2.9917 / November 29, 2017
(4.4/5) ()

Description

Francouzská značka kadeřnických salonů FABIOSALSA je součástí skupiny PROVALLIANCE - majitel FRANCK PROVOST,evropského leadera v kadeřnictví a světové firmy č.2 s více než 2300 salony po celém světě.
Naše salony naleznete samém v centru Prahy v obchodním centruPalladium na nám. Republiky v Praze 1 a v ulici Vodičkova 7 a vTáboře na náměstí F. Křížíka.
French brand hairdressingsalons FABIO SALSA is part of PROVALLIANCE - FRANCK PROVOST owner,a European leader in hairdressing and world No.2 companies withmore than 2,300 salons worldwide.
Our salons can be found in the very center of Prague, in theshopping center Palladium on us. Republic in Prague 1 and in thestreet Vodickova and 7 in Tabor Square F. Krizik.

App Information Fabio Salsa

AppSisto Show More...

Fabio Salsa 2.9917 APK
AppSisto
Francouzská značka kadeřnických salonů FABIOSALSA je součástí skupiny PROVALLIANCE - majitel FRANCK PROVOST,evropského leadera v kadeřnictví a světové firmy č.2 s více než 2300 salony po celém světě.Naše salony naleznete samém v centru Prahy v obchodním centruPalladium na nám. Republiky v Praze 1 a v ulici Vodičkova 7 a vTáboře na náměstí F. Křížíka.French brand hairdressingsalons FABIO SALSA is part of PROVALLIANCE - FRANCK PROVOST owner,a European leader in hairdressing and world No.2 companies withmore than 2,300 salons worldwide.Our salons can be found in the very center of Prague, in theshopping center Palladium on us. Republic in Prague 1 and in thestreet Vodickova and 7 in Tabor Square F. Krizik.
5D Kino 1.0.0 APK
AppSisto
Kam v Praze do kina ? 3D minulostí. Přivítejte5D KINO Praha. Jako první nabízíme nový zážitek pro celou rodinu vpohodlí obchodního centra Galerie Harfa. Najdete nás ve 2. patřevedle DINOSHOPU.Where in Prague to thecinema? 3D past. Welcome the 5D cinema in Prague. The first tooffer a new experience for the whole family in the comfort ofshopping center Galerie Harfa. Find us on the 2nd floor next toDINOSHOPU.
Franck Provost 2.9917 APK
AppSisto
V samém centru Prahy naleznete oázu klidu aluxusu v elegantním prostřední salónu FRANCK PROVOST Slovanskýdům.Profesionální tým kadeřníků Vám poradí s novým účesem podleposledních pařížských trendů. Naši odborníci Vám pomohou s výběremvhodné vlasové kosmetiky. Nehte se hýčkat exkluzivními kosmetikýmislužbami, profesionální manikúrou či spa pedikúrou.V našem kadeřnickém salónu používáme výrobky: Franck Provost,L'Oréal Paris, KÉRASTASEFranck Provost - oficiální kadeřnický salón České Miss.In the very center ofPrague, you will find an oasis of tranquility and luxury in anelegant salon FRANCK PROVOST middle Slavic House.The professional team of stylists will advise you with a newhairstyle according to the latest Parisian trends. Our experts willhelp you choose the right hair care products. Nails pampered withexclusive kosmetikými services, professional manicures and spapedicures.In our hairdressing salon use products: Franck Provost, L'OréalParis, KÉRASTASEFranck Provost - The official hairdresser Czech Miss.
Ecostep 1.0 APK
AppSisto
Vítejte v aplikaci společnosti EcoStep s.r.o.,výhradním distributorem, servisem a výrobcem hygienického asanitárního zařízení a doplňků. Naše produkty jsou ekologické aekonomické s kompletní zárukou 2 až 5 let. Pomůžeme vám snížitvysoké náklady na toalety, úklid a spotřebu vody či energie.Garantujeme špičkový servis a údržbu maximálně do 48 hodin po celéČR a SR. Neváhejte nás kontaktovat za účelem osobní schůzky aprezentace v místě vašeho podnikání.Welcome in the companyEcoStep Ltd., exclusive distributor, service and manufacturer ofhygienic and sanitary equipment and accessories. Our products areenvironmentally friendly and economical complete with warranty 2-5years. We can help you reduce the high costs of the toilets,cleaning and consumption of water and energy. We guarantee superiorservice and maintenance within 48 hours all over the Czech Republicand Slovakia. Please contact us for personal meetings andpresentations at your place of business.
