0.1 / January 29, 2014
(4.2/5) (5)

Description

This app is in beta testing version. Pleasebenice in rating. This app is working only with our specialT-Shirt.Join international T -shirt 3D social game and overcometheuniverse. In deep space we found some new planets and liveentitieson them. You can read about the aliens on our web and joinyourfavorite race. Your race lived hidden for many centuries. Nowisyour time to win! Get your t-shirt in our space shop andleteverbody know, that you are extraordinary. Then find anyoneelsewith t-shirt from interplanetary institute and have fun. Withtihisapplication you can shoot your enemies, give a present toyourteamattes or make funny photos of you with your friends. Becameamember of space race and collect points. Maybe one day youwillbecame a general. Look around you with this app and find outwho isan alien. You will have fun and make some new friends. Putyourmagic T-shirt on and lets get out. There is more and more. Nowitis on you to find it out.

App Information Interplanetary institute

 • App Name
  Interplanetary institute
 • Package Name
  com.jirasgames.interplanetaryinstitute
 • Updated
  January 29, 2014
 • File Size
  29M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  0.1
 • Developer
  JIRASGAMES
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Praha - Vinohrady, Máchova 431/21, PSČ 12000
 • Google Play Link

JIRASGAMES Show More...

Magic Cards 1.3 APK
JIRASGAMES
Enjoy a fascinating multimedia show with thisamazing postcard called „Magic Cards“ and free application. Pointyour mobile device at the „Magic Cards“ postcard and you can see an3D visual with a multimedia animation. If you touch the screen youwill hear the sound of it.Be sure that if you send Magic Cards to your friends and familythey will experience great multimedia show.
Puffy 2.0 1.1.14 APK
JIRASGAMES
Aplikace je součástí originální české hračky-plyšáka Puffyho. Vřele doporučujeme pouze společné užívaní, jentaksi můžete plně vychutnat všechny funkce a zábavu, kterounabízí.Plyšák Puffy telefon chrání a hraní s plyšákem-telefonempřinášínový rozměr zábavy. Teprve s plyšákem Puffym, do kterého sevkládátelefon s naší aplikací, dostává její užívaní smysl.Koupí plyšáka také podpoříte vývoj dalšího obsahu aplikace.Vývojje náročný a rádi bychom obsah obohatili o další funkce.Aplikace Puffy 2.0 obsahuje.- 5 druhů očí na výběr- více jak 100 vtipných hlášek Puffyho- 3 pohádky na dobrou noc- 7 písniček pro děti- 17 společenských her (které jsou blíže popsány v brožuře, kterájesoučástí balení plyšáka)- Editor pro vlastní hlášky, hry a pohádkyVíce o Puffym najdete na www.jirasgames.cz.The application is partofthe original Czech toys - plush Puffy. Highly recommendedonlycommon, just so you can fully enjoy all the features and funitoffers. Puppy Puffy protects the phone and playing withplush-phonebrings a new dimension of entertainment. Only with plushPuffym,where you insert the phone with our application, getting herusedsense.By purchasing a soft toy also will support thefurtherdevelopment of content applications. The development ischallengingand we would like to enrich the content of otherfunctions.Application Puffy 2.0 contains.    - 5 kinds of eyes on selection    - More than 100 humorousmessagesPuffy    - 3 bedtime stories    - 7 songs for children    - 17 social games (which are describedinthe booklet, which included a stuffed animal)    - Editor for custom messages, gamesandfairy talesMore about Puffym see www.jirasgames.cz.
Pufik 1.1 APK
JIRASGAMES
Puffy’s application brings enlarged sense ofreality to Puffy from Pohadkove Lhoty book.Puffy is the most intelligent stuffed animal from all stuffedanimals. He lives in Pohadkova Lhota and his friend Pepik comesthere every night to visit him. They experience many cheerfulstories, like how to fly on a Balloon way, they meet Mega sardineor they discover an amazing Ice cream spa. Using this newapplication you can live this experience with them. Each story hasbeautifully illustrated animation which breaths life intocharacters and enables kids to enter the stories and have fun withcheerful friends like Puffy and Pepik.For more information about Puffy’s application or technicalsupport, e-mail us: [email protected]
Puffles EN 1.0.0 APK
JIRASGAMES
