1.0 / February 21, 2015
(3.4/5) (12)

Description

İki kişinin karşılıklı olarakbirbirlerininellerini tuttuğu ve baş parmaklarını yakalamayaçalıştıkları vegenellikle horoz güreşi (deve güreşi veya parmakgüreşi diyenler devardır.) diye adlandırılan ve çoğumuzun birzamanlar mutlakaoynamış olduğu iki kişilik oyun olan Horoz Güreşioyununu uygulamaortamına taşıdık.

Şunu itiraf edelim ki, sanal ortamda oynanan hiçbir oyun,gerçekhayattakinin yerini tutamaz. Bu oyunu bir rakip bularakvegerçekten kendi ellerinizi kullanarak oynamayı deneyin.Rakibinizingözlerinin içine bakabileceksiniz. İnanın daha eğlenceliolacak;hem de batarya sorunu yaşamadan.

Oyunda amacınız kendi tarafınızdaki düğmeye basarak,karşınızdakioyuncunun baş parmağını aşağıdayken yakalamak.Yarışmada 5 puana ilkulaşan kazanır.

İyi eğlenceler.

(Eski Android sürümlü cihazlarda aynı anda iki düğmeyebirdenbasma yöntemi desteklenmiyor olabilir.)

Two people, themutualholding each other's hands and they are trying to capture thethumband generally cock wrestling (camel wrestling or fingerwrestlingwho say there are.) Called and most of us at one time tohaveplayed a strong, two-player game ported Cock Fighting game totheapplication environment.

Let's admit that, no games played in a virtual environment,itdoes not replace those in real life. This game really try tofindan opponent and play using your own hands. Will be able tolookinto the eyes of your opponent. Believe me, it will be morefun;both without a battery problem.

Your goal in the game by pressing the button on your ownside,which is down to catch your thumb against the player. Thewinner isthe first to get 5 points in the competition.

Good luck.

(Old Android driven devices may have more than twobuttonssimultaneously pressing method is not supported.)

App Information Horoz Güreşi

 • App Name
  Horoz Güreşi
 • Package Name
  com.Gthpro.deveguresi
 • Updated
  February 21, 2015
 • File Size
  1.1M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  6th Pro
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

6th Pro Show More...

