1.0.8 / August 24, 2011
(3.7/5) (158)

Description

Josefine og Jungelskatten

Det går rykter om en gammel skatt som ligger skjult langt,langtinn i den lumske jungelen. Hjelp Josefine på hennes ferdgjennomjungelen – finn gullmynter og skattkister og oppdag demystiskedyreåndene, som gjør det mulig å endre form og egenskaperpå magiskvis!

Hopp i det!
Josefine og jungelskatten er et actionfylt plattformspill somtardeg gjennom 23 spennende nivåer spekket medutfordringer:livsfarlige fallgruver, tak som går i oppløsning,svevendeplattformer, glatte partier, vanngraver, ondsinnedepelsdotter,enorme piggskapninger, aggressive planter og mye, myemer.

La åndene vise vei!
Josefine får hjelp av magiske dyreånder, som hjelper henne medåskape seg om til nye former. De ulike dyreformene harunikeegenskaper og kan brukes til å forsere hindringer og nå fremtilstier og belønninger som tidligere var utilgjengelige.

La oss ha det gøy!
Takket være en intuitiv spillopplevelse og brukervennligbetjeninger spillet kjempegøy og høyst vanedannende – forallealdersgrupper!


- Actionfylt plattformspill
- 23 spennende nivåer og fem ulike verdener
- Fire ulike figurtyper, hver med spesielle evner
- Mulighet til å skape seg om til en rekke ulike dyr, hver medsineegne særtrekk og egenskaper
- Intuitiv og brukervennlig betjening
- Passende innhold og lett tilgjengelig spillopplevelse forallealdersgrupper
- Jakt på gullmynter og skattkister
- Unngå livsfarlige fallgruver, svevende plattformer,glattepartier, aggressive planter og mye, mye mer …

Josefine and TheJungleTreasure

There are rumors of an ancient treasure that lies hidden far,farinto the treacherous jungle. Help Josefine on her journeythroughthe jungle - find gold coins and treasure chests anddiscover themysterious animal spirits, which makes it possible tochange theshape and properties magically!

Skip it!
Josefine and jungle treasure is an action packed platformerthattakes you through 23 exciting levels filled with challenges:deadlypitfalls, roof disintegrating, soaring platforms,slipperysections, water graves, malicious Fuzzballs, enormousspikecreatures, aggressive plants and much, much more.

Let the spirits show the way!
Josefine is aided by magic animal spirits, which helps her toturnhimself into new forms. The various animal forms haveuniquecharacteristics and can be used to overcome obstacles andreachpaths and rewards that were previously inaccessible.

Let's have fun!
Thanks to an intuitive gaming experience anduser-friendlyoperation, the game is fun and highly addictive - forall ages!


- Action-packed platformer
- 23 exciting levels and five different worlds
- Four different figure types, each with special abilities
- Ability to turn himself into a lot of different animals, eachwithits own characteristics and properties
- Intuitive and easy operation
- Appropriate content and accessible gameplay for all ages
- Hunting for gold coins and treasure chests
- Avoid dangerous pitfalls, floating platforms, slipperysections,aggressive plants and much, much more ...

App Information Josefine - Jungelskatten

 • App Name
  Josefine - Jungelskatten
 • Package Name
  dk.progressivemedia.josefinejungleskattenosaonoFREE
 • Updated
  August 24, 2011
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  1.0.8
 • Developer
  Egmont Publishing Digital A/S
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Hellerupvej 51 2900 Hellerup Denmark
 • Google Play Link

Egmont Publishing Digital A/S Show More...

