1.0 / April 27, 2014
(1.0/5) (2)

Description

MH370 is still missing, let's try to findMH370and hopefully we will find the air-craft very verysoon.

App Information Finding MH370

App iNET 1st Show More...

Xổ Số Miền Nam - Live, Soi Cầu 2.4 APK
App iNET 1st
Đây là ứng dụng miễn phí tường thuật trực tiếpKết quả XSMN nhanh nhất Việt Nam.Ứng dụng xổ số miền Nam hỗ trợ nhiều tính năng ưu việt:- Giao diện đẹp, dễ dùng, dung lượng nhẹ, không tự động gửi SMS trừtiền- Tường thuật trực tiếp kết quả hàng ngày các tỉnh miền Nam (XSMN)nhanh nhất- Tự động gửi thông báo, nhắc nhở khi sắp quay và khi kết thúcgiải- Soi cầu kết quả xổ số miền Nam bao gồm soi cầu Loto và soi cầugiải đặc biệt, cụ thể bao gồm+ Cầu Loto+ Cầu Bạch Thủ+ Cầu Loto theo thứ+ Cầu 2 nháy+ Cầu Tam giác+ Tìm cầu cặp số+ Các loại cầu đặc biệt- Thống kê kết quả giải Loto và thống kê giải Đặc Biệt.+ Thống kê theo cặp số+ Tần Suất nhịp Loto+ Chu Kỳ Dàn Loto+ Lô Rơi+ Đầu Đuôi- Chế độ xem lại kết quả xổ số miền Nam bất kì lúc nào mà không cầnmạng.- Tích hợp trên phần lớn các thiết bị điện thoại và hệ điềuhành- Khu vực: các tỉnh miền NamThis free app isreporting live Results fastest XSMN Vietnam.Lottery applications supported South Vietnam many advantages:- Friendly interface, easy to use, lightweight size, does notautomatically send SMS deduction- This report results daily direct southern provinces (XSMN)Fastest- Automatically send notifications, reminders when airing andfinishing solutions- Soi bridge south lottery results include soi soi bridges andbridge Loto jackpots, including specific  + Bridge Loto  White Iron Craft +  + Bridge Loto order  Bridge 2 blink +  + Iron Triangle  + Find pairs of bridge  + The special needs- Statistics results and statistics Loto Prize Special Award.  + Statistics pairs of  + Frequency beats Loto  Seamless Cycle + Loto  + Block Falling  + Top Tail- View to the south lottery results anytime without anetwork.- Built on the majority of mobile devices and operatingsystems- Located in the southern provinces
Xổ Số Miền Bắc - Live, Soi Cầu 1.3 APK
App iNET 1st
Đây là ứng dụng miễn phí tường thuật trực tiếpKết quả XSMB nhanh nhất Việt Nam. Ứng dụng xổ số miền Bắc hỗ trợnhiều tính năng ưu việt:- Giao diện đẹp, dễ dùng, thông tin phong phú- Dung lượng ứng dụng cực nhẹ, tải về nhanh, dùng được luôn- Tường thuật trực tiếp kết quả vào 6h15 hàng ngày hầu như khôngtrễ- Tự động gửi thông báo, nhắc nhở khi sắp đến giờ quay và thông báođã hết giờ quay- Soi cầu kết quả xổ số miền Bắc bao gồm soi cầu Loto và soi cầugiải đặc biệt, cụ thể bao gồm+ Cầu Loto+ Cầu Bạch Thủ+ Cầu Loto theo thứ+ Cầu 2 nháy+ Cầu Tam giác+ Tìm cầu cặp số+ Các loại cầu đặc biệt- Thống kê kết quả giải Loto và thống kê giải Đặc Biệt.+ Thống kê theo cặp số+ Tần Suất nhịp Loto+ Chu Kỳ Dàn Loto+ Lô Rơi+ Đầu Đuôi- Chế độ xem lại kết quả xổ số miền Bắc bất kì lúc nào mà không cầnmạng.