Sure Dua Öğretici Ezberletici 2.3 APK
6th Pro
Namazda okunan sureleri, (Hanefi ve Şafi)namaz dualarını, namaz sureleri dışındaki diğer surelerdenbazılarını, müezzinlikte okunan temel duaları vb. ezberlemek içinyardımcı bir uygulama sunuyoruz. Ayrıca 5 vakit namaz ile Cenazenamazı ve bayram namazının kılınışını ana hatlarıylaöğrenebileceğiniz, basit bir simülasyon (benzetim) ile seçeceğinizzammı surelerin okunduğu bir namazı baştan sona sesli ve görüntülütakip edebileceğiniz Namaz Hocası (Namaz nasıl kılınır?) bölümübulunmaktadır.Sure ve dua öğretici, ezberletici adını verdiğimiz uygulamamız ileseçeceğiniz bir sureyi ayet ayet, duaları da cümle cümle ve belirliaralıklarla tekrar eden şekilde dinleyebilirsiniz. Sesli olarakokunan ayetler ve dualar Arapça ve Latin harfleriyle (Türkçe) takipedilebilir. O anda okunan ayet veya dua cümlesi, renklendirilmekte,renkli olarak gösterilmektedir.Her bir cümlenin kaç kere tekrar etmesini ve tekrarlar arasında kaçsaniye beklemesini istiyorsanız, hemen o ekranda bunlarıayarlayabilirsiniz. Sureyi veya duayı dinlemeye başladığınız andabile tekrar sayısı ve bekleme zamanı ayarlarında değişiklikyapabilirsiniz. Dinlediğiniz ayeti (veya cümleyi) tekrar etmeniziçin araya uygun bir bekleme zamanı ayarlamanızı tavsiye ederiz.Geri tuşu ile önceki ekrana döndüğünüzde bekleme süresi, tekrarsayısı ve yazı boyutu cihazınıza kaydedilir ve her seferindeyeniden ayar yapmaksızın kendi ayarlarınız hazır olur.Sure veya duanın sadece belli bir yerini dinlemek istersenizistediğiniz satıra parmağınızın ucuyla dokunmanız yeterli. Hangisatıra dokunursanız uygulamamız o satıra geçecektir. Dilediğinizcümleyi iyice öğrenene kadar tekrar edebileceksiniz.Sureleri ve duaları tekrarsız bir şekilde dinlemek isterseniztekrar sayısını ve bekleme süresini en az değere ayarlayın.Metin boyutlarını değiştirmek isterseniz A- ve A+ düğmelerinikullanabilirsiniz.Kuran Ezberlemek isteyenlere de inşallah uygulamamız faydalıolur.Uygulamamızda:İstiaze (Euzu Besmele)Kelime-i ŞehadetKelime-i TevhidSelaEzanKametEzan DuasıSeyyidül İstiğfar DuasıKolaylık Duası/Rabbi YessirAyetel KürsiAmenerresuluHuvallahulleziSubhanekeTahiyyat (Ettahiyyatu)Allahümme SalliAllahümme BarikRabbena AtinaRabbenağrifliKunut duaları (Allahümme inna nesteinüke, Allâhümme iyyakenabüdü)VeccehtüAmentüFatiha SuresiFil SuresiKureyş SuresiMaun SuresiKevser SuresiKafirun SuresiNasr SuresiTebbet Suresi (Mesed)İhlas SuresiFelak SuresiNas SuresiDuha Suresiİnşirah SuresiTin suresiKadr Suresi / Kadir SuresiAsr SuresiHumeze SuresiAdiyat SuresiKaria SuresiAlak SuresiTekasur SuresiAbese SuresiBuruc SuresiFecr SuresiFetih SuresiHakka Suresiİnfitar SuresiKıyame SuresiMuddessir SuresiMulk suresiMurselat SuresiNebe SuresiRahman SuresiYasin SuresiNamaz simülatörü ve temel müezzinlikte gerekli olabilecek bazı ayetve dualar yer almaktadır.Uygulamamız ile ayet ve duaları cümle cümle görüp, okuyup,dinleyip, otomatik tekrarlarla öğrenebilirsiniz.Besmele, sadece Fatiha Suresinde seslendirilmiştir. Elektronikortamdaki fontlardan dolayı bazı cihazlarda şeddeli kullanımlardaesre harfin değil şeddenin altında gösterilebilmektedir.Uygulamızın amacı sure ve duaları ayet ayet, cümle cümleezberlemenize yardımcı olmak olduğundan, bazı sure ve dualardagenel okuma kurallarından farklı bir okuma şekliylekarşılaşabilirsiniz. Mesela iki ayetin birleşik okunabildiği KadrSuresinde ...emrin selam... yerine, ayetin bitim yerindeki ..emr.kelimesinde durulmuş, daha sonra diğer ayete geçilmiştir. Tekayetten oluşan bazı uzun bölümler, ezber kolaylığı olması açısındanbölümlere ayrılmıştır.Uygulamamız için sure ve duaları özel olarak okuyup bize gönderenTürkiye-Adana Nomanoğlu Camii Müezzini Nuri Akar Hocamıza çokteşekkür ediyoruz. Allah ondan ve sizlerden razı olsun.Herhangi bir hata veya yanlışlıkla karşılaşırsanız lütfen bizee-posta ile bildiriniz.read time in prayer(Hanafi and Shafi) prayers prayers, some other period outsideprayer times, etc. müezzinlik read the basic prayers. We offer anapplication that helps you to memorize. Also you can learn withtheir five daily prayers and funeral prayers and Eid prayers ofactionality the main line, a simple simulation (emulation) with thereading of the