1.0 / August 8, 2016
(5.0/5) (2)

Description

သင္ကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ၿပီးသင္ကိုယ္တိုင္အမိန္႕ေပးေစညႊန္းႏိုင္တဲ့အျပင္ကိုယ္တိုင္အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္တဲ့တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း ပိုင္ရတာေလာက္မိုက္တာမရွိပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကေတာ့စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးကိုၾကီးစိုးဖို႕ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ လာတဲ့ျဂိဳဟ္သားေတြကို တားဆီးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေကာင္းမြန္ထိမိတဲ့ Effect ေတြ အသံစနစ္ေတြနဲ႕ တအားကိုမိုက္ေနတဲ့“Galaxy War” စၾကာ၀ဠာတိုက္ပြဲက သင့္ကို ေသမင္းတမန္စစ္ပြဲေတြၾကားမွာတကယ္ ပါ၀င္ေနရသလို ခံစားရေစမွာပါ။
သင့္ရဲ႕ တိုက္ေလယာဥ္ကိုကြ်မ္းက်င္စြာထိန္းခ်ဳပ္ရင္းရန္သူ႕စစ္တပ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ၿပီးစၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးရဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာ္လိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးက ရန္သူေတြရဲ႕အာကာသယာဥ္ပ်ံေတြ အကုန္လံုးကိုဖ်က္ဆီးပစ္ရမွာပါ။
မၾကာခင္မွာပဲ သင့္ကို ၾကီးျမတ္တဲ့ စၾကာ၀ဠာစစ္သည္တစ္ဦးအျဖစ္ျမင္ရမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
Indicating that youownand ordered yourself a fighter aircraft that can be upgradedarenot very dark. Your Operational Planning from 0 to dominatethewhole universe expansion prevents any alien entities.
Powerful Effect mic sound systems and a "Galaxy War" takes on0Battle Universe is really deadly စစ်ပွဲတွေကြားမှာ 0 at tobe.
Control your fighter skillfully fighting the enemy troops on0Inspiration fellow peace in the entire universe. Your operationstothose that must destroy all winged spacecraft.
Soon the Great Wheel 0 I hope to see the universe asasoldier.

App Information Galaxy War စၾကာ၀ဠာတိုက္ပြဲ

 • App Name
  Galaxy War စၾကာ၀ဠာတိုက္ပြဲ
 • Package Name
  com.kyal.galaxywar
 • Updated
  August 8, 2016
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Tamtay Global
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Email Akca.magonn@gmail.com
  138 Cecil Street #14-02 Cecil Court Singapore (069538)
 • Google Play Link

Tamtay Global Show More...

BANANA 2.0.2 APK
Tamtay Global
Content of this app is just for funny whatmakeuser feel comfortable, relax and interesting…But nothingisimpossible, may be those results can be come true. First, usercanlog in by Facebook account to play all quiz of this app. Therearemany small questions in each quiz and user must to choosethereasonable answer for that question. System of app willcountscores for each answer which is chosen automatically. Afteruserfinish all question, system will give a reasonable result foruserfollow total score of all answers.At the end, user can chose upload this result on Facebookornot.
Galaxy War စၾကာ၀ဠာတိုက္ပြဲ 1.0 APK
Tamtay Global
သင္ကိုယ္တိုင္ပိုင္ဆိုင္ၿပီးသင္ကိုယ္တိုင္အမိန္႕ေပးေစညႊန္းႏိုင္တဲ့အျပင္ကိုယ္တိုင္အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္တဲ့တိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္း ပိုင္ရတာေလာက္မိုက္တာမရွိပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကေတာ့စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးကိုၾကီးစိုးဖို႕ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ လာတဲ့ျဂိဳဟ္သားေတြကို တားဆီးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ေကာင္းမြန္ထိမိတဲ့ Effect ေတြ အသံစနစ္ေတြနဲ႕ တအားကိုမိုက္ေနတဲ့“Galaxy War” စၾကာ၀ဠာတိုက္ပြဲက သင့္ကို ေသမင္းတမန္စစ္ပြဲေတြၾကားမွာတကယ္ ပါ၀င္ေနရသလို ခံစားရေစမွာပါ။သင့္ရဲ႕ တိုက္ေလယာဥ္ကိုကြ်မ္းက်င္စြာထိန္းခ်ဳပ္ရင္းရန္သူ႕စစ္တပ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ၿပီးစၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးရဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာ္လိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕စစ္ဆင္ေရးက ရန္သူေတြရဲ႕အာကာသယာဥ္ပ်ံေတြ အကုန္လံုးကိုဖ်က္ဆီးပစ္ရမွာပါ။မၾကာခင္မွာပဲ သင့္ကို ၾကီးျမတ္တဲ့ စၾကာ၀ဠာစစ္သည္တစ္ဦးအျဖစ္ျမင္ရမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။Indicating that youownand ordered yourself a fighter aircraft that can be upgradedarenot very dark. Your Operational Planning from 0 to dominatethewhole universe expansion prevents any alien entities.Powerful Effect mic sound systems and a "Galaxy War" takes on0Battle Universe is really deadly စစ်ပွဲတွေကြားမှာ 0 at tobe.Control your fighter skillfully fighting the enemy troops on0Inspiration fellow peace in the entire universe. Your operationstothose that must destroy all winged spacecraft.Soon the Great Wheel 0 I hope to see the universe asasoldier.
Fish Shooting Ngar Pyit Mal 1.0 APK
Tamtay Global
"Fish Shooting - Ngar Pyit Mal isaninteresting casual game, fascinating in the hottest gameseriestodayThe task of the player is hunting fishes in ocean, shootingplentyof fishes to obtain plenty of bonuses, using bait, bombandthunder.. to get more fish.Players can also do quests to receive attractive rewards andupgradeweapons system more robust to hunt.Have more fun with Fish Shooting - Ngar Pyit Mal"

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!