete oázu klidu aluxusu v elegantním prostřední salónu FRANCK PROVOST Slovanskýdům.Profesionální tým kadeřníků Vám poradí s novým účesem podleposledních pařížských trendů. Naši odborníci Vám pomohou s výběremvhodné vlasové kosmetiky. Nehte se hýčkat exkluzivními kosmetikýmislužbami, profesionální manikúrou či spa pedikúrou.V našem kadeřnickém salónu používáme výrobky: Franck Provost,L'Oréal Paris, KÉRASTASEFranck Provost - oficiální kadeřnický salón České Miss.In the very center ofPrague, you will find an oasis of tranquility and luxury in anelegant salon FRANCK PROVOST middle Slavic House.The professional team of stylists will advise you with a newhairstyle according to the latest Parisian trends. Our experts willhelp you choose the right hair care products. Nails pampered withexclusive kosmetikými services, professional manicures and spapedicures.In our hairdressing salon use products: Franck Provost, L'OréalParis, KÉRASTASEFranck Provost - The official hairdresser Czech Miss.
Ecostep 1.0 APK
AppSisto
Vítejte v aplikaci společnosti EcoStep s.r.o.,výhradním distributorem, servisem a výrobcem hygienického asanitárního zařízení a doplňků. Naše produkty jsou ekologické aekonomické s kompletní zárukou 2 až 5 let. Pomůžeme vám snížitvysoké náklady na toalety, úklid a spotřebu vody či energie.Garantujeme špičkový servis a údržbu maximálně do 48 hodin po celéČR a SR. Neváhejte nás kontaktovat za účelem osobní schůzky aprezentace v místě vašeho podnikání.Welcome in the companyEcoStep Ltd., exclusive distributor, service and manufacturer ofhygienic and sanitary equipment and accessories. Our products areenvironmentally friendly and economical complete with warranty 2-5years. We can help you reduce the high costs of the toilets,cleaning and consumption of water and energy. We guarantee superiorservice and maintenance within 48 hours all over the Czech Republicand Slovakia. Please contact us for personal meetings andpresentations at your place of business.
AutoservisJN 1.0.0 APK
AppSisto
Náš autoservis byl založen v roce 2000,jakomenší dílna se základním vybavením. Postupem času, takjakpřibývaly zakázky a zvyšovaly se nároky zákazníků, jsmerozšiřovalináš tým o nové lidi a investovali do kvalitních zařízeníatechnologií pro diagnostiku motorů, měření geometrie,klempířsképráce, sváření a lakování apod. V nedávné době jsme nověotevřelipneuservis. Nyni poskytujeme celé spektrum služebpotřebných probezpečný a bezproblémový provoz vozidel, včetnějejich oprav.Opravy z pojistných událostí provádíme bezhotovostně,pojistnéudálosti vyřídíme za Vás! Po dobu opravy vozidla Vám rádibezplatnězapůjčíme náš automobil.Our service stationwasfounded in 2000 as a small workshop with basic equipment.Overtime, as they accumulate orders and increased customer demands,wehave expanded our team with new people and to invest inqualityequipment and technology for engine diagnostics, measurementandgeometry, plumbing, welding and painting, etc. We haverecentlyopened a new tire. Now provides a full range of servicesrequiredfor the safe and smooth operation of vehicles, includingtheirrepair. Repairs of claims provide cashless, claims will bemade byyou! During the repair of a vehicle charge we will be happyto lendour car.
WPC Woodplastic 2.82 APK
AppSisto
Naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. jepředním českým výrobcem unikátních produktů z materiálu WPC dlelicence Strandex Corporation.Our company WPC -Forexia® Inc. is a leading Czech producer of unique product made ofWPC under license Strandex Corporation.
Autocentrum Kalfas 2.7 APK
AppSisto
S námi si kvůli opravě autoskla nemusíte brátden volna! S námi totiž všechno vyřídíte za pár minut. Stačí jenomzdarma zavolat na 800 05 05 05 nebo vyplnit online rezervačníformulář . V domluvenou hodinu nám pak přivezete svoje auto a tímto pro vás celé končí - od této chvíle už se totiž o všechnostaráme jenom my. Nejdřív ze všeho vám půjčíme náhradní auto,abyste nemuseli domů nebo do práce pěšky. Následně vyměnímepoškozené autosklo za nové, vyřídíme všechno papírování spojišťovnou a nakonec vám zavoláme, že se můžete pro své autostavit. Jakmile budete mít cestu kolem, jenom si auto vyzvednete. Vněkterých případech dokonce nebudete za autosklo platit – více otom, jak získat nové autosklo zdarma, si přečtěte tady. Tak co,jdete do toho?With us you either torepair windscreens not take a day off! With us, everything is sortout a few minutes. Just free to call 800 05 05 05 or fill out theonline booking form. At the appointed hour, then bring my car andthat's the end for you throughout - from now on it is abouteverything we care just us. First of all, we will lend you areplacement vehicle, you do not have work or home on foot. Thenreplace the damaged windscreen with new ones, arrange all thepaperwork with the insurance company, and then you call it, you canstop by for your car. Once you have your way around, just pick upyour car. In some cases, you will not even pay for windscreen -more on how to get a new windscreen for free, read here. So, you gointo it?
Running Sushi Ginza 1.1.0 APK
AppSisto
Neboli sushi na běžicím pásu – jenejpříjemnější způsob, jak se ponořit do chutí japonskýchspecialit. Ve dvou řadách originálního otočného pásu se neustáleobjevují talíře se sushi, maki, dim-sun a dalšími japonskými,čínskými a dalšími specialitamiOr sushi on a conveyorbelt - is the most pleasant way to delve into the flavors ofJapanese cuisine. Two rows of the original swivel belt continuouslyappear plates of sushi, maki, dim-sun and other Japanese, Chineseand other specialties

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!