Pixeline Jungle Treasure FREE 1.0.9 APK
There are rumors of an ancient Jungle Treasurehidden deep within in the dangerous jungle. Help Pixeline throughthe jungle, search for gold coins, treasure chests and discovermagic shape shifting abilities of the mysterious animal spirits.Let's jump right in!Pixeline and the Jungle Treasure is an action-packed platform gamethat takes you through 23 exciting levels filled with challengingobstacles such as deadly pits, crumbling ceilings, floatingplatforms, slippery surfaces, watery graves, evil fur balls, giantspikies, angry plants and much more.Let the spirits guide you!Pixeline is aided by magic animal spirits that let her change hershape. Shift into different animals shapes to get unique abilities,and use these to overcome obstacles and reach otherwise unreachablepaths and rewards.Let's have fun!With intuitive game play and easy-to-learn controls, the game is afun and additive experience - enjoyable and accessible for allagesFeatures- An action packed platform adventure.- 23 exciting levels spanning 5 different worlds- 4 different character types, each with special skills- Change into a myriad of different animals each with their owntraits and abilities- Intuitive and easy to learn controls- Appropriate content and accessable gameplay for all ages- Search for gold coins and treasure chests.- Watch for deadly pits, floating platforms, slippery surfaces,angry plants, and much more...- Zeemote controller support- Xperia Play Optimized
Pixeline - Bogstavjunglen 1.2 APK
Lær dansk med Pixeline!Den gamle vismand Alfabeticus har brug for hjælp til at få fatpå alle bogstavdyrene, som er sluppet løs i junglen. Pixeline fården tomme alfabetbog og skal nu løse spændende opgaver og kæmpe modbogstavdyrene for at få dem tilbage i bogen.Opgaverne handler blandt andet om: stavning, bøjning af ord ogbogstavernes lyde.Et dansk-spil i særklasse fordi:Det lærer dit barn om:- bogstaverne i alfabetet, ordbøjning, at stave, og fonetiskelyde- Pixeline er den perfekte lærer, hun opmuntrer altid børn til atprøve igen og guider dem sikkert igennem opgaverne- Der er mulighed for at spille på 3 sværhedsgrader, hvilket gør,at alle børn uanset niveau kan opnå resultater med det sammeSpillet henvender sig til børn i de yngste skoleklasser, og med3 forskellige sværhedsgrader er der masser af udfordringer for børnpå alle niveauer og forskellige klassetrin.OM KREA KIDSKrea Kids er en del af Egmont og udgiver apps, bøger og spil medSilke, Pixeline, Magnus og Myggen og en række internationalebrands. Hos Krea Kids arbejder vi for at vores spil rammer børneneder, hvor de er. Netop derfor udvikler vores designere apps i tætsamarbejde med børn – sådan sikrer vi, at de er sjove, udfordrendeog lærerige.Har du forslag eller ønsker til os? Skriv til os på hjemmesidenwww.kreakids.dkLearn Danish withPixeline!The old sage Alfabeticus need help to get hold of all letteranimals that are let loose in the jungle. Pixeline get the emptyalfabetbog and must now solve challenging tasks and fight offliterally the animals to get them back in the book.The tasks is all about: spelling, inflection of words or letterssounds.A Danish-games to none because:It teaches your child about:- Letters of the alphabet, ordbøjning, spelling and phoneticsounds- Pixeline is the perfect teacher, she encourages children toalways try again and guide them safely through tasks- It is possible to play on three difficulty levels, which meansthat all children, regardless of level can achieve immediateresultsThe game is intended for children in the younger classes, andwith 3 different difficulty levels, there are plenty of challengesfor children at all levels and different age groups.ABOUT KREA KIDSKrea Kids is part of the Egmont and publisher apps, books and gameswith silk Pixeline, Magnus and gnat and a number of internationalbrands. At Krea Kids we work to our games affect children wherethey are. That is precisely why our designers develop apps workingclosely with children - how do we ensure that they are fun,challenging and educational.If you have suggestions or want us? Write to us at homewww.kreakids.dk
Pixeline - Stjernehotellet 1.30.1 APK
Kan du få det lille Hotel på Solø til at blivetil et 10-stjernet superhotel?Besøg Solø og spil gratis minispil, byg Stjernehotellet op frabunden og opgradér med sjovt inventar så gæsterne kommer tilhotellet. Jo flere stjerner dit hotel har, des finere gæster kommerder på besøg!Der er både værelser, diskotek, restaurant og spillerum påhotellet, med masser af sejt og smart udstyr.Invitér dine venner og konkurrér om at få det flottesteHotel.Byg Stjernehotellet op på DIN måde - og se om du kan få denhøjeste score.Spillet er naturligvis med Dansk tale.BEMÆRK:Du skal være online for at spille spillet!Spillet tillader in app purchase for rigtige penge. Ønsker du ikkeat tillade in app purchase skal du slå det fra på dit device.Can you get the littleHotel on Solø to be a 10-star super hotel?Visit Solø and play free mini games, barley Star hotel from theground up and upgrade with fun furniture so guests coming to thehotel. The more stars your hotel has, the finer guests come tovisit!There are both rooms, nightclub, restaurant and games room atthe hotel, with plenty of cool and smart equipment.Invite your friends and compete to get the best lookinghotel.Build Star hotel up on YOUR way - and see if you can get thehighest score.The game is of course the case with the Danish.NOTE:You must be online to play the game!The game allows the in app purchase for real money. Do not want toallow in app purchase you must turn it off on your device.
