2.3.1 / September 19, 2016
(4.2/5) (19365)

Description

The official public transportappforFREE.MOBILE APP OF THE YEAR 2016 in Lifestyle categoryvotedbyusersand UX APP OF THE YEAR 2016 voted by professionals.

Main features:
• Find the best route with trains, busesorpubliccitytransport
• Online search = always actual dataincludingdelaysanddisruptions
• Intelligent stops whisperer including address andMylocation
• Notification on arrival, departure or changeincludingdelays
• Automatic detection of the public transport tableandcloseststopsvia GPS
• Offline browsing of searched connections
• Intelligent functions wizard
• Selection of stops or addresses from the map
• Purchase public city transport tickets via SMS
• English version
• Wide connection sharing options
• Showing arrivals/departures from selected stop withoptiontofilterspecific direction or connection
• You can save up to 6 connections to yourfavourites,offlineaccessto up to 6 searched connections in thehistory
• Search options for barrier-free,directconnections,low-floorconnections etc.
• Detailed connection information includingplatform,line,stopnumber, connection delay, actualcountedposition,disruption,informative ticket price, order of traincarsetc.
• Showing connection route and position on the map
• You can buy inter city bus tickets on lineswhereitisavailable
• Legend for pictograms meaning
• Help - application wizzard
• You can remove ads for a year or for ever in Menu -Settings(1year49 CZK, forever 149 CZK)

App Information Czech Public Transport IDOS

 • App Name
  Czech Public Transport IDOS
 • Package Name
  cz.mafra.jizdnirady
 • Updated
  September 19, 2016
 • File Size
  6.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.3.1
 • Developer
  MAFRA, a.s.
 • Installs
  1,000,000 - 5,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Transportation
 • Developer
  Visit website Email aplikace@idnes.cz
  Karla Engliše 519/11 150 00 Praha 5 - Smíchov Czech Republic
 • Google Play Link

Czech Public Transport IDOS Version History

Select Czech Public Transport IDOS Version :
 • 2.3.1 (178) - Latest Version
 • 2.3.0 (173)
 • 2.2.2 (152)
 • Czech Public Transport IDOS 2.3.1 APK File

  Publish Date: 2016 /9/20
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 6.4 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: 7b82c6ab2e40be0866d3c74e698f46118b7202ab
  APK Signature: afc6cd19a21758dc3d9fa715c423920d20af34d8
 • Czech Public Transport IDOS 2.3.0 APK File

  Publish Date: 2016 /7/15
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 6.4 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: d90619e8a443e78687a9ac23f122d2538b4e7158
  APK Signature: afc6cd19a21758dc3d9fa715c423920d20af34d8
 • Czech Public Transport IDOS 2.2.2 APK File

  Publish Date: 2015 /11/4
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 5.0 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 7eb12ed93a207c77311d9a879a265553179755d2
  APK Signature: afc6cd19a21758dc3d9fa715c423920d20af34d8

MAFRA, a.s. Show More...

