1.0 / December 2, 2015
(5.0/5) (1)

Description

Help the little flappy pigeon steeraroundobstacles and earn awesome trophies!
Flappy Pigeon is an endless runner game and guarantees lots of fun.

"Flappy Pigeon" features:
- Awesome and entertaining gameplay
- Neat and detailed graphics
- 4 trophies (Bronze, silver, gold and platinum)
and much more!

So download "Flappy Pigeon" right away and have fun!

App Information Flappy Pigeon

 • App Name
  Flappy Pigeon
 • Package Name
  com.awzumindustries.flappypigeon
 • Updated
  December 2, 2015
 • File Size
  8.0M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Awzum Industries
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Skejbygårdsvej 248, 8240 Risskov
 • Google Play Link

Awzum Industries Show More...

Intra (Gratis) 1.5 APK
### UNDERSTØTTER INTRA VERSION 2.1 ###Intra er en applikation der giver adgang til SkoleIntra fra dinmobile enhed!Nu er det slut med at skulle åbne din computer for at tjekkeintra (elevintra, forældreintra og personaleintra). Det hele kanfås i én smart app, der lynhurtigt logger dig ind, så du kan tjekkelektier, beskeder og alt det andet, som MobilIntra byder på.INDEHOLDER:- Alle funktioner fra Intra på nettet- Elevintra, Forældreintra og Personaleintra- Husk kodeord og brugernavnOg meget andet...Hvad venter du på? App'en er gratis, så download den før dinnabo!(Disclaimer: Denne app er udviklet uafhængigt af UNI-C, der stårbag bl.a. SkoleIntra og MobilIntra)### SUPPORT THE INTRAVERSION 2.1 ###Intra is an application that provides access to SkoleIntra fromyour mobile device!No more having to open your computer to check intra (intrastudent, parents and the staff intra intra). It all comes in onesmart app that instantly logs you in so you can check homework,messages, and everything else that Mobile Intra offers.CONTAINS:- All functions from Intra on the web- ElevIntra, ForældreIntra and Staff Intra- Remember password and usernameAnd much more ...What are you waiting for? The app is free, download it beforeyour neighbor!(Disclaimer: This app is developed independently by UNI-C, whichis behind including SkoleIntra and Mobile Intra)
Intra 1.5 APK
### UNDERSTØTTER INTRA VERSION 2.1 ###Intra er en applikation der giver adgang til SkoleIntra fra dinmobile enhed!Nu er det slut med at skulle åbne din computer for at tjekkeintra (elevintra, forældreintra og personaleintra). Det hele kanfås i én smart app, der lynhurtigt logger dig ind, så du kan tjekkelektier, beskeder og alt det andet, som MobilIntra byder på.INDEHOLDER:- Alle funktioner fra Intra på nettet- Elevintra, Forældreintra og Personaleintra- Husk kodeord og brugernavn- Gem logins til forskellige skolerOg meget andet...Hvad venter du på? App'en er gratis, så download den før dinnabo!(Disclaimer: Denne app er udviklet uafhængigt af UNI-C, der stårbag bl.a. SkoleIntra og MobilIntra)### SUPPORTS INTRAVERSION 2.1 ###Intra is an application that provides access to SkoleIntra fromyour mobile device!No more having to open your computer to check intra (intrastudent, parents and staff intra intra). It all comes in one handyapp that instantly logs you in so you can check homework, messagesand everything else that Mobil Intra offers.CONTAINS:- All functions from Intra on the web- ElevIntra, ForældreIntra and Staff Intra- Remember password and username- Save logins for different schoolsAnd much more ...What are you waiting for? The app is free, so download it beforeyour neighbor!(Disclaimer: This app is developed independently by UNI-C, whichis behind including SkoleIntra and Mobile Intra)
Pakkelisten 1.1 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påalledin sager til rejsen, er "Pakkelisten" helt sikkert noget fordig!Med Pakkelisten kan du nemt og hurtigt holde styr på de tingduønsker at medbringe på din rejse. Det tager kun et par klikattilføje ting til din liste, og så er du sikker på, at dualdrigglemmer dem.Med Pakkelisten kan du:- Holde styr på dine ting til rejsen.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting af din liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækre design.Og meget mere!Hvad venter du på? Hent "Pakkelisten" til din smartphone meddetsamme.If you are tired ofhavingto keep track of all your actions for the journey, "PacketList" isdefinitely for you! With package list, you can easily andquicklykeep track of the things you want to bring on your trip. Itonlytakes a few clicks to add things to your list, and you're surethatyou never forget them.The package list can:- Keep track of your stuff for the journey.- Quickly add things to your list.- Cross the things on your list with just a single swipe.- Enjoy the sleek design.And much more!What are you waiting for? Download "The package list" tothesmartphone immediately.
Lektiebogen 1.0 APK