Movies & Fun 2.2.51 APK
Welcome to Paradise CinemaSkipper and Skeeto and their friends from Paradise Park have builttheir own cinema. Follow the red carpet to the cinema or spell youway to a huge pile of crispy popcorn. You can also visit the posterworkshop and have your own poster mounted by the entrance. Enjoy!Remember that you will need a Wi-Fi connection to get the extracontent. Only when you have obtained the extra content can it beused without an Internet connection. If you have any questions orsuggestions, we would be pleased to hear from you at [email protected] CinemaHere you can buy access to 26 different movies with Skipper andSkeeto. Each movie lasts 13 minutes and is in Danish. It ispossible to buy the movies in various package sizes. If you want tosave space, purchased movies can be removed via the film menu andbe re-installed again via the piggy bank on the info page.Fungi's RottenmudIn this game you must help Fungi gather all the (un) attractivethings to be in his recipes.\nYou control the game by pullingFungys tongue backwards while aiming at what you want to capture.The longer you drag, the farther it flies away.\nThe specialingredients from the cookbook must be taken in right order and mustnot be mixed with other things on the level.Pop wordsHere you can pop popcorn by spelling the things you see on thedrawing. Drag the corn down into the red bowl and click on theflame button when you are ready. If the word is correctly spelled,the corn will pop. It is possible to buy more words by clicking onthe package at the bottom to the left.Poster builderHere you can make your own movie poster. Choose a background, takea photo or choose one from your own photo album. Decorate theposter and click on save to see it in the menu.Running purchased contentIf you have problems running the content you have purchased, it canbe obtained again by clicking on the piggy bank on the info page.All purchases made with the original Google ID will be regeneratedfree of charge. If you cannot obtain content for the app, thiscould be because you do not have a Wi-Fi connection. Other problemsrunning the content can be solved by delete and re-installing theapp. Any purchases can be obtained again after re-installment.Contact [email protected], if youexperience problems.
Pixeline & The Jungle Treasure 1.9.0 APK
There are rumors of an ancient Jungle Treasurehidden deep within in the dangerous jungle. Help Pixeline throughthe jungle, search for gold coins, treasure chests and discovermagic shape shifting abilities of the mysterious animal spirits.Let's jump right in!Pixeline and the Jungle Treasure is an action-packed platform gamethat takes you through 23 exciting levels filled with challengingobstacles such as deadly pits, crumbling ceilings, floatingplatforms, slippery surfaces, watery graves, evil fur balls, giantspikies, angry plants and much more.Let the spirits guide you!Pixeline is aided by magic animal spirits that let her change hershape. Shift into different animals shapes to get unique abilities,and use these to overcome obstacles and reach otherwise unreachablepaths and rewards.Let's have fun!With intuitive game play and easy-to-learn controls, the game is afun and additive experience - enjoyable and accessible for allagesFeatures- An action packed platform adventure.- 23 exciting levels spanning 5 different worlds- 4 different character types, each with special skills- Change into a myriad of different animals each with their owntraits and abilities- Intuitive and easy to learn controls- Appropriate content and accessable gameplay for all ages- Search for gold coins and treasure chests.- Watch for deadly pits, floating platforms, slippery surfaces,angry plants, and much more...- Zeemote controller support- Xperia Play Optimized
Silke - Syng, leg og lær 1.0 APK
Silke - Pixelines lillesøster.Otte eventyr: Askepot, De tre bukke bruse, Den grimme ælling,Prinsessen på ærten, Klodshans, Den lille Rødhætte, Tommelise ogKejserens nye klæder.Sange, eventyr, ABC, lær klokken, huskespil, puslespil og"put-i-kassen"-spil i en app!Eventyrene er indtalt af Thomas Mørk.(Bemærk venligst at der er både gratis indhold i app'en og indholdder kan tilkøbes)I “Syng, leg og lær” med Silke får I gratis den kendte og sjovesang “Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du”.Til hvert vers kan man se en lille tegnefilm og selv spille med pådisse instrumenter:Tamburin, koklokke, kazoo, tromme, båthorn, ringeklokke ogprut!Når man klikker på billedet i verset kommer der en ekstraoverraskelse.Hver sang har desuden:- "Put-i-kassen"-spil for de mindste med flotte billeder.- Puslespil med “rigtige” brikker for de større i 3 sværhedsgrader:6, 12 eller 15 brikker.- Huske- eller vendespil med to sværhedsgrader: 8 eller 16brikker.Der er mulighed for at tilkøbe flere sange, en ad gangen eller irabatpakker, bl. a.