hike you choose time a prayer Prayer Coach you canfollow the audio and video from start to finish (how is madeprayer?) Section for your convenience.Sure tutorial and prayer, verse by verse, a verse you choose ourapplication we give the name ezberletic, sentence by sentence andprayers so that you can listen again at regular intervals. Voicerecited verses in Arabic and Latin letters and prayers are with the(Turkish) can be followed. She currently being read sentence verseor prayer are colored is displayed in color.If you want to wait for a few seconds between each sentence torepeat and repeat many times, now he can set them on the screen.The moment you start to listen to Surat or even prayer can changein the number of repetitions and the wait time setting. The verseyou listen (or sentence) we advise you to set an appropriatewaiting time for you to meet again. waiting time when you return tothe previous screen with the Back button, the number of repetitionsand font size are saved to your device and is ready every timewithout re-setting your own settings.If you want to listen to Surat or just a certain place praying,just touch the tip of your finger to the desired line. If you touchWhich line application we will get in that line. You can repeatuntil the desired sentence thoroughly learned.Set Surat and prayers unrepeated way if you want to listen to thenumber of repetitions and the waiting time to a minimumvalue.A. If you want to change the text size and use the + button.Our hope would be helpful to those who want to memorize the Quranapplication.Our Practice:İstiaz A (Lng Basmala)Islamic confession of faithWord-i TawhidSelaCall to prayerKametAthan's PrayerPrayers of repentance SeyyidülConvenience Prayer / Rabbi YessAyetel Kürsithe Amenerresulthe HuvallahullezSubhanek toTahiyyat (Ettahiyyat a)Allahumma SalliAllahümme BarikaRabbana Athensthe RabbenağriflKunut prayers (Allahumma inna nesteinük to, allahümme iyyak wasNabua)I VeccehCredoAl-FatihaAl-FilSurat QuraishMauna SuratAl-KawtharDisbelievers SuratSurat an-NasrTebbet Sure (Mesed)Surah IkhlasAl-FalaqSurat an-NasSurah Duhaİnşirah SuratTin SurahAl-Qadr / Kadir SuratAl-AsrAl-humazaAl-adiyatKarin Surat'AlaqTakathur SuratAbes SuratAl-buroojAl-FajrSurat al-FathRight SuratAl-infitarAl-qiyamaSura or chapter MuddaththirSurah MulkAl-mursalatAn-NabaSurah RahmanSurah YasinPrayer may be necessary in the simulator and basic muezzin islocated some verses and prayers.See verses and prayers are with our application, sentence bysentence, read, listen, you can learn with automatic again.Bismillah, was performed only in Surah Fatiha. Because of the fontin the electronic environment in some devices not in use şeddelEzra's letter to be displayed under the Şedd.Apply aim of our prayer time and verse by verse, is to help youmemorize sentence by sentence, you may experience a different wayof reading general rule some time reading and prayer. For example,the composite can be read two verses of Surah women's hi ...instead of ... order of the verses of the end site of the ..em.word is stressed, then move to other signs. some long segmentsconsisting only verse memorization in that it is divided intosections with ease.Our application for special prayers as time and read theTurkey-Adana Mosque muezzin sending us Nomanoğl We would like tothank our teacher Nuri Akar. God bless you and from him.If you encounter any errors or inaccuracies, please contact us bye-mail.
Amenerresulu Dinle 1.2 APK
6th Pro
Amener Resulü şeklinde okunarak başlayan Bakara Suresinin285.ayetinden dolayı bu adla anılır. Bakara Suresinin son ikiayetiolan 285 ve 286. ayetlerinden oluşur.Bu uygulamamızda Amenerresulü Arap ve Latin harfleriyleokunuşuyer almaktadır. Dilerseniz sesli olarak da dinleyebilir veTürkçeanlamını öğrenebilirsiniz. (Arap harfleri,cihazınızınözelliklerine göre farklılık gösterebilir.)Anahtar kelimeler: Amanarrasul, amener rasul, amenerrasulu.Amenbeganreading the Qur'an is the Messenger of form referred to bythisname due to the 285 verses. Consists of the last two versesofSurat al-Baqara verse 285 and 286.This application is located in our Amenerresul reading theArabicand Latin letters. If you wish you can also listen to thevoice andlearn the meaning of Turkish. (Arabic letters may varyaccording tothe device's features.)Keywords: Amanarrasul, Dr. Amen is Rasul, amenerrasul of.
