1.0 / December 19, 2014
(5.0/5) (1)

Description

Let op: kan erg verslavend zijn!

Deze lieve Jumping Bird heeft honger. Al rennend enspringendmoet jij hem eten zien te geven. Maar pas op voor devalstrikken,want die proberen ervoor te zorgen dat dit schattigevogeltje nietbij zijn eten kan. Met zijn handige vleugeltjes zoudat geenprobleem moeten zijn.

Geniet van 105 verschillende levels, onderverdeeld in3categoriën.

Het spel is geschikt voor alle leeftijden en beschikbaarvoorAndroid smartphones en tablets. Leuk voor kinderen in deauto!

Note: can beveryaddictive!

This sweet Jumping Bird hungry. While running and jumpingyouhave to feed him see. But beware of the traps, because they trytoensure that this cute little bird can not reach his food. Withitsconvenient wings that should be no problem.

Enjoy 105 different levels, divided into three categories.

The game is suitable for all ages and available forAndroidsmartphones and tablets. Fun for kids in the car!

App Information Jumping Bird

 • App Name
  Jumping Bird
 • Package Name
  com.jumpingbird.nl
 • Updated
  December 19, 2014
 • File Size
  7.3M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  dotpoint.nl
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

dotpoint.nl Show More...

JAMM FM 104.9 1.1 APK
dotpoint.nl
Jamm FM is de lokale omroep voor Ouder-Amstelen is te ontvangen via de kabel en de ether.Op de Kabel 103.3 FM en in de Ether 104.9 FM. Maar ook via ZiggoDigitale radio kanaal 915 en voor ci+ gebruikers kanaal 355.De beste muziekmix voor Ouderkerk a/d Amstel, Duivendrecht &Waver. Smooth & Funky. En Jamm FM houd je altijd op de hoogtevan het laatste lokale en regionale nieuws.We werken constant aan het verbeteren van ons muziek archief.Heb je een plaat die echt in ons archief thuis hoort stuur dan eene-mail naar studio@jammfm.nlJamm FM draait de beste classics uit de 80’s en 90’s. De hitsvan morgen, en de beste soul, gospel, nu-jazz & r&b.Jamm FM is the localbroadcaster for Parent-Amstel and can be received via cable andterrestrial.The Cable 103.3 FM and 104.9 FM in the Ether. But also via Ziggodigital radio channel 915 and channel 355 ci + users.The best music mix for Ouderkerk a / d Amstel, Duivendrecht andWavre. Smooth & Funky. And Jamm FM always keep you up to dateon the latest local and regional news.We work constantly to improve our music archive. Do you have arecord that truly belongs in our archive please send an email tostudio@jammfm.nlJamm FM turns the best classics from the 80's and 90's. The hitsof tomorrow and the best soul, gospel, nu-jazz and r & b.
Wild Hitradio 1.5 APK
dotpoint.nl
WILD Hitradio is hét station van 10 Hits op 'nrij, te ontvangen in Noord-Holland, een klein deel van Zuid-Hollanden Flevoland.Wild is hét station van Katy Perry, Beyoncé, Justin Timberlake,De Jeugd Van Tegenwoordig, Sean Paul, Pink, Rihanna, Gers Pardoel,Bruno Mars…Wild draait pop, in mindere mate rock en dance en ook veelR&B. Wild Hitradio was een jaar na de start al het bestbeluisterde regionale station volgens de Intomart Radiolog metingvan februari/maart 2006. Wild richt zich primair op deleeftijdsgroep 10-40 jaar, met een licht accent op vrouwen 15-35.Circa 60% van de luisteraars is vrouw en 40% man.Wild is in Amsterdam en ver daarbuiten te beluisteren via 93.6FM. In Alkmaar en omgeving hoor je Wild via 96.3 FM. In Haarlem,Bloemendaal, Zandvoort (dus ook op het strand!) luister je naarWild via 97.3 FM. En natuurlijk wereldwijd te ontvangen viawww.wildhitradio.nl.WILD Hitradio is thestation 10 Hits in one row to receive in England, a small part ofZuid-Holland and Flevoland.Wild is the station of Katy Perry, Beyoncé, Justin Timberlake,Youth Alive, Sean Paul, Pink, Rihanna, Gers Pardoel, Bruno Mars...Wild takes a doll, to a lesser extent rock and dance and a lotof R & B. Wild Hitradio was a year after the start all the bestlistened regional station of the Intomart Radiolog measurement ofFebruary / March 2006. Wild focuses primarily on the age group10-40 years, with a slight emphasis on women 15-35. Approximately60% of the audience is female and 40% male.Wildlife can be heard in Amsterdam and beyond via 93.6 FM.Alkmaar and surroundings you can hear through Wild 96.3 FM.Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort (also on the beach!) Are youlistening to Wild on 97.3 FM. And of course, to receive worldwidevia www.wildhitradio.nl.
Hot Jamz Radio 2.0 APK
dotpoint.nl
Met Hot Jamz Radio luister je naar de besteHiphop en RnB. 24 uur per dag via je Android smartphone!With Hot Jamz Radiolisten to the best hip hop and RnB. 24 hours a day via your Androidsmartphone!
SR14 Video 2.0 APK
dotpoint.nl
Kijk naar alle hoogtepunten van SeriousRequest2014. Dagelijks geupdate met de laatste filmpjes en altijdop dehoogte van het laatste nieuws. Kijk ook live naar het GlazenHuis!Hands Off Our Girls!Look at all thehighlightsof Serious Request 2014 Updated daily with the latestmovies andalways aware of the latest news. Also live to the GlassHouse!Hands Off Our Girls!
Slow Jamz Radio 1.0 APK
dotpoint.nl
Music For Lovers. De mooiste Slow Jamz hoor jemet de Slow Jamz Radio app voor Android. Zwijmel weg met deheerlijkste tracks.Music For Lovers. Themost beautiful Slow Jamz you hear the Slow Jamz Radio app forAndroid. Linger over with the finest tracks.
Dutch Soundboard 1.7 APK
dotpoint.nl
Neem je vriend of vriendin in de zeik metditgrappige soundboard. Geluiden en soundbytes wordendagelijksbijgevuld. Heb jij grappige geluiden? Stuur ze dan op enwie weetkrijg jij je eigen categorie in dit Dutch Soundboard!Take your friend thepisswith this funny soundboard. Sounds and sound bytes arereplenisheddaily. Have you funny noises? Send them in and you couldget yourown category in this Dutch Soundboard!
Vliegende Panda 1.0 APK
dotpoint.nl
De Vliegende Panda is er weer! Zoef doordestad op zoek naar fruit. Het spel wijst zich vanzelf. Neem hetoptegen je vrienden, familie en kennissen.Pas op: zeer verslavend!Flying Panda is back!Zoomthrough the city in search of fruit. The game takes care ofitself.Take on your friends, family and acquaintances.Caution: highly addictive!
Online Radio Nederland 1.4 APK
dotpoint.nl
Met Online Radio Nederland luister je naar debeste radiozenders uit Nederland. Er zijn genoeg radio-apps tevinden in de App store, maar Online Radio Nederland laat je ook deonbekende zenders horen.Van Pop tot Dance, van Alternative tot zenders die je helemaalniet verwacht.Op dit moment kun je luisteren naar onder andere 18Hits, ALLsports radio, Dance FM, Jouw FM, Radio FMFM, Slow Jamz, WildHitradio en XRADIO. Suggesties voor nieuwe stations kun je doen viade app zelf.With Online RadioNetherlands you listen to the best radio stations in theNetherlands. There are plenty of radio apps available in the Appstore, but Online Radio Netherlands also lets you hear the unknownchannels.From Pop to Dance, Alternative channels to which you do notexpect.At this time you can listen to include 18Hits, ALL sports radioDance FM, Your FM, Radio FMFM, Slow Jamz, Wild Hitradio and XRADIO.Suggestions for new stations can be done via the app.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.3.4 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.78 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.2.1 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android