“Tornerose”, “Hjulene på bussen”, “En elefant kom marcherende”,“Der bor en bager”, “Jeg er en lille undulat”, “Bamses fødselsdag”,“Skorstensfejeren gik en tur”, “Du skal klappe hvis du er i godthumør”, “Lille Peter edderkop”, “På loftet sidder nissen”, “Rudolfmed den røde tud”, "Jens Hansen havde en bondegård" og "Bjørnensover"Alle eventyrerne læses op af Thomas Mørk med tilhørende sider,der er lavet som små "tegnefilm". Til hvert eventyr er der etfinde-spil, hvor man skal finde eventyrets hovedpersoner, der hargemt sig!Lær om alfabetet:Lær hele alfabetet med Silke og Muffe! Alle bogstaver gennemgås medet billede til hver. Beskrivende ord til hvert bogstav og enabc-sang!Lær om klokken:Lær klokken med Sofie og Muffe. Vi lærer timer, halve timer,kvarter og helt ned til fem minutters intervaller. Eftergennemgangen er der opgaver til alle klokkeslet.Tællespil:Her er fire minispil, hvor vi lærer om at tælle og lægge sammen medtallene fra 1 til 20. Vælg mellem kylling, mus og bi.Leder du efter en app der kan både understøtter læring,underholder og får gang i musikken hos børnene, så er her et rigtiggodt bud!Musikken er indspillet af professionelle musikere.God fornøjelseSilk - Pixelines littlesister.Eight stories: Cinderella, The Three Billy Goats Gruff, The UglyDuckling, The Princess and the Pea, Clumsy Hans, Little Red RidingHood, Thumbelina and The Emperor's New Clothes.Songs, adventure, ABC, learn o'clock, memory games, puzzles and"put-in-box" games in one app!The tales are narrated by Thomas Dark.(Please note that there are both free content in the app andcontent that can be purchased)In "Sing, play and learn" with Silk, you get free the famous andhilarious song "thumbs, thumb, where are you".For each verse, you can see a small cartoons and even play withthese instruments:Tambourine, cowbell, kazoo, drum, bulb horn, bell and fart!When you click on the image in the verse there is an additionalsurprise.Each song also:- "Put-in-box" game for the smallest with great pictures.- Puzzle with "real" pieces of the larger in 3 difficulty levels:6, 12 or 15 pieces.- Memo or reverse the game with two difficulty levels: 8 or 16pieces.It is possible to buy more songs, one at a time or in discountpackages, bl. a"Sleeping Beauty", "The wheels on the bus", "An elephant camemarching", "There lives a bakery", "I am a little budgie", "Teddy'sbirthday", "Sweep went for a walk", "You have to clap if you is ina good mood "," itsy bitsy spider "," The attic is Goblin ","Rudolph the red-nosed, "" Old MacDonald had a farm "and" The bearsleeps "All fairy tales read aloud by Thomas Dark and related pages thatare made as small "cartoons". For every adventure, there is a findgames where you have to find fairy-tale protagonists who have beenhiding!Learn about the alphabet:Learn the alphabet with Silk and muff! All letters are reviewedwith a picture for each. Descriptive words for each letter and abcsong!Learn about times:Learn bell with Sofie and muff. We teach hours, half-hours, quarterand down to five minute intervals. After examining's tasks for alltime of day.Counting Game:Here are four mini-games, where we learn to count and add up thenumbers from 1 to 20 Choose from chicken, mouse and bee.Looking for an app that can both support learning, entertain andget the music going with the kids, here is an excellentexample!The music is recorded by professional musicians.Enjoy
Sofies venner 1.0.25 APK
Sofies venner er en app med hele 11underholdende og lærerike minispill som lærer barn om ord,bokstaver og tall på en kjekk måte. Sofie og de søte dyrevennenehennes presenterer følgende spill og aktiviteter i appen:• Bokstavspillet: Lær bokstavene i alfabetet, og stav enkle ordmed de tre ABC-minispillene.• Leseteatret: Lær å lese ved å matche ord og bokstaver og velge deriktige ordene i de fire minispillene. Foreldre kan til og medlegge til egne ord!• Tallspillet: Lær tallene 1–20 ved å lytte, telle og syngetellesangen i de tre minispillene.• Huskespill: Test hukommelsen med opp til 20 bildekort. Velgmellom tre sett, eller bruk iPadens kamera til å lage dine egnekort!Huskespillet er gratis! De andre spillene kan kjøpes i selveappen.Sophie friends is an appwith all 11 entertaining and educational mini-games that teachchildren about words, letters and numbers on a handsome manner.Sofie and the cute animal friends her presents the following gamesand activities in the app:• Letter Game: Learn the letters of the alphabet and spellsimple words with the three ABC mini-games.• Reading Theatre: Learn to read by matching words and letters, andchoose the correct words in the four minigames. Parents can evenadd your own words!• Numbers Game: Learn the numbers 1-20 by listening, counting andsinging the song count in the three minigames.• Remembering Game: Test your memory with up to 20 picture cards.Choose from three sets, or use your iPad camera to make your owncards!Remembering The game is free! The other games can be purchasedin the app itself.
Josefine - Stjernehotellet 1.30.1 APK
Sett i gang og gjør det lille hotellet påSoløy til et superhotell med mange stjerner!Josefine – Stjernehotellet er et morsomt spill hvor barna fårprøve seg som hotellsjefer og sette i stand sitt helt eget hotel.Man kan også spille gratis minispill, bygge sitt eget zoo, settesammen en superkul pop-gruppe eller bygge en hesteranch med massesøte hester!Hotellet inneholder både rom, diskotek, restaurant, kjæledyr ogspillerom og settes i stand ved at man kjøper etasjer, møbler ogfine gjenstander. Penger tjener du inn via minispillene og gjestenepå hotellet. Jo finere hotellet ditt er, jo flere gjester vil kommepå besøk.Inviter vennene dine, og konkurrer om hvem som kan sette sammendet fineste hotellet!Noen gjenstander må kjøpes for rubiner og solkroner. Disse kandu kjøpe inne i appen.

