1.0 / December 2, 2015
(5.0/5) (1)

Description

Help the little flappy pigeon steeraroundobstacles and earn awesome trophies!
Flappy Pigeon is an endless runner game and guarantees lots of fun.

"Flappy Pigeon" features:
- Awesome and entertaining gameplay
- Neat and detailed graphics
- 4 trophies (Bronze, silver, gold and platinum)
and much more!

So download "Flappy Pigeon" right away and have fun!

App Information Flappy Pigeon

 • App Name
  Flappy Pigeon
 • Package Name
  com.awzumindustries.flappypigeon
 • Updated
  December 2, 2015
 • File Size
  8.0M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Awzum Industries
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email ct@awzumindustries.com
  Skejbygårdsvej 248, 8240 Risskov
 • Google Play Link

Awzum Industries Show More...

Intra (Gratis) 1.5 APK
### UNDERSTØTTER INTRA VERSION 2.1 ###Intra er en applikation der giver adgang til SkoleIntra fra dinmobile enhed!Nu er det slut med at skulle åbne din computer for at tjekkeintra (elevintra, forældreintra og personaleintra). Det hele kanfås i én smart app, der lynhurtigt logger dig ind, så du kan tjekkelektier, beskeder og alt det andet, som MobilIntra byder på.INDEHOLDER:- Alle funktioner fra Intra på nettet- Elevintra, Forældreintra og Personaleintra- Husk kodeord og brugernavnOg meget andet...Hvad venter du på? App'en er gratis, så download den før dinnabo!(Disclaimer: Denne app er udviklet uafhængigt af UNI-C, der stårbag bl.a. SkoleIntra og MobilIntra)### SUPPORT THE INTRAVERSION 2.1 ###Intra is an application that provides access to SkoleIntra fromyour mobile device!No more having to open your computer to check intra (intrastudent, parents and the staff intra intra). It all comes in onesmart app that instantly logs you in so you can check homework,messages, and everything else that Mobile Intra offers.CONTAINS:- All functions from Intra on the web- ElevIntra, ForældreIntra and Staff Intra- Remember password and usernameAnd much more ...What are you waiting for? The app is free, download it beforeyour neighbor!(Disclaimer: This app is developed independently by UNI-C, whichis behind including SkoleIntra and Mobile Intra)
Intra 1.5 APK
### UNDERSTØTTER INTRA VERSION 2.1 ###Intra er en applikation der giver adgang til SkoleIntra fra dinmobile enhed!Nu er det slut med at skulle åbne din computer for at tjekkeintra (elevintra, forældreintra og personaleintra). Det hele kanfås i én smart app, der lynhurtigt logger dig ind, så du kan tjekkelektier, beskeder og alt det andet, som MobilIntra byder på.INDEHOLDER:- Alle funktioner fra Intra på nettet- Elevintra, Forældreintra og Personaleintra- Husk kodeord og brugernavn- Gem logins til forskellige skolerOg meget andet...Hvad venter du på? App'en er gratis, så download den før dinnabo!(Disclaimer: Denne app er udviklet uafhængigt af UNI-C, der stårbag bl.a. SkoleIntra og MobilIntra)### SUPPORTS INTRAVERSION 2.1 ###Intra is an application that provides access to SkoleIntra fromyour mobile device!No more having to open your computer to check intra (intrastudent, parents and staff intra intra). It all comes in one handyapp that instantly logs you in so you can check homework, messagesand everything else that Mobil Intra offers.CONTAINS:- All functions from Intra on the web- ElevIntra, ForældreIntra and Staff Intra- Remember password and username- Save logins for different schoolsAnd much more ...What are you waiting for? The app is free, so download it beforeyour neighbor!(Disclaimer: This app is developed independently by UNI-C, whichis behind including SkoleIntra and Mobile Intra)
Pakkelisten 1.1 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påalledin sager til rejsen, er "Pakkelisten" helt sikkert noget fordig!Med Pakkelisten kan du nemt og hurtigt holde styr på de tingduønsker at medbringe på din rejse. Det tager kun et par klikattilføje ting til din liste, og så er du sikker på, at dualdrigglemmer dem.Med Pakkelisten kan du:- Holde styr på dine ting til rejsen.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting af din liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækre design.Og meget mere!Hvad venter du på? Hent "Pakkelisten" til din smartphone meddetsamme.If you are tired ofhavingto keep track of all your actions for the journey, "PacketList" isdefinitely for you! With package list, you can easily andquicklykeep track of the things you want to bring on your trip. Itonlytakes a few clicks to add things to your list, and you're surethatyou never forget them.The package list can:- Keep track of your stuff for the journey.- Quickly add things to your list.- Cross the things on your list with just a single swipe.- Enjoy the sleek design.And much more!What are you waiting for? Download "The package list" tothesmartphone immediately.
Indkøbslisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påallede varer du skal købe ind, er "Indkøbslisten" helt sikkertnoget fordig! Med Indkøbslisten kan du nemt og hurtigt holde styrpå de tingdu ønsker at købe, når du er i supermarkedet. Det tagerkun et parklik at tilføje ting til din liste, og så er du sikkerpå, at duikke glemmer dem.Med Indkøbslisten kan du:- Holde styr på de varer du skal købe.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting af din liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækre design.Og meget mere!Hvad venter du på? Hent "Indkøbslisten" til din smartphonemeddet samme.If you are tired ofhavingto keep track of all the items you need to buy in, "ShoppingList"is definitely for you! With Shopping List, you can easilyandquickly keep track of the things you want to buy when you're inthesupermarket. It only takes a few clicks to add things to yourlist,and you're sure you do not forget them.With Shopping List, you can:- Keep track of the items you should buy.- Quickly add things to your list.- Cross the things on your list with just a single swipe.- Enjoy the sleek design.And much more!What are you waiting for? Download "Shopping List" tothesmartphone immediately.
Lektiebogen 1.0 APK
Lektiebogen er app'en til dig, der er træt afat skulle skrive dine lektier ind i en fysisk lektiebog. MedLektiebogen har du altid dine lektier lige ved hånden - nemlig pådin smartphone! Det tager kun et par klik at oprette en ny lektie,og så er du sikker på, at du aldrig glemmer det.Lektiebogen indeholder:- Let og hurtig oprettelse af lektier- Fag (Matematik, Dansk, Engelsk, Historie, Tysk)- Lækkert læderdesignOg meget mere!Hvad venter du på? Smid din fysiske lektiebog ud, og download"Lektiebogen" til din telefon i stedet!The class book is the appfor you who are tired of having to write your homework into aphysical diary. The class book, you always have your homework athand - namely, on your smartphone! It only takes a few clicks tocreate a new lesson, and so you are sure that you will never forgetit.The class book contains:- Easy and rapid creation of lessons- Sciences (Mathematics, Danish, English, History, German)- Premium leather designAnd much more!What are you waiting for? Throw your physical diary out anddownload "class book" for your phone instead!
Huskelisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påaltdet, du skal nå, er "Huskelisten" helt sikkert noget for dig!MedHuskelisten kan du nemt og hurtigt holde styr på de ting duskalhuske at gøre. Det tager kun et par klik at tilføje ting tildinliste, og så er du sikker på, at du aldrig glemmer dem.Med Huskelisten kan du:- Holde styr på det, du skal nå.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting af din liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækre designOg meget mere!Hvad venter du på? Hent "Huskelisten" til din smartphone meddetsamme.If you are tired ofhavingto keep track of everything that you need to reach is"Favorites" isdefinitely for you! With Favorites, you can easilyand quickly keeptrack of the things you need to remember to do. Itonly takes a fewclicks to add things to your list, and you're surethat you neverforget them.With Favorites, you can:- Keep track of what you need to achieve.- Quickly add things to your list.- Cross the things on your list with just a single swipe.- Enjoy the sleek designAnd much more!What are you waiting for? Download "Favorites" to thesmartphoneimmediately.
Club YOGO 1.1 APK
Ny App fra YOGO!- Bliv medlem af CLUB YOGO og opnå lækre fordele og tilbud.- Følg med i nyheder.New App from Yogo!- Join CLUB Yogo and get delicious benefits and offers.- Keep up with the news.
Ønskelisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påalledine ønsker til fødselsdag eller jul, er "Ønskelisten" heltsikkertnoget for dig! Med Ønskelisten kan du nemt og hurtigt holdestyr påde ting du ønsker. Det tager kun et par klik at tilføjeting til dinliste, og så er du sikker på, at du altid har dem meddig.Med Ønskelisten kan du:- Holde styr på dine ønsker til jul/fødselsdag.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Nyde det lækre designOg meget mere!Hvad venter du på? Hent "Ønskelisten" til din smartphone meddetsamme.If you are tired ofhavingto keep track of all your wishes for birthday or Christmas,the"wish list" is definitely for you! With the wish list youcanquickly and easily keep track of the things you want. It onlytakesa few clicks to add things to your list, and you're sure thatyoualways have them with you.With the wish list you can:- Keep track of your wish for Christmas / birthday.- Quickly add things to your list.- Enjoy the sleek designAnd much more!What are you waiting for? Download "wish list" foryoursmartphone immediately.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!