Salat-i Nariye Tefriciyye 3.0 APK
6th Pro
Salat-ı Nariye veya Salat-ı Nariyye duasının diğer adı Salat-ıTefriciyye ( Salat-ı Tefriciye ) dir.Peygamber Efendimize (SAV) çokça salat ü selam getirmek gerekir.Salatı Nariye, Perygamberimize (SAV) salat getirmek içinokunabileceği gibi, kendimizin veya başka bir kardeşimizin içindebulunduğu sıkıntıdan kurtulmamız, bir arzumuzun hayırlısıylaneticelenmesi için de hatmi yapılabilir. Hüküm Allah'ındır. SalatıTefriciyye (Salat-ı Nariyye) hatmi, bu duayı 4444 adet okumaksuretiyle yapılır.Bu uygulamamızda, Salat-ı Nariyeyi Arap veya Latin harfleriyleokurken, program içindeki sayaç ile kaç defa okuduğunuzu da takipedebilirsiniz. Uygulamayı yeniden açtığınızda sayaç kaldığı yerdendevam etmektedir.SalatNariye or Salat-i alias of Nariyy Tefriciyy to pray Salat-i(Salat-i Tefriciye) d.Our Prophet (saas) need to bring greetings lot Salati. SalatiNarie, as can be read to bring our Perygamberi (SAV) salatourselves or another to get rid of boredom in which our brother,made marshmallow in order to end up with one of our good wishes.Provisions of Allah. Salati Tefriciyy to (Salat-i Nariyy A)marshmallow, this prayer is done by reading number 4444.In our application, Salatin Nariye Arab or reading the Latinalphabet, you can track how many times you have read on the counterin the program. Practice continues from where it left when youreopen the counter.
Resimli Mesajlar Oluştur 3.1 APK
6th Pro
Resimli mesajlar olarak metninden fotoğrafınakadar tamamen özelleştirilmiş mesajlar oluşturun. İstersenizfacebook, twitter, whatsapp, instagram fotoğrafı olarak veya capsoluşturarak arkadaşlarınızla paylaşın.Birkaç dokunuşla kolayca, paylaşıma hazır tasarımlar hazırlayın.Bir söz, dize, mesaj vb paylaşmak istediğinizde, bunu bir görselhaline getirip paylaşmak artık çok kolay.Uygulamamıza yeni bir özellik ekledik: Görsel Metinler.Metinlere görsellik katabilecek, mesajlarınızı estetik metinlerhaline getirebileceksiniz. Afiş şeklinde resimli mesajlar kullanın.Yazı stillerini temsil eden başlıklara her dokunmanızda farklı birtasarımla karşılaşacaksınız. Metni düzenleyebilir, döndürebilir,taşıyabilirsiniz. Dilediğiniz renkleri kullanarak metninizi veyametninizin zeminini renklendirebilirsiniz. En iyi tasarım içintransparan ayarı mevcuttur.Birçok konudaki hazır mesajları veya kendi yazacağınızmesajlarınızı daha güzel hale getirmek için onları arka planfotoğraflarıyla birleştirerek, resimlere metin ve çıkartmaekleyerek resimli mesajlar oluşturmak isterseniz bu uygulamamız tamsize göre.Dilerseniz kendi yazdığınız metni, dilerseniz yüzlerce hazırmesajlar arasından seçeceğiniz bir mesajı, onlarca fotoğrafarasından istediğiniz birini seçerek resimli mesaj haline getirippaylaşabilirsiniz. Kendi çektiğiniz veya cihazınızdaki beğendiğinizbir fotoğrafı kullanabilirsiniz. Resim seçme ekranında yer alanbuton ile resminizi dilediğiniz şekilde döndürebilirsiniz.Fotoğraflı mesaj kullanmak istemezseniz, yazacağınız veyaseçeceğiniz mesajı, dilerseniz resimli mesaj ekranına geçmedenhemen o ekranda metin mesajı olarak paylaşabilirsiniz.Uygulamamızda resimli Kadir gecesi ve Mevlit Kandili mesajları,Bayram Mesajları, (Ramazan Bayramı Mesajları, Kurban bayramımesajları), mübarek Cuma mesajları, yeni yıl mesajları, iyi gecelermesajları, günaydın mesajları, aşk sevgi mesajları ve anneler günümesajları olarak kullanabileceğiniz hazır mesajlar vardır. 