The Application is a part of an original Czechtoy, Puffles the stuffed animal. We highly recommend using theapplication only in combination with the toy – this way you canreally enjoy its every function to the fullest, and experience allthe fun it bring. Stuffed animal Puffy protects your phone andbrings a new dimension to play with your stuffed animal and yourphone. This application makes sense only when your phone isinserted into Puffles the stuffed animal.You will support the development of other application’s contentby purchasing puffy the stuffed animal. The development of thisapplication is difficult and very demanding and we would like toenrich the content of this application with new functions.Application Puffles contains:- 5 different choices of eyes for Puffles- More than 100 of Puffles ’s funniest catch phrases- 2 bedtime stories- 4 children songs- 14 parlour games (which are closely described in guide that is apart of the box that comes with Puffy your friendly stuffedanimal)- Editor to correct your own catch phrases, games and storiesFind out more about Puffles on www.jirasgames.cz
Puffy 2.0 EN 1.0.0 APK
JIRASGAMES
The Application is a part of an originalCzechtoy, Puffy the stuffed animal. We highly recommend usingtheapplication only in combination with the toy – this way youcanreally enjoy its every function to the fullest, and experienceallthe fun it bring. Stuffed animal Puffy protects your phoneandbrings a new dimension to play with your stuffed animal andyourphone. This application makes sense only when your phoneisinserted into Puffy the stuffed animal.You will support the development of other application’scontentby purchasing puffy the stuffed animal. The development ofthisapplication is difficult and very demanding and we would liketoenrich the content of this application with new functions.Application Puffy 2.0 contains:- 5 different choices of eyes for Puffy- More than 100 of Puffy’s funniest catch phrases- 2 bedtime stories- 4 children songs- 14 parlour games (which are closely described in guide that isapart of the box that comes with Puffy your friendlystuffedanimal)- Editor to correct your own catch phrases, games and storiesFind out more about Puffy on www.jirasgames.cz
LH Virtual Tour 1.0 APK
JIRASGAMES
Brand new way how to discover high qualityofLufthansa business class service. Explore Boeing 747-8 in allitsbeauty. Turn it, zoom it or take it off. And enjoy the newbusinessclass seat right after and touch all the parts to see itsamazingfunctions.(This app was created for Lufthansa Czech republic to be used withaspecial promotional Magic Card).
Zakladka 1.0.3 APK
JIRASGAMES
Dítě sedí u stolu a zírá do prázdného papíru.Vočích děs, slzy a bezmoc. Neví, protože ve stresu by nevědělnikdo.Nad ním rodič s učebnicí. V očích také děs, slzy a bezmoc.Proč médítě, které je bystré a snaživé, najednou nevyplodísprávnouodpověď!? Je nutné se učením mučit nebo existuje způsob,jak seneoblíbenou činností vzájemně pobavit?Dospělí dobře chápou, že škola je základ života, ale děti vísvé- učení je mučení a na tom se nic nemění už stovky let. Nárokynaškoláky však neustále rostou a plošné testování nazákladníchškolách přináší novou výzvu jak pro rodiče, tak pedagogy.Již v 5.třídě totiž každý školák musí podstoupit svůj první velkýtestškolních znalostí. Neúspěch se nepřipouští, je nutnéobstát.The child sits at atableand stares at the blank paper. In the eyes of terror, tearsandhelplessness. He does not know, because the stress would notknownobody. Above it, a parent with a textbook. In the eyesalsoterror, tears and helplessness. Why does my child who is brightandzealous, suddenly nevyplodí the right answer!? It is necessarytoteaching torture or is there a way to have fun with eachotherunpopular actions?Adults well understand that the school is the basis of life,buthe knows his children - teaching them to torture and nothinghasnot changed for hundreds of years. Claims for schoolchildrencontinues to rise, and screening for primary schoolspresents a newchallenge for parents and educators. Already in the5th Class isevery schoolboy must undergo its first major test ofschoolknowledge. Failure is not an option, it is necessarytosucceed.
Playful Archeology 1.0 APK
JIRASGAMES
This unique archeological gamecombinescollector’s card and Augmented reality application forsmartphones.For right use you need a card from „Playful archeology“series,which works for this application as a marker. Look at thefrontside of the card through your phone. You became anarcheologist andyou will dig skeletons of prehistoric animals fromrocks in thisvirtual game. If you will be good and quick enough,skeletons willtransform into in live Dinoasurus. Each game you willbe able tounlock new animation and enjoy the virtual dinosaur inyour realenviroment.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.