Czech Public Transport IDOS 2.3.1 APK
MAFRA, a.s.
The official public transportappforFREE.MOBILE APP OF THE YEAR 2016 in Lifestyle categoryvotedbyusersand UX APP OF THE YEAR 2016 voted by professionals.Main features:• Find the best route with trains, busesorpubliccitytransport• Online search = always actual dataincludingdelaysanddisruptions• Intelligent stops whisperer including address andMylocation• Notification on arrival, departure or changeincludingdelays• Automatic detection of the public transport tableandcloseststopsvia GPS• Offline browsing of searched connections• Intelligent functions wizard• Selection of stops or addresses from the map• Purchase public city transport tickets via SMS• English version• Wide connection sharing options• Showing arrivals/departures from selected stop withoptiontofilterspecific direction or connection• You can save up to 6 connections to yourfavourites,offlineaccessto up to 6 searched connections in thehistory• Search options for barrier-free,directconnections,low-floorconnections etc.• Detailed connection information includingplatform,line,stopnumber, connection delay, actualcountedposition,disruption,informative ticket price, order of traincarsetc.• Showing connection route and position on the map• You can buy inter city bus tickets on lineswhereitisavailable• Legend for pictograms meaning• Help - application wizzard• You can remove ads for a year or for ever in Menu -Settings(1year49 CZK, forever 149 CZK)
Visa Portmonka 2.5.2 APK
MAFRA, a.s.
S aplikací Visa Portmonka už nikdynezapomenete svou věrnostní kartu doma. Ulehčete peněžence anahrajte si věrnostní a zákaznické karty do svého chytrého mobilu.Budete je mít vždy po ruce a navíc získáte exkluzivní kuponovénabídky.Co je nového? Je toho spousta, ale například:DESIGNVisa Portmonka dostala čistý moderní design, jaký se dnes nosí!RYCHLOSTOsekali jsme, co šlo a Visa Portmonka je nejen několikanásobněmenší, ale i svižnější a plynulejší. Navíc se spustí během párvteřin a nebude Tě zdržovat zdlouhavými aktualizacemi obsahu napomalém připojení.NIŽŠÍ DATOVÁ NÁROČNOSTOd základů jsme překopali způsob, jakým Visa Portmonka komunikuje snašimi servery. A výsledek? Rychlejší a efektivnější stahováníinformací o akcích, prodejnách a nových věrnostních kartách.A SPOUSTA DALŠÍCH VĚCÍNová sekce Akce, obsah přiizpůsobený právě Tobě, přihlášení přesFacebook,… Je toho vážně moc. Tak na nic nečekej a stáhni si zbrusunovou Visa Portmonku!Co Visa Portmonka umí:★ spravovat věrnostní karty: nahrajte si zákaznické karty dotelefonu a používejte je v obchodech. Ve vybraných obchodechpřijetí garantujeme.★ aktivovat slevové kupóny: uplatněte další unikátní slevy přímo zPortmonky★ zajistit nové členství: staňte se snadno členem novýchvěrnostních programů a užívejte všech jejich výhod★ poskytovat informace: o nejbližších obchodech, otevírací době,kontaktech a akčních nabídkáchWith Visa applicationswallet will never forget your loyalty card at home. Lighten yourwallet and upload your loyalty and customer card into your smartphone. You'll always have on hand and you'll get exclusive couponoffers.What's New? It's a lot, but for example:DESIGNVisa wallet got a clean, modern design, which is now worn!SPEEDWe cut down what could and Visa wallet is not only many timessmaller, but faster and smoother. Moreover it starts in a fewseconds and you will not delay the lengthy content updates on aslow connection.LOWER DEMAND DATAWe dug up from the ground the way Visa wallet communicates with ourservers. And the result? Faster and more efficient downloadinginformation about events, new stores and loyalty cards.A lot of other thingsNew section Action contents přiizpůsobený just you, login viaFacebook ... Is it really too much. So do not expect anything toget a brand new Visa wallet!What Visa wallet can:★ manage loyalty cards by uploading your customer card into thephone and use them in stores. In selected stores we guaranteeadmission.★ activate flyers: redeem another unique discounts fromwallet★ secure new membership: easy to become a member of new loyaltyprograms and enjoy all its benefits★ provide information: about nearby shops, opening hours, contactsand special offers
iDNES.cz 1.5.0 APK
MAFRA, a.s.
Vaše každodenní dávka zpráv má svou vlastníikonku, a především pohodlnou čtečku pro chytré telefony a tabletys Androidem. Aplikace nabízí offline režim, možnost zasílání vašichpříspěvků přímo redakci a mnoho dalšího.Co mobilní čtečka iDNES.cz umí:- přináší nejnovější a nejdůležitějkší zprávy- rychlá a přehledná předpověď počasí- články ze všech rubrik iDNES.cz- možnost diskutovat a hodnotit příspěvky diskutujících- komfortní režim čtení (fullscreen, noční mód, otočenídispleje)- chytré přednačítání článků pro čtení v místech bez signálu- posílat vaše foto nebo video přímo redakci iDNES.czYour daily dose of newshas its own icon, and especially convenient reader for smartphonesand tablets with Android. The application offers an offline mode,you can send your contributions directly to editors and muchmore.What mobile reader can iDNES.cz:- Provides the latest news and nejdůležitějkší- Rapid and clear weather- Articles from all sections iDNES.cz- The opportunity to discuss and evaluate the contributions ofspeakers- Comfortable reading mode (fullscreen, night mode, rotate thescreen)- Smart preloading of articles read in places without signal- Send your photo or video directly to newsroom iDNES.cz