14 ŞubatSevgililer Günü için resimli sevgililer günü mesajları kullanın. Engüzel mesajlarla dolu bir mesaj kutusu. İsterseniz hazırmesajlardan birini seçip kullanabileceğiniz gibi, mesajlar üzerindeistediğiniz değişikliği, eklemeyi ve çıkarmayı yapabilirsiniz.Tamamen kendi yazacağınız bir mesajı da kullanabilirsiniz.Sevdiklerinize, onlara özel mesajlar gönderebilirsiniz.Mesajlara kendi isminizi veya alıcıların ismini ekleyerekmesajlarınızı özelleştirebilirsiniz.Uygulamamızı Sevgililer günü, yılbaşı mesajları, doğum günü,kutlama mesajlari gibi her türlü özel gün için kullanabilirsiniz.Resimli Fotoğraflı mesajlar ile daha kalıcı mesajlar... Artıközelleştirilmiş mesajlarınıza çıkartma ekleyebiliyoruz. Bunumutlaka deneyin. Parmaklarınızı kullanarak çıkartmayıboyutlandırabilir ve ekranın istediğiniz yerinetaşıyabilirsiniz.Mesajları metin mesajı olarak paylaşmak için, ekranın altındayer alan Paylaş düğmesini kullanın. Resimli mesajlar için, mesajmetni seçildikten veya yazıldıktan sonra, Resimli Mesaj Oluşturdüğmesine basınız. Resimli mesajı paylaşmak için, ekranda yer alanpaylaş butonlarını kullanabilirsiniz. Resimli mesajlarınız, aynızamanda ResimliMesajlar klasörüne kaydedilmektedir. Burayakaydedeceğiniz mesajları daha sonra paylaşabilirsiniz. Bu şekilderesimli sözler ile daha etkili paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Capsyapmak istediğinizde metni istediğiniz konuma ayarlayıp, uygunzemin rengini kullanabilirsiniz.Özel resimli mesaj oluşturma bölümünde başlıca renkler için RENKdüğmesini de kullanabilirsiniz. Metnin konumunu değiştirebilir,metin alanının genişliğini ayarlayabilirsiniz. ZEMİN RENGİdüğmesini kullanarak, metninizin zeminine çeşitli renkleriatayabilirsiniz.(Resimli mesajlar sd kartınıza/depolama biriminizekaydedilmektedir. Cihazınız kilitli bir cihazsa (örneğin okultabletleri) Resim kaydetme için gerekli izinleri vermemişseniz veyakaydetme özelliğini aktif etmemişseniz resimli mesaj paylaşımıyapılamamaktadır.)Create fully customizedtext messages to photos from the Picture messages. If you likeFacebook, Twitter, WhatsApp, share with your friends by creating asinstagram photos or caps.A few touch easily, prepare designs ready to share. One word,string, etc. If you want to share messages, sharing is easier thanever to bring it into a visual.We've added a new feature to our application: visual texts. Thatcan add visuals to text messages to be able to make aesthetictexts. Use the form of picture messages banners. Each time youtouch the bill will be greeted with a different title thatrepresents text styles. You can edit the text, rotate, move. Usingthe desired color can color the floor of your text or text.transparent setting for the best design.To make the posts available in many subjects you wrote your ownmessage or nicer than combining them with background images, addingtext to images and create a picture message if you want to removethis application is for you.If you wish to write your own text, a message of your choice ifyou wish to choose from hundreds of preset messages, select the oneyou want out of them brought into the picture message, you canshare photos. You can use a favorite photo you take on your own ordevice. You can rotate your picture with the buttons located in theimage selection screen as you wish.If you do not want to use photo messages, or messages that youwrote that you choose, if you wish, you can share it immediately ina text message on the screen before the picture messagingscreen.Application has illustrated The Night of Power and Mawlidal-Nabi messages, Day posts (Eid al-Fitr message, the Feast ofSacrifice messages), blessed Friday messages, new year messages,goodnight messages, good morning messages, love has preparedmessages that you can use as a message of love and Mother's Daymessages. February 14 Valentine Valentine's Day picture messages,use for the day. A message box is filled with the most beautifulmessage. If you want to use, as you can select one of the presetmessage, the changes to the messages, you can add and remove. Youcan totally use a message that you write your own.     Your loved ones, you can send themprivate messages. Messages to customize your message by adding yourown name or the name of the recipient.Application of our Valentine's Day, Christmas messages,birthday, all kinds of messages you can use, such as celebrationsfor special occasions. Picture messages are more permanent postswith photo stickers ... Now we can add your customized message.This is a must try. You can resize and move instead use yourfingers to remove the screen you want.to share the message as a text message, use the Share button atthe bottom of the screen. For picture messages, or after you havewritten the message text is selected, press the Create PictureMessage. To share a picture message, you can use the Share buttonlocated on the screen. Your picture message is recorded at the sametime resimlimesaj folder. Then you can share the message to savehere. This way you can take more effective sharing with picturewords. Set the location where you want the text you want to makecaps, you can use the appropriate background color.You can also use the main color in the COLOR button to createspecial picture messages section. You can change the position ofthe text, you can adjust the width of the text field. GROUND COLORusing the buttons, you can assign various colors on the floor ofyour text.