Appen anbefales til barn i alderen 7-12 år og har norsk tale.Appen krever online-forbindelse for å brukes.

Appen har innebygd kjøpsbegrensning.

Hjelp oss med å gjøre Josefine-appen enda bedre. Gi osstilbakemelding på [email protected] ellerwww.facebook.com/ApperForBarn.SUPPORT: [email protected]

Her finner du flere kule apper fra Egmont:www.AppStore.com/kreakidsGo ahead and do thelittle hotel Soløy a super hotel with many stars!Josefine - Star hotel is a fun game where kids get to try ashotel managers and enable their very own hotel. One can also playmini-games, build your own zoo, put together a super cool pop groupor build a horse ranch with lots of cute horses!The hotel includes both rooms, discotheque, restaurant, pets andgame and be able entail the purchase of floors, furniture andartifacts. Money you earn through minigames and guests at thehotel. The finer the hotel is, the more guests will come tovisit.Invite your friends and compete to see who can put together thefinest hotel!Some items must be purchased for rubies and solkroner. These canpurchase inside the app.The app is recommended for children aged 7-12 years and Norwegianspeech.Application requires online connection to be used.The app has built-purchase restriction.Help us make Josefine app even better. Give us feedback [email protected] www.facebook.com/ApperForBarn.SUPPORT: [email protected] you will find more cool apps from Egmont:www.AppStore.com/kreakids

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.