AutoservisJN 1.0.0 APK
AppSisto
Náš autoservis byl založen v roce 2000,jakomenší dílna se základním vybavením. Postupem času, takjakpřibývaly zakázky a zvyšovaly se nároky zákazníků, jsmerozšiřovalináš tým o nové lidi a investovali do kvalitních zařízeníatechnologií pro diagnostiku motorů, měření geometrie,klempířsképráce, sváření a lakování apod. V nedávné době jsme nověotevřelipneuservis. Nyni poskytujeme celé spektrum služebpotřebných probezpečný a bezproblémový provoz vozidel, včetnějejich oprav.Opravy z pojistných událostí provádíme bezhotovostně,pojistnéudálosti vyřídíme za Vás! Po dobu opravy vozidla Vám rádibezplatnězapůjčíme náš automobil.Our service stationwasfounded in 2000 as a small workshop with basic equipment.Overtime, as they accumulate orders and increased customer demands,wehave expanded our team with new people and to invest inqualityequipment and technology for engine diagnostics, measurementandgeometry, plumbing, welding and painting, etc. We haverecentlyopened a new tire. Now provides a full range of servicesrequiredfor the safe and smooth operation of vehicles, includingtheirrepair. Repairs of claims provide cashless, claims will bemade byyou! During the repair of a vehicle charge we will be happyto lendour car.
WPC Woodplastic 2.82 APK
AppSisto
Naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. jepředním českým výrobcem unikátních produktů z materiálu WPC dlelicence Strandex Corporation.Our company WPC -Forexia® Inc. is a leading Czech producer of unique product made ofWPC under license Strandex Corporation.
Autocentrum Kalfas 2.7 APK
AppSisto
S námi si kvůli opravě autoskla nemusíte brátden volna! S námi totiž všechno vyřídíte za pár minut. Stačí jenomzdarma zavolat na 800 05 05 05 nebo vyplnit online rezervačníformulář . V domluvenou hodinu nám pak přivezete svoje auto a tímto pro vás celé končí - od této chvíle už se totiž o všechnostaráme jenom my. Nejdřív ze všeho vám půjčíme náhradní auto,abyste nemuseli domů nebo do práce pěšky. Následně vyměnímepoškozené autosklo za nové, vyřídíme všechno papírování spojišťovnou a nakonec vám zavoláme, že se můžete pro své autostavit. Jakmile budete mít cestu kolem, jenom si auto vyzvednete. Vněkterých případech dokonce nebudete za autosklo platit – více otom, jak získat nové autosklo zdarma, si přečtěte tady. Tak co,jdete do toho?With us you either torepair windscreens not take a day off! With us, everything is sortout a few minutes. Just free to call 800 05 05 05 or fill out theonline booking form. At the appointed hour, then bring my car andthat's the end for you throughout - from now on it is abouteverything we care just us. First of all, we will lend you areplacement vehicle, you do not have work or home on foot. Thenreplace the damaged windscreen with new ones, arrange all thepaperwork with the insurance company, and then you call it, you canstop by for your car. Once you have your way around, just pick upyour car. In some cases, you will not even pay for windscreen -more on how to get a new windscreen for free, read here. So, you gointo it?
Running Sushi Ginza 1.1.0 APK
AppSisto
Neboli sushi na běžicím pásu – jenejpříjemnější způsob, jak se ponořit do chutí japonskýchspecialit. Ve dvou řadách originálního otočného pásu se neustáleobjevují talíře se sushi, maki, dim-sun a dalšími japonskými,čínskými a dalšími specialitamiOr sushi on a conveyorbelt - is the most pleasant way to delve into the flavors ofJapanese cuisine. Two rows of the original swivel belt continuouslyappear plates of sushi, maki, dim-sun and other Japanese, Chineseand other specialties

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.