(Picture messages to your SD card / are saved to your storage.Device is locked without instrument (eg school tablets) If you havenot provided the necessary permissions to enable the recordingfeature to record an image or picture message sharing can not bemade.)
Listen Read Azan - Salat Times 3.1 APK
6th Pro
Learn World Prayer Times, all countries salattimes. fasting and iftar times.You can listen to the sound of the azan, the world's mostbeautiful. incoming calls to your phone, alarm sound, you can setthe tone for messages and other notification sounds. Adhan / Azandua.Muslims use the human voice to announce the times of prayer to thecommunity. The adhan is the call to prayer itself, and the personwho calls it is called the muadhan.
Elif Ba Oynayarak Öğren Sesli 3.2 APK
6th Pro
Kuran-ı Kerim öğrenmek isteyenlerin yapmasıgereken ilk çalışma elifba okuma (Arap harflerini öğrenme)çalışması olacaktır.Bu uygulamamız ile Arap alfabesindeki harfleri duyarak vegörerek öğrenebilirsiniz. Alfabe öğrenme bölümünde dokunduğunuzharfin Latin harfleriyle yazımını görecek, aynı zamanda telaffuzunuişiteceksiniz.Duyarak ve görerek öğrenme (oyun) bölümünde, okunuşunuduyacağınız harfi dokunarak göstermeniz gerekmektedir. Harfleriişiterek öğrenmeniz çok kolaylaşacak.Değişik zorluk seviyeleri içeren hafıza oyunu bölümlerinde isehem eğlenceli vakit geçirecek hem zihninizi geliştirecek hem deArapça harfleri öğrenmiş olacaksınız. Bu yönüyle ileri yaştakiinsanlar için de faydalıdır.Hafıza oyunu oynamak isteyenler, sadece hafıza oyunu oynayarakgeçirecekleri zamanda aynı anda Arap harflerini de iyicetanıyabilirler. Bu şekilde zihin gelişimi için faydalı oyun oynamışolurken, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğrenmenin de temelini atmışolabilirsiniz.Hafıza oyunu: Aynı olan 2 harfi bulmaya çalışın.2 kişilik oyun bölümünde (2 kişilik TEST ekranı), iki kişikarşılıklı yarışacak ve söylenen harfi bulmaya çalışacaktır. Öncedoğru cevap veren 1 puan alır, hatalı cevap verilirse -1 puandüşer. İlk önce 10 puana ulaşan yarışmayı kazanır. Arapçaalfabesini öğrenmeyi eğlenceye dönüştürün.Ve eğlenceli bir oyun bölümü daha! Okunuşunu duyacağınız 4harfi, duyduğunuz sıra ile tekrarlamaya çalışın. Uygulamamız bubölümde, ekrana gelecek harflerden rastgele 4 tanesini okuyacaktır.Harfleri dikkatli takip edin. İşiteceğiniz bu harfleri, aynenişittiğiniz sıra ile bulmaya çalışacaksınız. Hem işitsel hem degörsel hafıza gelişimi ile Arap alfabesini öğrenmeyi sağlayın.Açıklama: Uygulamamız Arap alfabesini ve harekeleri çeşitlioyunlarla tanıtmak ve eğlenerek temel düzeyde öğretmek amacıylahazırlanmıştır. Mahreçleri öğreten ileri düzey dersleriçermemektedir.Anahtar kelimeler: Elif be te, Alif ba taElifba first study tolearn to read the Quran for those who want to do (to learn theArabic alphabet) will work.Hearing the letters in the Arabic alphabet with this applicationand we can learn by seeing. Touch the letter you will see thatwriting the alphabet with the Latin alphabet learning section, youwill also hear the pronunciation.Learning by hearing and seeing (play) section, you must showthat you hear the reading of the letter touch. The letters are verypleased to facilitate learning, hearing.In part memory game with different difficulty levels to have funand to improve both your mind and you will learn Arabic letters.There are also benefits for older people in this respect.Those who want to play a memory game, just in time to spend thesame time in the Arabic alphabet by playing memory games can bethoroughly diagnosed. In this way, while