- Tích hợp trên phần lớn các thiết bị điện thoại và hệ điềuhành- Khu vực: miền BắcThis free app isreporting live Results fastest XSMB Vietnam. Lottery applicationssupported North Vietnam many advantages:- Friendly interface, easy to use, information-rich- Capacity ultra light applications, download faster, are alwaysused- This report directly result into everyday barely 6h15 late- Automatically send notifications, reminders when almost time forrecording and notification has timed rotation- Soi bridge north lottery results include soi soi bridges andbridge Loto jackpots, including specific  + Bridge Loto  White Iron Craft +  + Bridge Loto order  Bridge 2 blink +  + Iron Triangle  + Find pairs of bridge  + The special needs- Statistics results and statistics Loto Prize SpecialAward.  + Statistics pairs of  + Frequency beats Loto  Seamless Cycle + Loto  + Block Falling  + Top Tail- View to the north lottery results anytime without anetwork.- Built on the majority of mobile devices and operatingsystems- Region: North
12 con giáp -Tử vi 2015 1.0 APK
App iNET 1st
12 CON GIÁP được phát triển bởiwapsitehttp://12congiap.vn cung cấp cácthôngtin:- Tử vi 2015- Tử vi trọn đời 12 con giáp 2015- Tử vi ất mùi 2015- Xem tuổi vợ chồng, xem tuổi làm ăn, xem tên hợp phong thủy trên12con giáp- Tra cứu lịch âm dương, xem ngày tốt xấu để khai trương,nhậptrạch, động thổ, …đặc biệt 12 con giáp có tính năng xem ngàytốtxấu với một tuổi.- Chuyên mục Hỏi đáp chuyên gia cho phép người dùng tương táctrựctuyến, hỏi đáp các vấn đề về tử vi 12 con giáp 2015, phongthủy,xem bói, xem tướng...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rất mong nhận được các đánh giá và ý kiến đóng góp củacácbạn.Email : nguyenhuythanh2014@gmail.com12 animal developedbywapsite http://12congiap.vn provide thefollowinginformation: - Horoscope 2015 - Horoscope 2015 12 animal life - Horoscope 2015 Land odor - View-year-old wife, see age as food, see the name ofFengShui in 12 animal - Look lunisolar calendar, good bad view to opening day,enterscout, groundbreaking, ... Special features 12 animal lookgood andbad days with the old one. - Experts Forum FAQ allow users to interact onlineinquiryissues 12 zodiac horoscope 2015, feng shui, fortunetelling,physiognomy ...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Look forward to the evaluation and comments from you.Email: nguyenhuythanh2014@gmail.com
Xổ Số Miền Trung-Live, Soi Cầu 1.1 APK
App iNET 1st
Đây là ứng dụng miễn phí tường thuật trựctiếpKết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam.Ứng dụng Xổ Số Miền Trung hỗ trợ nhiều tính năng ưu việt:- Giao diện đẹp, dễ dùng, dung lượng nhẹ, không tự động gửi SMStrừtiền- Tường thuật trực tiếp kết quả hàng ngày các tỉnh miền Trung(XSMT)nhanh nhất- Tự động gửi thông báo, nhắc nhở khi sắp quay và khi kếtthúcgiải- Soi cầu kết quả xổ số các tỉnh miền Trung bao gồm soi cầu Lotovàsoi cầu giải đặc biệt+ Cầu Loto+ Cầu Bạch Thủ+ Cầu Loto theo thứ+ Cầu 2 nháy+ Cầu Tam giác+ Tìm cầu cặp số+ Các loại cầu đặc biệt- Thống kê kết quả giải Loto và thống kê giải Đặc Biệt.+ Thống kê theo cặp số+ Tần Suất nhịp Loto+ Chu Kỳ Dàn Loto+ Lô Rơi+ Đầu Đuôi- Chế độ xem lại kết quả xổ số miền Trung bất kì lúc nào màkhôngcần mạng.- Tích hợp trên phần lớn các thiết bị điện thoại và hệđiềuhành- Khu vực: các tỉnh miền Trung
Finding MH370 1.0 APK
App iNET 1st
MH370 is still missing, let's try to findMH370and hopefully we will find the air-craft very verysoon.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.57 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/