Rajče.net uploader 2.0 APK
MAFRA, a.s.
Rajče.net uploader can upload photos into webgallery www.rajce.net by menu "Share".Beta version.
Lidovky.cz 1.0.1 APK
MAFRA, a.s.
Sledujte aktuální zpravodajství serveruLidovky.cz na internetu. Umístěním launcheru na plochu, tedyaplikace spouštějící webový prohlížeč, získáte snadný a rychlýpřístup ke spolehlivým zprávám. Lidovky.cz přinášejí po celý dennovinky z domova i ze světa, online zpravodajství ze sportovníchklání i politických událostí, komentáře a názory, galeriefotografií a možnost zapojit se do diskusí pod články.Follow current newsLidovky.cz server on the Internet. By placing the launcher on thedesktop, thus triggering the application a web browser, you'll geteasy and fast access to reliable reports. Lidovky.cz provideall-day news from home and abroad, online coverage of sports eventsand political events, comments and opinions, photo galleries andthe ability to engage in discussions under the articles.
Akční ceny 1.2 APK
MAFRA, a.s.
Prohlížejte si akční letáky od Tesco, Albert,Globus, Interspar a dalších desítek obchodů přímo ve vašem Androidtelefonu! Jestliže rádi sledujete slevové akce a výhodné nabídkyvelkých obchodních řetězců, je tato aplikace přímo pro vás. Snadnoa rychle si tak můžete prohlédnout aktuální letáky, vyhledávat mezizlevněným zbožím, či třeba najít nejbližší prodejnu a zobrazit siji na mapě.Co aplikace nabízí- prohlédněte si nejnovější akční letáky- zobrazte si slevy dle nejbližších prodejen- vyhledávejte mezi akčním zbožím- najděte nejbližší prodejny- stahujte si letáky, zboží, či informace o prodejnách přímo dotelefonuProhlížejte si denně desítky aktuálních letáků a tisíce akčníchnabídek - ať už doma, na cestách, či přímo na prodejně, žádná akčnínabídka vám už neuteče!Enjoy your actionleaflets from Tesco, Albert, Globus, and dozens Interspar shoppingright on your Android phone! If you like watching discount eventsand special offers large retail chains, this application is foryou. Quickly and easily so you can view the current brochures,search among discount stores, or need to find a store near you andview it on the map.What application offers- Check out the latest special leaflets- Display discounts according to the nearest shops- Search the Action goods- Find the nearest store- Download the flyer, goods, and information about the storesdirectly to the phoneEnjoy your day tens of Actual show-card and thousands of specialoffers - whether at home, traveling, or directly at the shop, nospecial offer miss you already!
Éčka 1.0 APK
MAFRA, a.s.
Aplikace umožňuje rychle nalézt potravinové"éčko" dle jeho čísla kódu, názvu nebo zařazení ve skupině podletoho k čemu se "éčko" v potravině používá.Každé "éčko" v databázi má:- svůj popis,- český název,- anglický název,- omezenost použití "éčka"- proč si na "éčko" dávat pozor.Jednotlivá "éčka" si lze zařadit do seznamu, takže odpadápotřeba nejčastější "éčka" stále vyhledávat.This application allowsyou to quickly find food "Éčko" according to his code number, nameor inclusion in a group according to what is "Éčko" in food uses.Each "Éčko" in the database are:- Your description,- Czech title- English name,- The limitations of the use of "Es"- Why can 'Éčko "be careful.Individual "Es" can include in the list, eliminating the need tofrequently 'Es' still seek.
Zlacnené.sk 1.0 APK
MAFRA, a.s.
Prezerajte si akčné letáky od Tesco, Albert,Globus, Interspar a ďaľších desiatky obchodov priamo vo vašomAndroid telefóne. Ak radi sledujete zľavové akcie a výhodné ponukyveľkých obchodných reťazcov, je táto ponuka aplikácie priamo prevás. Ľahko a rýchlo si tak môžete prehliadnuť aktuálne letáky,vyhľadávať medzi zlavneným tovarom, alebo nájsť najbližšiu predajňua zobraziť si ju na mape.Čo aplikácia ponúka- Prezrite si najnovšie akčné letáky- zobrazte si zľavy podľa najbližších predajní- vyhľadávajte medzi akčným tovarom- nájdite najbližší obchod- stahujte si letáky, tovar, alebo informácie o obchodoch priamo dotelefónuVyhľadávajte si denne desiatky aktuálnych letákov a tisícakčných ponúk - či doma, na cestách, alebo priamo v predajni,žiadna akčná ponuka vám už neutečie.View your specialleaflets from Tesco, Albert, Globus, Interspar and dozens of othershops right on your Android phone. If you enjoy watching discountand special actions of large retail chains, this offer applicationsdirectly to you. Quickly and easily so you can view current flyer,search the discount items, or find the nearest store and view it onthe map.What application offers- Search Latest Action leaflets- See many stores by next- Search the goods in action- Find the nearest store- Download the leaflets, goods, or trade information straight toyour phoneSearch the current day tens of thousands of leaflets andnewsletter - whether at home, on the road or in-store, no specialoffer you have anywhere.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!