Lektiebogen er app'en til dig, der er træt afat skulle skrive dine lektier ind i en fysisk lektiebog. MedLektiebogen har du altid dine lektier lige ved hånden - nemlig pådin smartphone! Det tager kun et par klik at oprette en ny lektie,og så er du sikker på, at du aldrig glemmer det.Lektiebogen indeholder:- Let og hurtig oprettelse af lektier- Fag (Matematik, Dansk, Engelsk, Historie, Tysk)- Lækkert læderdesignOg meget mere!Hvad venter du på? Smid din fysiske lektiebog ud, og download"Lektiebogen" til din telefon i stedet!The class book is the appfor you who are tired of having to write your homework into aphysical diary. The class book, you always have your homework athand - namely, on your smartphone! It only takes a few clicks tocreate a new lesson, and so you are sure that you will never forgetit.The class book contains:- Easy and rapid creation of lessons- Sciences (Mathematics, Danish, English, History, German)- Premium leather designAnd much more!What are you waiting for? Throw your physical diary out anddownload "class book" for your phone instead!
Indkøbslisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påallede varer du skal købe ind, er "Indkøbslisten" helt sikkertnoget fordig! Med Indkøbslisten kan du nemt og hurtigt holde styrpå de tingdu ønsker at købe, når du er i supermarkedet. Det tagerkun et parklik at tilføje ting til din liste, og så er du sikkerpå, at duikke glemmer dem.Med Indkøbslisten kan du:- Holde styr på de varer du skal købe.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting af din liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækre design.Og meget mere!Hvad venter du på? Hent "Indkøbslisten" til din smartphonemeddet samme.If you are tired ofhavingto keep track of all the items you need to buy in, "ShoppingList"is definitely for you! With Shopping List, you can easilyandquickly keep track of the things you want to buy when you're inthesupermarket. It only takes a few clicks to add things to yourlist,and you're sure you do not forget them.With Shopping List, you can:- Keep track of the items you should buy.- Quickly add things to your list.- Cross the things on your list with just a single swipe.- Enjoy the sleek design.And much more!What are you waiting for? Download "Shopping List" tothesmartphone immediately.
Huskelisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påaltdet, du skal nå, er "Huskelisten" helt sikkert noget for dig!MedHuskelisten kan du nemt og hurtigt holde styr på de ting duskalhuske at gøre. Det tager kun et par klik at tilføje ting tildinliste, og så er du sikker på, at du aldrig glemmer dem.Med Huskelisten kan du:- Holde styr på det, du skal nå.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Krydse ting af din liste med blot et enkelt swipe.- Nyde det lækre designOg meget mere!Hvad venter du på? Hent "Huskelisten" til din smartphone meddetsamme.If you are tired ofhavingto keep track of everything that you need to reach is"Favorites" isdefinitely for you! With Favorites, you can easilyand quickly keeptrack of the things you need to remember to do. Itonly takes a fewclicks to add things to your list, and you're surethat you neverforget them.With Favorites, you can:- Keep track of what you need to achieve.- Quickly add things to your list.- Cross the things on your list with just a single swipe.- Enjoy the sleek designAnd much more!What are you waiting for? Download "Favorites" to thesmartphoneimmediately.
Club YOGO 1.1 APK
Ny App fra YOGO!- Bliv medlem af CLUB YOGO og opnå lækre fordele og tilbud.- Følg med i nyheder.New App from Yogo!- Join CLUB Yogo and get delicious benefits and offers.- Keep up with the news.
Ønskelisten 1.0 APK
Hvis du er træt af at skulle holde styr påalledine ønsker til fødselsdag eller jul, er "Ønskelisten" heltsikkertnoget for dig! Med Ønskelisten kan du nemt og hurtigt holdestyr påde ting du ønsker. Det tager kun et par klik at tilføjeting til dinliste, og så er du sikker på, at du altid har dem meddig.Med Ønskelisten kan du:- Holde styr på dine ønsker til jul/fødselsdag.- Hurtigt tilføje ting til din liste.- Nyde det lækre designOg meget mere!Hvad venter du på? Hent "Ønskelisten" til din smartphone meddetsamme.If you are tired ofhavingto keep track of all your wishes for birthday or Christmas,the"wish list" is definitely for you! With the wish list youcanquickly and easily keep track of the things you want. It onlytakesa few clicks to add things to your list, and you're sure thatyoualways have them with you.With the wish list you can:- Keep track of your wish for Christmas / birthday.- Quickly add things to your list.- Enjoy the sleek designAnd much more!What are you waiting for? Download "wish list" foryoursmartphone immediately.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.