played a useful game formind development, but also learning the Holy Koran also laid thefoundation you may have.Memory Game: Try to find the same the second letter.2-player game section (2 persons TEST screen), two opposingraces and try to find the letter said. Before giving the correctanswer gets 1 point, -1 point falls incorrect answer is given.First to reach 10 points wins the competition. Convert the Arabicalphabet learning fun.Part of a fun game and more! 4'll hear the reading of theletter, that you try to repeat the sequence. Our practice in thissection, it will read the letters at random 4 of which will bedisplayed. Follow letters carefully. These letters you hear, youwill try to find the order you just heard. Provide both audio andvisual learning the Arabic alphabet with the development ofmemory.Description: Our application is intended to introduce the Arabicalphabet and flows, with various games and fun to teach the basiclevel. Advanced classes are taught by geographical inclusion.Keywords: Elif ba ta, Alif ba ta
Baattin Karikatürü Yap 3.1 APK
6th Pro
Baattin veya diğer karakter, sizin istediğinizsözleri söylesin. Baattin karikatürü oluşturun ve cihazınızakaydedin, dilerseniz paylaşın. İyi eğlenceler.Baattin veya diğer 10 karakter, sizin kontrolünüzde birkarikatür kahramanı olsun. Aklınıza gelen komik veya dikkat çekicibir söylemi, Baattin'e söyletin ve arkadaşlarınızla paylaşın.Oluşturduğunuz karikatürlerini SD kartınızdaki BAATTİNklasöründe depolayabilir, galeriden seçip düzenleyebilir,dilediğiniz zaman, kullanabilirsiniz.Yazı tipini, metin alanının genişliğini ve metnin konumunudeğiştirerek en uygun tasarımınızı yapabilirsiniz. Baattindışındaki karakter resimlerini kullanıyorsanız, zemin renginideğiştirebilirsiniz.Anahtar kelimeler: Baattin ne dedi, Baattin der ki, Baattinderki, Baattin karikatürleri.Baat you or othercharacters, you say the words you want. Create Baat you cartoon andsave it to your device, if you wish to share. Have fun.You Baat or 10 other characters, you get a cartoon hero underyour control. funny or striking rhetoric that comes to mind, saidthe Baattin and share with your friends.You can store the BAAT cartoons you create folders on your SDcard, you can select and edit the gallery, at any time, you can useit.The font, the width of the text field and changing the positionof the text can make your optimal design. If you are using imagesother than the character you Baat, you can change the backgroundcolor.Keywords: Baat did what he said, Baat you say, you say Baat,Baat you cartoon.
Meslek Testi Meslek Anketi 2.3 APK
6th Pro
Seçeceğimiz meslekte başarılı olabilmenin ilkşartı, kendimize uygun olan mesleği seçmektir. Meslek seçimihayatımız boyunca genellikle sadece bir kez yapabildiğimiz birseçimdir. "Hangi meslek?" sorusuna verilecek cevap bu nedenle çokönemlidir. Meslek seçimine rehberlik edecek çalışmaların enönemlilerinden biri de Mesleki eğilim Belirleme Ölçeğidir (Meslekieğilim Belirleme Anketidir.).Bu uygulamamızda mesleki eğilim belirleme ölçeğinde kullanılantürden 160 adet soru bulunmaktadır. Sorulara 4 seçenekle cevapalınmaktadır. 4 seçenekle cevap alınması, elde edilen sonucunhassasiyetini artırmaktadır. Sonuç bölümünde 10 meslek grubundaayrı ayrı değerlendirme yapılmaktadır.Uygulamamızın meslek seçiminize faydası olması dileğiyle...The first choice that wemust be successful in the profession, to ourselves, to choose theappropriate profession. Choosing a career is a choice we makethroughout our lives usually only once. "Which profession?" answerto the question is therefore very important. One of the mostimportant work that will guide the choice of profession is theprofessional trend Determination Scale (Reporting Questionnaire isa professional trend.).It has 160 questions in our application of the kind used todetermine the scale of occupational trends. Get answers toquestions are 4 options. 4 option response is received, increasesthe sensitivity of the results obtained. In the final part of the10 occupational groups are made independent evaluation.Application of our wish to have the benefits to your careerchoice ...

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.